Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Weidemann Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Weidemann Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann Ballengabel Schnitker
3
Weidemann Ballengabel Schnitker
Εργαλεία φορτωτή, 4915870 4915870
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
276,27 €
Δείτε αγγελία
Weidemann Adatper von Weidemann auf Euro-Schnellwechselrahmen
8
Weidemann Adatper von Weidemann auf Euro-Schnellwechselrahmen
Εργαλεία φορτωτή, 4912267 4912267
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Λοιπά
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Adapter WeidemannHV- EURO SWR
2
Weidemann Adapter WeidemannHV- EURO SWR
Εργαλεία φορτωτή, 3272115 3272115
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
389 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Adapter frame weidemann/euro nieuw
2
Weidemann Adapter frame weidemann/euro nieuw
Εργαλεία φορτωτή, 4301187 4301187
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
440 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Adapter EuroSWR-WeidemannHV
3
Weidemann Adapter EuroSWR-WeidemannHV
Εργαλεία φορτωτή, 3272114 3272114
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Leichtgutschaufel
3
Weidemann Leichtgutschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4902974 4902974
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.30 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
525,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann volumebak 1.4 m nieuw
2
Weidemann volumebak 1.4 m nieuw
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4301051 4301051
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
620 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Leichtgutschaufel 1400
3
Weidemann Leichtgutschaufel 1400
Εργαλεία φορτωτή, 4257773 4257773
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
625 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann widły orginalne 2006r
2
Weidemann widły orginalne 2006r
Εργαλεία φορτωτή, 4526501 4526501
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Περόνη παλέτας
627,17 €
Δείτε αγγελία
Weidemann Jib
4
Weidemann Jib
Εργαλεία φορτωτή, 4745067 4745067
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1200 mm
3
Weidemann 1200 mm
Εργαλεία φορτωτή, 4774200 4774200
  23881 Alt Mölln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος:
690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Erdschaufel 2,0 mtr.
10
Weidemann Erdschaufel 2,0 mtr.
Εργαλεία φορτωτή, 3728693 3728693
  31535 Neustadt, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πτύο
730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Weideman grondbak 170
4
Weidemann Weideman grondbak 170
Εργαλεία φορτωτή, 4745064 4745064
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
785 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Adapterrahmen / Euro
Weidemann Adapterrahmen / Euro
Εργαλεία φορτωτή, 4826287 4826287
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
794 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 2,00 m Leichtgut
4
Weidemann 2,00 m Leichtgut
Εργαλεία φορτωτή, 4774957 4774957
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος:
800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss Groß 870mm
9
Weidemann Krokodilgebiss Groß 870mm
Εργαλεία φορτωτή, 2795374 2795374
  61169 Friedberg, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.87 m
850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann verloopbok naar Euro
3
Weidemann verloopbok naar Euro
Εργαλεία φορτωτή, 4925130 4925130
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann bandenset 26 x 12,00-12 bkt 8 ply , 4 stuks
2
Weidemann bandenset 26 x 12,00-12 bkt 8 ply , 4 stuks
Ελαστικά, 4565598 4565598
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
880 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss groß 930 mm
5
Weidemann Krokodilgebiss groß 930 mm
Εργαλεία φορτωτή, 2795375 2795375
  61169 Friedberg, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.93 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Weidemann Krokodilgebiß groß 930 mm
Weidemann Weidemann Krokodilgebiß groß 930 mm
Εργαλεία φορτωτή, 4080374 4080374
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.93 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
899 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiß
4
Weidemann Krokodilgebiß
Τροχοφόρος φορτωτής, 4917296 4917296
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Λοιπά
966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiß
5
Weidemann Krokodilgebiß
Τροχοφόρος φορτωτής, 4917293 4917293
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann grondbak 1.35
3
Weidemann grondbak 1.35
Εργαλεία φορτωτή, 4432545 4432545
  6651 KR Druten, Ολλανδία
975 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss 870
6
Weidemann Krokodilgebiss 870
Εργαλεία φορτωτή, 4527921 4527921
  19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.87 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 2,00 m Erdschaufel
3
Weidemann 2,00 m Erdschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4798024 4798024
  06179 Teutschenth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος:
990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 68