Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Yanmar Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Yanmar Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356735 4356735
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YM-1700-S
5
Yanmar YM-1700-S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4353851 4353851
  29140 Malaga, Ισπανία
Ώρες λειτουργίας: 878 h
2.400 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YM2202
6
Yanmar YM2202
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3166738 3166738
  6400 Kiskunhalas, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1332 h, Τετρακίνητο
3.543,15 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar KE 2
16
Yanmar KE 2
Τρακτέρ, 4814718 4814718
  41500 ALQUIMAQ SISTEMAS S.L Ctra. Sevilla-Utrera km 7,8 41500 Alcalá de Guadaíra SEVILLA-ESPAÑA, Ισπανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW
5.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar Hof Kleintraktoren
7
Yanmar Hof Kleintraktoren
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4735279 4735279
  48308 Senden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 628 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
5.882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar Hof Kleintraktor
7
Yanmar Hof Kleintraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4735274 4735274
  48308 Senden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1109 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
5.882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Yanmar GK 160
3
Yanmar GK 160
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3953659 3953659
  31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 51 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 19.11.2015, Εξωτερικό πλάτος: 110.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
7.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 221- 1026,2320,2520,4100,4115
3
Yanmar SA 221- 1026,2320,2520,4100,4115
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3678399 3678399
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, ...
9.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 221
19
Yanmar SA 221
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4497986 4497986
  26203 Wardenburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
10.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 424 kein John Deere,Hako,Kubota,Iseki
9
Yanmar SA 424 kein John Deere,Hako,Kubota,Iseki
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4429866 4429866
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
10.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 221 kein John Deere-Hako
7
Yanmar SA 221 kein John Deere-Hako
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4707296 4707296
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 13.12.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, ...
11.690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 424 kein John Deere
10
Yanmar SA 424 kein John Deere
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4707294 4707294
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 13.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
13.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar GK200
5
Yanmar GK200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410341 4410341
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.09 m, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 424 ,kein John Deere
8
Yanmar SA 424 ,kein John Deere
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4766628 4766628
  31832 Alferde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SA 424 Kommunaltraktor Frontlader
22
Yanmar SA 424 Kommunaltraktor Frontlader
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4486954 4486954
  26203 Wardenburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Συνολικό βάρος: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
16.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Yanmar SA 424
4
Yanmar SA 424
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3659217 3659217
  31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
16.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EF 235
4
Yanmar EF 235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4781366 4781366
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 108 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, ...
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EF 235
5
Yanmar EF 235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410346 4410346
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
21.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EB3100
5
Yanmar EB3100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4410339 4410339
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
22.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar YT 235H
5
Yanmar YT 235H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4333672 4333672
  17089 Grischow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.49 m, ...
25.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar EB 3100 John Deere 2320,2025, 2520 2027 2032
4
Yanmar EB 3100 John Deere 2320,2025, 2520 2027 2032
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260489 4260489
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar EB 3100 - John Deere 2032R baugleich
9
Yanmar EB 3100 - John Deere 2032R baugleich
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4311128 4311128
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar EB 3100 John Deere 2320,2025, 2032,2720,2520
6
Yanmar EB 3100 John Deere 2320,2025, 2032,2720,2520
Τρακτέρ, 4376449 4376449
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 14.12.2017, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar YT 235 Kommunaltraktor Stage 5
20
Yanmar YT 235 Kommunaltraktor Stage 5
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4498023 4498023
  26203 Wardenburg , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, Συνολικό βάρος: 2.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar Yt 235 Hydro
13
Yanmar Yt 235 Hydro
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4019852 4019852
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 38