Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Zetor Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Zetor Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Zetor 5711
8
Zetor 5711
Τρακτέρ, 4895451 4895451
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
2.250 €
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 11441
4
Zetor Forterra 11441
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3030198 3030198
  55-095 Mirków, Πολωνία
2.769,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zetor 3011 3 cylindry
2
Zetor 3011 3 cylindry
Τρακτέρ, 4523865 4523865
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 5, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %
2.769,28 €
Δείτε αγγελία
Zetor 7011
4
Zetor 7011
Τρακτέρ, 4796953 4796953
  19004 GUADALAJARA, Ισπανία
3.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 4712
Zetor 4712
Τρακτέρ, 3844477 3844477
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 3.60 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
Zetor 4712
6
Zetor 4712
Τρακτέρ, 4808301 4808301
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3348 h, Μπάρα κοπής, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.1977, Συνολικό βάρος: 3.70 t, Κενό βάρους: 2.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
4.550 €
Δείτε αγγελία
Zetor 6211
6
Zetor 6211
Τρακτέρ, 4796954 4796954
  19004 GUADALAJARA, Ισπανία
Καμπίνα
5.455 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 7245
7
ΝΈΑ Zetor 7245
Τρακτέρ, 4899821 4899821
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 4049 h
7.045,19 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 6245
6
Zetor 6245
Τρακτέρ, 4853682 4853682
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1992, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %
8.284,75 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zetor 16145 turbo 4x4
16
Zetor 16145 turbo 4x4
Τρακτέρ, 4522900 4522900
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Κύλινδρος: 6
9.000,15 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 5245 4WD LOADER TRACTOR
7
Zetor 5245 4WD LOADER TRACTOR
Τροχοφόρος φορτωτής, 4853904 4853904
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
9.016,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor 73-41
17
Zetor 73-41
Τρακτέρ, 4794237 4794237
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4691 h, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 280/85R24, ...
13.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor FORTERRA 11441
6
Zetor FORTERRA 11441
Τρακτέρ, 4642105 4642105
  76-220 GŁÓWCZYCE, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 6974 h
15.000,25 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Zetor 5245 mit Quicke Industrie Frontlader aus 1.Hand
19
Zetor 5245 mit Quicke Industrie Frontlader aus 1.Hand
Τρακτέρ, 4861691 4861691
  95688 friedenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Κενό βάρους: 3260.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, ...
15.500 €
Δείτε αγγελία
Zetor 7341 super turbo klima 04 Rok
9
Zetor 7341 super turbo klima 04 Rok
Τρακτέρ, 4804674 4804674
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %
16.131,03 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 8541plus  08rok
8
Zetor Proxima 8541plus 08rok
Τρακτέρ, 4804669 4804669
  63-440 RASZKÓW, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3830 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %
17.769,52 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 9641
2
Zetor Forterra 9641
Τρακτέρ, 4762897 4762897
  CW6 0EU Duddon, Cheshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2100 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 13.6x24, Ελαστικά πίσω: 420x38
19.726,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima Plus 85
4
Zetor Proxima Plus 85
Τρακτέρ, 3996247 3996247
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 2740 h, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 16, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 16, ...
21.923,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 11441
5
Zetor Forterra 11441
Τρακτέρ, 4845801 4845801
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3350 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima 70
8
Zetor Proxima 70
Τρακτέρ, 4720373 4720373
  33104 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 331 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, ...
25.630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Proxima Power 90
8
Zetor Proxima Power 90
Τρακτέρ, 4822788 4822788
  94496 Ortenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor PROXIMA 110
7
Zetor PROXIMA 110
Τρακτέρ, 4847494 4847494
  Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1078 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
26.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Zetor Forterra 135
18
Zetor Forterra 135
Τρακτέρ, 4891142 4891142
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 2005 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
26.771,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zetor Major CL-80
16
Zetor Major CL-80
Τρακτέρ, 4892978 4892978
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
32.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zetor Proxima Power 100 HS
-6%
Zetor Proxima Power 100 HS
Τρακτέρ, 4832629 4832629
  29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
34.000 €
36.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 31