Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση: Εκθεσιακό μηχάνημα
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Deutz-Fahr Stoll Fendt Claas John Deere Baas Trima Weidemann Alö
Düvelsdorf DRG
3
Düvelsdorf DRG
Εργαλεία φορτωτή, 3241408 3241408
  82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
462,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Global U 1,85 mtr.
3
Stoll Global U 1,85 mtr.
Εργαλεία φορτωτή, 5053725 5053725
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
466,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg 280/70R18   Trelleborg TM700
4
Trelleborg 280/70R18 Trelleborg TM700
Ζαντολάστιχα, 3094938 3094938
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
567,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll U 2,05MH
Stoll U 2,05MH
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4858731 4858731
  53332 Bornheim-Roisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
671,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baas Trima Schaufel  240 HV  2,40 / 1700l
2
Baas Trima Schaufel 240 HV 2,40 / 1700l
Εργαλεία φορτωτή, 4965118 4965118
  93437 Furth im Wald, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.40 m
750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll U 2,2MH
Stoll U 2,2MH
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4858732 4858732
  53332 Bornheim-Roisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredestein 420/70R24 Traxion+
4
Vredestein 420/70R24 Traxion+
Ελαστικά, 5053845 5053845
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: , Τύπος προφίλ: Traxion+, Δείκτης φορτίου: 130A8
836,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stoll Global Folienballenzange
2
Stoll Global Folienballenzange
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4891089 4891089
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
899,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baas Trima Unigrip  160 cm
2
Baas Trima Unigrip 160 cm
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4964059 4964059
  93437 Furth im Wald, Γερμανία
950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiß
4
Weidemann Krokodilgebiß
Τροχοφόρος φορτωτής, 4917296 4917296
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Λοιπά
966,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiß
5
Weidemann Krokodilgebiß
Τροχοφόρος φορτωτής, 4917293 4917293
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
966,39 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Dunggabel 2,0 m mit Ladegitter
Stoll Dunggabel 2,0 m mit Ladegitter
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4200899 4200899
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schnitker Euroaufnahme
6
Schnitker Euroaufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4937898 4937898
  44534 Lünen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn ARBEITSBÜHNE
4
Kock & Sohn ARBEITSBÜHNE
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4837561 4837561
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.386,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige 2Stück JD Felgen 23x38 für 710/38er
4
Sonstige 2Stück JD Felgen 23x38 für 710/38er
Ζάντες, 4930738 4930738
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GS XL 24 Faresin
5
Saphir GS XL 24 Faresin
Εργαλεία φορτωτή, 5068718 5068718
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.513 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SMS Greifschaufel
4
SMS Greifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 5075067 5075067
  82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6.50-16 / 280/85 R24 Mitas
6
Deutz-Fahr 6.50-16 / 280/85 R24 Mitas
Ζαντολάστιχα, 4929602 4929602
  15926 Luckau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τροχός
1.890 €
Δείτε αγγελία
Michelin 440/80R28 IND Compact Line
3
Michelin 440/80R28 IND Compact Line
Ελαστικά, 5053834 5053834
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: Λοιπά, Διαστάσεις ελαστικών: , Τύπος προφίλ: IND Compact Line, Δείκτης φορτίου: 163A8
1.970 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir GS XL 24 Paus
5
Saphir GS XL 24 Paus
Εργαλεία φορτωτή, 5068675 5068675
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
2.353 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falke Greifschaufel Maxi
7
Falke Greifschaufel Maxi
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4565927 4565927
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
2.436,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas Reifensatz
6
Mitas Reifensatz
Ελαστικά, 5074099 5074099
  24808 Jevenstedt, Γερμανία
Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά
2.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin axiobib IF
3
Michelin axiobib IF
Ζαντολάστιχα, 4791478 4791478
  8096PL Oldebroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 23.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö Quicke Powergrab 210
4
Alö Quicke Powergrab 210
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4803426 4803426
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
4.327,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere
3
John Deere
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3132220 3132220
  94060 Pocking, Γερμανία
Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 66