Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση: Εκθεσιακό μηχάνημα
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Alö Stoll Fendt Kock & Sohn Claas
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Trelleborg 280/70R18   Trelleborg TM700
4
Trelleborg 280/70R18 Trelleborg TM700
Ζαντολάστιχα, 3094938 3094938
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
567,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö HVX Schaufel 2,20 mtr.
Alö HVX Schaufel 2,20 mtr.
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4575503 4575503
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Dunggabel 2,0 m mit Ladegitter
Stoll Dunggabel 2,0 m mit Ladegitter
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4200899 4200899
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
1.063,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn ARBEITSBÜHNE
4
Kock & Sohn ARBEITSBÜHNE
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4837561 4837561
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll Rundballenzange
Stoll Rundballenzange
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 3999428 3999428
  25364 Westerhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
1.634,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Leichtgutschaufel LG XL 28  für Atlas E- Serie
3
Saphir Leichtgutschaufel LG XL 28 für Atlas E- Serie
Εργαλεία φορτωτή, 3865084 3865084
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Schwergutschaufel SG-R 20
5
Saphir Schwergutschaufel SG-R 20
Εργαλεία φορτωτή, 4703184 4703184
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
2.045 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn Greifschaufel 1800
4
Kock & Sohn Greifschaufel 1800
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4837560 4837560
  24622 Gnutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Falke Greifschaufel Maxi
7
Falke Greifschaufel Maxi
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4565927 4565927
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
2.689,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin axiobib IF
3
Michelin axiobib IF
Ζαντολάστιχα, 4791478 4791478
  8096PL Oldebroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 23.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö Quicke Powergrab 210
4
Alö Quicke Powergrab 210
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4803426 4803426
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
4.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere
3
John Deere
Τρακτέρ, 3132220 3132220
  94060 Pocking, Γερμανία
Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Cargo 5X90 Profi Wiegelader
3
Fendt Cargo 5X90 Profi Wiegelader
Τροχοφόρος φορτωτής, 4815828 4815828
  74523 Schwäbisch Hall-Hessental, Γερμανία
3ος βρόχος ελέγχου, Πολυζεύκτης, Τύπος: Φορτωτής με υδραυλ. χειρισμό εξοπλισμού, Κατάλληλο για μάρκα τρακτέρ:
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354
9
LOVOL M354
Τρακτέρ, 4841936 4841936
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Κενό βάρους: 1704.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, ...
12.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX231  kpl mit Mulcher
8
Kubota BX231 kpl mit Mulcher
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4080482 4080482
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
12.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M354
7
LOVOL M354
Τρακτέρ, 4841848 4841848
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Κενό βάρους: 1704.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, ...
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 3100H
3
Branson 3100H
Τρακτέρ, 4721731 4721731
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
18.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M504
7
LOVOL M504
Τρακτέρ, 4842027 4842027
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, Συνολικό βάρος: 3750.00 t, ...
19.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LOVOL M504
3
LOVOL M504
Τρακτέρ, 4842031 4842031
  24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4.65 S
7
New Holland T 4.65 S
Τρακτέρ, 4837258 4837258
  77743 Neuried- Altenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Farmtrac 675 DT King
11
Farmtrac 675 DT King
Τρακτέρ, 4813597 4813597
  74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ράβδος ζεύξης, Κάμερα οπίσθιας εικόνας, ...
31.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 211 S3 Vario mit Frontlader Cargo 3X65 mit Joystick (elektr. Ventile) - Vollausstattung
10
Fendt 211 S3 Vario mit Frontlader Cargo 3X65 mit Joystick (elektr. Ventile) - Vollausstattung
Τρακτέρ, 4820535 4820535
  91249 Weigendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 128 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
84.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4709
7
Massey Ferguson 4709
Τρακτέρ, 4798148 4798148
  08428 Langenbernsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 9 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, AdBlue, Προωθητικό οπισθοπορείας χωρίς συμπλέκτη, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Atos 330
4
Claas Atos 330
Τρακτέρ, 4825280 4825280
  88630 Pfullendorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 20, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 20, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra N154 EA MR18
13
Valtra N154 EA MR18
Τρακτέρ, 4833880 4833880
  08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 27