Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Κατάσταση πωλητή: Επαγγελματίας
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Fendt New Holland Deutz-Fahr Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 ÖKO-PLUS Ballenzange RBZ
4
ÖKO-PLUS Ballenzange RBZ
Εργαλεία φορτωτή, 4936549 4936549
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
823,53 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stoll / Nimco Einhebelsteuergerät
4
Stoll / Nimco Einhebelsteuergerät
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4930129 4930129
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 PIECES FORD 6610
7
PIECES FORD 6610
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4931920 4931920
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sauermann Pick-up Hitch T7.2XX nieuw
5
Sauermann Pick-up Hitch T7.2XX nieuw
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4935642 4935642
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1400 kg frontgewicht
3
Fendt 1400 kg frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4935628 4935628
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
2.100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1800 kg FENDT frontgewicht
4
Fendt 1800 kg FENDT frontgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4935625 4935625
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Heckcontainer 1800mm kippbar
3
Heckcontainer 1800mm kippbar
Οπίσθιοι φορτωτές/Κουτιά μεταφοράς, 4934119 4934119
  71579 Spiegelberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.97 m³, Πλάτος εργασίας: 1800.00 mm
520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SBG Magntit Balast 2019
4
SBG Magntit Balast 2019
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4934171 4934171
  56-300 Milicz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Μπροστινά βάρη
650 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB Workmaxx 800D
9
JCB Workmaxx 800D
ATV/Quads, 4934272 4934272
  8152BN Lemelerveld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Τετρακίνητο, Κοτσαδόρος, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.2019, Κυβισμός: 784 cm³, Απόσταση σε μίλια: 5474 km, Τύπος καυσίμου: Diesel
8.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orsi OHP20.250
5
Orsi OHP20.250
Εργαλεία φορτωτή, 4935475 4935475
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος:
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metalinvest Dungzange
3
Metalinvest Dungzange
Εργαλεία φορτωτή, 4931800 4931800
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.530 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
No No
13
No No
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4932876 4932876
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.427,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EQUUS 175
13
EQUUS 175
Δασικά τρακτέρ, 4930220 4930220
  79418 Schliengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 15.11.2018, Εμβέλεια γερανού: 7.50 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 98 kn, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 600 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
5
AGROPARK Neu! 600 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
Βάρη, 4922414 4922414
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
475 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 600 kg Block Gewicht für Frontkraftheber
5
AGROPARK Neu! 600 kg Block Gewicht für Frontkraftheber
Βάρη, 4922406 4922406
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
475 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 1200 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
6
AGROPARK Neu! 1200 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
Βάρη, 4922403 4922403
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
745 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 800 kg Block Gewicht für Frontkraftheber mit Gehaeuse
8
AGROPARK Neu! 800 kg Block Gewicht für Frontkraftheber mit Gehaeuse
Βάρη, 4922378 4922378
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
920 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 900 kg Blockgewicht für Frontkraftheber, Beton
3
AGROPARK Neu! 900 kg Blockgewicht für Frontkraftheber, Beton
Βάρη, 4922363 4922363
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
595 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 900 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
6
AGROPARK Neu! 900 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
Βάρη, 4922360 4922360
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
595 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROPARK Neu! 900 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
5
AGROPARK Neu! 900 kg Block Gewicht für Frontkraftheber, Beton
Βάρη, 4922355 4922355
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υλικό: Σκυρόδεμα
595 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frontgewicht Neu! 50 kg Frontgewicht, Eisen
4
Frontgewicht Neu! 50 kg Frontgewicht, Eisen
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4922335 4922335
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
60 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
INTER-TECH Kuilhapper 2,00M
5
INTER-TECH Kuilhapper 2,00M
Εργαλεία φορτωτή, 4922323 4922323
  83-209 Trzcińsk, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.137,01 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Neu! StarFire 6000, Empfaenger
5
John Deere Neu! StarFire 6000, Empfaenger
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 4922290 4922290
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.685 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rockinger Neu! Automatische schwarze Anhaengerkupplung
3
Rockinger Neu! Automatische schwarze Anhaengerkupplung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4924118 4924118
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
445 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rockinger Neu! Automatische graue Anhaengerkupplung
3
Rockinger Neu! Automatische graue Anhaengerkupplung
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4924114 4924114
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
445 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32115