Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann 1350 CC 45
9
ΝΈΑ Weidemann 1350 CC 45
Φορτωτάκια, 3933535
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
27.369 €
με 19% ΦΠΑ
22.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zettelmeyer 601-B
5
ΝΈΑ Zettelmeyer 601-B
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933530
64291 Darmstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
5.999 €
με 19% ΦΠΑ
5.041 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TELELIFT 2306
8
ΝΈΑ Terex TELELIFT 2306
Φορτωτάκια, 3933499
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h
23.000 €

Δείτε αγγελία
Kubota KX101-3RT
6
ΝΈΑ Kubota KX101-3RT
Εκσκαφείς, 3933283
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
24.867 €
με 20% ΦΠΑ
20.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bressel und Lade ADAPTERRAHMEN
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3933152
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 550-80 AGRI PLUS
5
ΝΈΑ JCB 550-80 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3933138
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 4230 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού
67.235 €
με 19% ΦΠΑ
56.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCORPION 7044
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3933103
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 128 h, Σύστημα κλιματισμού
106.505 €
με 19% ΦΠΑ
89.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hanomag 550
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933098
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 9060 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota KX 019-4 GL
2
ΝΈΑ Kubota KX 019-4 GL
Εκσκαφείς, 3933095
48599 Gronau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 121 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 601 B
4
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL 601 B
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933008
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h
9.950 €
με 19% ΦΠΑ
8.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
8
ΝΈΑ JCB 531-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3932933
5753 RW Deurne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.35 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
24.500 €

Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss 0,92 m
3
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss 0,92 m
Εργαλεία φορτωτή, 3932906
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Ηλεκτρική αρπάγη
390 €
με 19% ΦΠΑ
328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Komatsu FG30t-14
4
ΝΈΑ Komatsu FG30t-14
Περονοφόρο, 3932859
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 8573 h, Μονάδα φυσικού αερίου, Μονόδρομο, Μπροστινή περονοφόρα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
NIDO 210-R VPZ
4
ΝΈΑ NIDO 210-R VPZ
Εργαλεία φορτωτή, 3932855
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steinbock PT 30
13
ΝΈΑ Steinbock PT 30
Περονοφόρο, 3932846
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Ηλεκτρική μονάδα, Μονόδρομο, Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Caterpillar M 80 D
13
ΝΈΑ Caterpillar M 80 D
Περονοφόρο, 3932845
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ύψος ανύψωσης: 4.55 m, Ηλεκτρική μονάδα, Διπλό, Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Weidemann 4002 d/p
7
ΝΈΑ Weidemann 4002 d/p
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932837
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h
15.065 €
με 21% ΦΠΑ
12.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volvo EC290NLC
8
ΝΈΑ Volvo EC290NLC
Εκσκαφείς, 3932798
6320 Solt, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 12590 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 27.80 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
32.723 €
με 27% ΦΠΑ
25.766 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota KX019-4
3
ΝΈΑ Kubota KX019-4
Εκσκαφείς, 3932778
8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 910 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Takeuchi TB290
8
ΝΈΑ Takeuchi TB290
Εκσκαφείς, 3932773
24229 Schwedeneck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 4082 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8670.00 t, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
69.020 €
με 19% ΦΠΑ
58.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other NEW HOLLANDT7.190 RANG COMMAND
3
ΝΈΑ Other NEW HOLLANDT7.190 RANG COMMAND
Εργαλεία φορτωτή, 3932756
YO72BP Thirsk, Μεγ. Βρετανία
84.957 €
με 20% ΦΠΑ
70.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hanomag 44 C
10
ΝΈΑ Hanomag 44 C
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932744
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 7787 h
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 418 S Agri
4
ΝΈΑ JCB 418 S Agri
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932695
26670 Uplengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
85.680 €
με 19% ΦΠΑ
72.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stoll greifschaufel
ΝΈΑ Stoll greifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 3932621
48691 Vreden, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.150 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.039 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ford  655C BACK HOE LOADER
4
ΝΈΑ Ford 655C BACK HOE LOADER
Εργαλεία φορτωτή, 3932608
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 6327