Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland LM 7.42 ELITE
9
ΝΈΑ New Holland LM 7.42 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585963
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 758 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 500/70R24 TR
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MRT 2150M Verreiker
20
ΝΈΑ Manitou MRT 2150M Verreiker
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585486
  9207HC Drachten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 11167 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004
19.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Giant V425T X-TRA HD
9
ΝΈΑ Giant V425T X-TRA HD
Περονοφόρο, 4585475
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo L90F
4
ΝΈΑ Volvo L90F
Τροχοφόροι φορτωτές, 4585461
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 12161 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Cat 938M
4
ΝΈΑ Cat 938M
Τροχοφόροι φορτωτές, 4585462
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2894 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Cat 345DL
4
ΝΈΑ Cat 345DL
Εκσκαφείς, 4585455
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 12694 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo EC380DL
4
ΝΈΑ Volvo EC380DL
Εκσκαφείς, 4585457
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 10125 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Cat 329DL
4
ΝΈΑ Cat 329DL
Εκσκαφείς, 4585459
  23626 Ratekau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 12975 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo P 27.6 Top
5
ΝΈΑ Merlo P 27.6 Top
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585442
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1450 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Ελαστικά: "12.0/75-18"" 12 PR"
45.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo TF 50.8 T 120
5
ΝΈΑ Merlo TF 50.8 T 120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585423
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 1607 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m
58.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1440 SLT
19
ΝΈΑ Manitou MT 1440 SLT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585386
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 14.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, ...
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2336
4
ΝΈΑ Schäffer 2336
Φορτωτάκια, 4585384
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 2000 h
21.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 426 S
5
ΝΈΑ JCB 426 S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4585258
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
38.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 530/70 Farm Special
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585230
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.42
4
ΝΈΑ New Holland LM 7.42
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585225
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4723 h, Ελαστικά: 500/70 x 24 Nieuwe rondom
47.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1030 S
9
ΝΈΑ Manitou MT 1030 S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585221
  5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3446 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.26 m, Ύψος ανύψωσης: 10.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
18.500 €
Δείτε αγγελία
JCB 530-70
7
ΝΈΑ JCB 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585207
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 4920 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3 kg
18.500 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Staplerschaufel 1,3m³ mit 2 Zylinder
2
ΝΈΑ Staplerschaufel 1,3m³ mit 2 Zylinder
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4585161
  59-800 Lubań, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.049 €
Δείτε αγγελία
Fliegl
3
ΝΈΑ Fliegl
Εργαλεία φορτωτή, 4585154
  92355 Velburg, Γερμανία
Περόνη παλέτας
1.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 3550
3
ΝΈΑ 3550
Φορτωτάκια, 4585135
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 153 h, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Ελαστικά: 15.0/55-17
35.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CAP-GE GODET GRAND VOLUME 3000L JCB MERLO MANITOU
4
ΝΈΑ CAP-GE GODET GRAND VOLUME 3000L JCB MERLO MANITOU
Εργαλεία φορτωτή, 4585103
  10140 AMANCE, Γαλλία
1.670 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CAP-GE GV 2000L PROMO MANITOU MERLO JCB EURO
4
ΝΈΑ CAP-GE GV 2000L PROMO MANITOU MERLO JCB EURO
Εργαλεία φορτωτή, 4585101
  10140 AMANCE, Γαλλία
1.190 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CAP-GE 2500L PROMO JCB MERLO MANITOU NEW-HOLLAND BOBCAT
4
ΝΈΑ CAP-GE 2500L PROMO JCB MERLO MANITOU NEW-HOLLAND BOBCAT
Εργαλεία φορτωτή, 4585102
  10140 AMANCE, Γαλλία
1.344 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ford AT64
10
ΝΈΑ Ford AT64
Τροχοφόροι φορτωτές, 4585072
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 3312 h
8.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 LSU
10
ΝΈΑ Manitou MLT 634 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4585055
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 7805