Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Neu korokodilschaufel krokoschaufel  schaufel mit krokodilgebiss versandfrei
8
Neu korokodilschaufel krokoschaufel schaufel mit krokodilgebiss versandfrei
Εργαλεία φορτωτή, aht3040265
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
880 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
15
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
Εκσκαφείς, let2773307
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μίνι εκσκαφέας
2.791 €
με 19% ΦΠΑ
2.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Greifschaufel Dunggabel Krokodilgebiss Reißschaufel TOP ANGEBOT!
6
Greifschaufel Dunggabel Krokodilgebiss Reißschaufel TOP ANGEBOT!
Εργαλεία φορτωτή, aht2613505
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
649 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Silageschaufel, 1,55 m, NEU
9
Pronar Silageschaufel, 1,55 m, NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht1226961
49847 Itterbeck, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR KUAR Schneepflug 2000mm
4
KUAR KUAR Schneepflug 2000mm
Εργαλεία φορτωτή, aht2466482
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.995 €

Δείτε αγγελία
Alö HDV 2,10 m, 1,5 m³ Volumenschaufel - Schwergut!
8
Alö HDV 2,10 m, 1,5 m³ Volumenschaufel - Schwergut!
Εργαλεία φορτωτή, aht3750486
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.10 m
1.716 €
με 20% ΦΠΑ
1.430 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Arbeitskorb Arbeitsbühne
8
Bressel und Lade Arbeitskorb Arbeitsbühne
Εργαλεία φορτωτή, aht3750476
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
8
Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750475
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Gummischieber 2600 X 400 X 30mm
8
Gummischieber 2600 X 400 X 30mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750468
6830 Rankweil, Αυστρία
1.019 €
με 20% ΦΠΑ
849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Flötzinger Palettengabel passend Faresin 5 t
8
Flötzinger Palettengabel passend Faresin 5 t
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750449
6830 Rankweil, Αυστρία
2.388 €
με 20% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
8
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht3750444
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.148 €
με 20% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
8
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
Εργαλεία φορτωτή, aht3750425
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.10 m
588 €
με 20% ΦΠΑ
490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine KEH 280 Typ 600
8
Fliegl Kehrmaschine KEH 280 Typ 600
Εργαλεία φορτωτή, aht3750413
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
5.988 €
με 20% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Flötzinger Vielzweckgabel/Kroko für Faresin
7
Flötzinger Vielzweckgabel/Kroko für Faresin
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750389
6830 Rankweil, Αυστρία
3.588 €
με 20% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vetter ELI 2 PAlettengabel EURO
7
Vetter ELI 2 PAlettengabel EURO
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750551
6830 Rankweil, Αυστρία
708 €
με 20% ΦΠΑ
590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitsbühne erhöht, vollverzinkt, EURO
8
Fliegl Arbeitsbühne erhöht, vollverzinkt, EURO
Εργαλεία φορτωτή, aht3750537
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.57 m
1.908 €
με 20% ΦΠΑ
1.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil Ballenzange RBG für Rundballen
6
Göweil Ballenzange RBG für Rundballen
Εργαλεία φορτωτή, aht3750535
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.028 €
με 20% ΦΠΑ
1.690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Gigant 200cm, Dreipunkt-EURO-Stapler
8
Fliegl Gigant 200cm, Dreipunkt-EURO-Stapler
Εργαλεία φορτωτή, aht3750532
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.988 €
με 20% ΦΠΑ
2.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Heckschaufel verzinkt, 200cmx110cmx58cm
6
Fliegl Heckschaufel verzinkt, 200cmx110cmx58cm
Εργαλεία φορτωτή, aht3750510
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.908 €
με 20% ΦΠΑ
1.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Ballenabwickler mit Thaler Anbau
8
Fliegl Ballenabwickler mit Thaler Anbau
Εργαλεία φορτωτή, aht3750509
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m
1.548 €
με 20% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2200 DW in Kommunalorange
8
Göweil GHU 10/2200 DW in Kommunalorange
Εργαλεία φορτωτή, aht3750498
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m
2.748 €
με 20% ΦΠΑ
2.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHK 2500
8
Göweil GHK 2500
Εργαλεία φορτωτή, aht3750491
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.308 €
με 20% ΦΠΑ
3.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 12/2000 DW Kippmulde
8
Göweil GHU 12/2000 DW Kippmulde
Εργαλεία φορτωτή, aht3750489
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
3.300 €
με 20% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
8
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
Εργαλεία φορτωτή, aht3750378
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.44 m
2.820 €
με 20% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Euro Gummischieber 2000 X 400 X 30mm
3
Euro Gummischieber 2000 X 400 X 30mm
Εργαλεία φορτωτή, aht3750372
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
923 €
με 20% ΦΠΑ
769 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Krokodilgebiss 1,30 m mit EURO Aufnahme
8
Krokodilgebiss 1,30 m mit EURO Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750360
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Palettengabel mit Drehvorrichtung
8
Palettengabel mit Drehvorrichtung
Εργαλεία φορτωτή, aht3750347
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.788 €
με 20% ΦΠΑ
1.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil Rundballenzange/ -greifer mit Hauer Aufnahme NEU
8
Göweil Rundballenzange/ -greifer mit Hauer Aufnahme NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht3750346
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.148 €
με 20% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
8
Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750309
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
16
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3746291
Mecklenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4490 h, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
42.828 €
με 19% ΦΠΑ
35.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 6563