Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Weidemann Manitou Merlo Caterpillar Claas Kramer Case IH
Case IH 621G
7
ΝΈΑ Case IH 621G
Τροχοφόροι φορτωτές, 5415102 5415102
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 240 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH CX 180D
4
ΝΈΑ Case IH CX 180D
Εκσκαφείς, 5415099 5415099
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH 021F
8
ΝΈΑ Case IH 021F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5415098 5415098
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland TH7.42 T4B-145 HP
9
ΝΈΑ New Holland TH7.42 T4B-145 HP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5415096 5415096
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 238 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Linde H15 D
8
ΝΈΑ Linde H15 D
Περονοφόρο, 5415088 5415088
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
3.499  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota U 27-4
9
ΝΈΑ Kubota U 27-4
Εκσκαφείς, 5415062 5415062
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
32.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mustang HM 500
3
ΝΈΑ Mustang HM 500
Εργαλεία φορτωτή, 5415061 5415061
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
3.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB Radlader 406
5
ΝΈΑ JCB Radlader 406
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414950 5414950
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4071 h, Ελαστικά: 400/70 R 18
24.700  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Giant D 337 T
3
ΝΈΑ Giant D 337 T
Φορτωτάκια, 5414883 5414883
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, Ύψος κατασκευής: 2.32 m, Ύψος ανύψωσης: 2.82 m, ...
26.890,76  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Still DFG 2,5
10
ΝΈΑ Still DFG 2,5
Περονοφόρο, 5414736 5414736
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m
4.621,85  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
AP NP 2000DB
5
ΝΈΑ AP NP 2000DB
Εργαλεία φορτωτή, 5414729 5414729
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
5.336,13  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT 629
20
ΝΈΑ Manitou MLT 629
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5414721 5414721
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2015
30.890  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Yanmar VIO 75 Excavator
ΝΈΑ Yanmar VIO 75 Excavator
Εκσκαφείς, 5414719 5414719
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2006
21.904  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB Loadall 530-70 Farm Special Turbo
ΝΈΑ JCB Loadall 530-70 Farm Special Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5414718 5414718
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.1999
17.972  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schäffer 4250
7
ΝΈΑ Schäffer 4250
Φορτωτάκια, 5414651 5414651
  67547 Worms, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 980 h, Ύψος ανύψωσης: 3.25 m
29.800  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Terex TL80 inkl. Schaufel & Palettengabel
12
ΝΈΑ Terex TL80 inkl. Schaufel & Palettengabel
Τροχοφόροι φορτωτές, 5414624 5414624
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Κενό βάρους: 5.40 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ελαστικά: 12.5-20 MPT
19.747,90  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W10-W11-W12-W13 Radlader/Hoflader & Zubehör
11
ΝΈΑ Eurotrac W10-W11-W12-W13 Radlader/Hoflader & Zubehör
Φορτωτάκια, 5414612 5414612
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W13 Hoflader Radlader
12
ΝΈΑ Eurotrac W13 Hoflader Radlader
Φορτωτάκια, 5414609 5414609
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος κατασκευής: 2.23 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, ...
28.983,19  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W10 Radlader Hoflader
11
ΝΈΑ Eurotrac W10 Radlader Hoflader
Φορτωτάκια, 5414582 5414582
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.93 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 2.10 m, ...
14.949,58  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kobelco SK 140 SR LC-5
17
ΝΈΑ Kobelco SK 140 SR LC-5
Εκσκαφείς, 5414571 5414571
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 5950 h, Συνολικό βάρος: 15600 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
JCB JS 180 L
11
ΝΈΑ JCB JS 180 L
Εκσκαφείς, 5414561 5414561
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 8189 h, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
26.269  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Claas Scorpion 7044
11
ΝΈΑ Claas Scorpion 7044
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5414557 5414557
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
39.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Manitou MLT 960
5
ΝΈΑ Manitou MLT 960
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5414499 5414499
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m
62.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
JCB 530-70
ΝΈΑ JCB 530-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5414486 5414486
  4013 CP Kapel-Avezaath, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Gehl AL 340
9
ΝΈΑ Gehl AL 340
Φορτωτάκια, 5414331 5414331
  26871 Herbrum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 198 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.36 m, ...
29.575  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 9157