Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Caterpillar Weidemann Manitou Merlo Kramer Claas Linde
Sonstige
ΝΈΑ Sonstige
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, 5020855 5020855
  66121 Saarbruecken, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu WA270-7
3
ΝΈΑ Komatsu WA270-7
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020851 5020851
  45300 Ocana, Ισπανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 21290 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 966M
4
ΝΈΑ Caterpillar 966M
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020845 5020845
  3090 Overijse, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Alö EURO 2500KG/L=970
ΝΈΑ Alö EURO 2500KG/L=970
Εργαλεία φορτωτή, 5020836 5020836
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö Euro 2500/1220mm
ΝΈΑ Alö Euro 2500/1220mm
Εργαλεία φορτωτή, 5020835 5020835
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Λοιπά
524 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 7035
4
ΝΈΑ Claas Scorpion 7035
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5020776 5020776
  20095 Hamburg, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 3111 h, Ελαστικά: /
52.900 €
logo
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 Telehandler
7
ΝΈΑ JCB 536-60 Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5020775 5020775
  SY4 4RR Shrewsburry, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Ελαστικά: /
50.500 €
logo
Δείτε αγγελία
JCB 8018 CTS
9
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, 5020749 5020749
  27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 950 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotrac W12 DEMO 2019 minishovel met cabine
3
ΝΈΑ Eurotrac W12 DEMO 2019 minishovel met cabine
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020745 5020745
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Κενό βάρους: 2.00 t, Ελαστικά: 1
22.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1260 CX35
9
ΝΈΑ Weidemann 1260 CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020741 5020741
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 598 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo L30GS
ΝΈΑ Volvo L30GS
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020730 5020730
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
52.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö Dunggabel 150MM
ΝΈΑ Alö Dunggabel 150MM
Εργαλεία φορτωτή, 5020729 5020729
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
645 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff TL 100 T4F
6
ΝΈΑ Schaeff TL 100 T4F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020728 5020728
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
51.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 924K
6
ΝΈΑ Caterpillar 924K
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020724 5020724
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
69.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö BALLENSPIESS (ZI.ÜBE
ΝΈΑ Alö BALLENSPIESS (ZI.ÜBE
Εργαλεία φορτωτή, 5020721 5020721
  35398 Gießen-Lützellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Volvo L25F
5
ΝΈΑ Volvo L25F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020708 5020708
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
42.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo L40B-TP
6
ΝΈΑ Volvo L40B-TP
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020707 5020707
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
27.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex TL100
6
ΝΈΑ Terex TL100
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020705 5020705
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
34.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex TL100
6
ΝΈΑ Terex TL100
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020704 5020704
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
40.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff TL80 T4F
5
ΝΈΑ Schaeff TL80 T4F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020701 5020701
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
46.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff SKL 834
2
ΝΈΑ Schaeff SKL 834
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020699 5020699
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
18.875 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff TL 100 T4F
6
ΝΈΑ Schaeff TL 100 T4F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020698 5020698
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
51.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5075
5
ΝΈΑ Kramer 5075
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020697 5020697
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
38.499 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eurotrac W11
6
ΝΈΑ Eurotrac W11
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020696 5020696
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
17.995 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 924K
6
ΝΈΑ Caterpillar 924K
Τροχοφόροι φορτωτές, 5020695 5020695
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
69.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10700