Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Caterpillar Weidemann Manitou Merlo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Vomach Rubberschuif
3
Vomach Rubberschuif
Εργαλεία φορτωτή, 4745323 4745323
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
435 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend Palletvork Fem 2, 3
7
Onbekend Palletvork Fem 2, 3
Εργαλεία φορτωτή, 4745322 4745322
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrimax SN210
3
Agrimax SN210
Εργαλεία φορτωτή, 4745311 4745311
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
850 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
M-Sweep HSTV600P
8
M-Sweep HSTV600P
Εργαλεία φορτωτή, 4745113 4745113
  6741 ML Lunteren, Ολλανδία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH Ballenzange Rundballenzange Chwytak do bel
6
M-TECH Ballenzange Rundballenzange Chwytak do bel
Εργαλεία φορτωτή, 4749458 4749458
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
517 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitsubishi - Elektrohubwagen - Hubwagen PBL 12
14
Mitsubishi - Elektrohubwagen - Hubwagen PBL 12
Τροχήλατοι γρύλοι, 4766631 4766631
  26203 Wardenburg, Γερμανία
1.550,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.TOM Greifer für Heu 2,5m / Krokodil für Heu 2,5m
Βίντεο
5
A.TOM Greifer für Heu 2,5m / Krokodil für Heu 2,5m
Εργαλεία φορτωτή, 4770572 4770572
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
4.706 €
logo
Δείτε αγγελία
A.TOM Kompostgreifer / Greifer für Kompost / Mistgreifer / Greifer für Mist 2m
9
A.TOM Kompostgreifer / Greifer für Kompost / Mistgreifer / Greifer für Mist 2m
Εργαλεία φορτωτή, 4770561 4770561
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
2.340 €
logo
Δείτε αγγελία
A.TOM Krokoschaufel  Schaufel für Gülle / Kompost
Βίντεο
7
A.TOM Krokoschaufel Schaufel für Gülle / Kompost
Εργαλεία φορτωτή, 4770555 4770555
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.35 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
3.354 €
logo
Δείτε αγγελία
Kramer Bressel & Lade RBZ8
4
Kramer Bressel & Lade RBZ8
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4764191 4764191
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.650 €
Δείτε αγγελία
Groenewegen Palletvorken Balenprikker
3
Groenewegen Palletvorken Balenprikker
Εργαλεία φορτωτή, 4747027 4747027
  1749 DA Warmenhuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Περόνη παλέτας
600 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 SAT- Hubgerüst 2500 -NEU
19
SAT- Hubgerüst 2500 -NEU
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4716249 4716249
  4906 Eberschwang, Αυστρία
1.790 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 SAT-Palettengabel-Hoflader-Frontlader-NEU
15
SAT-Palettengabel-Hoflader-Frontlader-NEU
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4716246 4716246
  4906 Eberschwang, Αυστρία
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mustang AL306
8
Mustang AL306
Φορτωτάκια, 4747154 4747154
  50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 185 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, ...
26.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL 750
6
Gehl AL 750
Τροχοφόροι φορτωτές, 4739137 4739137
  47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 90 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2017, ...
46.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 160,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Saphir Schwergutschaufel SG-R 20
5
Saphir Schwergutschaufel SG-R 20
Εργαλεία φορτωτή, 4703184 4703184
  27404 Gyhum-Bockel, Γερμανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
2.045 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MR 1,8m Krokodil Schaufel Pelikaanbak EURO
7
AGRO-MR 1,8m Krokodil Schaufel Pelikaanbak EURO
Εργαλεία φορτωτή, 4703143 4703143
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
830 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sanderson SB60TC Masted Forklift
13
Sanderson SB60TC Masted Forklift
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4712020 4712020
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
3.701,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MX Manubal V500
3
MX Manubal V500
Εργαλεία φορτωτή, 4699985 4699985
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 MX Manubal V500
3
MX Manubal V500
Εργαλεία φορτωτή, 4699953 4699953
  SN15 3QX Wiltshire, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krokodilgebiss 1,20 m Schäffer Aufnahme Greifschaufel Mistgreifer
7
Krokodilgebiss 1,20 m Schäffer Aufnahme Greifschaufel Mistgreifer
Εργαλεία φορτωτή, 4687482 4687482
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD AT UNIVERSALSCHAUFEL model II **/1,2M- 2,5M/**
3
MD AT UNIVERSALSCHAUFEL model II **/1,2M- 2,5M/**
Εργαλεία φορτωτή, 4733121 4733121
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
310 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD AT UNIVERSALSCHAUFEL model I /1,2M- 2,5M/
5
MD AT UNIVERSALSCHAUFEL model I /1,2M- 2,5M/
Εργαλεία φορτωτή, 4733115 4733115
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
285 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hekamp Schaufel
3
Hekamp Schaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4743238 4743238
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
1.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S 450 E
10
Bobcat S 450 E
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4723122 4723122
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10049