Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
DPower Schaufel/Erdschaufel/Traktorschaufel
9
DPower Schaufel/Erdschaufel/Traktorschaufel
Εργαλεία φορτωτή, aht3556798
30952 Ronnenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
360 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
H LM -Euro-Frontladerschaufeln Euro- Schnellwechsel 1,2m -2,4 mtr. -Hardoxschürfleiste
9
H LM -Euro-Frontladerschaufeln Euro- Schnellwechsel 1,2m -2,4 mtr. -Hardoxschürfleiste
Εργαλεία φορτωτή, aht1215486
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Πτύο
380 EUR
με 19% ΦΠΑ
319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Greifschaufel Silozange Greifschaufel 2.0 m breit Sehr Robust
5
D&D Landtechnika Greifschaufel Silozange Greifschaufel 2.0 m breit Sehr Robust
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2351508
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όγκος φόρτωσης: 1.30 m³, Φτυάρι
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou Greifschaufel manitou schaufel
6
Manitou Greifschaufel manitou schaufel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3022826
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika Krokoschaufel Greifschaufel Schaufel mit krokodilgebiss
4
D&D Landtechnika Krokoschaufel Greifschaufel Schaufel mit krokodilgebiss
Εργαλεία φορτωτή, aht2591937
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Ηλεκτρική αρπάγη
700 EUR

Δείτε αγγελία
Alö 185 H
4
ΝΈΑ Alö 185 H
Εργαλεία φορτωτή, aht3667141
94551 Lalling, Γερμανία
690 EUR
με 19% ΦΠΑ
580 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hyundai Rupsgeleiders
5
ΝΈΑ Hyundai Rupsgeleiders
Εκσκαφείς, let3667070
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Everun ER16 shovel NIEUW luchtremmen / bak / vorken
15
ΝΈΑ Everun ER16 shovel NIEUW luchtremmen / bak / vorken
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3667068
6086pd Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m
20.510 EUR
με 21% ΦΠΑ
16.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hyster J1.6 XNT SWB
20
ΝΈΑ Hyster J1.6 XNT SWB
Περονοφόρο, ldt3667067
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2419 h, Ύψος ανύψωσης: 3.36 m, Μπροστινή περονοφόρα, Διπλό, Ηλεκτρική μονάδα
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
JCB 8085 CTS
11
ΝΈΑ JCB 8085 CTS
Εκσκαφείς, let3667065
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1528 h, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
41.055 EUR
με 19% ΦΠΑ
34.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 8018 CTS
14
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, let3667066
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Μίνι εκσκαφέας
16.065 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde
4
ΝΈΑ Linde
Περονοφόρο, ldt3667063
33100 Paderborn, Γερμανία
Πετρελαιοκίνητη μονάδα
2.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.620 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H50D
11
ΝΈΑ Linde H50D
Περονοφόρο, ldt3666622
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Ημικάμπινο, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
47.005 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1260PLUS
9
ΝΈΑ Weidemann 1260PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3666576
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 300 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 3110
6
ΝΈΑ Weidemann 3110
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3666523
49716 Meppen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6155 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Genie Z45/25J Boom Lift
6
ΝΈΑ Genie Z45/25J Boom Lift
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3666360
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3688 h, Ύψος ανύψωσης: 1594.00 m
15.342 EUR

Δείτε αγγελία
Other Suton Bucket Brush
5
ΝΈΑ Other Suton Bucket Brush
Εργαλεία φορτωτή, aht3666047
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
2.008 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.674 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler 3600 Hoflader 1250 h
3
ΝΈΑ Oehler 3600 Hoflader 1250 h
Φορτωτάκια, lat3665842
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h
22.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker 3503
10
ΝΈΑ Wacker 3503
Εκσκαφείς, let3665695
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Συνολικό βάρος: 3.50 t
22.134 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 801
8
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL 801
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3665686
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h
11.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.388 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs F 853 H
12
ΝΈΑ Fuchs F 853 H
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3665681
92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 9040 Variopower
19
ΝΈΑ Claas Scorpion 9040 Variopower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665661
92342 Freystadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Φορτίο: 4.00 t
53.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
45.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo P25.6
Βίντεο
6
ΝΈΑ Merlo P25.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665500
EX16 8NW Tiverton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1466 h
31.521 EUR

Δείτε αγγελία
Nissan-Hanix NH02M25
4
ΝΈΑ Nissan-Hanix NH02M25
Περονοφόρο, ldt3665494
29562 Suhlendorf, Γερμανία
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 870 T
9
ΝΈΑ 870 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665364
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Καμπίνα, Φορτίο: 5.25 t, Ελαστικά: 16.0/70-20 BKT
21.896 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ADAPTER
2
ΝΈΑ Sonstige / Other ADAPTER
Εργαλεία φορτωτή, aht3665361
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος:
1.190 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MT 732
9
ΝΈΑ Manitou MT 732
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665351
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4094 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Φορτίο: 3.20 t, Ελαστικά: 14.9-24 DUNLOP
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo P55.9 CS PANORAMIC
8
ΝΈΑ Merlo P55.9 CS PANORAMIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665033
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4216 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
51.051 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nissan
8
ΝΈΑ Nissan
Περονοφόρο, ldt3665017
7925 PH Linde, Ολλανδία
Πλαίσιο καμπίνας, Φορτίο: 3.00 t, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TL420
20
ΝΈΑ Terex TL420
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664955
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 213 kW, Ώρες λειτουργίας: 6177 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 6507