Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Caterpillar JCB Yanmar Volvo Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB JS130 Groundworker
16
JCB JS130 Groundworker
Εκσκαφείς, 4897192 4897192
  HU12 0BP Hull, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 4579 h, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
18.269,86 €
Δείτε αγγελία
JCB Minibagger 16
3
JCB Minibagger 16
Εκσκαφείς, 4891446 4891446
  39261 Zerbst/Anhalt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Συνολικό βάρος: 1600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sany SY 6028 HRD
5
Sonstige / Other Sany SY 6028 HRD
Εκσκαφείς, 4925515 4925515
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Συνολικό βάρος: 60000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Liebherr A 314 Litronic Mobilbagger Baujahr 2011 Leistung 90KW
10
Liebherr A 314 Litronic Mobilbagger Baujahr 2011 Leistung 90KW
Εκσκαφείς, 4925461 4925461
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 11094 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
42.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Liebherr R 954 C HD
20
Liebherr R 954 C HD
Εκσκαφείς, 4930133 4930133
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 240 kW, Ώρες λειτουργίας: 8056 h, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2006, Συνολικό βάρος: 60000 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8030 ZTS
13
JCB 8030 ZTS
Εκσκαφείς, 4926558 4926558
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 4336 h, Συνολικό βάρος: 3200 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.401,61 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8055 RTS
13
JCB 8055 RTS
Εκσκαφείς, 4926554 4926554
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 60105 h, Συνολικό βάρος: 5500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
16.027,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 19-C1
Βίντεο
16
JCB 19-C1
Εκσκαφείς, 4873536 4873536
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 344 h, Συνολικό βάρος: 1900 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.466,58 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case IH WX145
8
Case IH WX145
Εκσκαφείς, 4902901 4902901
  Riga, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, Συνολικό βάρος: 16800 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
24.000 €
Δείτε αγγελία
JCB Hydradig 110W
5
JCB Hydradig 110W
Εκσκαφείς, 4914562 4914562
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 390 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 26.09.2019, Συνολικό βάρος: 11000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
105.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E14 mit SW
9
Bobcat E14 mit SW
Εκσκαφείς, 4925879 4925879
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 711 h, Συνολικό βάρος: 1378 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanix H15BPLUS-2
Βίντεο
15
Hanix H15BPLUS-2
Εκσκαφείς, 4916544 4916544
  86-300 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 2036 h, Συνολικό βάρος: 1630 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
10.801,21 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX080-3
7
Kubota KX080-3
Εκσκαφείς, 4918276 4918276
  20-481 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5642 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8195 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
22.996,12 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Komatsu PC138 US-8
7
Komatsu PC138 US-8
Εκσκαφείς, 4933994 4933994
  2492 Eggendorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 14300 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota KX080-4
4
Kubota KX080-4
Εκσκαφείς, 4924095 4924095
  84371 Triftern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
41.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota U10-3 SL
3
Kubota U10-3 SL
Εκσκαφείς, 4573966 4573966
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 1120 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
Hitachi ZAXIS 22U-2  aus 1. Hand Schnellw. + 3 Löffel
17
Hitachi ZAXIS 22U-2 aus 1. Hand Schnellw. + 3 Löffel
Εκσκαφείς, 4583415 4583415
  63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.01.2008, Συνολικό βάρος: 2530 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
13.995 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 17 EX
12
Yanmar SV 17 EX
Εκσκαφείς, 4697099 4697099
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 2940 h, Συνολικό βάρος: 1925 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E 20
8
Bobcat E 20
Εκσκαφείς, 4675834 4675834
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 1902 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pel-Job Sirius 271 1.5T ÚJ GUMILÁNCTALPAK!
7
Pel-Job Sirius 271 1.5T ÚJ GUMILÁNCTALPAK!
Εκσκαφείς, 4813774 4813774
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.1998, Συνολικό βάρος: 1500 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
7.497,39 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Takeuchi TB016
7
Takeuchi TB016
Εκσκαφείς, 4813767 4813767
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2004, Συνολικό βάρος: 1600 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
9.303,99 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo-Samsung  EC 700 CL
6
Volvo-Samsung EC 700 CL
Εκσκαφείς, 4806248 4806248
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 346 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Συνολικό βάρος: 68300 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
104.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB Hydradig 110W mit Garantie
4
JCB Hydradig 110W mit Garantie
Εκσκαφείς, 4623524 4623524
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 2260 h, Συνολικό βάρος: 11000 kg, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 100
13
Yanmar SV 100
Εκσκαφείς, 4622257 4622257
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 6028 h, Συνολικό βάρος: 9300 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
22.299,26 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kobelco SK 210 LC
17
Kobelco SK 210 LC
Εκσκαφείς, 4622248 4622248
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 11146 h, Συνολικό βάρος: 20500 kg, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
15.795,31 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1194