Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Yanmar Komatsu Caterpillar Volvo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hitachi ZX85USBLC-3
4
ΝΈΑ Hitachi ZX85USBLC-3
Εκσκαφείς, 4765247 4765247
  27600 St Aubin Sur Gaillon, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 5412 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO25-4
4
ΝΈΑ Yanmar VIO25-4
Εκσκαφείς, 4765245 4765245
  27600 St Aubin Sur Gaillon, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2966 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu PC80MR-3
4
ΝΈΑ Komatsu PC80MR-3
Εκσκαφείς, 4765241 4765241
  7204DM Zutphen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3303 h, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH WX 188 2 PB
6
ΝΈΑ Case IH WX 188 2 PB
Εκσκαφείς, 4765143 4765143
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 19.80 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
141.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu Komatsu PW 160-7EO Plus
6
ΝΈΑ Komatsu Komatsu PW 160-7EO Plus
Εκσκαφείς, 4765079 4765079
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8014
8
ΝΈΑ JCB 8014
Εκσκαφείς, 4765019 4765019
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1187 h, Συνολικό βάρος: 1.48 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX80C
10
ΝΈΑ Case IH CX80C
Εκσκαφείς, 4765018 4765018
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1684 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
43.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu PC20
8
ΝΈΑ Komatsu PC20
Εκσκαφείς, 4765014 4765014
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KC016-4
8
ΝΈΑ Kubota KC016-4
Εκσκαφείς, 4765015 4765015
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota KX36-3
7
ΝΈΑ Kubota KX36-3
Εκσκαφείς, 4765016 4765016
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
9.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota U17
9
ΝΈΑ Kubota U17
Εκσκαφείς, 4765017 4765017
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Takeuchi TB250
8
ΝΈΑ Takeuchi TB250
Εκσκαφείς, 4765011 4765011
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
24.950 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland E10SR
10
ΝΈΑ New Holland E10SR
Εκσκαφείς, 4764926 4764926
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2790 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eurocomach ES28.2ZT mit Mulchhydraulik
7
ΝΈΑ Eurocomach ES28.2ZT mit Mulchhydraulik
Εκσκαφείς, 4764876 4764876
  21435 Stelle-Ashausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Συνολικό βάρος: 2.85 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
42.560 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo ECR145EL
7
ΝΈΑ Volvo ECR145EL
Εκσκαφείς, 4764474 4764474
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2636 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson 50Z3
10
ΝΈΑ Wacker Neuson 50Z3
Εκσκαφείς, 4764458 4764458
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Atlas 1804
6
ΝΈΑ Atlas 1804
Εκσκαφείς, 4764456 4764456
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 18386 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH 851EX
7
ΝΈΑ Case IH 851EX
Εκσκαφείς, 4764452 4764452
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Volvo EC380DL
Εκσκαφείς, 4764451 4764451
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 4133 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Volvo EC380DL
Εκσκαφείς, 4764450 4764450
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 5012 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Volvo EC380DL
Εκσκαφείς, 4764449 4764449
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 4504 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH 770 EX
7
ΝΈΑ Case IH 770 EX
Εκσκαφείς, 4764443 4764443
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Caterpillar 313FLGC
15
ΝΈΑ Caterpillar 313FLGC
Εκσκαφείς, 4764442 4764442
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2190 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota K008
Εκσκαφείς, 4764430 4764430
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo EW230C
7
ΝΈΑ Volvo EW230C
Εκσκαφείς, 4764420 4764420
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4661 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 940