Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Volvo EC45
10
Volvo EC45
Εκσκαφείς, let3513717
88239 Wangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 5090 h, Συνολικό βάρος: 4.50 t, Μίνι εκσκαφέας
22.499 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Atlas 140 W Mobiele graafmachine
3
Atlas 140 W Mobiele graafmachine
Εκσκαφείς, let3605333
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Ημερομηνία εγγραφής: 05.10.2016, Τροχοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Liebherr 918Compact
20
Liebherr 918Compact
Εκσκαφείς, let3261795
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 370 h, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
182.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
15
VEMAC HB66 Heckbagger Anbaubagger Bagger Kran Traktor Neu
Εκσκαφείς, let2773307
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μίνι εκσκαφέας
2.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hydrema 1220
10
Hydrema 1220
Εκσκαφείς, let3250385
09648 Kriebstein OT Grünlichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 14300 h, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Τροχοφόρος εκσκαφέας
20.230 EUR
21.420 EUR

με 19% ΦΠΑ
17.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Neuson 2503RD
6
ΝΈΑ Neuson 2503RD
Εκσκαφείς, let3667240
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 1031 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Neuson 7523RD
6
ΝΈΑ Neuson 7523RD
Εκσκαφείς, let3667239
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1803 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Yanmar VIO55
7
ΝΈΑ Yanmar VIO55
Εκσκαφείς, let3667238
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 6422 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Neuson 3503RD
6
ΝΈΑ Neuson 3503RD
Εκσκαφείς, let3667237
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 4535 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Bobcat E14AEM
6
ΝΈΑ Bobcat E14AEM
Εκσκαφείς, let3667236
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2471 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Komatsu PC20MR-2
7
ΝΈΑ Komatsu PC20MR-2
Εκσκαφείς, let3667235
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4855 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Komatsu PC50MR-2
7
ΝΈΑ Komatsu PC50MR-2
Εκσκαφείς, let3667232
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Komatsu PW75
7
ΝΈΑ Komatsu PW75
Εκσκαφείς, let3667230
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 6850 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Komatsu PC50MR-2
6
ΝΈΑ Komatsu PC50MR-2
Εκσκαφείς, let3667228
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 1414 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Atlas 1404
7
ΝΈΑ Atlas 1404
Εκσκαφείς, let3667229
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 11585 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar 385C
Εκσκαφείς, let3667225
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 16300 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Neuson 75Z3
Εκσκαφείς, let3667227
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Neuson 38Z3RD
Εκσκαφείς, let3667224
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota KX91-3
Εκσκαφείς, let3667223
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Hyundai Rupsgeleiders
5
ΝΈΑ Hyundai Rupsgeleiders
Εκσκαφείς, let3667070
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 8085 CTS
11
ΝΈΑ JCB 8085 CTS
Εκσκαφείς, let3667065
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1528 h, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
41.055 EUR
με 19% ΦΠΑ
34.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 8018 CTS
14
ΝΈΑ JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, let3667066
27432 Oerel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 1200 h, Μίνι εκσκαφέας
16.065 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker 3503
10
ΝΈΑ Wacker 3503
Εκσκαφείς, let3665695
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Συνολικό βάρος: 3.50 t
22.134 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar B17-2
6
ΝΈΑ Yanmar B17-2
Εκσκαφείς, let3664904
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 4790 h, Συνολικό βάρος: 1.67 t, Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Neuson
15
ΝΈΑ Neuson
Εκσκαφείς, let3664899
5377 Baillonville, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Συνολικό βάρος: 5.00 t, Μίνι εκσκαφέας
15.500 EUR

Δείτε αγγελία
Wacker Raupenbagger ET18
4
Wacker Raupenbagger ET18
Εκσκαφείς, let3664795
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB JS 160 LC
8
JCB JS 160 LC
Εκσκαφείς, let3664537
26845 Nortmoor, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 1056 h, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
106.981 EUR
με 19% ΦΠΑ
89.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 86C-1
7
JCB 86C-1
Εκσκαφείς, let3664528
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 809 h, Μίνι εκσκαφέας
70.091 EUR
με 19% ΦΠΑ
58.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JS 210 LC
8
JCB JS 210 LC
Εκσκαφείς, let3664527
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 558 h, Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
149.345 EUR
με 19% ΦΠΑ
125.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 2CX AIRMASTER
8
JCB 2CX AIRMASTER
Εκσκαφείς, let3664415
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Συνολικό βάρος: 5800.00 t, Φορτωτής με πτύο
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 638