Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εκσκαφείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Εκσκαφείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εκσκαφείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Caterpillar JCB Yanmar Komatsu Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pel-Job Sirius 271 1.5T ÚJ GUMILÁNCTALPAK!
7
Pel-Job Sirius 271 1.5T ÚJ GUMILÁNCTALPAK!
Εκσκαφείς, 4813774 4813774
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.1998, Συνολικό βάρος: 1.50 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
7.948,98 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Takeuchi TB016
7
Takeuchi TB016
Εκσκαφείς, 4813767 4813767
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2004, Συνολικό βάρος: 1.60 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
9.797,58 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo-Samsung  EC 700 CL
6
Volvo-Samsung EC 700 CL
Εκσκαφείς, 4806248 4806248
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 346 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Συνολικό βάρος: 68300.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Neuson ET 24
8
ΝΈΑ Neuson ET 24
Εκσκαφείς, 4851797 4851797
  38154 Niedersachsen - Königslutter am Elm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 2691 h, Ημερομηνία εγγραφής: 16.07.2013, Συνολικό βάρος: 2.40 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 18 C
9
Case IH CX 18 C
Εκσκαφείς, 4803181 4803181
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 65 h, Συνολικό βάρος: 1.80 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 26 C
6
Case IH CX 26 C
Εκσκαφείς, 4803180 4803180
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Συνολικό βάρος: 2.56 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Liebherr R 934 C HDS LITRONIC
7
Liebherr R 934 C HDS LITRONIC
Εκσκαφείς, 4774987 4774987
  A-4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 7259 h, Κεντρική λίπανση, Συνολικό βάρος: 31.70 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB JS300 LC NLC
5
JCB JS300 LC NLC
Εκσκαφείς, 4753229 4753229
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 1890 h, Συνολικό βάρος: 34.80 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
129.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo EC 240 LC Kettenbagger NLC Bj. 2000  125 KW
19
Volvo EC 240 LC Kettenbagger NLC Bj. 2000 125 KW
Εκσκαφείς, 4801444 4801444
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 11359 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 23500.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 3CX Sitemaster
3
JCB 3CX Sitemaster
Εκσκαφείς, 4788254 4788254
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 900 h, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Τύπος: Φορτωτής με πτύο
53.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 90Z-1
6
JCB 90Z-1
Εκσκαφείς, 4788189 4788189
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1095 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat E 20
8
Bobcat E 20
Εκσκαφείς, 4675834 4675834
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 1.90 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV 17 EX
12
Yanmar SV 17 EX
Εκσκαφείς, 4697099 4697099
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Ώρες λειτουργίας: 2940 h, Συνολικό βάρος: 1.93 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB JS 300 LC NLC
5
JCB JS 300 LC NLC
Εκσκαφείς, 4786943 4786943
  50226 Frechen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 180 kW, Ώρες λειτουργίας: 1890 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 34795.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
129.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas 1504
10
Atlas 1504
Εκσκαφείς, 4746232 4746232
  9601LX Hoogezand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 94 kW, Ώρες λειτουργίας: 14853 h, Κεντρική λίπανση, Ημερομηνία εγγραφής: 07.11.2002, Συνολικό βάρος: 17600.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
16.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zeppelin ZM 13
3
Zeppelin ZM 13
Εκσκαφείς, 4338944 4338944
  74427 Fichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
10.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 8018 CTS
13
JCB 8018 CTS
Εκσκαφείς, 4621163 4621163
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 958 h, Συνολικό βάρος: 1.80 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
15.423,27 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hitachi ZAXIS 22U-2 mit 3 Löffel aus 1. Hand
17
Hitachi ZAXIS 22U-2 mit 3 Löffel aus 1. Hand
Εκσκαφείς, 4583415 4583415
  63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Ημερομηνία εγγραφής: 06.01.2008, Συνολικό βάρος: 2.53 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
14.995 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai 250 NLC 7A
14
Hyundai 250 NLC 7A
Εκσκαφείς, 4223633 4223633
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 8513 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 25.00 t, Τύπος: Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας
33.148,51 €
Δείτε αγγελία
Kubota KX019-4
3
Kubota KX019-4
Εκσκαφείς, 4143321 4143321
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Συνολικό βάρος: 1.78 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση

ενοικίαση από 150,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
New Holland E 26 B SR - wie NEU Kompaktbagger
9
New Holland E 26 B SR - wie NEU Kompaktbagger
Εκσκαφείς, 4201463 4201463
  94575 Windorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 95 h, Συνολικό βάρος: 2.70 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WEIMAR M 700
9
WEIMAR M 700
Εκσκαφείς, 4245841 4245841
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 12295 h, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat 323
7
Bobcat 323
Εκσκαφείς, 4289173 4289173
  84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Συνολικό βάρος: 1.66 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX26B
5
Case IH CX26B
Εκσκαφείς, 4191763 4191763
  85405 Nandlstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Συνολικό βάρος: 2.60 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
25.966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Poclain 61 P Mobilbagger Bagger
20
Poclain 61 P Mobilbagger Bagger
Εκσκαφείς, 4212517 4212517
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 17052 h, Συνολικό βάρος: 14.80 t, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1027