Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VOLANT 2,20 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
7
VOLANT 2,20 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780646
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 0.81 m³, Φτυάρι
486 €
με 23% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
DMT Hochkippschaufel 4 cbm
7
DMT Hochkippschaufel 4 cbm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3712882
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³, Φτυάρι
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vredo Stransdreiniger
17
Vredo Stransdreiniger
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3216941
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φτυάρι
8.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
d&d Schlepperdreieck , 3-punkt gerate
4
d&d Schlepperdreieck , 3-punkt gerate
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1823641
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Όγκος φόρτωσης: 2.00 m³, λαβή κατεδάφισης
155 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VOLANT 2,30 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
8
VOLANT 2,30 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780075
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Όγκος φόρτωσης: 1.32 m³, Φτυάρι
677 €
με 23% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KG-AGRAR Grabenräumschaufel
4
KG-AGRAR Grabenräumschaufel
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3770858
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Φτυάρι
833 €
με 19% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DMT Hochkippschaufel 4 cbm
7
DMT Hochkippschaufel 4 cbm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3712882
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³, Φτυάρι
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT  Gitterschaufel 1,8m mit Lehnhoff MS08 Schnellwechsell
6
JASKOT Gitterschaufel 1,8m mit Lehnhoff MS08 Schnellwechsell
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3644328
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Όγκος φόρτωσης: 0.55 m³, Αντεστραμμένος κάδος
1.845 €
με 23% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KUAR KUAR Krokodilschaufel 1200mm
3
KUAR KUAR Krokodilschaufel 1200mm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3602954
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Όγκος φόρτωσης: 0.34 m³, Λοιπά
850 €

Δείτε αγγελία
BESTAGRO Schaufel JCB Aufnahme Sofort Lieferbar
5
BESTAGRO Schaufel JCB Aufnahme Sofort Lieferbar
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3491563
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 1.20 m³
1.199 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Multifunktionsschaufel 2300 JCB NEU  Robust, für härteste Arbeit entworfen
4
Top-Agro Multifunktionsschaufel 2300 JCB NEU Robust, für härteste Arbeit entworfen
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2716813
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 1.00 m³, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
5.599 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro Grabenräumlöffel 1500 JCB NEU  Robust, für härteste Arbeit entworfen !
3
Top-Agro Grabenräumlöffel 1500 JCB NEU Robust, für härteste Arbeit entworfen !
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2716794
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Όγκος φόρτωσης: 0.22 m³
919 €

Δείτε αγγελία
Cseri Tieflöffel 30cm
4
Cseri Tieflöffel 30cm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3134323
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.30 m, Όγκος φόρτωσης: 0.03 m³, Αντεστραμμένος κάδος
262 €
με 19% ΦΠΑ
220 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cseri Grabenlöffel schwenkbar 100cm
4
Cseri Grabenlöffel schwenkbar 100cm
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3134309
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Όγκος φόρτωσης: 0.07 m³
1.154 €
με 19% ΦΠΑ
970 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cseri Tieflöffel, 40cm mit Zähnen
4
Cseri Tieflöffel, 40cm mit Zähnen
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3134342
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 0.40 m, Όγκος φόρτωσης: 0.04 m³, Αντεστραμμένος κάδος
298 €
με 19% ΦΠΑ
250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredo Stransdreiniger
17
Vredo Stransdreiniger
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3216941
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Φτυάρι
8.000 €

Δείτε αγγελία
Krassort Greifschaufel GSM2400
7
Krassort Greifschaufel GSM2400
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3204190
48336 Sassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 3.17 m³, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, λαβή κατεδάφισης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader
5
hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader hydr. Böschungsmulcher passend Kramer Radlader
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2316304
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Λοιπά
8.092 €
με 19% ΦΠΑ
6.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Greifschaufel Silozange Greifschaufel 2.0 m breit Sehr Robust
5
D&D Landtechnika Greifschaufel Silozange Greifschaufel 2.0 m breit Sehr Robust
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2351508
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όγκος φόρτωσης: 1.30 m³, Φτυάρι
1.135 €

Δείτε αγγελία
Top-Agro DIREKT VOM HERSTELLER  EU-Qualitat 2017 Hochkippschaufel 1,0M bis 1,6M
3
Top-Agro DIREKT VOM HERSTELLER EU-Qualitat 2017 Hochkippschaufel 1,0M bis 1,6M
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft2174361
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Όγκος φόρτωσης: 0.32 m³
1.179 €

Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Greifschaufel , Mistgabel Silozange greifschaufel
6
D&D Landtechnika Greifschaufel , Mistgabel Silozange greifschaufel
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1890632
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Όγκος φόρτωσης: 0.80 m³
850 €

Δείτε αγγελία
D&D Mistgabel Sonderangebot  Krokodilgebis , Mistgabel, Dunnggabel
4
D&D Mistgabel Sonderangebot Krokodilgebis , Mistgabel, Dunnggabel
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1824427
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, λαβή κατεδάφισης
700 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Schalengreifer mit Ausstreifer - Schaufel...
8
Schalengreifer mit Ausstreifer - Schaufel...
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1835698
88279 Amtzell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.72 m, λαβή κατεδάφισης
1.190 €

Δείτε αγγελία
VOLANT 1,80 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
6
VOLANT 1,80 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780148
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Όγκος φόρτωσης: 0.64 m³, Φτυάρι
355 €
με 23% ΦΠΑ
289 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VOLANT 2 m UNIVERSAL SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
9
VOLANT 2 m UNIVERSAL SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780106
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όγκος φόρτωσης: 0.72 m³, Φτυάρι
413 €
με 23% ΦΠΑ
336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VOLANT 2,30 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
8
VOLANT 2,30 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780075
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Όγκος φόρτωσης: 1.32 m³, Φτυάρι
677 €
με 23% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VOLANT 2,20 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
7
VOLANT 2,20 m universal SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1780646
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 0.81 m³, Φτυάρι
486 €
με 23% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VOLANT 2,40 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
9
VOLANT 2,40 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1781157
78-600 Wałcz, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Όγκος φόρτωσης: 1.38 m³, Φτυάρι
713 €
με 23% ΦΠΑ
580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VOLANT 2,20 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
12
VOLANT 2,20 m SCHAUFEL FRONTLADERSCHAUFEL SCHNEUWECHSEL EURO
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft1781162
78-600 Wałcz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Όγκος φόρτωσης: 1.26 m³, Φτυάρι
578 €
με 23% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeff SKB 800
8
Schaeff SKB 800
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων, lft3773867
91332 Heiligenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Λοιπά
13.199 €
με 19% ΦΠΑ
11.092 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 259