Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other 1,80 MTR.
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3937267
46519 Alpen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann Aufnahme Weidemann
2
Weidemann Aufnahme Weidemann
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3935239
46325 Borken-Rhedebrügge, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1140 CX
11
Weidemann 1140 CX
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3931178
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
19.600 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Argrnterio argenterio m.2r
5
ΝΈΑ Argrnterio argenterio m.2r
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3931012
20080 Albairate , Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1990
2.500 €

Δείτε αγγελία
Schäffer LADER SCHÄFFER 2024
8
Schäffer LADER SCHÄFFER 2024
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3929973
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
20.501 €
με 10.7% ΦΠΑ
18.519 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
8
Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3927213
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
8
Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3927187
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kołaszewski Greifschaufel/Godet avec pression/Bucket with grab
Kołaszewski Greifschaufel/Godet avec pression/Bucket with grab
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3921962
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.512 €
με 23% ΦΠΑ
1.230 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tuchel Mini 2 M
3
Tuchel Mini 2 M
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3920033
54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIFO WDH-VZ Dreipunktbock für Hoflader Stapler
4
WIFO WDH-VZ Dreipunktbock für Hoflader Stapler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3910779
45768 Marl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.160 €
με 19% ΦΠΑ
975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
Weidemann 1160
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3903748
88339 Bad Waldsee Menniswe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schäffer 4360 Z
14
Schäffer 4360 Z
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3894557
17033 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
23.205 €
23.681 €

με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson Baggerlader MF50B
3
Massey Ferguson Baggerlader MF50B
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3891928
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bobcat 763 H
4
Bobcat 763 H
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3891925
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann Fahrerschutzdach
3
Weidemann Fahrerschutzdach
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3890513
34281 Gudensberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Palletdrager Palletdrager vast 2.0 m breed 2.0 m lang FEM 2
3
Palletdrager Palletdrager vast 2.0 m breed 2.0 m lang FEM 2
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3890297
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Orsi OHP GV 20 - 320 3TR
4
Orsi OHP GV 20 - 320 3TR
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3886901
41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Inter-tech Niwelator/Planiergerät/Reitbahnplaner/Land leveler/Niveleuse
Inter-tech Niwelator/Planiergerät/Reitbahnplaner/Land leveler/Niveleuse
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3870991
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
468 €
με 23% ΦΠΑ
381 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SILAGEBEIßSCHAUFEL 2400 MM
2
Bressel und Lade SILAGEBEIßSCHAUFEL 2400 MM
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3868685
38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
VDW Constructie VEGER 24
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3866141
49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
2.142 €
με 19% ΦΠΑ
1.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat T 190
8
Bobcat T 190
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3865942
83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mehrtens SV 1211HV
6
Mehrtens SV 1211HV
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3863868
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.760 €
με 19% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 2445
4
Schäffer 2445
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3858481
6261 Bredebro, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
32.517 €

Δείτε αγγελία
Weidemann 1050 D/M
5
Weidemann 1050 D/M
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3857701
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
12.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Multi-Trans VAL 720
7
Multi-Trans VAL 720
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 3853313
26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
3.332 €
με 19% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 203