Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgeräte für Gabelstapler  und Frontlader, NEU, eigene Herstellung  (Made in Germany)
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgeräte für Gabelstapler und Frontlader, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1612156
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Atlas
4
Atlas
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3806944
27801 Dötlingen, Γερμανία
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerschaufeln: Arbeitsbreiten   1200 - 2400 mm, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
20
EURO-Jabelmann Staplerschaufeln: Arbeitsbreiten 1200 - 2400 mm, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1612158
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne für Gabelstapler, NEU
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne für Gabelstapler, NEU
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1266952
49847 Itterbeck, Γερμανία
750 €
με 19% ΦΠΑ
630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1164651
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.547 €
με 19% ΦΠΑ
2.140 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 917 D/M
15
Weidemann 917 D/M
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3786774
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988
13.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.195 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thaler 2126/A
8
Thaler 2126/A
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3786758
21769 Lamstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Maicon SQD16H
6
Maicon SQD16H
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3790160
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KH Greifschaufel KH Greifschaufel
3
KH Greifschaufel KH Greifschaufel
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3768620
74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
1.535 €
με 19% ΦΠΑ
1.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terberg Kinglifter TKL-MC-3X3 BJ2017 129 hrs!!
20
Terberg Kinglifter TKL-MC-3X3 BJ2017 129 hrs!!
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3758233
9207HC Drachten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
8.410 €
με 21% ΦΠΑ
6.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buitendijk & Slaman Electrowagen
9
Buitendijk & Slaman Electrowagen
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3748249
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Freshpark electrische trekker 23500 RL02
5
Freshpark electrische trekker 23500 RL02
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3747580
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe Duijndam Machines
4
Hawe Duijndam Machines
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3747687
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vetter ELI 2 PAlettengabel EURO
7
Vetter ELI 2 PAlettengabel EURO
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750551
6830 Rankweil, Αυστρία
708 €
με 20% ΦΠΑ
590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Gummischieber 2600 X 400 X 30mm
8
Gummischieber 2600 X 400 X 30mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750468
6830 Rankweil, Αυστρία
1.019 €
με 20% ΦΠΑ
849 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Flötzinger Palettengabel passend Faresin 5 t
8
Flötzinger Palettengabel passend Faresin 5 t
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750449
6830 Rankweil, Αυστρία
2.388 €
με 20% ΦΠΑ
1.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
8
Krokodilgebiss/Allzweckbeißer Thaler
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750475
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
8
Rundballenzange/ -greifer mit EURO Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750309
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Flötzinger Vielzweckgabel/Kroko für Faresin
7
Flötzinger Vielzweckgabel/Kroko für Faresin
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750389
6830 Rankweil, Αυστρία
3.588 €
με 20% ΦΠΑ
2.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Krokodilgebiss 1,30 m mit EURO Aufnahme
8
Krokodilgebiss 1,30 m mit EURO Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3750360
6830 Rankweil, Αυστρία
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer KL 10.5
5
Kramer KL 10.5
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3773352
84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
28.040 €
με 19% ΦΠΑ
23.563 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend zelfbouw boorunit 3 punt hefinrichting
3
Onbekend zelfbouw boorunit 3 punt hefinrichting
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3775244
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
1.936 €
με 21% ΦΠΑ
1.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case TR270
4
Case TR270
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3777042
100 8380 Zeebrugge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Manitou AL306
5
Manitou AL306
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3769801
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
30.345 €
με 19% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou AL306
6
Manitou AL306
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3769979
27419 Sittensen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
6
Weidemann 1160
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3702799
84172 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Saphir Graanschuif MGS 300
7
Saphir Graanschuif MGS 300
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3622872
9988 RG Usquert, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
3
Weidemann 1160
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3799308
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terex TC35
20
Terex TC35
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3811950
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
26.015 €
με 21% ΦΠΑ
21.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Atlas
4
Atlas
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3806944
27801 Dötlingen, Γερμανία
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 218