Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM II, für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1164651
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.547 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.140 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM III für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM III für Stapler, NEU, eigene Herstellung
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1164654
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.939 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.470 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerschaufeln: Arbeitsbreiten   1200 - 2400 mm, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
20
EURO-Jabelmann Staplerschaufeln: Arbeitsbreiten 1200 - 2400 mm, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1612158
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgeräte für Gabelstapler  und Frontlader, NEU, eigene Herstellung  (Made in Germany)
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgeräte für Gabelstapler und Frontlader, NEU, eigene Herstellung (Made in Germany)
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1612156
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne für Gabelstapler, NEU
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Arbeitsbühne für Gabelstapler, NEU
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht1266952
49847 Itterbeck, Γερμανία
750 EUR
με 19% ΦΠΑ
630 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs F 853 H
12
Fuchs F 853 H
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3665681
92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 319D
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3664102
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
JCB BACKHOE LOADER 4CX ECO 4x4
20
JCB BACKHOE LOADER 4CX ECO 4x4
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3662860
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013
65.805 EUR
με 23% ΦΠΑ
53.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat S70 Kompaktlader
8
Bobcat S70 Kompaktlader
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3662098
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
14.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BIG Palettengabel 120cm mit Bobcat Aufnahme
3
BIG Palettengabel 120cm mit Bobcat Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3662095
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
852 EUR
με 20% ΦΠΑ
710 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BIG Palettengabel 120cm mit CAT Aufnahme
3
BIG Palettengabel 120cm mit CAT Aufnahme
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3662079
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
852 EUR
με 20% ΦΠΑ
710 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AFT MH25
6
AFT MH25
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3661539
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
2.965 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 222
6
Schäffer 222
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3656200
71560 Sulzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
11.300 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.496 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 548
5
Schäffer 548
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3651675
09232 Hartmannsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 2028
7
Schäffer 2028
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3651645
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
19.516 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eu Bagger Tieflöffel Bobcat Avant Weidemann Neu
2
Eu Bagger Tieflöffel Bobcat Avant Weidemann Neu
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3646272
55-120 Oborniki Śląskie, Πολωνία
839 EUR
με 20% ΦΠΑ
699 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eu Heckbagger Anbaubagger Bagger für Dreipunktaufnah Baggerarm
7
Eu Heckbagger Anbaubagger Bagger für Dreipunktaufnah Baggerarm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3646224
55-120 Oborniki Śląskie, Πολωνία
2.076 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.730 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140
10
Weidemann 1140
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3624793
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.403 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Schäffer ZL 65
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3624780
34497 Korbach, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Saphir Graanschuif MGS 300
7
Saphir Graanschuif MGS 300
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3622872
9988 RG Usquert, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hyundai 16ET
4
Hyundai 16ET
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3619277
9628 TT Siddeburen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
6.171 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Onbekend BOGBALLE hefmast
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3618589
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
363 EUR
με 21% ΦΠΑ
300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TC15
7
Terex TC15
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3615928
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
LSB Stahlbau LEICHTGUTSCHAUFEL
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3614149
38154 Königslutter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Takeuchi TB008
4
Takeuchi TB008
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3614080
3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Weidemann
2
Weidemann
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3607248
88131 Lindau, Γερμανία
590 EUR
με 19% ΦΠΑ
496 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn SGS 2400
8
Kock & Sohn SGS 2400
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3603501
48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.749 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.470 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade ENTSORGUNGSSCHAUFEL 2600MM
6
Bressel und Lade ENTSORGUNGSSCHAUFEL 2600MM
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3600303
49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 915 DP
8
Weidemann 915 DP
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3598991
85302 Gerolsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sauerburger SH 28/36
5
Sauerburger SH 28/36
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, lht3597661
82395 Obersöchering, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 220