Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Linde H50D
11
ΝΈΑ Linde H50D
Περονοφόρο, ldt3666622
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Ημικάμπινο, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
47.005 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Still R50-12
6
Still R50-12
Περονοφόρο, ldt2425942
79807 Lottstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Πείρος έλξης, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 2.18 m, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Φορτίο: 1.20 t, Μήκος περόνης: 120 cm, Ηλεκτρική μονάδα, ...
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou Allrad-Geländestapler Typ 26-4
20
Manitou Allrad-Geländestapler Typ 26-4
Περονοφόρο, ldt3359999
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ύψος κατασκευής: 2.80 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Φορτίο: 2.60 t, Μήκος περόνης: 120 cm, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Still XD 40
Still XD 40
Περονοφόρο, ldt3570582
94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3280 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Φορτίο: 4.00 t, Μήκος περόνης: 120 cm, ...
20.944 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Baoli CPCD 50
Baoli CPCD 50
Περονοφόρο, ldt3587277
94526 METTEN, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 1060 h, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Ύψος κατασκευής: 2.54 m, Ύψος ανύψωσης: 480.00 m, Φορτίο: 5.00 t, ...
29.631 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hyster J1.6 XNT SWB
20
ΝΈΑ Hyster J1.6 XNT SWB
Περονοφόρο, ldt3667067
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2419 h, Ύψος ανύψωσης: 3.36 m, Ηλεκτρική μονάδα, Μπροστινή περονοφόρα, Διπλό
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Linde
4
ΝΈΑ Linde
Περονοφόρο, ldt3667063
33100 Paderborn, Γερμανία
Πετρελαιοκίνητη μονάδα
2.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.620 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H50D
11
ΝΈΑ Linde H50D
Περονοφόρο, ldt3666622
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Ημικάμπινο, παρμπρίζ, Πλαίσιο καμπίνας, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, ...
47.005 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nissan-Hanix NH02M25
4
ΝΈΑ Nissan-Hanix NH02M25
Περονοφόρο, ldt3665494
29562 Suhlendorf, Γερμανία
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nissan
8
ΝΈΑ Nissan
Περονοφόρο, ldt3665017
7925 PH Linde, Ολλανδία
Πλαίσιο καμπίνας, Φορτίο: 3.00 t, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MC 30
14
Manitou MC 30
Περονοφόρο, ldt3664670
20-406 Lublin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 4300 h
4.000 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
TCM FD35T
Περονοφόρο, ldt3664171
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Περονοφόρο, ldt3664098
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Manitou MT30-4
Περονοφόρο, ldt3664099
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Linde H25 diesel, 2500kg, sideshift
4
Linde H25 diesel, 2500kg, sideshift
Περονοφόρο, ldt3662348
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
10.890 EUR
με 21% ΦΠΑ
9.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά NEU Drehgerät für Stapleranbau
3
NEU Drehgerät für Stapleranbau
Περονοφόρο, ldt3662094
3800 Göpfritz/Wild, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW
1.920 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FGF18 LPG
4
Toyota 02-8FGF18 LPG
Περονοφόρο, ldt3661815
8251 JR Dronten, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1410 h
14.460 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Clark GEX 18
8
Clark GEX 18
Περονοφόρο, ldt3661606
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 1681 h
14.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Still R 7035
5
Still R 7035
Περονοφόρο, ldt3661426
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997, Ύψος ανύψωσης: 3.90 m, Φορτίο: 3.50 t
6.150 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Clarke Floor C25L STANDARD
Περονοφόρο, ldt3659945
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Still R 70-16 G
4
Still R 70-16 G
Περονοφόρο, ldt3659935
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4223 h, Καμπίνα
5.498 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.620 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BT SPE 125 Doppelstock
6
BT SPE 125 Doppelstock
Περονοφόρο, ldt3656069
5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Ύψος ανύψωσης: 1.80 m, Φορτίο: 1.50 t, Ηλεκτρική μονάδα, Τροχήλατοι γρύλοι, Μονόδρομο
2.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nissan-Hanix LPLL 20 AC
5
Nissan-Hanix LPLL 20 AC
Περονοφόρο, ldt3655477
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Still Sitzameise SU 20
3
Still Sitzameise SU 20
Περονοφόρο, ldt3655142
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 7170 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Still Ameise SU 20
Still Ameise SU 20
Περονοφόρο, ldt3655139
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 3204 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toyota 02-5FD 30
4
Toyota 02-5FD 30
Περονοφόρο, ldt3654855
49688 Lastrup, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 8470 h, Φορτίο: 3.00 t
8.092 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other PFD 30-T-1
9
Sonstige / Other PFD 30-T-1
Περονοφόρο, ldt3654297
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4887 h, Φορτίο: 3.00 t, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: 6.5-10
9.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.563 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Linde H25D-03
9
Linde H25D-03
Περονοφόρο, ldt3654150
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Φορτίο: 2.50 t, Πετρελαιοκίνητη μονάδα
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Still AMEISE EX 420
6
Still AMEISE EX 420
Περονοφόρο, ldt3654140
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jungheinrich MIC A 18
9
Jungheinrich MIC A 18
Περονοφόρο, ldt3654137
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ηλεκτρική μονάδα
950 EUR
με 19% ΦΠΑ
798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 472