Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Wagner EGV 1600 SO
6
ΝΈΑ Wagner EGV 1600 SO
Περονοφόρο, 4412960
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ύψος κατασκευής: 228.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.58 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BGM 150/200 cm Räumschild Schneeschieber
9
ΝΈΑ BGM 150/200 cm Räumschild Schneeschieber
Περονοφόρο, 4412945
  19306 Neustadt-Glewe, Γερμανία
377,31 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Yale MS 10
Περονοφόρο, 4411992
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ύψος κατασκευής: 190.00 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m
5.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E20PH-02
5
ΝΈΑ Linde E20PH-02
Περονοφόρο, 4411904
  62-001 Goleczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1050 h, Καμπίνα, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
17.214,91 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyster H5.00XM
8
ΝΈΑ Hyster H5.00XM
Περονοφόρο, 4411832
  76240 BONSECOURS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 2596 h, Καμπίνα, ταξί, Ελαστικά: /
19.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clark CLARK CMP25D
7
ΝΈΑ Clark CLARK CMP25D
Περονοφόρο, 4411831
  76240 BONSECOURS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3594 h, Ελαστικά: /
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clark C30L
8
ΝΈΑ Clark C30L
Περονοφόρο, 4411830
  76240 BONSECOURS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 54 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ταξί, Ελαστικά: /
24.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clark GEX20S
3
ΝΈΑ Clark GEX20S
Περονοφόρο, 4411829
  76240 BONSECOURS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Ελαστικά: /
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Clark GTS30L
8
ΝΈΑ Clark GTS30L
Περονοφόρο, 4409235
  76240 BONSECOURS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 135 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ταξί, Ελαστικά: /
25.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Yale GDP 30 VX
Περονοφόρο, 4409177
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4543 h, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Ελαστικά: 6.50x10 nase
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-8FDF25
9
Toyota 02-8FDF25
Περονοφόρο, 4407652
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 8873 h, Καμπίνα, Θερμαντήρας, ταξί, Ύψος ανύψωσης: 4.70 m, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: 6.00/9/400
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other FD 20-5 Diesel 2,5to
6
Sonstige / Other FD 20-5 Diesel 2,5to
Περονοφόρο, 4407600
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ώρες λειτουργίας: 5190 h
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Περονοφόρο, 4407247
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wifo Kistenkantelaar
5
Wifo Kistenkantelaar
Περονοφόρο, 4407245
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
1.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Linde T16
Περονοφόρο, 4406307
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 7200 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale ERP 16 VT
7
Yale ERP 16 VT
Περονοφόρο, 4406123
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 608 h, Ύψος ανύψωσης: 43.92 m, Ελαστικά: 18x4,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yale GLP 25 VX
7
Yale GLP 25 VX
Περονοφόρο, 4406122
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 13065 h, Ύψος κατασκευής: 277.00 m, Ύψος ανύψωσης: 4.33 m, Ελαστικά: 6.50x10 SE
15.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar Voorraam
Caterpillar Voorraam
Περονοφόρο, 4405926
  7772 PH Hardenberg, Ολλανδία
50 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toyota 02-7FG45
20
Toyota 02-7FG45
Περονοφόρο, 4405452
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 4099 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2018, Μονάδα φυσικού αερίου, Μπροστινή περονοφόρα, Μονόδρομο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MC30 CP
20
Manitou MC30 CP
Περονοφόρο, 4405448
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 4323 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1997, Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Μονόδρομο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Nissan UGD02A30PQ
8
Nissan UGD02A30PQ
Περονοφόρο, 4405049
  57368 Lennestadt-Elspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 8247 h
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jungheinrich EJC
3
Jungheinrich EJC
Περονοφόρο, 4405048
  57368 Lennestadt-Elspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 8194 h
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT634 PS ELITE
6
Manitou MLT634 PS ELITE
Περονοφόρο, 4404696
  ME18 6BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
51.866,64 €
Δείτε αγγελία
Linde H30D-03
7
Linde H30D-03
Περονοφόρο, 4404475
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 7905 h, Διάταξη πλευρικής μετατόπισης, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Πλαίσιο καμπίνας, παρμπρίζ, Ημικάμπινο, Θερμαντήρας, ταξί, ...
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H35D-03
7
Linde H35D-03
Περονοφόρο, 4404471
  26909 Neubörger, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Λαμπτήρας πλημμυρών, Ύψος κατασκευής: 2.87 m, Ύψος ανύψωσης: 4.60 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 521