Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Στοιβακτής δεματίων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Στοιβακτής δεματίων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

McHale Agromec Atlas
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Soma EBX 2512
11
Soma EBX 2512
Στοιβακτής δεματίων, 4741489 4741489
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 2.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τύπος: Διπλό
2.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Heckstapler made in Germany
8
Heckstapler made in Germany
Στοιβακτής δεματίων, 4361970 4361970
  5221 Lochen, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 2.70 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τύπος: Διπλό
1.291,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Aedes NZ 1500
7
Aedes NZ 1500
Στοιβακτής δεματίων, 4754883 4754883
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 3.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Τύπος: Μονόδρομο
2.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Technoagri ECO 38.15
7
Technoagri ECO 38.15
Στοιβακτής δεματίων, 4483339 4483339
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 3.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, Τύπος: Μονόδρομο
2.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
McConnel FL 20 N
4
McConnel FL 20 N
Στοιβακτής δεματίων, 3947063 3947063
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Διανομέας πλευρών, Ρύθμιση υδραυλικής κλίσης, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 2.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τύπος: Μονόδρομο
450 €
Δείτε αγγελία
Box Lift Box Lift NA 1400
9
Box Lift Box Lift NA 1400
Στοιβακτής δεματίων, 3138184 3138184
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ύψος κατασκευής: 1.90 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
CM 16DBCH FRONT NH
9
CM 16DBCH FRONT NH
Στοιβακτής δεματίων, 1593917 1593917
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος κατασκευής: 0.70 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg
4.200 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Techno Agri Eco 1815
3
Techno Agri Eco 1815
Στοιβακτής δεματίων, 3895419 3895419
  6093 AC Heythuysen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ύψος κατασκευής: 1.30 m, Ύψος ανύψωσης: 1.85 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg
1.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aedes FL 220
7
Aedes FL 220
Στοιβακτής δεματίων, 4754881 4754881
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 2.20 m, Τύπος: Μονόδρομο
1.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orsi 1800.380
3
Orsi 1800.380
Στοιβακτής δεματίων, 4708134 4708134
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 3.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1700 kg, Τύπος: Διπλό
1.800 €
Δείτε αγγελία
Wifo HMD 280-2000 sideshift
5
Wifo HMD 280-2000 sideshift
Στοιβακτής δεματίων, 4932238 4932238
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Ύψος κατασκευής: 2.80 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Porter
5
Porter
Στοιβακτής δεματίων, 4833426 4833426
  8230 Hartberg, Αυστρία
Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Τύπος: Μονόδρομο
2.490 €
Δείτε αγγελία
Soma ESL 1808
10
Soma ESL 1808
Στοιβακτής δεματίων, 4825709 4825709
  8654 Fischbach, Αυστρία
Τύπος: Διπλό
1.666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Aedes N 1400
7
Aedes N 1400
Στοιβακτής δεματίων, 4754878 4754878
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τύπος: Μονόδρομο
2.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Technoagri ECO 20.08
7
Technoagri ECO 20.08
Στοιβακτής δεματίων, 4483335 4483335
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Τύπος: Μονόδρομο
1.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Delli El 4  2,00
21
Delli El 4 2,00
Στοιβακτής δεματίων, 2336283 2336283
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διανομέας πλευρών, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peecon hefmast
3
Peecon hefmast
Στοιβακτής δεματίων, 2483566 2483566
  4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
5
AEDES Sztaplarka ciągnikowa
Στοιβακτής δεματίων, 2800458 2800458
  58-100 Świdnica, Πολωνία
1.794,16 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Orsi OHS 1800.250
3
Orsi OHS 1800.250
Στοιβακτής δεματίων, 4917873 4917873
  8483 Deutsch Goritz, Γερμανία
2.100 €
logo
Δείτε αγγελία
Technoagri Kistendrehgerät FEM
3
Technoagri Kistendrehgerät FEM
Στοιβακτής δεματίων, 4483337 4483337
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
2.325 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Technoagri Kistendrehgerät
3
Technoagri Kistendrehgerät
Στοιβακτής δεματίων, 4483336 4483336
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
1.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atlas
3
Atlas
Στοιβακτής δεματίων, 4735313 4735313
  26197 Großenkneten, Γερμανία
Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg
1.300 €
Δείτε αγγελία
Fliegl Arbeitskorb
2
Fliegl Arbeitskorb
Στοιβακτής δεματίων, 2084695 2084695
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος κατασκευής: 2.00 m
1.289,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BT Hefmast
4
BT Hefmast
Στοιβακτής δεματίων, 4899020 4899020
  4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 3.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg, Τύπος: Διπλό
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wifo
3
Wifo
Στοιβακτής δεματίων, 4653041 4653041
  3271 KG Mijnsheerenland, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 34