Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo P27.6
2
ΝΈΑ Merlo P27.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936806
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
56.265 €
με 21% ΦΠΑ
46.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo TF337 Turbofarmer
2
ΝΈΑ Merlo TF337 Turbofarmer
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936804
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
68.365 €
με 21% ΦΠΑ
56.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Used Telehandlers and Forklifts
ΝΈΑ Other Used Telehandlers and Forklifts
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936638
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Quicke Bag Lifters
ΝΈΑ Other Quicke Bag Lifters
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936636
TA37RH Somerset, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Faresin 1050 (1985 BStunden), 5 t Hubgewicht, 10 m Hubhöhe
Βίντεο
17
ΝΈΑ Faresin 1050 (1985 BStunden), 5 t Hubgewicht, 10 m Hubhöhe
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936553
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1985 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 10.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 18-22.5
48.514 €
με 27% ΦΠΑ
38.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 (7716 BStunden), 9,5 Meter Hubhöhe,3500 kg Hubgewicht
14
ΝΈΑ JCB 535-95 (7716 BStunden), 9,5 Meter Hubhöhe,3500 kg Hubgewicht
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936549
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7716 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80-24
32.385 €
με 27% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo
2
ΝΈΑ Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936546
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
39.447 €
με 20% ΦΠΑ
32.872 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 (ohne AdBlue) (2612 BStunden), Teleskoplader
Βίντεο
15
ΝΈΑ JCB 535-95 (ohne AdBlue) (2612 BStunden), Teleskoplader
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936545
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 2612 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 15.5/80R24
49.403 €
με 27% ΦΠΑ
38.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 Agri Super (1497 BStunden)
15
ΝΈΑ JCB 535-95 Agri Super (1497 BStunden)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936540
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 1497 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 460/70R24
76.454 €
με 27% ΦΠΑ
60.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB TM220
6
ΝΈΑ JCB TM220
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936535
EX22 6HL Holsworthy, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 4.60 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4600 kg
45.647 €
με 20% ΦΠΑ
38.039 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo
2
ΝΈΑ Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936517
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
39.447 €
με 20% ΦΠΑ
32.872 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sambron TD40150
7
ΝΈΑ Sambron TD40150
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936508
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8450 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.95 m, Ύψος ανύψωσης: 15.00 m, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 18 - 22.5
17.500 €

Δείτε αγγελία
Bobcat TL 38.70HF Agri IV
6
ΝΈΑ Bobcat TL 38.70HF Agri IV
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936418
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 274 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Ελαστικά: 500/70R24
82.110 €
με 19% ΦΠΑ
69.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MLT733 VERREIKER
ΝΈΑ Manitou MLT733 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936368
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland LM5040
7
ΝΈΑ New Holland LM5040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936365
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3220 h, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB Model
            	530-70 AGRI SUPER TELEHANDLER **NOW SOLD**
5
ΝΈΑ JCB Model 530-70 AGRI SUPER TELEHANDLER **NOW SOLD**
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936325
OX143AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
27.252 €
με 20% ΦΠΑ
22.710 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo
2
ΝΈΑ Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936227
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo
2
ΝΈΑ Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936226
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
74.261 €
με 20% ΦΠΑ
61.884 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo
2
ΝΈΑ Merlo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936225
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
75.555 €
με 20% ΦΠΑ
62.963 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MT1840AEASY
8
ΝΈΑ Manitou MT1840AEASY
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936173
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Terex QUADSTAR 1075
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936116
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1170 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Terex QUADSTAR 1075
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3936111
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1880 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Merlo Merlo Mega Arbeitskorb
5
ΝΈΑ Merlo Merlo Mega Arbeitskorb
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3935979
30826 Garbsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ύψος κατασκευής: 1.45 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 300 kg, Βάρος λειτουργίας: 560 kg
3.332 €
με 19% ΦΠΑ
2.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT728
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3935976
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Grove RT650E
2
ΝΈΑ Grove RT650E
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 3935957
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1298