Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo MERLO P 40.16 KS - 4x4x4 - 16m / 4t. vgl. MT 1637 40.17
17
ΝΈΑ Merlo MERLO P 40.16 KS - 4x4x4 - 16m / 4t. vgl. MT 1637 40.17
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369943
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2921 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.46 m, Ύψος κατασκευής: 2.51 m, ...
35.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH336 AGRIP.
5
ΝΈΑ Caterpillar TH336 AGRIP.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369899
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 5100 h
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat TL 470
5
ΝΈΑ Bobcat TL 470
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369897
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex GENIE TEREX GTH 2506 II 4x4x4 6m/2.5t vgl. MT 523 625
15
ΝΈΑ Terex GENIE TEREX GTH 2506 II 4x4x4 6m/2.5t vgl. MT 523 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369722
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1465 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.89 m, Ύψος κατασκευής: 1.94 m, ...
34.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 2M036644 - 2013 CAT TH406 TELEHANDLER
5
ΝΈΑ Caterpillar 2M036644 - 2013 CAT TH406 TELEHANDLER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369702
  NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
32.645 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MLT 634 LSU T Serie B-E2 vgl. MLT 735 741
17
ΝΈΑ Manitou Manitou MLT 634 LSU T Serie B-E2 vgl. MLT 735 741
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369668
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 1190 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.34 m, Ύψος κατασκευής: 2.36 m, ...
28.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MT 1840 A PRIVILEGE TURBO - 18m / 4t FUNK
15
ΝΈΑ Manitou Manitou MT 1840 A PRIVILEGE TURBO - 18m / 4t FUNK
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369599
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2728 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.54 m, ...
44.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MT 625 TURBO 4x4x4 ** 6m / 2.5t. **
15
ΝΈΑ Manitou Manitou MT 625 TURBO 4x4x4 ** 6m / 2.5t. **
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369586
  64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.88 m, Ύψος κατασκευής: 1.90 m, Ύψος ανύψωσης: 5.85 m, ...
37.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P40.7 CS
6
ΝΈΑ Merlo P40.7 CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369583
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2194 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Komatsu WH 609
11
ΝΈΑ Komatsu WH 609
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369349
  07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 9883 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 2.37 m, Ύψος κατασκευής: 2.39 m, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, ...
16.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P40.8 EVS
3
ΝΈΑ Merlo P40.8 EVS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369341
  52076 Aachen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
12.999 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT 932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4369326
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 1854 h
32.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 528S
10
ΝΈΑ JCB 528S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4368729
  62-110 Damasławek, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1999, Ώρες λειτουργίας: 7100 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 28000 kg
15.341 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM430
5
ΝΈΑ New Holland LM430
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4368687
  PO18 9AR Chichester, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Τηλεσκόπιο
9.027 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT1235S
4
ΝΈΑ Manitou MT1235S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4368522
  53250 Javron Les Chapelles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3512 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 535-140
4
ΝΈΑ JCB 535-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4368521
  53250 Javron Les Chapelles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo SL33
4
ΝΈΑ Merlo SL33
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4368516
  64319 Pfungstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3122 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI SUPER
7
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367967
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634-120LSU
7
ΝΈΑ Manitou MLT 634-120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367966
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: /
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM435A
2
ΝΈΑ New Holland LM435A
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367965
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 AGRI-SUPER
6
ΝΈΑ JCB 536-60 AGRI-SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367964
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελαστικά: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Panoramic 36.2 Top
6
ΝΈΑ Merlo Panoramic 36.2 Top
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367963
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ελαστικά: /
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou 627t Telehandler
2
ΝΈΑ Manitou 627t Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367934
  CA3 0EF Cumbria, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3415
6
ΝΈΑ John Deere 3415
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367921
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ελαστικά: /
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou Mt420
ΝΈΑ Manitou Mt420
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4367917
  CA3 0EF Cumbria, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 50 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1862