Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

JCB Manitou Merlo Claas Kramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou & Merlo im Paketverkauf
ΝΈΑ Manitou & Merlo im Paketverkauf
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5009780 5009780
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
41.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
4
ΝΈΑ Manitou MLT 741-120 LSU Turbo
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5009779 5009779
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h
26.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 65R Excavator
8
ΝΈΑ JCB 65R Excavator
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5009450 5009450
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 576 h
30.971 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536-70 Telehandler
5
ΝΈΑ JCB 536-70 Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5009443 5009443
  OX14 3AY Abingdon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2900 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MT728
15
ΝΈΑ Manitou MT728
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5009121 5009121
  48527 Nordhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 6080 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 2800 kg, Ελαστικά: 15.5/80-24
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
JCB 560-80 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5008522 5008522
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 4330 h
48.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 635
10
Claas SCORPION 635
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5008509 5008509
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 501 h
64.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 525-60 HI VIZ Telehandler (ST2687)
18
JCB 525-60 HI VIZ Telehandler (ST2687)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5008503 5008503
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
36.815 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 523T
8
Manitou MLT 523T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5008488 5008488
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5147 h
21.621 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT732 Telehandler
14
Manitou MT732 Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5008292 5008292
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
24.543 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 9630T
8
Schäffer 9630T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007996 5007996
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 5849 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Αποσβεστήρας κραδασμών, ...
41.176,47 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrovector 40-8
7
Deutz-Fahr Agrovector 40-8
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007991 5007991
  75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 2330 h, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 405/70R24
39.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SANDERSON 623
7
SANDERSON 623
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007981 5007981
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.1992, Εξωτερικό πλάτος: 2.20 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, ...
8.815 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH62 AG - 8600H
9
Caterpillar TH62 AG - 8600H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007971 5007971
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.08.1995, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 7.60 m, ...
15.777 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735-120 LSU Powershift Klíma
6
Manitou MLT 735-120 LSU Powershift Klíma
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007955 5007955
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.04.2012, ...
34.332 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 732
8
Manitou MT 732
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007943 5007943
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 61 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2004, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, ...
19.063 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 530-70 FS
8
JCB 530-70 FS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007729 5007729
  HU-6500 Baja, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10019 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.1998, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, ...
17.271 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Roto 33.16 KS
18
Merlo Roto 33.16 KS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007477 5007477
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 5026 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Ύψος ανύψωσης: 16.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 4400
7
John Deere 4400
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007262 5007262
  49716 Meppen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6504 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Link-Belt RTC8065
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007207 5007207
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Claas 7035 SCORPION
18
Claas 7035 SCORPION
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5007033 5007033
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3790 h
47.333 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT741TLSU
12
Manitou MLT741TLSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5006945 5006945
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 2664 h
53.177 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou PALLET
5
Manitou PALLET
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5006879 5006879
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.052 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou HEADSTOCK
6
Manitou HEADSTOCK
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5006876 5006876
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.402 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
F.C.Walker BB2MP
8
F.C.Walker BB2MP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 5006866 5006866
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.496 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1867