Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Merlo 32.6 Plus Telehandler (ST4605)
20
ΝΈΑ Merlo 32.6 Plus Telehandler (ST4605)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723424 4723424
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
33.926,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 T4i Telehandler (ST2289)
18
ΝΈΑ JCB 531-70 T4i Telehandler (ST2289)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723416 4723416
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
33.926,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 120 PS TELEHANDLER
9
ΝΈΑ Manitou MLT 634 120 PS TELEHANDLER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723291 4723291
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
24.915,04 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P40.7 CS Panoramic
10
ΝΈΑ Merlo P40.7 CS Panoramic
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723120 4723120
  39171 Sülzetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4501 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.2013, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg
34.033,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF9407S
5
ΝΈΑ Massey Ferguson MF9407S
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723060 4723060
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 2275 h
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 7045 40km/h Varipower Plus
11
ΝΈΑ Claas Scorpion 7045 40km/h Varipower Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4723001 4723001
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 6022 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Ύψος ανύψωσης: 7.10 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 460/70R24
47.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 7040 Varipower
10
ΝΈΑ Claas Scorpion 7040 Varipower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722999 4722999
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4010 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 7.10 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Δυνατότητα ανύψωσης: 4 kg, ...
46.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 630 V CP
3
ΝΈΑ Manitou MLT 630 V CP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722936 4722936
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 44 h, Ελαστικά: 500/45-20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bobcat TL 43.80HF Agri***
8
ΝΈΑ Bobcat TL 43.80HF Agri***
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722814 4722814
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 39 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ελαστικά: 500/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 AGRI XTRA
6
ΝΈΑ JCB 541-70 AGRI XTRA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722735 4722735
  59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3340 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 0.07 m, Ελαστικά: 500/70 R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 4080T SCR (Neu!!!)
11
ΝΈΑ Weidemann 4080T SCR (Neu!!!)
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722652 4722652
  27308 Kirchlinteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
82.000 €
Δείτε αγγελία
Weidemann 4080T
11
ΝΈΑ Weidemann 4080T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722630 4722630
  27308 Kirchlinteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
52.000 €
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 634 LSU
10
ΝΈΑ Manitou MLT 634 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722404 4722404
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Serie TH 7.
3
ΝΈΑ New Holland Serie TH 7.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722336 4722336
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat T2556
15
ΝΈΑ Bobcat T2556
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722299 4722299
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 4331 h, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5.56 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βάρος λειτουργίας: 4950 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 2500 kg, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 5006
5
ΝΈΑ Weidemann 5006
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722296 4722296
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 1881 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, Ύψος κατασκευής: 2.10 m, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 3080 LPT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722153 4722153
  75045 Walzbachtal, Γερμανία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Σπαστό διαφορικό, Μονόδρομο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 520-40
6
ΝΈΑ JCB 520-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722128 4722128
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MT1235
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722129 4722129
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo P38.14
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722114 4722114
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
JCB 520-40
7
ΝΈΑ JCB 520-40
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4722111 4722111
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2992 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Merlo P 36.10 Plus
8
ΝΈΑ Merlo P 36.10 Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4721849 4721849
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo 26.6SPT Telehandler
ΝΈΑ Merlo 26.6SPT Telehandler
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4721769 4721769
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 8200 h
16.708,20 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 536 60 AGRI SUPER
11
ΝΈΑ JCB 536 60 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4721367 4721367
  YO7 2BP, Μεγ. Βρετανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 9279 h
21.805,62 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.42 ELITE
9
ΝΈΑ New Holland LM 7.42 ELITE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4720644 4720644
  49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 785 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 500/70R24 TR
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1821