Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
DMT Leichtgutschaufel, Volumenschaufel, Kornschaufel.
8
DMT Leichtgutschaufel, Volumenschaufel, Kornschaufel.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3130474
49186 Bad Iburg / Glane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dieci Agri Star 40.7 EV02
Βίντεο
16
Dieci Agri Star 40.7 EV02
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667904
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
71.281 €
77.231 €

με 19% ΦΠΑ
59.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Scorpion 7044
6
Claas Scorpion 7044
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3569638
18320 Ahrenshagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
102.340 €
με 19% ΦΠΑ
86.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB 535-60
17
JCB 535-60
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3313899
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
25.585 €
με 19% ΦΠΑ
21.500 € καθαρά
ενοικίαση από 30,00 €
ανά ώρα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Manitou Greifschaufel manitou schaufel
6
Manitou Greifschaufel manitou schaufel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3022826
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης
1.100 €

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
16
Claas SCORPION 7040 VARIPOWER mit 4.490 Bh aus 2011, guter Zustand
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3746291
Mecklenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4490 h, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
42.828 €
με 19% ΦΠΑ
35.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas 7040 Plus Varipower 40KM
19
Claas 7040 Plus Varipower 40KM
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3745736
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6380 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2010, ...
29.453 €
με 19% ΦΠΑ
24.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat T2250
10
Bobcat T2250
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3741183
33775 Versmold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 2600 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2010, ...
26.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
23.758 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 4270 CX100
20
Weidemann 4270 CX100
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3741097
24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 5900 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 735 - 120 Powershift --MERCEDES BENZ TURBO--
20
Manitou MLT 735 - 120 Powershift --MERCEDES BENZ TURBO--
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3695768
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4195 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.2014, ...
46.410 €
με 19% ΦΠΑ
39.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant 5003 TELE
20
Giant 5003 TELE
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3669704
19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 306 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
47.481 €
με 19% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
ενοικίαση από 160,65 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 40.7 TURBOFARMER 4x4x4 ** 7 m / 4 t. ** 40 km/h
15
Merlo MERLO P 40.7 TURBOFARMER 4x4x4 ** 7 m / 4 t. ** 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3422035
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 2535 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.22 m, Ύψος κατασκευής: 2.44 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
39.032 €
με 19% ΦΠΑ
32.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 6035, Schaufelrückführungsautomatik, Smart-Handling
16
Claas SCORPION 6035, Schaufelrückführungsautomatik, Smart-Handling
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3574044
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 166 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7045, 40 km/h, VARIPOWER PLUS
20
Claas SCORPION 7045, 40 km/h, VARIPOWER PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3487354
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 3720 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ...
57.786 €
με 19% ΦΠΑ
48.560 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dieci Agri Pivot T80
6
Dieci Agri Pivot T80
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3044736
35394 Gießen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.17 m, Ύψος κατασκευής: 2.76 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Merlo MERLO P 40.9 4x4x4 ** 9.1 m / 4 t. **
15
Merlo MERLO P 40.9 4x4x4 ** 9.1 m / 4 t. **
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3028129
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2946 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.22 m, Ύψος κατασκευής: 2.44 m, ...
34.272 €
με 19% ΦΠΑ
28.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TEREX GENIE GTH 2506 III 4x4x4 6m/2.5t vgl. MT 523 625
15
Terex TEREX GENIE GTH 2506 III 4x4x4 6m/2.5t vgl. MT 523 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3019037
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1788 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εξωτερικό πλάτος: 1.86 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 5.78 m, ...
33.082 €
με 19% ΦΠΑ
27.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JLG JLG 2505 TURBO ** 4x4x4 / 6m / 2.5t. ** vgl. 625
15
JLG JLG 2505 TURBO ** 4x4x4 / 6m / 2.5t. ** vgl. 625
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3028761
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1254 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.88 m, Ύψος κατασκευής: 2.02 m, ...
35.224 €
με 19% ΦΠΑ
29.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar Caterpillar TH 337 Ag TURBO - 7.3m, 3.3t. - KLIMA vgl. 330
15
Caterpillar Caterpillar TH 337 Ag TURBO - 7.3m, 3.3t. - KLIMA vgl. 330
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3327061
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1389 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.42 m, ...
42.602 €
με 19% ΦΠΑ
35.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB TM 220 Agri 40 km/h
8
JCB TM 220 Agri 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3142575
5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 65 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MLT 741 - 120 LSU TURBO POWERSHIFT - 40 km/h
15
Manitou Manitou MLT 741 - 120 LSU TURBO POWERSHIFT - 40 km/h
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3147264
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 90 kW, Ώρες λειτουργίας: 2454 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.40 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 6.90 m, ...
32.800 €

Δείτε αγγελία
Merlo 26.6
13
Merlo 26.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3127010
LL54 5EN Caernarfon, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2001, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, ...
21.795 €
με 20% ΦΠΑ
18.162 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 541 - 70 TURBO AgriSuper ** 7m / 4.1t. ** vgl. MLT 741
15
JCB JCB 541 - 70 TURBO AgriSuper ** 7m / 4.1t. ** vgl. MLT 741
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3026649
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 3198 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
35.462 €
με 19% ΦΠΑ
29.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas CLAAS SCORPION 7030 TURBO - 7m / 3t - KLIMA vgl 7040
15
Claas CLAAS SCORPION 7030 TURBO - 7m / 3t - KLIMA vgl 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3331349
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2831 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
48.552 €
με 19% ΦΠΑ
40.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 625-75 H Premium
6
Manitou MLT 625-75 H Premium
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3288958
24229 Schwedeneck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 315 h, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, ...
65.331 €
με 19% ΦΠΑ
54.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 520 - 40  4x4x4 - 4.0m / 1.8t. - Zusatzhydr.
9
JCB JCB 520 - 40 4x4x4 - 4.0m / 1.8t. - Zusatzhydr.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2073705
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 1911 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, ...
22.372 €
με 19% ΦΠΑ
18.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou Manitou MT 732 Serie B-E2 4x4x4 - 7 m / 3.2 t.
9
Manitou Manitou MT 732 Serie B-E2 4x4x4 - 7 m / 3.2 t.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2204138
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 1569 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.35 m, Ύψος κατασκευής: 2.28 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
33.082 €
με 19% ΦΠΑ
27.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dieci DIECI 25.6 II 4x4x4 - 6 m / 2.5 to - Bj. 2007
9
Dieci DIECI 25.6 II 4x4x4 - 6 m / 2.5 to - Bj. 2007
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2088203
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 1285 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.86 m, Ύψος κατασκευής: 1.91 m, Ύψος ανύψωσης: 5.78 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Ελαστικά: 12-16.5
29.631 €
με 19% ΦΠΑ
24.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB JCB 536 - 60 TURBO AgriSuper III ** 6.2m / 3.6t. ** KLIMA
15
JCB JCB 536 - 60 TURBO AgriSuper III ** 6.2m / 3.6t. ** KLIMA
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3247737
64658 Fürth (Hessen), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3372 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.30 m, ...
43.792 €
με 19% ΦΠΑ
36.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeffer 9330 T
3
Schaeffer 9330 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2643465
51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 2.10 m, ...
57.999 €
με 19% ΦΠΑ
48.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1367