Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo TF 50.8 T 120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4274423
  26683 Scharrel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 8.00 m, Ελαστικά: 500/70 R 24
62.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou 625 - 75 H
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4274223
  TF9 2SB, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, ...
46.555 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou BT420
6
ΝΈΑ Manitou BT420
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4274216
  79350 Chiché, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 1241 h, Ύψος ανύψωσης: 4.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 55.9 CS Panaramic
10
ΝΈΑ Merlo 55.9 CS Panaramic
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273967
  29576 Barum , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Τετρακίνηση, ...
43.697 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 5509 K2 Version
17
ΝΈΑ Kramer 5509 K2 Version
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273763
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 4250 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 1245
9
ΝΈΑ Kramer 1245
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273758
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2142 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 634
10
ΝΈΑ Manitou 634
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273707
  DE6 5GX Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3276 h
40.878 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT741T120
10
ΝΈΑ Manitou MLT741T120
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273671
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 124 kW, Ώρες λειτουργίας: 3560 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1240CX35LP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273669
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2885 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1240CX35LP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273668
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1240CX35LP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273667
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2150 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 9040
Βίντεο
18
ΝΈΑ Claas Scorpion 9040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273449
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 10560 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 280
11
ΝΈΑ Kramer 280
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273384
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3412 h
21.517 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 930 T
7
ΝΈΑ Schäffer 930 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4273123
  85302 Gerolsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 5.30 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 600/40-22,5 AS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Merlo P 32.6 TOP -Vollausstattung-
7
ΝΈΑ Merlo P 32.6 TOP -Vollausstattung-
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272835
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 405/70-24
57.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF337 Turbofarmer
6
ΝΈΑ Merlo TF337 Turbofarmer
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272745
  8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
56.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLA628T-120LS
6
ΝΈΑ Manitou MLA628T-120LS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272741
  8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
17.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haulotte HTL4017
6
ΝΈΑ Haulotte HTL4017
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272739
  8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo Multifarmer 30.9
7
ΝΈΑ Merlo Multifarmer 30.9
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272356
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2007, ...
29.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P40-8EVS
7
ΝΈΑ Merlo P40-8EVS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272342
  52076 Aachen, Γερμανία
14.999 €
Δείτε αγγελία
JCB 525-67
10
ΝΈΑ JCB 525-67
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272209
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 9625 h
11.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 Agri Super (7600 BStunden), Teleskoplader, 130 PS
ΝΈΑ JCB 531-70 Agri Super (7600 BStunden), Teleskoplader, 130 PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272138
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg, Ελαστικά: 440/70R28
25.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 436e HT (7149 BStunden), Radlader, 177 PS Motor, Schaufel
Βίντεο
13
ΝΈΑ JCB 436e HT (7149 BStunden), Radlader, 177 PS Motor, Schaufel
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272073
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 130 kW, Ώρες λειτουργίας: 7149 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4.40 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg, Ελαστικά: 20.5R25
39.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 (7716 BStunden), 9,5 Meter Hubhöhe, 3500 kg Hubgewic.
14
ΝΈΑ JCB 535-95 (7716 BStunden), 9,5 Meter Hubhöhe, 3500 kg Hubgewic.
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272062
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7716 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg
21.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 535-95 (6726 BStunden), 9,5 m Hubhöhe, 3500 kg Hubgewicht
18
ΝΈΑ JCB 535-95 (6726 BStunden), 9,5 m Hubhöhe, 3500 kg Hubgewicht
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4272060
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6726 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 9.50 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3500 kg, Ελαστικά: 15.5/80-24
27.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1818