Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Manitou MLT731
19
ΝΈΑ Manitou MLT731
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104873
5753 RW Deurne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 235.00 m, ...
23.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Giant 4548 Tendo HD
19
ΝΈΑ Giant 4548 Tendo HD
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104697
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 148 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, ...
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 32.6 Handler - £21,500 +vat
4
ΝΈΑ Merlo 32.6 Handler - £21,500 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104399
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
24.413 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 32.6 Plus Handler - £23,500 +vat
3
ΝΈΑ Merlo 32.6 Plus Handler - £23,500 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104398
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
26.684 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P38.12 Plus Handler - £54,500 +vat
4
ΝΈΑ Merlo P38.12 Plus Handler - £54,500 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104397
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
61.884 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo 42.7 Handler - £62,000 +vat
4
ΝΈΑ Merlo 42.7 Handler - £62,000 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104395
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
70.400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF35.7 Handler - £54,450 +vat
3
ΝΈΑ Merlo TF35.7 Handler - £54,450 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104394
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
61.827 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson TH6534 Handler - £56,000 +vat
4
ΝΈΑ Massey Ferguson TH6534 Handler - £56,000 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104391
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
63.587 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson TH9305 ST Handler - £36,750 +vat
4
ΝΈΑ Massey Ferguson TH9305 ST Handler - £36,750 +vat
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104393
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
41.729 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCORPION 6030 CP, 40 km/h, Druckluftbremse
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104335
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6549 h, Ημερομηνία εγγραφής: 02.07.2010, Εξωτερικό πλάτος: 2.19 m, Βάρος λειτουργίας: 5500 kg
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland LM 5060
6
ΝΈΑ New Holland LM 5060
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104275
17091 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 9250 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Ελαστικά: 460/70 R24
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 840-137 PS
Βίντεο
14
ΝΈΑ Manitou MLT 840-137 PS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4104257
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 102 kW, Ώρες λειτουργίας: 1177 h, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 7.55 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Τηλεσκόπιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kramer 5509
8
ΝΈΑ Kramer 5509
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4103429
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kramer 1245
8
ΝΈΑ Kramer 1245
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4103419
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2142 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Merlo P25.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102989
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1855 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ F.C.Walker 1.5M3
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102988
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 531 70 AGRI SUPER
6
ΝΈΑ JCB 531 70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102451
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: /
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70
7
ΝΈΑ JCB 531-70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102450
53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: /
41.475 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH337
3
ΝΈΑ Caterpillar TH337
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102449
54210 St Nicolas de Port, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB TM 310
4
ΝΈΑ JCB TM 310
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102448
44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελαστικά: /
38.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo P28-8TOP
7
ΝΈΑ Merlo P28-8TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102447
53200 Gennes sur glaize, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ελαστικά: /
36.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar th 407c
4
ΝΈΑ Caterpillar th 407c
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102446
56300 Pontivy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ελαστικά: /
59.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI SUPER
7
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102445
37600 Loches, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Caterpillar TH 336
5
ΝΈΑ Caterpillar TH 336
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102444
56300 Pontivy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ελαστικά: /
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Caterpillar 337C
5
ΝΈΑ Caterpillar 337C
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4102443
23000 Sainte-Feyre, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ελαστικά: /
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1588