Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Faresin 9.30 GLS
8
Faresin 9.30 GLS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct2291912
01723 Grumbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann 3070 CX 80 LP
3
Weidemann 3070 CX 80 LP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3593367
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, ...
24.098 EUR
36.593 EUR

με 19% ΦΠΑ
20.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Scorpion 7040
10
Claas Scorpion 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3471423
06198 Salzatal (OT Salzmünde), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4478 h, Πείρος έλξης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, Ύψος κατασκευής: 2.51 m, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, ...
40.959 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
37.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas SCORPION 9055
10
Claas SCORPION 9055
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3644405
61184 Karben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, ...
92.820 EUR
με 19% ΦΠΑ
78.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB
8
JCB
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3663377
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 250 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Υδραυλικό κλείδωμα προσάρτησης, ...
66.640 EUR
με 19% ΦΠΑ
56.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 541/70
2
ΝΈΑ JCB 541/70
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667361
Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MH25-4T 3300
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667341
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 300 h
34.589 EUR

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Agriweld CONTRACTOR
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667338
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Manitou MT420HCOMFOR
8
ΝΈΑ Manitou MT420HCOMFOR
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667339
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT737PSELIT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667335
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT737PSELIT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667337
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 500 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 7040
7
ΝΈΑ Claas SCORPION 7040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667295
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 7411 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Claas SCORPION 9040
7
ΝΈΑ Claas SCORPION 9040
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667297
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 9589 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
JCB 535-140
9
ΝΈΑ JCB 535-140
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667241
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 4641 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Manitou MT932
7
ΝΈΑ Manitou MT932
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667231
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 3687 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
TEREXLIFT GTH3512
7
ΝΈΑ TEREXLIFT GTH3512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667233
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2565 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Manitou MT728
7
ΝΈΑ Manitou MT728
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3667234
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3196 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Weidemann 1260PLUS
9
ΝΈΑ Weidemann 1260PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3666576
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 300 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Genie Z45/25J Boom Lift
6
ΝΈΑ Genie Z45/25J Boom Lift
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3666360
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3688 h, Ύψος ανύψωσης: 1594.00 m
15.342 EUR

Δείτε αγγελία
Claas Scorpion 9040 Variopower
19
ΝΈΑ Claas Scorpion 9040 Variopower
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665661
92342 Freystadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Σύστημα κλιματισμού, Ύψος ανύψωσης: 9.00 m, Φορτίο: 4.00 t
53.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
45.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo P25.6
Βίντεο
6
ΝΈΑ Merlo P25.6
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665500
EX16 8NW Tiverton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1466 h
31.521 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά 870 T
9
ΝΈΑ 870 T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665364
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Καμπίνα, Φορτίο: 5.25 t, Ελαστικά: 16.0/70-20 BKT
21.896 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Manitou MT 732
9
ΝΈΑ Manitou MT 732
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665351
26188 Edewecht, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 4094 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Φορτίο: 3.20 t, Ελαστικά: 14.9-24 DUNLOP
24.395 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo P55.9 CS PANORAMIC
8
ΝΈΑ Merlo P55.9 CS PANORAMIC
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3665033
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4216 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, ...
51.051 EUR
με 19% ΦΠΑ
42.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Merlo TF 33.7 G
9
ΝΈΑ Merlo TF 33.7 G
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664890
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ύψος ανύψωσης: 6.60 m, Φορτίο: 3.30 t
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB 536/60 AGS
4
ΝΈΑ JCB 536/60 AGS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664886
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
44.185 EUR
με 20% ΦΠΑ
36.821 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 536/60 AGRI
4
ΝΈΑ JCB 536/60 AGRI
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664884
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
56.169 EUR
με 20% ΦΠΑ
46.807 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 535/95 AGS
4
ΝΈΑ JCB 535/95 AGS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664883
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
46.193 EUR
με 20% ΦΠΑ
38.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Caterpillar TH407 AG
4
ΝΈΑ Caterpillar TH407 AG
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664881
DN208NR Brigg, Μεγ. Βρετανία
44.185 EUR
με 20% ΦΠΑ
36.821 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bobcat T2250 mit 1740 BStunden,30 km/h, 2 m Höhe,2200 kg Hubgewicht
ΝΈΑ Bobcat T2250 mit 1740 BStunden,30 km/h, 2 m Höhe,2200 kg Hubgewicht
Τηλεσκοπικός φορτωτής, lct3664851
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 5.00 m, Φορτίο: 2.20 t, Ελαστικά: 14-17.5
35.282 EUR
με 18% ΦΠΑ
29.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1355