Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τηλεσκοπικός φορτωτής στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JCB 536-60 Agri Plus
7
ΝΈΑ JCB 536-60 Agri Plus
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456744
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3949 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 6680T
10
ΝΈΑ Schäffer 6680T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456729
  33775 Versmold, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 4.90 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3100 kg
65.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann T4512
6
ΝΈΑ Weidemann T4512
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456431
  85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ύψος ανύψωσης: 4.50 m, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Ελαστικά: 31x15,5-15 AS ET0
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
New Holland LM 435A
6
ΝΈΑ New Holland LM 435A
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456272
  51460 COURTISOLS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: /
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo 35.7 CS
7
ΝΈΑ Merlo 35.7 CS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456271
  57070 METZ BORNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: /
48.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 8947
4
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 8947
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456270
  28160 BROU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ελαστικά: /
10.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
6
ΝΈΑ Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456269
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ελαστικά: /
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou MLT735 120LSU
7
ΝΈΑ Manitou MLT735 120LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456268
  36800 LE PONT CHRETIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ελαστικά: /
22.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 536-70 AGRI SUPER
6
ΝΈΑ JCB 536-70 AGRI SUPER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456267
  76807 Saint Etienne du Rouvray cedex, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ελαστικά: /
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Manitou 634-120 LSU
3
ΝΈΑ Manitou 634-120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456266
  56300 PONTIVY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: /
31.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bobcat TL30.60 Agri 100
10
ΝΈΑ Bobcat TL30.60 Agri 100
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456147
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 400/70R24
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT626T
8
ΝΈΑ Manitou MLT626T
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4456068
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 6249 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1992
11.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex Girolift 3514
10
ΝΈΑ Terex Girolift 3514
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455916
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 10550 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 0.14 m, Τηλεσκόπιο, Ελαστικά: 18R19.5 Michelin
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROVECTOR 30-7
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROVECTOR 30-7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455693
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5136 h, Ύψος ανύψωσης: 7.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MT 1840
ΝΈΑ Manitou MT 1840
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455480
  NN6 9UA Northampton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3467 h, Ύψος ανύψωσης: 18.00 m, Βάρος λειτουργίας: 11010 kg, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Ελαστικά: 80%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Merlo Rußpartikelfilter Merlo 35.7
4
ΝΈΑ Merlo Rußpartikelfilter Merlo 35.7
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455271
  84069 Schierling, Γερμανία
950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLT741V+ELIT
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4455242
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 923 h
74.500,51 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas SCORPION 7055
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454479
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 115 kW, Ώρες λειτουργίας: 3296 h, Σύστημα κλιματισμού
32.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF38-7 - 120, okt. 2016 ca. 7300 u
7
ΝΈΑ Merlo TF38-7 - 120, okt. 2016 ca. 7300 u
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454222
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: 405/70-24 14PR ca. 60%
34.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TF38-7 - 120, okt. 2016 ca. 7300 u
5
ΝΈΑ Merlo TF38-7 - 120, okt. 2016 ca. 7300 u
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454220
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ελαστικά: 405/70-24 14PR ca. 60%
34.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo TURBO FARMER 34.10
10
ΝΈΑ Merlo TURBO FARMER 34.10
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454144
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1106 h, Ύψος ανύψωσης: 10.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 34100 kg
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou 735-120 LSU
5
ΝΈΑ Manitou 735-120 LSU
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454076
  61550 GLOS LA FERRIERE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ελαστικά: /
27.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo panoramic P32.6 TOP
5
ΝΈΑ Merlo panoramic P32.6 TOP
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454075
  61550 GLOS LA FERRIERE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ελαστικά: /
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 AGRI PLUS
5
ΝΈΑ JCB 531-70 AGRI PLUS
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454074
  44130 Blain, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ελαστικά: /
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
JCB 541-70 Agri Xtra
18
ΝΈΑ JCB 541-70 Agri Xtra
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4454015
  91599 Dentlein am Forst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 97 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Αποσβεστήρας κραδασμών, Σπαστό διαφορικό, Τετρακίνηση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1647