Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχήλατοι γρύλοι
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τροχήλατοι γρύλοι

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχήλατοι γρύλοι στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BT SWE140L
ΝΈΑ BT SWE140L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5144828 5144828
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1199 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.11 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 150 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5142690 5142690
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2050 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 179 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5142687 5142687
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1849 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 179 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
8.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT OSE200X
BT OSE200X
Τροχήλατοι γρύλοι, 5132572 5132572
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1258 h, Ύψος ανύψωσης: 0.80 m, Μήκος περόνης: 235 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
4.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE120
BT SWE120
Τροχήλατοι γρύλοι, 5131131 5131131
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1205 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 155 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
5.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE120
BT SWE120
Τροχήλατοι γρύλοι, 5119454 5119454
  75443 Ötisheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2250 h, Ύψος κατασκευής: 1.94 m, Ύψος ανύψωσης: 2.90 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 16 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Μονόδρομο
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE160L
Toyota SWE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5114518 5114518
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 31 h, Ύψος κατασκευής: 2.56 m, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 209 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
11.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5114517 5114517
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 848 h, Ύψος κατασκευής: 2.36 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 208 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT LWE130
BT LWE130
Τροχήλατοι γρύλοι, 5114514 5114514
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 188 h, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1300 kg
2.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota LPE220
Toyota LPE220
Τροχήλατοι γρύλοι, 5101923 5101923
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 52 h, Μήκος περόνης: 159 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2200 kg
5.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE120L
Toyota SWE120L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5101917 5101917
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 133 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 155 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
8.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE140L
BT SWE140L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5101916 5101916
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 2197 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.11 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 150 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
5.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SPE200D
Toyota SPE200D
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099077 5099077
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 3124 h, Ύψος κατασκευής: 1.41 m, Ύψος ανύψωσης: 1.75 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 17 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Μονόδρομο
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SPE200D
Toyota SPE200D
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099075 5099075
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2993 h, Ύψος κατασκευής: 1.41 m, Ύψος ανύψωσης: 1.75 m, Μήκος περόνης: 120 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 17 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Μονόδρομο
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota SWE145L
Toyota SWE145L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099074 5099074
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1450 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 147 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
11.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099069 5099069
  86316 Augsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 4174 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 179 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
5.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Toyota LPE200
Toyota LPE200
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099073 5099073
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 815 h, Μήκος περόνης: 235 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
4.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT LWE160
BT LWE160
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099068 5099068
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 231 h, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT LWE200
BT LWE200
Τροχήλατοι γρύλοι, 5099066 5099066
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 347 h, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg
2.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5093467 5093467
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1812 h, Ύψος κατασκευής: 2.36 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 189 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE120L
BT SWE120L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5093464 5093464
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 481 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 155 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE120L
BT SWE120L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5093463 5093463
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 726 h, Ύψος κατασκευής: 1.96 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 164 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
5.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE120L
BT SWE120L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5093462 5093462
  34123 Kassel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1964 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.15 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 155 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SPE160L
BT SPE160L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5087651 5087651
  47228 Duisburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1871 h, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 5.40 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 179 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BT SWE140L
BT SWE140L
Τροχήλατοι γρύλοι, 5087649 5087649
  30916 Hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1225 h, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 4.11 m, Μήκος περόνης: 115 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1400 kg, Δωρεάν ανελκυστήρα: 150 cm, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό
6.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 113