Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bobcat T 770
4
ΝΈΑ Bobcat T 770
Τροχοφόροι φορτωτές, 4416120
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hanomag 44 C mit Silagebeissschaufel von Bressl und Lade
8
ΝΈΑ Hanomag 44 C mit Silagebeissschaufel von Bressl und Lade
Τροχοφόροι φορτωτές, 4415894
  86476 Neuburg-Edelstetten, Γερμανία
υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.90 m³, Κενό βάρους: 12.00 t, Ελαστικά: 20-24
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kramer 950
9
Kramer 950
Τροχοφόροι φορτωτές, 4415061
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4020 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.65 m, ...
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat AL 440
12
Bobcat AL 440
Τροχοφόροι φορτωτές, 4415056
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 2898 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.90 m, Ύψος κατασκευής: 2.70 m, Ελαστικά: 405/70R20
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Thaler Palettengabel
2
Thaler Palettengabel
Τροχοφόροι φορτωτές, 4415044
  39629 Bismark, Γερμανία
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 906 H2
7
Caterpillar 906 H2
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414968
  4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 2510 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EVERUN ER 12- 4 WD, RADLADER/ FRONTLADER ER 12
17
EVERUN ER 12- 4 WD, RADLADER/ FRONTLADER ER 12
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414774
  18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.74 m, Ύψος κατασκευής: 2.62 m, Ύψος ανύψωσης: 2.62 m, Κενό βάρους: 3.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
17.990 €
Δείτε αγγελία
JCB 426HT
5
JCB 426HT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414771
  97944 Boxberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 14986 h
13.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EVERUN ER 16 4 WD Radlader/ Hoflader ER 16
18
EVERUN ER 16 4 WD Radlader/ Hoflader ER 16
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414758
  18273 Güstrow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1860.00 m, Ύψος κατασκευής: 2620.00 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Κενό βάρους: 4.10 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
19.490 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Knikmops Knikmops 130
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414646
  7645 AH Hoge Hexel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 5020 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knikmops Knikmops 130
10
Knikmops Knikmops 130
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414643
  7645 AH Hoge Hexel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 5020 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl 1050R SCHRANKLADER
2
Gehl 1050R SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414641
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 64 h
21.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl 2100RT SCHRANKLADER
6
Gehl 2100RT SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414640
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 127 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gehl AL306 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414632
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
26.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar V120 SHOVEL
17
Yanmar V120 SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414627
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 39 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar V100 SHOVEL
19
Yanmar V100 SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414625
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 267 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ahlmann AX700 SHOVEL
8
Ahlmann AX700 SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414620
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 2028 h
27.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL708 KNIKLADER
9
Gehl AL708 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414617
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 857 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
51.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL650 KNIKLADER
2
Gehl AL650 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414610
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 151 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
45.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL750 KNIKLADER
6
Gehl AL750 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414609
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 981 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gehl AL608 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414608
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Ελαστικά: 405/70-R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
PAUS SL 7.7
4
PAUS SL 7.7
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414578
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 1176 h, Καμπίνα, Ελαστικά: 500/45-22.5
65.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zeppelin ZL 8B
13
Zeppelin ZL 8B
Τροχοφόροι φορτωτές, 4414136
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 9745 h
10.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland W110D
9
New Holland W110D
Τροχοφόροι φορτωτές, 4413994
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
89.052,15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland L216
6
New Holland L216
Τροχοφόροι φορτωτές, 4413961
  DT83PP Beatminster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 95 h
16.691,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 854