Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Weidemann Kramer Volvo Caterpillar Case IH Atlas Liebherr
Case IH 221B
8
ΝΈΑ Case IH 221B
Τροχοφόροι φορτωτές, 5205376 5205376
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 4900 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Κενό βάρους: 5000.00 t, ...
13.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland W 170 B
6
ΝΈΑ New Holland W 170 B
Τροχοφόροι φορτωτές, 5205353 5205353
  99976 Anrode OT Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 145 kW, Ώρες λειτουργίας: 5600 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού
61.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terex TL 80
9
ΝΈΑ Terex TL 80
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204970 5204970
  9333 PA Langelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ελαστικά: 405/70R18
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 403 DEMO
13
ΝΈΑ JCB 403 DEMO
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204773 5204773
  62-067 Rakoniewice, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Κενό βάρους: 2.50 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg
31.630 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1370CX
7
ΝΈΑ Weidemann 1370CX
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204751 5204751
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1635 h
23.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kramer 5035
9
ΝΈΑ Kramer 5035
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204703 5204703
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3589 h
22.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1015
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204444 5204444
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2905 h
12.436,97 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Avant 750 Kabine
7
ΝΈΑ Avant 750 Kabine
Τροχοφόροι φορτωτές, 5204247 5204247
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 477 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.36 m, Ύψος κατασκευής: 2.13 m, ...
39.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Schäffer Hoflader 2024
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203574 5203574
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Giant Gigant d263sw xtra
7
ΝΈΑ Giant Gigant d263sw xtra
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203268 5203268
  7645 AH Hoge Hexel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Κενό βάρους: 1.00 t, ...
14.950 €
Δείτε αγγελία
Caterpillar 980K
4
ΝΈΑ Caterpillar 980K
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203249 5203249
  97254 Luleå, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 14844 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH 821C
4
ΝΈΑ Case IH 821C
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203244 5203244
  16353 Spånga, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 359 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo L220E
4
ΝΈΑ Volvo L220E
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203237 5203237
  4761RK ZEVENBERGEN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 14438 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Volvo L 25 F
12
ΝΈΑ Volvo L 25 F
Τροχοφόροι φορτωτές, 5203107 5203107
  52249 Eschweiler-Weisweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Κενό βάρους: 5.00 t, Ελαστικά: 1
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar V100 Stage 5
11
ΝΈΑ Yanmar V100 Stage 5
Τροχοφόροι φορτωτές, 5202978 5202978
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, Ύψος κατασκευής: 2.76 m, Ύψος ανύψωσης: 3.37 m, Κενό βάρους: 5800.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 36 km/h, ...
55.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 4002 D/P
6
ΝΈΑ Weidemann 4002 D/P
Τροχοφόροι φορτωτές, 5202933 5202933
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 6700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer KL 25.5E
12
ΝΈΑ Kramer KL 25.5E
Τροχοφόροι φορτωτές, 5202156 5202156
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 379 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 3.28 m
55.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JCB 435S
Τροχοφόροι φορτωτές, 5202067 5202067
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
109.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant A21185
6
ΝΈΑ Avant A21185
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201903 5201903
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
5.918 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 523
5
ΝΈΑ Avant 523
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201901 5201901
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ύψος ανύψωσης: 2790.00 m
24.210 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant A36015 1.5mtr Flail Mower
3
ΝΈΑ Avant A36015 1.5mtr Flail Mower
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201900 5201900
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
5.302 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas TORION 1177
18
ΝΈΑ Claas TORION 1177
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201455 5201455
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mustang 106
4
ΝΈΑ Mustang 106
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201354 5201354
  2678 KW De Lier, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1093 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 1.90 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 0.30 m³, Κενό βάρους: 1.70 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 222
4
ΝΈΑ Schäffer 222
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201353 5201353
  2678 KW De Lier, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Ύψος κατασκευής: 1.70 m, Ύψος ανύψωσης: 2.60 m, Κενό βάρους: 1.70 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB TM320S
12
JCB TM320S
Τροχοφόροι φορτωτές, 5201078 5201078
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1106