Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Thwaites 6 Ton Dumper
Thwaites 6 Ton Dumper
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3659077
CV35 9EN Warwick, Μεγ. Βρετανία
4.017 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.347 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
sonst. JF 4.0
8
sonst. JF 4.0
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt1809236
88255 Baindt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.73 m, ...
20.218 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GÜNSTIG Neue radlader lader GÜNSTIG
10
GÜNSTIG Neue radlader lader GÜNSTIG
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3657586
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 1 h
9.900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
O&K L15i
3
O&K L15i
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt2740911
54595 Prüm-Dausfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.50 m³, ...
25.942 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mähwerk - Thaler - Weidemann - Schäffer TRW-1400
8
Mähwerk - Thaler - Weidemann - Schäffer TRW-1400
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt763028
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, ...
4.344 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Everun ER16 shovel NIEUW luchtremmen / bak / vorken
15
ΝΈΑ Everun ER16 shovel NIEUW luchtremmen / bak / vorken
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3667068
6086pd Neer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m
20.510 EUR
με 21% ΦΠΑ
16.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 3110
6
ΝΈΑ Weidemann 3110
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3666523
49716 Meppen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6155 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 801
8
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL 801
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3665686
82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h
11.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
10.388 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TL420
20
ΝΈΑ Terex TL420
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664955
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 213 kW, Ώρες λειτουργίας: 6177 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Terex TL 100
20
ΝΈΑ Terex TL 100
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664954
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 3558 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Weidemann 4070 RX 100
4
ΝΈΑ Weidemann 4070 RX 100
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664857
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 10800 h
20.111 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TL 120 Shovel Wiellader Loader
4
ΝΈΑ Terex TL 120 Shovel Wiellader Loader
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664841
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 750 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Φορτίο: 5.00 t, Ελαστικά: 205/40R20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terex TL 100 Loader Wiellader Shovel
4
ΝΈΑ Terex TL 100 Loader Wiellader Shovel
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664837
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Φορτίο: 4.40 t, Ελαστικά: 405/70R20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kramer KL 19
6
ΝΈΑ Kramer KL 19
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664799
7410 Angelsberg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 465 h
36.855 EUR
με 17% ΦΠΑ
31.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 418S
ΝΈΑ JCB 418S
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664539
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 230 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ελαστικά: 620/75R26,5 MICHELIN
129.115 EUR
με 19% ΦΠΑ
108.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn GREIFSCHAUFEL GS 1800
4
ΝΈΑ Kock & Sohn GREIFSCHAUFEL GS 1800
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664488
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.499 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BMO HOCHKIPPGREIFSCHAUFEL
7
ΝΈΑ Sonstige / Other BMO HOCHKIPPGREIFSCHAUFEL
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664447
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εξωτερικό πλάτος: 2.65 m
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade ARBEITSBÜHNE
7
ΝΈΑ Bressel und Lade ARBEITSBÜHNE
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664427
28876 Oyten, Γερμανία
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KSW ARS-2000 AUSRÜCKSCHAUFEL
7
ΝΈΑ Sonstige / Other KSW ARS-2000 AUSRÜCKSCHAUFEL
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664423
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SEILER KLAPPSCHAUFEL, 409 SW
5
ΝΈΑ Sonstige / Other SEILER KLAPPSCHAUFEL, 409 SW
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664420
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn GS 1800 , JCB 406/407 AUFNAHME
4
ΝΈΑ Kock & Sohn GS 1800 , JCB 406/407 AUFNAHME
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664419
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.844 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.390 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade SBS 20 AS, JCB 409-AUFNAHME
4
ΝΈΑ Bressel und Lade SBS 20 AS, JCB 409-AUFNAHME
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664411
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 437 ZX FARM MASTER
8
ΝΈΑ JCB 437 ZX FARM MASTER
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664389
26845 Nortmoor, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 1950 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Ελαστικά: MEGAXBIB 620/75R26MICHELIN
102.221 EUR
με 19% ΦΠΑ
85.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer kl 10
3
ΝΈΑ Kramer kl 10
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664279
7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 360 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, ...
28.980 EUR
με 21% ΦΠΑ
23.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kramer 880
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664194
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 17110 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Weidemann 4070CX100
ΝΈΑ Weidemann 4070CX100
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664177
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL302
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664176
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 3070 TELE
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664174
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1015DP
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664173
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Caterpillar 908H
Τροχοφόροι φορτωτές, lbt3664167
4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 2000 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 703