Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Zettelmeyer 601-B
5
ΝΈΑ Zettelmeyer 601-B
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933530
64291 Darmstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής
5.999 €
με 19% ΦΠΑ
5.041 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hanomag 550
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933098
48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 9060 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 601 B
4
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL 601 B
Τροχοφόροι φορτωτές, 3933008
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h
9.950 €
με 19% ΦΠΑ
8.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 4002 d/p
7
ΝΈΑ Weidemann 4002 d/p
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932837
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h
15.065 €
με 21% ΦΠΑ
12.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hanomag 44 C
10
ΝΈΑ Hanomag 44 C
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932744
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ώρες λειτουργίας: 7787 h
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB 418 S Agri
4
ΝΈΑ JCB 418 S Agri
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932695
26670 Uplengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, ...
85.680 €
με 19% ΦΠΑ
72.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 3545
8
ΝΈΑ Schäffer 3545
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932256
84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Caterpillar 908H
6
ΝΈΑ Caterpillar 908H
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932234
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
39.325 €
με 21% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeffer 5370
2
ΝΈΑ Schaeffer 5370
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932197
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
weidemann Wacker wl 30 bj 2013 1380cx50  wl30 wacker
6
ΝΈΑ weidemann Wacker wl 30 bj 2013 1380cx50 wl30 wacker
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932178
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 690 h
32.065 €
με 21% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Quicke Q58 Black Edition Fronlader
8
ΝΈΑ Quicke Q58 Black Edition Fronlader
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932174
7622 AW Borne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 1801
2
ΝΈΑ Zettelmeyer ZL 1801
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932163
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 15000 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
5.435 €
με 19% ΦΠΑ
4.567 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Liebherr 522
4
ΝΈΑ Liebherr 522
Τροχοφόροι φορτωτές, 3932096
26409 Wittmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, ...
16.000 €

Δείτε αγγελία
Hytec ZL 10 A
20
Hytec ZL 10 A
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931859
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Giant V361
20
Giant V361
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931860
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 241 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Bobcat 463
17
Bobcat 463
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931857
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 2124 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Knikmops 90
7
Knikmops 90
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931849
3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2547 h
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
weidemann (Job-man) 1280 cx35 /2380F
16
weidemann (Job-man) 1280 cx35 /2380F
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931845
3641 PV Mijdrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW
31.400 €
με 21% ΦΠΑ
25.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schaeffer 2026
16
Schaeffer 2026
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931701
7645 AH Hoge Hexel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 900 kg
15.670 €
με 21% ΦΠΑ
12.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Liebherr 506
4
Liebherr 506
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931478
94163 Saldenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6705 h
15.900 €
με 19% ΦΠΑ
13.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB TELESCOPIC LOADER 531-70 7 M 4x4x4
20
JCB TELESCOPIC LOADER 531-70 7 M 4x4x4
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931284
31-752 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
33.579 €
με 23% ΦΠΑ
27.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140 Basic Line
6
Weidemann 1140 Basic Line
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931163
8131ST wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1240LP
6
Weidemann 1240LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931157
8131ST wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1160CX30
6
Weidemann 1160CX30
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931133
8131ST wijhe, Ολλανδία
29.948 €
με 21% ΦΠΑ
24.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson WL44
6
Wacker Neuson WL44
Τροχοφόροι φορτωτές, 3931126
8131ST wijhe, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
39.809 €
με 21% ΦΠΑ
32.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 671