Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kramer 5065
6
ΝΈΑ Kramer 5065
Τροχοφόροι φορτωτές, 4516355
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 350 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
35.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 435S
8
ΝΈΑ JCB 435S
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515897
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kock & Sohn HOCHKIPPSCHAUFEL VOLVO
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515882
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn
8
ΝΈΑ Kock & Sohn
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515879
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403
5
ΝΈΑ JCB 403
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515845
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1517 h
18.000 €
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160CX35
9
ΝΈΑ Weidemann 1160CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515790
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1014 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.70 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31x15.50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terex TL 100
7
ΝΈΑ Terex TL 100
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515724
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 4200 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 403
6
ΝΈΑ JCB 403
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515242
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 128 h
28.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403 (HighLift Hubgerüst)
5
ΝΈΑ JCB 403 (HighLift Hubgerüst)
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515234
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 128 h
30.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 403
6
ΝΈΑ JCB 403
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515207
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 128 h
30.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ahlmann Jogger 800 GT
2
ΝΈΑ Ahlmann Jogger 800 GT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4515133
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
5.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Komatsu SK 04 J-2
8
ΝΈΑ Komatsu SK 04 J-2
Τροχοφόροι φορτωτές, 4514867
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 1140 h
8.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Liebherr 506 STEREO
Τροχοφόροι φορτωτές, 4514261
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ώρες λειτουργίας: 1170 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai 740-9
6
ΝΈΑ Hyundai 740-9
Τροχοφόροι φορτωτές, 4512073
  9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 3500 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hitachi Fiat - Hitachi FR130.2
ΝΈΑ Hitachi Fiat - Hitachi FR130.2
Τροχοφόροι φορτωτές, 4512063
  5761RT Bakel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Κενό βάρους: 12.50 t
10.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gehl AL608 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511700
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 366 h, Ελαστικά: 405/70-R20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 721B
13
ΝΈΑ Case IH 721B
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511628
  7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Σύστημα κλιματισμού, Κεντρική λίπανση, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kramer 420  Allrad
19
ΝΈΑ Kramer 420 Allrad
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511578
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Ελαστικά: 405/70R18
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DAEWOO MG250-V
19
ΝΈΑ DAEWOO MG250-V
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511555
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 127 kW, Ώρες λειτουργίας: 14060 h, Ελαστικά: 20.5 - 25
19.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 3006 ECO
15
ΝΈΑ Weidemann 3006 ECO
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511478
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Κενό βάρους: 3.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DOOSAN DL 250
20
ΝΈΑ DOOSAN DL 250
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511439
  8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 3950 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 14500 kg, Ελαστικά: 25%
37.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 426
4
ΝΈΑ JCB 426
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511438
  97234 Reichenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Κενό βάρους: 14.00 t, ...
54.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson WL 37-Baugleich Weidemann 2070
17
ΝΈΑ Wacker Neuson WL 37-Baugleich Weidemann 2070
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511426
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1550 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 3.24 m
32.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schaeff SKL 843
7
ΝΈΑ Schaeff SKL 843
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511203
  24860 Böklund, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.95 m, Ύψος κατασκευής: 2.76 m, Ύψος ανύψωσης: 3.40 m, Χωρητικότητα φτυαριού: 1.00 m³, Κενό βάρους: 5.40 t, ...
21.000 €
Δείτε αγγελία
JCB 426 AG HAT
17
JCB 426 AG HAT
Τροχοφόροι φορτωτές, 4511124
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 119 kW, Ώρες λειτουργίας: 7959 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 952