Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τροχοφόροι φορτωτές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Weidemann Τροχοφόροι φορτωτές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Weidemann Τροχοφόροι φορτωτές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann Radlader 4080LP/75PS-Zugmasch
6
ΝΈΑ Weidemann Radlader 4080LP/75PS-Zugmasch
Τροχοφόροι φορτωτές, 4805895 4805895
  26670 Großsander, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Radlader 4080 100PS
10
ΝΈΑ Weidemann Radlader 4080 100PS
Τροχοφόροι φορτωτές, 4805886 4805886
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Radlader 2070 CX 80
4
ΝΈΑ Weidemann Radlader 2070 CX 80
Τροχοφόροι φορτωτές, 4805709 4805709
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ελαστικά: 11.5/80-15.3 AS
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1370
4
Weidemann 1370
Τροχοφόροι φορτωτές, 4803747 4803747
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3978 h, Ελαστικά: 31/15.5/15
25.000 €
Δείτε αγγελία
Weidemann 914
8
Weidemann 914
Τροχοφόροι φορτωτές, 4803408 4803408
  46519 Alpen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1370
7
Weidemann 1370
Τροχοφόροι φορτωτές, 4798130 4798130
  3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 132.00 m, ...
24.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann P1115
3
Weidemann P1115
Τροχοφόροι φορτωτές, 4794442 4794442
  2678 KW De Lier, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Κενό βάρους: 1.30 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 800 kg, Ελαστικά: 7.00 x 12
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 3070 CX 80
5
Weidemann 3070 CX 80
Τροχοφόροι φορτωτές, 4792050 4792050
  35104 Lichtenfels, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1240LP
6
Weidemann 1240LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4788359 4788359
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
23.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1380CX50
6
Weidemann 1380CX50
Τροχοφόροι φορτωτές, 4788356 4788356
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
33.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160CX35
5
Weidemann 1160CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 4788352 4788352
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140 Basic Line
6
Weidemann 1140 Basic Line
Τροχοφόροι φορτωτές, 4788346 4788346
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
15.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 LP
12
Weidemann 2070 LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4781953 4781953
  56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 2280 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Εξωτερικό πλάτος: 1.41 m, Ύψος κατασκευής: 2.16 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann 2070CX LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4781009 4781009
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 5080T
8
Weidemann 5080T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4779724 4779724
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 90 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 3080T
5
Weidemann 3080T
Τροχοφόροι φορτωτές, 4777333 4777333
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.58 m, Κενό βάρους: 5.40 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 CX35
8
Weidemann 1160 CX35
Τροχοφόροι φορτωτές, 4775402 4775402
  3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 26.06.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Ύψος κατασκευής: 2.25 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 CX
9
Weidemann 1160 CX
Τροχοφόροι φορτωτές, 4775400 4775400
  3882 LK Putten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Ύψος κατασκευής: 225.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann 4080 LP
7
Weidemann 4080 LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4775268 4775268
  29643 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 122 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, ...
54.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann eHoftrac 1160
Weidemann eHoftrac 1160
Τροχοφόροι φορτωτές, 4760310 4760310
  59889 Eslohe-Bremke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 100 h
31.176,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Radlader mit Krokodils-Gebiss
11
Weidemann Radlader mit Krokodils-Gebiss
Τροχοφόροι φορτωτές, 4756747 4756747
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6500 h
16.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 CX45
15
Weidemann 1350 CX45
Τροχοφόροι φορτωτές, 4756712 4756712
  7271 LH Borculo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 1550 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κενό βάρους: 2.50 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31X15.50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 1250
5
Weidemann 1250
Τροχοφόροι φορτωτές, 4751744 4751744
  59889 Eslohe-Bremke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 3890 h
14.905,15 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1240
15
Weidemann 1240
Τροχοφόροι φορτωτές, 4750723 4750723
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3630 h, Ημερομηνία εγγραφής: 12.06.2019, Ελαστικά: 26x12.00-12
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 CX LP
5
Weidemann 2070 CX LP
Τροχοφόροι φορτωτές, 4749394 4749394
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 15.0/55-17
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 95