Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gehl 6640
8
ΝΈΑ Gehl 6640
Φορτωτάκια, 3937773
74847 Obrigheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 770 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Komatsu SK 714
4
ΝΈΑ Komatsu SK 714
Φορτωτάκια, 3937741
74847 Obrigheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bobcat  S150 SKID STEER
5
ΝΈΑ Bobcat S150 SKID STEER
Φορτωτάκια, 3937355
YO415NT York, Μεγ. Βρετανία
10.356 €
με 20% ΦΠΑ
8.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140
6
ΝΈΑ Weidemann 1140
Φορτωτάκια, 3937352
26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ελαστικά: 26.0x12.00-12
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schaeffer 332
12
ΝΈΑ Schaeffer 332
Φορτωτάκια, 3936763
31634 Steimbke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 4880 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τετρακίνηση
12.800 €

Δείτε αγγελία
Benford Terex HD1000
Βίντεο
14
ΝΈΑ Benford Terex HD1000
Φορτωτάκια, 3936726
86-302 Grudziądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2104 h
10.532 €
με 23% ΦΠΑ
8.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1255 P 33
Φορτωτάκια, 3935819
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 2200 h
22.800 €
με 13% ΦΠΑ
20.177 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1240CX35
Φορτωτάκια, 3935289
83629 Weyarn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2013
24.000 €
με 19% ΦΠΑ
20.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Zaunkönig ZKR1-R
4
Sonstige / Other Zaunkönig ZKR1-R
Φορτωτάκια, 3934868
39629 Bismark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
3.749 €
με 19% ΦΠΑ
3.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Avant 520
2
Avant 520
Φορτωτάκια, 3934567
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Ελαστικά: 320/60-12
24.900 €
με 19% ΦΠΑ
20.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 2028
5
2028
Φορτωτάκια, 3934246
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW
27.251 €
με 19% ΦΠΑ
22.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Avant 320 S
3
Avant 320 S
Φορτωτάκια, 3934065
6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1360 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.09 m, Ύψος κατασκευής: 1.99 m, Ύψος ανύψωσης: 2.40 m, Κενό βάρους: 0.70 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 450 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 CC 45
12
Weidemann 1350 CC 45
Φορτωτάκια, 3933535
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
27.369 €
με 19% ΦΠΑ
22.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Terex TELELIFT 2306
8
Terex TELELIFT 2306
Φορτωτάκια, 3933499
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h
23.000 €

Δείτε αγγελία
Caterpillar CAT 257D HIGH FLOW TWO SPEED SKID STEER
4
Caterpillar CAT 257D HIGH FLOW TWO SPEED SKID STEER
Φορτωτάκια, 3932605
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
31.271 €
με 20% ΦΠΑ
26.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pauss 1252 SL
7
Pauss 1252 SL
Φορτωτάκια, 3932498
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 12700 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
15.125 €
με 21% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gehl AL 440
8
Gehl AL 440
Φορτωτάκια, 3932067
3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 35 kW
29.700 €
με 20% ΦΠΑ
24.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gehl AL 540
8
Gehl AL 540
Φορτωτάκια, 3932065
3361 Aschbach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW
43.800 €
με 20% ΦΠΑ
36.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550T mit Kabine
8
Schäffer 3550T mit Kabine
Φορτωτάκια, 3931568
6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 115 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
51.480 €
με 20% ΦΠΑ
42.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1380
6
Weidemann 1380
Φορτωτάκια, 3931560
88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
Weidemann 1160
Φορτωτάκια, 3930913
2910 Essen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Κενό βάρους: 2.00 t, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 811 DM
5
Weidemann 811 DM
Φορτωτάκια, 3930907
77963 Nonnenweier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
8.500 €

Δείτε αγγελία
Schaeffer 8610 T
7
Schaeffer 8610 T
Φορτωτάκια, 3930763
17309 Rollwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 2.08 m, Ύψος κατασκευής: 2.50 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1250
6
Weidemann 1250
Φορτωτάκια, 3930664
33415 Verl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.18 m, Ύψος κατασκευής: 1.90 m, Ελαστικά: 27x10,50-15EM
16.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
14.905 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thaler KL 226 A
6
Thaler KL 226 A
Φορτωτάκια, 3930015
92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1555 h
15.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
14.273 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 457