Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann 912 D/M
8
ΝΈΑ Weidemann 912 D/M
Φορτωτάκια, 4724259 4724259
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 2587 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ελαστικά: 27X8.50-15
7.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1140
Φορτωτάκια, 4724209 4724209
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 280 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W11
3
ΝΈΑ Eurotrac W11
Φορτωτάκια, 4724126 4724126
  84419 Obertaufkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 23.05.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, ...
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 745
7
ΝΈΑ Avant 745
Φορτωτάκια, 4723650 4723650
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
41.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 640
7
ΝΈΑ Avant 640
Φορτωτάκια, 4723642 4723642
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 39 h
56.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 225
4
ΝΈΑ Avant 225
Φορτωτάκια, 4723629 4723629
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson gebr. Schleppe
14
ΝΈΑ Massey Ferguson gebr. Schleppe
Φορτωτάκια, 4723474 4723474
  41569 Rommerskirchen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 2642 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Striegel 190 DY
8
ΝΈΑ Striegel 190 DY
Φορτωτάκια, 4722914 4722914
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Ύψος ανύψωσης: 2.70 m
8.380 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 3550
3
ΝΈΑ Schäffer 3550
Φορτωτάκια, 4722332 4722332
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 153 h, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Ελαστικά: 15.0/55-17
35.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 630 Vorführgerät 2018 mit vielen Extras
12
ΝΈΑ Avant 630 Vorführgerät 2018 mit vielen Extras
Φορτωτάκια, 4722093 4722093
  63628 Salmünster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 28 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.29 m, Ύψος κατασκευής: 2.03 m, Ύψος ανύψωσης: 2.85 m, Κενό βάρους: 1.40 t, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, ...
25.995 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2345T mit Kabine, Förderung in Vorarlberg!
14
ΝΈΑ Schäffer 2345T mit Kabine, Förderung in Vorarlberg!
Φορτωτάκια, 4721870 4721870
  6830 Rankweil, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 106
6
ΝΈΑ Manitou MUSTANG AL 106
Φορτωτάκια, 4720647 4720647
  26180 Rastede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.93 m, Ύψος ανύψωσης: 3.18 m
19.537,82 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat 763
10
Bobcat 763
Φορτωτάκια, 4720302 4720302
  TA12 6AL Martock, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 3335 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
6.796,56 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caterpillar 216 B
10
Caterpillar 216 B
Φορτωτάκια, 4720295 4720295
  TA12 6AL Martock, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1417 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Καμπίνα
8.835,52 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bobcat S130
8
Bobcat S130
Φορτωτάκια, 4720281 4720281
  TA12 6AL Martock, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h
5.437,25 €
Δείτε αγγελία
Fuchs F 1100 Hoflader mit Greifschaufel
14
Fuchs F 1100 Hoflader mit Greifschaufel
Φορτωτάκια, 4718642 4718642
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3865 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος ανύψωσης: 3.02 m, Κενό βάρους: 2.10 t, ...
13.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1380
8
Weidemann 1380
Φορτωτάκια, 4718625 4718625
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 26 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Ελαστικά: 31x15.5-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 4048
Schäffer 4048
Φορτωτάκια, 4718446 4718446
  9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h
21.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 4250 mit Kabine
17
Schäffer 4250 mit Kabine
Φορτωτάκια, 4717744 4717744
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 536-60 Agri Super Loadall (SAS)
5
JCB 536-60 Agri Super Loadall (SAS)
Φορτωτάκια, 4717280 4717280
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
63.434,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1255P33 SK-A
8
Weidemann 1255P33 SK-A
Φορτωτάκια, 4716966 4716966
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Ελαστικά: /
20.901 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dieci Agri Star 40.7 EVO II
8
Dieci Agri Star 40.7 EVO II
Φορτωτάκια, 4716242 4716242
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
67.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dieci Agri Farmer 32.6 EVO
6
Dieci Agri Farmer 32.6 EVO
Φορτωτάκια, 4716241 4716241
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
53.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dieci Mini Agri 25.6 EVO
6
Dieci Mini Agri 25.6 EVO
Φορτωτάκια, 4716240 4716240
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
47.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wacker Neuson WL 20-Hoflader-300 Stunden
13
Wacker Neuson WL 20-Hoflader-300 Stunden
Φορτωτάκια, 4714375 4714375
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
28.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 563