Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eurotrac W 12
3
ΝΈΑ Eurotrac W 12
Φορτωτάκια, 4591398
  Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 40 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Ύψος ανύψωσης: 3100.00 m, Κενό βάρους: 2.28 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1550 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann 912 D/P
9
ΝΈΑ Weidemann 912 D/P
Φορτωτάκια, 4590903
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 4850 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Ελαστικά: 7.00-12
7.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1030 D/D
ΝΈΑ Weidemann 1030 D/D
Φορτωτάκια, 4590876
  37186 Moringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 9999 h, Ελαστικά: 7,00-12
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann 911 D-M
4
ΝΈΑ Weidemann 911 D-M
Φορτωτάκια, 4590575
  Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 2768 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Τετρακίνηση, Ελαστικά: 7.00-12AS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WIEDEMANN 2070 CX 50 LP TELE AUSSTELLUNGSGERÄT
8
ΝΈΑ WIEDEMANN 2070 CX 50 LP TELE AUSSTELLUNGSGERÄT
Φορτωτάκια, 4590558
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW
46.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 2002 DM
ΝΈΑ Weidemann 2002 DM
Φορτωτάκια, 4589658
  04651 Bad Lausick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 9205 h
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1255P33 SK-A
7
ΝΈΑ Weidemann 1255P33 SK-A
Φορτωτάκια, 4589452
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ελαστικά: /
20.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034
8
ΝΈΑ Schäffer 2034
Φορτωτάκια, 4589103
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 212 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
21.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 917
6
ΝΈΑ Weidemann 917
Φορτωτάκια, 4589072
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
7.999 €
Δείτε αγγελία
Zettelmeyer 916
3
ΝΈΑ Zettelmeyer 916
Φορτωτάκια, 4589061
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
6.499 €
Δείτε αγγελία
Weidemann 1230 P 26
6
ΝΈΑ Weidemann 1230 P 26
Φορτωτάκια, 4588864
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1430 h
10.999 €
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
5
ΝΈΑ Weidemann 1160
Φορτωτάκια, 4588409
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 11 h, Ελαστικά: 10.0x75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schäffer 2033
6
ΝΈΑ Schäffer 2033
Φορτωτάκια, 4588284
  36205 Sontra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 6750 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m
12.917,80 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 915 D/P
5
ΝΈΑ Weidemann 915 D/P
Φορτωτάκια, 4588277
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.97 m, Ύψος κατασκευής: 1.88 m, Κενό βάρους: 1440.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, ...
9.250 €
Δείτε αγγελία
Schäffer 3036
5
ΝΈΑ Schäffer 3036
Φορτωτάκια, 4588248
  36205 Sontra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 5750 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Ελαστικά: 27x10.5-15
14.001,81 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034
2
Schäffer 2034
Φορτωτάκια, 4587684
  66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 130 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, ...
26.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1770 CX 50 - Bj.2014
4
Weidemann 1770 CX 50 - Bj.2014
Φορτωτάκια, 4586807
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3020 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
24.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1380-Neumaschine
Weidemann 1380-Neumaschine
Φορτωτάκια, 4586806
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
35.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2336
4
Schäffer 2336
Φορτωτάκια, 4585384
  65594 Runkel-Ennerich, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 2000 h
21.008,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 3550
3
3550
Φορτωτάκια, 4585135
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 153 h, Ύψος ανύψωσης: 3.20 m, Ελαστικά: 15.0/55-17
35.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JCB 531-70 Loadall
17
ΝΈΑ JCB 531-70 Loadall
Φορτωτάκια, 4584927
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Thaler 2138/K
10
Thaler 2138/K
Φορτωτάκια, 4584588
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ελαστικά: 400/50-15
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 336
5
Schäffer 336
Φορτωτάκια, 4584569
  37293 Herleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.22 m, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann 1020 DP
Φορτωτάκια, 4584396
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
6.106,19 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann 1370 CX
Φορτωτάκια, 4583087
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3040 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ελαστικά: 10.0/75-15AS
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 503