Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
WEIDEMANN Hoflader 1050 D/M    kein SCHÄFFER THALER
8
WEIDEMANN Hoflader 1050 D/M kein SCHÄFFER THALER
Φορτωτάκια, lat2293915
01723 Grumbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εξωτερικό πλάτος: 0.98 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.75 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schaeffer 2336 2016 100Stunden sofort verfügbar
6
Schaeffer 2336 2016 100Stunden sofort verfügbar
Φορτωτάκια, lat3591276
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 103 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schaeffer 9300 Z
5
Schaeffer 9300 Z
Φορτωτάκια, lat3768353
17309 Rollwitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 6565 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W11
8
Eurotrac W11
Φορτωτάκια, lat3676559
41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, ...
19.338 €
με 19% ΦΠΑ
16.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schaeffer 2336
4
Schaeffer 2336
Φορτωτάκια, lat3518737
3927 CC Renswoude, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Thaler 2238 S
8
Thaler 2238 S
Φορτωτάκια, lat3797878
48480 Lünne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.34 m, Ύψος κατασκευής: 2.21 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mustang AL306 Sonderlackierung
8
Mustang AL306 Sonderlackierung
Φορτωτάκια, lat3799050
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mustang AL406 Sonderlackierung
8
Mustang AL406 Sonderlackierung
Φορτωτάκια, lat3799046
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.46 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schaeffer 442
8
Schaeffer 442
Φορτωτάκια, lat3792807
74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, ...
16.605 €
με 10.7% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schäffer 2032
Βίντεο
3
Schäffer 2032
Φορτωτάκια, lat3798363
24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.26 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.88 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, ...
28.501 €
με 19% ΦΠΑ
23.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
k-lader 06
19
k-lader 06
Φορτωτάκια, lat3799353
33165 Lichtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, ...
16.659 €
με 19% ΦΠΑ
13.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thaler 2138K
13
Thaler 2138K
Φορτωτάκια, lat3791409
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2088 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.2012, ...
23.000 €
με 17% ΦΠΑ
19.658 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1370 CX50
5
Weidemann 1370 CX50
Φορτωτάκια, lat3791640
48231 Warendorf-Milte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2010, ...
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1770 CX 50
12
Weidemann 1770 CX 50
Φορτωτάκια, lat3743794
32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 372 h, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εξωτερικό πλάτος: 1.12 m, Ύψος κατασκευής: 2.34 m, Ύψος ανύψωσης: 2.86 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 3220 kg, ...
33.320 €
με 19% ΦΠΑ
28.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1230
5
Weidemann 1230
Φορτωτάκια, lat3820395
7921 TH Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 723 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 09.01.2018, ...
18.090 €
με 21% ΦΠΑ
14.950 € καθαρά
ενοικίαση από 120,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Giant 254SW TELE
9
ΝΈΑ Giant 254SW TELE
Φορτωτάκια, lat3821209
19075 Holthusen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.02 m, Ύψος κατασκευής: 2.06 m, ...
24.978 €
με 19% ΦΠΑ
20.990 € καθαρά
ενοικίαση από 113,05 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
JCB 403
11
JCB 403
Φορτωτάκια, lat3695711
27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ημερομηνία εγγραφής: 06.11.2017, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mustang AL 306
6
Mustang AL 306
Φορτωτάκια, lat3696794
9175 NIEDERFEULEN, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Ύψος κατασκευής: 2.45 m, Ύψος ανύψωσης: 3.42 m, ...
29.000 €
με 17% ΦΠΑ
24.786 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Thaler 2231 S
9
Thaler 2231 S
Φορτωτάκια, lat3816444
87640 Ebenhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.22 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.76 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 1500 kg, ...
25.700 €
με 19% ΦΠΑ
21.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs F 1300
8
Fuchs F 1300
Φορτωτάκια, lat3623020
27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.45 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mustang AL406 Vorführmaschine
7
Mustang AL406 Vorführmaschine
Φορτωτάκια, lat3623007
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 34 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schaeffer 2032
6
Schaeffer 2032
Φορτωτάκια, lat3677535
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mustang AL506
7
Mustang AL506
Φορτωτάκια, lat3677483
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schaeffer 4250
7
Schaeffer 4250
Φορτωτάκια, lat3673933
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.59 m, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Ύψος ανύψωσης: 3.25 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Thaler 3348L
4
Thaler 3348L
Φορτωτάκια, lat3560937
35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.38 m, Ύψος κατασκευής: 2.22 m, Ύψος ανύψωσης: 3.35 m, ...
36.474 €
με 19% ΦΠΑ
30.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1055 D/M
16
Weidemann 1055 D/M
Φορτωτάκια, lat3568297
7921jr Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 460 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, ...
12.705 €
με 21% ΦΠΑ
10.500 € καθαρά
ενοικίαση από 125,01 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Mustang A 106
8
Mustang A 106
Φορτωτάκια, lat3565761
31613 Wietzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 220 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.93 m, Ύψος κατασκευής: 2.21 m, Ύψος ανύψωσης: 3.18 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg, Ελαστικά: 27x10,5x15
26.500 €

Δείτε αγγελία
Thaler 2022-A minishovel
31
Thaler 2022-A minishovel
Φορτωτάκια, lat3575360
7921 TH Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Ημερομηνία εγγραφής: 27.08.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, ...
18.144 €
με 21% ΦΠΑ
14.995 € καθαρά
ενοικίαση από 125,01 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Mustang AL506 Kabine Vorführmaschine
9
Mustang AL506 Kabine Vorführmaschine
Φορτωτάκια, lat3453258
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 46 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.46 m, ...
39.151 €
με 19% ΦΠΑ
32.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1250 P 33
Βίντεο
13
Weidemann 1250 P 33
Φορτωτάκια, lat3445968
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 4522 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.95 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.84 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 480