Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac Eurotrac W11 mi Kabine Hoflader Radlader
Βίντεο
11
Eurotrac Eurotrac W11 mi Kabine Hoflader Radlader
Φορτωτάκια, lat2028122
17089 Gnevkow OT Letzin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, ...
21.419 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.999 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Toyo Hoflader Radlader mit Kubota  motor KU 836
6
Toyo Hoflader Radlader mit Kubota motor KU 836
Φορτωτάκια, lat1925963
26639 Wiesmoor, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Δυνατότητα ανύψωσης: 1000 kg
26.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Weidemann Mulcher hydraulisch
7
Weidemann Mulcher hydraulisch
Φορτωτάκια, lat1271073
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.55 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eurotrac W11 Hoflader , Radlader Modell 2017
Βίντεο
12
Eurotrac W11 Hoflader , Radlader Modell 2017
Φορτωτάκια, lat2028106
17089 Gnevkow OT Letzin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, ...
20.171 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
THALER WEIDEMANN KRAMER SCHÄFFER LEHNHOFF Erdbohrer bis 450mm
11
THALER WEIDEMANN KRAMER SCHÄFFER LEHNHOFF Erdbohrer bis 450mm
Φορτωτάκια, lat1116535
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ύψος ανύψωσης: 1.60 m, Ύψος κατασκευής: 1.20 m, Εξωτερικό πλάτος: 0.45 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schaeffer 336
5
ΝΈΑ Schaeffer 336
Φορτωτάκια, lat3668421
66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 8100 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
7.900 EUR

Δείτε αγγελία
Weidemann 1380
5
ΝΈΑ Weidemann 1380
Φορτωτάκια, lat3668115
48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Ύψος ανύψωσης: 3.01 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 4 Reifen, 11.5/80-15.3
ΝΈΑ Weidemann 4 Reifen, 11.5/80-15.3
Φορτωτάκια, lat3668093
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
950 EUR
με 19% ΦΠΑ
798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1240
6
ΝΈΑ Weidemann 1240
Φορτωτάκια, lat3667954
66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ελαστικά: 10.0/75-15.3
12.400 EUR

Δείτε αγγελία
Mustang Sonderaktion: AL106
8
ΝΈΑ Mustang Sonderaktion: AL106
Φορτωτάκια, lat3667940
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ύψος ανύψωσης: 2.71 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg, ...
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler 3600 Hoflader 1250 h
3
Oehler 3600 Hoflader 1250 h
Φορτωτάκια, lat3665842
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1250 h
22.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Giant 263S
5
Giant 263S
Φορτωτάκια, lat3664808
48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος ανύψωσης: 2.55 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fuchs F853H
4
Fuchs F853H
Φορτωτάκια, lat3663361
83129 Höslwang, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Εξωτερικό πλάτος: 0.97 m, Ελαστικά: 27x8,50-15
21.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140
7
Weidemann 1140
Φορτωτάκια, lat3663356
56472 Fehl-Ritzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 125 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2017, Εξωτερικό πλάτος: 850.00 m, Ύψος κατασκευής: 2124.00 m, ...
18.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.336 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoftrac 1302 DR
8
Weidemann Hoftrac 1302 DR
Φορτωτάκια, lat3663234
32469 Raderhorst , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
5.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.958 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Quappen-Lader Q35 Kabine 2-Gang StZVO
7
Quappen-Lader Q35 Kabine 2-Gang StZVO
Φορτωτάκια, lat3663042
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h, Καμπίνα
35.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
30.168 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Q 27
Φορτωτάκια, lat3661361
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 121 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gehl (Gehlmax) KL265
7
Gehl (Gehlmax) KL265
Φορτωτάκια, lat3661240
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Ύψος κατασκευής: 1.95 m, Ύψος ανύψωσης: 2.95 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 0 kg, ...
12.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.840 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gehl AL240
7
Gehl AL240
Φορτωτάκια, lat3661234
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4100 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.85 m, ...
14.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.185 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zettelmeyer ZL 702
7
Zettelmeyer ZL 702
Φορτωτάκια, lat3660744
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 10700 h, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.66 m, Ύψος κατασκευής: 2.72 m, Ύψος ανύψωσης: 3.15 m, Ελαστικά: 405/70-20
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fuchs 853H
4
Fuchs 853H
Φορτωτάκια, lat3660719
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 3850 h
15.730 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer 5035
7
Kramer 5035
Φορτωτάκια, lat3659457
48619 Heek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, ...
27.668 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Striegel DYA 500
5
Striegel DYA 500
Φορτωτάκια, lat3656489
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πείρος έλξης, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ελαστικά: 380/55-17
27.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1115 P22
5
Weidemann 1115 P22
Φορτωτάκια, lat3656339
3254 Bergland , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
11.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
10.177 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 1380
8
Weidemann 1380
Φορτωτάκια, lat3656201
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Weidemann 1160 CC35
Weidemann 1160 CC35
Φορτωτάκια, lat3656081
48739 Legden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1480 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ημερομηνία εγγραφής: 04.05.2012, ...
25.347 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
3550T
Φορτωτάκια, lat3655472
39171 Langenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Καμπίνα
54.145 EUR
με 19% ΦΠΑ
45.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 916
5
Weidemann 916
Φορτωτάκια, lat3655397
26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984
9.000 EUR

Δείτε αγγελία
Weidemann Hoftrac 1070
5
Weidemann Hoftrac 1070
Φορτωτάκια, lat3655277
26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 6256 h, Ελαστικά: 31 X 15.5-15
14.391 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Weidemann 910 D/R
5
Weidemann 910 D/R
Φορτωτάκια, lat3655218
27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ελαστικά: 4.50-14
10.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
9.846 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 453