Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Weidemann JCB Bobcat Manitou Gehl Fuchs Kramer Caterpillar
Weidemann 1375
4
ΝΈΑ Weidemann 1375
Φορτωτάκια, 5146194 5146194
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 12000 h
13.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Manitou MLA 4-50 H
Φορτωτάκια, 5145250 5145250
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Ελαστικά: 425/55 R17 AS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MUSTANG AL 506
3
ΝΈΑ Manitou MUSTANG AL 506
Φορτωτάκια, 5145242 5145242
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 712 h, Ελαστικά: 31X15.50-15 AS
31.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1260
4
ΝΈΑ Weidemann 1260
Φορτωτάκια, 5144969 5144969
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 31x15.50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Knik shovel 1600kg
20
ΝΈΑ Knik shovel 1600kg
Φορτωτάκια, 5144840 5144840
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, Ύψος κατασκευής: 2.55 m, Ύψος ανύψωσης: 3.05 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MG Lader 1600kg
20
ΝΈΑ MG Lader 1600kg
Φορτωτάκια, 5144812 5144812
  5961PS Horst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.85 m, Ύψος κατασκευής: 2.55 m, Ύψος ανύψωσης: 3.05 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
17.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1250 P33
10
ΝΈΑ Weidemann 1250 P33
Φορτωτάκια, 5144800 5144800
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Ελαστικά: 10.0/75-15,3
10.756,30 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco KW25 Farmer
8
ΝΈΑ Kaweco KW25 Farmer
Φορτωτάκια, 5144376 5144376
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ύψος ανύψωσης: 2.76 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland LM5080 TELESKOPLADER
8
ΝΈΑ New Holland LM5080 TELESKOPLADER
Φορτωτάκια, 5144092 5144092
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3250 h
45.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 222 S
6
ΝΈΑ Schäffer 222 S
Φορτωτάκια, 5143422 5143422
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 2950 h, Ελαστικά: 7.00-12
11.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 750 mit DLX Kabine nur 760 BStd.
12
ΝΈΑ Avant 750 mit DLX Kabine nur 760 BStd.
Φορτωτάκια, 5143420 5143420
  Steinau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 760 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.36 m, Ύψος κατασκευής: 2.14 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, Κενό βάρους: 1.90 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
24.995 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoflader 1380
8
ΝΈΑ Weidemann Hoflader 1380
Φορτωτάκια, 5143209 5143209
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoflader 1380
9
ΝΈΑ Weidemann Hoflader 1380
Φορτωτάκια, 5143208 5143208
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Gehl AL 340 nur 850 Std. incl. Anbaugeräte
12
ΝΈΑ Gehl AL 340 nur 850 Std. incl. Anbaugeräte
Φορτωτάκια, 5143154 5143154
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 851 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, ...
22.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1160
5
ΝΈΑ Weidemann 1160
Φορτωτάκια, 5143103 5143103
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Ελαστικά: 400/50-15
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 2070 CX 50 LP
7
ΝΈΑ Weidemann 2070 CX 50 LP
Φορτωτάκια, 5143027 5143027
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 15.0/55-17
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1280 GARANTIE
9
ΝΈΑ Weidemann 1280 GARANTIE
Φορτωτάκια, 5143009 5143009
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
27.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland LM 7.42 Elite
6
ΝΈΑ New Holland LM 7.42 Elite
Φορτωτάκια, 5142817 5142817
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 380 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.50 m, Ελαστικά: 500/70 R 24
59.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant R 35
11
ΝΈΑ Avant R 35
Φορτωτάκια, 5142648 5142648
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1130 CX
17
ΝΈΑ Weidemann 1130 CX
Φορτωτάκια, 5142637 5142637
  82396 Pähl b. Weilheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1820 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.98 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Κενό βάρους: 1.30 t, Ελαστικά: 7.00-12 AS
12.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bobcat S450
3
Bobcat S450
Φορτωτάκια, 5142289 5142289
  39517 Tangerhütte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1017 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.49 m, Ύψος κατασκευής: 1.98 m, Ύψος ανύψωσης: 2.16 m, ...
21.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 3046 Kabine
4
Schäffer 3046 Kabine
Φορτωτάκια, 5141578 5141578
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4508 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Κενό βάρους: 2.00 t, Ελαστικά: 10.0/75-15.3 BKT
16.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1280
7
Weidemann 1280
Φορτωτάκια, 5141463 5141463
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Ύψος κατασκευής: 2.25 m, ...
30.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 3002 D/M
4
Weidemann 3002 D/M
Φορτωτάκια, 5141457 5141457
  36396 Steinau OT Klesberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 4748 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Ύψος κατασκευής: 2.40 m, ...
12.300 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Avant 528
Φορτωτάκια, 5139832 5139832
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
22.035,40 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 705