Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schäffer 336
12
ΝΈΑ Schäffer 336
Φορτωτάκια, 4108446
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3620 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Ύψος κατασκευής: 1.97 m, Ύψος ανύψωσης: 3.10 m, ...
14.800 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1240 CX 35
13
ΝΈΑ Weidemann 1240 CX 35
Φορτωτάκια, 4108440
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1675 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.27 m, Ύψος ανύψωσης: 2.80 m, Κενό βάρους: 2.00 t, Ελαστικά: 27x10.50-15
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1255 SKA
8
ΝΈΑ Weidemann 1255 SKA
Φορτωτάκια, 4108412
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1380 h, Ελαστικά: /
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1250p33
12
ΝΈΑ Weidemann 1250p33
Φορτωτάκια, 4108223
7921 Jr Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, ...
14.375 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Giant V451t extra
2
ΝΈΑ Giant V451t extra
Φορτωτάκια, 4108216
7921 Jr Zuidwolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Κεντρική λίπανση, Πείρος έλξης, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Ύψος κατασκευής: 2.00 m, ...
17.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 CC 45
5
ΝΈΑ Weidemann 1350 CC 45
Φορτωτάκια, 4108204
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2200 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
20.999 €

Δείτε αγγελία
Weidemann 912 D/M
2
ΝΈΑ Weidemann 912 D/M
Φορτωτάκια, 4108083
89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ελαστικά: 27 x 8.5 - 15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schäffer 3046
9
ΝΈΑ Schäffer 3046
Φορτωτάκια, 4108057
7261 LE Ruurlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 3150 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Κενό βάρους: 2.54 t, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά: 31x15.5-15
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pauss RL 1252 SL knik/zwenklader, puinbak/inlegvel
20
ΝΈΑ Pauss RL 1252 SL knik/zwenklader, puinbak/inlegvel
Φορτωτάκια, 4108038
7775 AV Lutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 12770 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Τετρακίνηση, Κενό βάρους: 9.00 t, ...
8.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schäffer 215
2
ΝΈΑ Schäffer 215
Φορτωτάκια, 4106487
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.50 m, Κενό βάρους: 1.30 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Striegel 400DY Uni-Hofschlepper, Breit Reifen, Krokogebiss+Schaufel
11
ΝΈΑ Striegel 400DY Uni-Hofschlepper, Breit Reifen, Krokogebiss+Schaufel
Φορτωτάκια, 4106229
49716 Meppen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
13.750 €

Δείτε αγγελία
Weidemann 1250 CX35
6
ΝΈΑ Weidemann 1250 CX35
Φορτωτάκια, 4106202
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.85 m, ...
13.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1370 P33
5
ΝΈΑ Weidemann 1370 P33
Φορτωτάκια, 4106197
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Ύψος κατασκευής: 1.85 m, Ύψος ανύψωσης: 2.95 m, Κενό βάρους: 2.20 t, ...
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Futter- und Dosiercontainer
8
ΝΈΑ Weidemann Futter- und Dosiercontainer
Φορτωτάκια, 4106193
50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m
1.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ahlmann AL 7 c
10
ΝΈΑ Ahlmann AL 7 c
Φορτωτάκια, 4106052
16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ώρες λειτουργίας: 14795 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά: 12.5-18
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 3036 aus 1. Hand, einsatzbereit!!!!
4
ΝΈΑ Schäffer 3036 aus 1. Hand, einsatzbereit!!!!
Φορτωτάκια, 4105555
49586 Neuenkirchen/Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 27 kW
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1770 cx50
6
Weidemann 1770 cx50
Φορτωτάκια, 4104400
5431 LG Cuijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Κενό βάρους: 2.80 t, ...
22.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 2345
5
Schäffer 2345
Φορτωτάκια, 4104349
5431 LG Cuijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Ύψος κατασκευής: 1.80 m, Κενό βάρους: 2.10 t, ...
18.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Weidemann Hoftrac 1250 P34
Φορτωτάκια, 4104267
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h, Ελαστικά: 10.0/75 - 15.3
12.646 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1770
7
Weidemann 1770
Φορτωτάκια, 4103616
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
18.499 €

Δείτε αγγελία
Bobcat 743
6
Bobcat 743
Φορτωτάκια, 4103360
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 4280 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Branson 5025 C
Φορτωτάκια, 4101205
57339 Erndtebrück-Womelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 90 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1020 D/P
10
Weidemann 1020 D/P
Φορτωτάκια, 4096320
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 3667 h, Ελαστικά: 27x8.50-15
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 3080T
10
Weidemann 3080T
Φορτωτάκια, 4096271
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1301 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Καμπίνα, Ελαστικά: 550/45-22,5
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schäffer 3570 Z
4
Schäffer 3570 Z
Φορτωτάκια, 4095581
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
25.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 448