Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Weidemann JCB Gehl Fuchs Bobcat
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Weidemann 3070 T
3
ΝΈΑ Weidemann 3070 T
Φορτωτάκια, 4807657 4807657
  03253 Doberlug-Kirchhain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.07.2011, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann 1350 -Vorführmaschine-80 Stunden
13
ΝΈΑ Weidemann 1350 -Vorführmaschine-80 Stunden
Φορτωτάκια, 4807429 4807429
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Striegel 190 DYA shovel minilader
4
ΝΈΑ Striegel 190 DYA shovel minilader
Φορτωτάκια, 4807427 4807427
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 2300 h
15.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other schaeffer 338
6
ΝΈΑ Sonstige / Other schaeffer 338
Φορτωτάκια, 4806699 4806699
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 6450 h, Ελαστικά: /
14.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1255 SKA
8
ΝΈΑ Weidemann 1255 SKA
Φορτωτάκια, 4806698 4806698
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1380 h, Ελαστικά: /
25.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Light Modell 1140 Neu
8
ΝΈΑ Weidemann Light Modell 1140 Neu
Φορτωτάκια, 4806697 4806697
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: /
15.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140 Light
8
ΝΈΑ Weidemann 1140 Light
Φορτωτάκια, 4806696 4806696
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: /
15.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other schaeffer 2028
8
ΝΈΑ Sonstige / Other schaeffer 2028
Φορτωτάκια, 4806695 4806695
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 770 h, Ελαστικά: /
22.501 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1355 cx
8
ΝΈΑ Weidemann 1355 cx
Φορτωτάκια, 4806694 4806694
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Ελαστικά: /
25.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 3080 LP
7
ΝΈΑ Weidemann 3080 LP
Φορτωτάκια, 4806693 4806693
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ελαστικά: /
46.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
6
ΝΈΑ Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
Φορτωτάκια, 4806692 4806692
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Ελαστικά: /
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Merlo Teleskoplader
8
ΝΈΑ Sonstige / Other Merlo Teleskoplader
Φορτωτάκια, 4806691 4806691
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Ελαστικά: /
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Light Modell Neu
8
ΝΈΑ Weidemann Light Modell Neu
Φορτωτάκια, 4806690 4806690
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: /
15.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
7
ΝΈΑ Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
Φορτωτάκια, 4806689 4806689
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Ελαστικά: /
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann 1140 light
8
ΝΈΑ Weidemann 1140 light
Φορτωτάκια, 4806688 4806688
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: /
15.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Light Modell 1140
8
ΝΈΑ Weidemann Light Modell 1140
Φορτωτάκια, 4806687 4806687
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: /
18.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other schaeffer Hoflader Schäffer 2027
3
ΝΈΑ Sonstige / Other schaeffer Hoflader Schäffer 2027
Φορτωτάκια, 4806686 4806686
  3721 Limberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2760 h, Ελαστικά: /
15.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schäffer 2034
2
ΝΈΑ Schäffer 2034
Φορτωτάκια, 4806449 4806449
  47665 Sonsbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.29 m, Ύψος κατασκευής: 2.20 m, Ύψος ανύψωσης: 2.88 m, Κενό βάρους: 2.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Ελαστικά: 31x15.50-15 SKD
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoftrac 1160/Dez18
6
ΝΈΑ Weidemann Hoftrac 1160/Dez18
Φορτωτάκια, 4805909 4805909
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ελαστικά: 31x15.5-15 AS ET-50
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Schäffer Hoflader 3036
Φορτωτάκια, 4805907 4805907
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 27 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Hoftrac 1160KAB/Ahl-2015
7
ΝΈΑ Weidemann Hoftrac 1160KAB/Ahl-2015
Φορτωτάκια, 4805875 4805875
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3020 h, Ελαστικά: 31x15,50-15ASET-50
20.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gehl Hoftrac AL340
6
ΝΈΑ Gehl Hoftrac AL340
Φορτωτάκια, 4805868 4805868
  26670 Großsander, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ελαστικά: 31x15,5-15 EM
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Avant 640
7
ΝΈΑ Avant 640
Φορτωτάκια, 4805608 4805608
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 39 h
56.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Avant 225
4
ΝΈΑ Avant 225
Φορτωτάκια, 4805607 4805607
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Weidemann 1880
Φορτωτάκια, 4805439 4805439
  3233 Kilb, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2910 h
34.955,75 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 596