Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Τοποθεσία: Esbeek
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα σε Esbeek

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Yanmar Gehl Manitou Ahlmann New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Atlas 32 E SHOVEL
13
Atlas 32 E SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4756285 4756285
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 5513 h
15.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Yanmar SV85 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4756284 4756284
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 975 h, Συνολικό βάρος: 8500.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
60.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV100 MINIGRAVER
10
Yanmar SV100 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4752347 4752347
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Συνολικό βάρος: 9350.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gehl AL106 KNIKLADER
13
Gehl AL106 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4752342 4752342
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 10 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar SV100
10
Yanmar SV100
Εκσκαφείς, 4750532 4750532
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1409 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
73.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volvo-Samsung L32B SHOVEL
15
Volvo-Samsung L32B SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4745294 4745294
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h
16.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PAUS SL755
15
PAUS SL755
Τροχοφόροι φορτωτές, 4743956 4743956
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 8837 h, Ελαστικά: 405/70-20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO33 MINIGRAVER
6
Yanmar VIO33 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4743382 4743382
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 3259 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
19.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV08 MINIGRAVER
9
Yanmar SV08 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4742187 4742187
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 263 h, Τύπος: Τροχοφόρος εκσκαφέας
15.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT630 VERREIKER
8
Manitou MLT630 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4741831 4741831
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 172 h, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m
62.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO33 MINIGRAVER
13
Yanmar VIO33 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4740679 4740679
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 24 h, Συνολικό βάρος: 3500.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
42.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO26-6 MINIGRAVER
10
Yanmar VIO26-6 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4740607 4740607
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 2650.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
28.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar SV18 MINIGRAVER
Yanmar SV18 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4740273 4740273
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 339 h, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
23.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl KL 398
8
Gehl KL 398
Τροχοφόροι φορτωτές, 4740039 4740039
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 4480 h, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gehl 1650R SCHRANKLADER
10
Gehl 1650R SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4738952 4738952
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ελαστικά: 10.00X16.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
10
Yanmar VIO50 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4732714 4732714
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Συνολικό βάρος: 4850.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar VIO80-1 MINIGRAVER
14
Yanmar VIO80-1 MINIGRAVER
Εκσκαφείς, 4732694 4732694
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Συνολικό βάρος: 8000.00 t, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
61.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL306 KNIKLADER
7
Gehl AL306 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4728858 4728858
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
28.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl AL506 KNIKLADER
9
Gehl AL506 KNIKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4726011 4726011
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, υδραυλική ασφάλιση συσκευών
36.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Manitou MLT 635 VERREIKER
12
Manitou MLT 635 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4725725 4725725
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ύψος ανύψωσης: 6.00 m, Ελαστικά: 460/70R24 ALLIANCE
73.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yanmar V120 SHOVEL
17
Yanmar V120 SHOVEL
Τροχοφόροι φορτωτές, 4722740 4722740
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 53 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Manitou MLT630 VERREIKER
10
Manitou MLT630 VERREIKER
Τηλεσκοπικός φορτωτής, 4715153 4715153
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ελαστικά: 500/45R20
68.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gehl R190 SCHRANKLADER
8
Gehl R190 SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4698197 4698197
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Καμπίνα, Ελαστικά: 12.00X16.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gehl 1050R SCHRANKLADER
9
Gehl 1050R SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4687908 4687908
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ελαστικά: 27X8.50R15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gehl 1640E SCHRANKLADER
9
Gehl 1640E SCHRANKLADER
Τροχοφόροι φορτωτές, 4687811 4687811
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ελαστικά: 8.50X12
19.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 69