Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
JCB Weidemann Caterpillar Manitou Merlo Kramer Claas Linde
Sonstige ÖKO-PLUS Ballenzange RBZ
4
Sonstige ÖKO-PLUS Ballenzange RBZ
Εργαλεία φορτωτή, 4936549 4936549
  57392 Schmallenberg-Felbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
554,62 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hyundai Robex 60 CR-9
9
Hyundai Robex 60 CR-9
Εκσκαφείς, 4943270 4943270
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 436 kW, Ώρες λειτουργίας: 4046 h, Σύστημα κλιματισμού, Συνολικό βάρος: 5800 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
21.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metalinvest Dungzange
3
Metalinvest Dungzange
Εργαλεία φορτωτή, 4931800 4931800
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
1.530 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CX 26 C
11
Case IH CX 26 C
Εκσκαφείς, 4940501 4940501
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Συνολικό βάρος: 2560 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
29.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH CX 18 C
7
Case IH CX 18 C
Εκσκαφείς, 4940500 4940500
  23628 Klempau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 105 h, Συνολικό βάρος: 1800 kg, Τύπος: Μίνι εκσκαφέας
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ewers PGE 3500-1200
9
Ewers PGE 3500-1200
Εργαλεία φορτωτή, 4937832 4937832
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Περόνη παλέτας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ArkMet Schaufel 4in1/4 in 1 bucket/Cazo multifuncional/Łyżka 4 w 1
4
ArkMet Schaufel 4in1/4 in 1 bucket/Cazo multifuncional/Łyżka 4 w 1
Εργαλεία φορτωτή, 4934024 4934024
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.027 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Orsi OHP20.250
5
Orsi OHP20.250
Εργαλεία φορτωτή, 4935475 4935475
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mehrtens Erdcontainer / Dungcontainer  NEU
8
Mehrtens Erdcontainer / Dungcontainer NEU
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4933372 4933372
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
690 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mehrtens Bodenfräse 1450mm
8
Mehrtens Bodenfräse 1450mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4933368 4933368
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
3.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Gummischieber 1200 - 2500mm
7
Sonstige Gummischieber 1200 - 2500mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4933367 4933367
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
690 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl RZ 185 COMBI HYDR.
4
Fliegl RZ 185 COMBI HYDR.
Εργαλεία φορτωτή, 4940189 4940189
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
1.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGS Hofknecht HL 800 ( Hoflader )
20
AGS Hofknecht HL 800 ( Hoflader )
Φορτωτάκια, 4935080 4935080
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, υδραυλική ασφάλιση συσκευών, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τετρακίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, ...
13.850 €
14.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
INTER-TECH Kuilhapper 2,00M
5
INTER-TECH Kuilhapper 2,00M
Εργαλεία φορτωτή, 4922323 4922323
  83-209 Trzcińsk, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.144 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alö FRONTLADER ARBEITSG. SSZ Quicke Silocut 1
3
Alö FRONTLADER ARBEITSG. SSZ Quicke Silocut 1
Εργαλεία φορτωτή, 4928374 4928374
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Glinßner Kipptus 220
6
Sonstige Glinßner Kipptus 220
Εργαλεία φορτωτή, 4925123 4925123
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
2.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Quaderballengreifer
4
Weidemann Quaderballengreifer
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4934958 4934958
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.950 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mehrtens Sichelmäher 1200mm - 1800mm
5
Mehrtens Sichelmäher 1200mm - 1800mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4934956 4934956
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Kroko 1100 - 1900mm
5
Weidemann Kroko 1100 - 1900mm
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4934955 4934955
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
1.490 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lehner Salzstreuer 110l / 170l
7
Lehner Salzstreuer 110l / 170l
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4934954 4934954
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
2.690 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Erdbohrer mit Untersetzungsgetriebe
7
Weidemann Erdbohrer mit Untersetzungsgetriebe
Λοιπά φορτωτάκια/εκσκαφείς/περονοφόρα, 4934953 4934953
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
3.090 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAT Volumen-Großraumschaufel
8
SAT Volumen-Großraumschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4928023 4928023
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 22.00 m
1.650 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 821f loading shovel
8
Case IH 821f loading shovel
Εργαλεία φορτωτή, 4921577 4921577
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
46.623 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl KEH155
4
Fliegl KEH155
Εργαλεία φορτωτή, 4922113 4922113
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KH Maschinen Stammgreifer | Niederhalter | Holzgreifer für Palettengabel FEM2 | XXL Öffnung
5
KH Maschinen Stammgreifer | Niederhalter | Holzgreifer für Palettengabel FEM2 | XXL Öffnung
Εργαλεία φορτωτή, 4921747 4921747
  74575 Schrozberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Περόνη παλέτας
420 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 10334