Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Votex Vredo Massey Ferguson Fischer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere Precision Cut 8700
7
John Deere Precision Cut 8700
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4869834 4869834
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.394,96 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 5510 Fairwaymäher
5
Toro Reelmaster 5510 Fairwaymäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4869833 4869833
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8700
11
John Deere 8700
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4858779 4858779
  7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014
17.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Teraa spike XP 6
6
Wiedenmann Teraa spike XP 6
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4861024 4861024
  1111 Budapest, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007
6.611 €
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Super 600
5
Wiedenmann Super 600
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4897610 4897610
  57462 Olpe, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surround Mower
12
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surround Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4872489 4872489
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
11.294,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surrounds Mower
5
John Deere 7200 PrecisionCut Trim And Surrounds Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4872488 4872488
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
25.985,82 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7700 Fairway Mower
12
John Deere 7700 Fairway Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4849478 4849478
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
45.196,91 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7700 Fairway Mower
7
John Deere 7700 Fairway Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4849477 4849477
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
39.546,59 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1200A
5
John Deere 1200A
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4835587 4835587
  59269 Beckum, Γερμανία
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Allett Shaver 20 Fine Turf Mower
4
Allett Shaver 20 Fine Turf Mower
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4813321 4813321
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.254,48 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 6700D
11
Toro Reelmaster 6700D
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4814506 4814506
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacobsen Hybrid Eclipse 322D
4
Jacobsen Hybrid Eclipse 322D
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4871005 4871005
  53844 Troisdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 5510 Fairwaymäher
4
Toro Reelmaster 5510 Fairwaymäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4873053 4873053
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 7700 A Golfplatzmäher Fairway TOP
7
John Deere Precision Cut 7700 A Golfplatzmäher Fairway TOP
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4871845 4871845
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8700 Precision Cut
12
John Deere 8700 Precision Cut
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4862598 4862598
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
14.685,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 5510 Crosstrax Fairwaymäher Spindelmäher
7
Toro Reelmaster 5510 Crosstrax Fairwaymäher Spindelmäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4858151 4858151
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
21.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rink DS 3800
5
Rink DS 3800
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4802946 4802946
  48268 Greven, Γερμανία
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 2500B Precision Cut
10
John Deere 2500B Precision Cut
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4808807 4808807
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
20.335,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Workman HDX-D 4WD
7
Toro Workman HDX-D 4WD
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4803249 4803249
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
16.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2500 E Grünsmäher Greensmower Hybrid
8
John Deere 2500 E Grünsmäher Greensmower Hybrid
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4813155 4813155
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 2653 B Sportplatzmäher Universalmäher
8
John Deere Precision Cut 2653 B Sportplatzmäher Universalmäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4808475 4808475
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
16.749,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Terra Clean 160C Kunstrasen
6
Wiedenmann Terra Clean 160C Kunstrasen
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4884198 4884198
  46286 Dorsten, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 3100 D Sportplatzmäher
4
Toro Reelmaster 3100 D Sportplatzmäher
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4888719 4888719
  91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 8700A
4
John Deere 8700A
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, 4887521 4887521
  48268 Greven, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 262