Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Stefan Zwosta Rasenstriegel
4
Stefan Zwosta Rasenstriegel
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3530848
96250 Ebensfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LEITNER  RATRAK  LH 500
8
LEITNER RATRAK LH 500
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat2754221
21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998
24.600 €
με 23% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomford  SUPERTRIM HEDGE CUTTER
5
Bomford SUPERTRIM HEDGE CUTTER
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3755447
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
2.385 €
με 20% ΦΠΑ
1.987 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ransomes SPINDELMÄHER 213D
10
Ransomes SPINDELMÄHER 213D
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3768238
39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
4.153 €
με 19% ΦΠΑ
3.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Precison Cut 7200
6
John Deere Precison Cut 7200
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3684081
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 7500 E Cuty Hybrid
10
John Deere Precision Cut 7500 E Cuty Hybrid
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3683261
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 6500D
4
Toro Reelmaster 6500D
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3680742
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
5.712 €
με 19% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2500 E Hybrid Cut
5
John Deere 2500 E Hybrid Cut
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3680743
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
4.000 €
με 19% ΦΠΑ
3.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro Greensmaster 3250
5
Toro Greensmaster 3250
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3690293
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Toro TriFlex 3400
6
Toro TriFlex 3400
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3690292
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.610 €
με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacobsen LF 4677 4WD Winterpreis
4
Jacobsen LF 4677 4WD Winterpreis
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3688639
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
10.900 €
με 19% ΦΠΑ
9.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 8700 mit Kabine
4
John Deere Precision Cut 8700 mit Kabine
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3688638
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
19.900 €
με 19% ΦΠΑ
16.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Precision Cut 8700
6
John Deere Precision Cut 8700
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3688637
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
22.610 €
με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 8000 E Cut Hybrid
6
John Deere 8000 E Cut Hybrid
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3688636
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
9.500 €
με 19% ΦΠΑ
7.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ransomes COMMANDER 3520
6
Ransomes COMMANDER 3520
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3713977
27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
9.900 €

Δείτε αγγελία
Ransomes TG 3400
8
Ransomes TG 3400
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3713976
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 560
9
John Deere XUV 560
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3736306
29614 Soltau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants RootPruner
7
Imants RootPruner
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3720977
OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.604 €
με 20% ΦΠΑ
10.503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Robberine 1203-4WD
9
Robberine 1203-4WD
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3714234
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 2500E GREENS-MÄHER
9
John Deere 2500E GREENS-MÄHER
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3714232
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere JOHN DEERE 1905
9
John Deere JOHN DEERE 1905
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3714231
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
39.949 €
με 19% ΦΠΑ
33.571 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomford  B457 Hedge Cutter
5
Bomford B457 Hedge Cutter
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3768802
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomford  B457 Hedge Cutter
5
Bomford B457 Hedge Cutter
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3768801
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomford  Hedge Cutter Head Motor
5
Bomford Hedge Cutter Head Motor
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3768888
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Hatzenbicher Air Seeder
5
Hatzenbichler Hatzenbicher Air Seeder
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3765676
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
INO BOXER245
4
INO BOXER245
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3770771
49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Toro Reelmaster 5510 D Crosstrax
8
Toro Reelmaster 5510 D Crosstrax
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων, tat3676006
91746 Weidenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 187