Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
καλλιέργεια λαχανικών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών

Αγοράστε μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Elgek Giant XL  (Ø110-600M)
18
Elgek Giant XL (Ø110-600M)
Συστήματα άρδευσης, 3812244
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 600.00 m
30.380 €
με 24% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elgek Vigor
11
Elgek Vigor
Συστήματα άρδευσης, 3812187
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
14.880 €
με 24% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Elgek Cozy
7
Elgek Cozy
Συστήματα άρδευσης, 3812058
41500 Larisa, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 250.00 m
10.416 €
με 24% ΦΠΑ
8.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Varidisc
ΝΈΑ Other Varidisc
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3936714
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other
Συστήματα άρδευσης, 3936408
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
11.067 €
με 19% ΦΠΑ
9.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 211 V
ΝΈΑ Fendt 211 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3936339
4724 SN Wouw, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gramegna Gramegna v86-36
8
ΝΈΑ Gramegna Gramegna v86-36
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, 3936156
8255RT Swifterbant, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Φωτισμός, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm
5.869 €
με 21% ΦΠΑ
4.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Teagle Big Bag Lift
7
ΝΈΑ Teagle Big Bag Lift
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 3935929
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Branson 3100h
6
ΝΈΑ Branson 3100h
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935915
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Υδροστατική κίνηση, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Branson F 47hn
9
ΝΈΑ Branson F 47hn
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935908
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Βηματική ταχύτητα, Υδροστατική κίνηση, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Carraro SUPERTTRAC 5400 HTM
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935700
59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 4153 h
9.240 €

Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar Pro 600
5
ΝΈΑ Einböck Pneumaticstar Pro 600
Hackstriegel/Hackmaschine, 3935431
92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Σασί, Σύστημα αναδίπλωσης
7.200 €
με 19% ΦΠΑ
6.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Tarcze OM 10-16
3
ΝΈΑ Amazone Tarcze OM 10-16
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 3935401
69-108 Cybinka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015
321 €

Δείτε αγγελία
Fendt 203 VA II Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Servo 57 PS
18
ΝΈΑ Fendt 203 VA II Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Servo 57 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935358
97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
13.850 €
με 19% ΦΠΑ
11.639 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota L5040-II   buchens de
8
ΝΈΑ Kubota L5040-II buchens de
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935287
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 55 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Τετρακίνητο, ...
39.092 €
με 19% ΦΠΑ
32.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B2350 D  buchens.de
7
ΝΈΑ Kubota B2350 D buchens.de
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935283
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, 540, Κατηγορία 1
15.054 €
με 19% ΦΠΑ
12.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Frees 1.80 meter
ΝΈΑ Maschio Frees 1.80 meter
Ρότορας με δίχαλα, 3935269
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
500 €

Δείτε αγγελία
Iseki SXG 323 326 HL
5
ΝΈΑ Iseki SXG 323 326 HL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935258
86399 Bobingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1250.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FERBO NEF67MSAE
2
ΝΈΑ FERBO NEF67MSAE
Μοτέρ άρδευσης, 3935252
2322 Hoogstraten , Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
FERBO NEF45MSAA
2
ΝΈΑ FERBO NEF45MSAA
Μοτέρ άρδευσης, 3935242
2322 Hoogstraten , Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Κύλινδρος: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Iseki TM 3265 AL
5
ΝΈΑ Iseki TM 3265 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935203
72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 38 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.07.2013, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
12.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Selvatici
8
ΝΈΑ Selvatici
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3935202
6942 SG Didam, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.75 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Keulmac messenklapper
9
ΝΈΑ Keulmac messenklapper
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, 3935042
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Riecam
15
ΝΈΑ Riecam
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, 3935039
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Samon SU2H
6
ΝΈΑ Samon SU2H
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, 3935036
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2737