Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
καλλιέργεια λαχανικών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών

Αγοράστε μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Irrimec MG
6
Irrimec MG
Συστήματα άρδευσης, gat2183508
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 580.00 m
10.115 EUR
13.000 EUR

με 19% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
10
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3603339
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
30.708 EUR
με 20% ΦΠΑ
25.590 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Netafim Dripnet PC 22250
2
Netafim Dripnet PC 22250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3513522
29410 Salzwedel, Γερμανία
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota B 1502
7
Kubota B 1502
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3404302
29643 Neuenkirchen / Grauen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 1194 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
3.900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AF  Hackstriegel 7,5 m
7
AF Hackstriegel 7,5 m
Hackstriegel/Hackmaschine, cqt3315665
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.701 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ROTOLAND Schlegelhäcksler/Schlegelmulcher
4
ΝΈΑ ROTOLAND Schlegelhäcksler/Schlegelmulcher
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666396
2100 Korneuburg, Αυστρία
1.700 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HMF GU 275 LS
5
ΝΈΑ HMF GU 275 LS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666393
8401 Kalsdorf, Αυστρία
2.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ECK-SICMA 3000
6
ΝΈΑ ECK-SICMA 3000
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666392
8401 Kalsdorf, Αυστρία
2.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar Kleintraktor Allrad Yanmar SA424 neu mit COC-Papier
9
ΝΈΑ Yanmar Kleintraktor Allrad Yanmar SA424 neu mit COC-Papier
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3665848
08340 Schwarzenberg, Γερμανία
14.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.604 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά PS303
2
ΝΈΑ PS303
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3665556
51170 Romigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50
7
ΝΈΑ New Holland Boomer 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664995
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.12.2015, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
38.068 EUR
με 19% ΦΠΑ
31.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ocis 82G280
4
ΝΈΑ Ocis 82G280
Ποτιστικό, gdt3664974
5342 PV Oss, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mest Mestkraan met spindelmotor
6
ΝΈΑ Mest Mestkraan met spindelmotor
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3664972
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eicher 3726 sa
5
ΝΈΑ Eicher 3726 sa
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664842
8097 SL Oosterwolde, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 4374 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Συγχρονιζέ κιβώτιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eicher 554A 3726sa
16
ΝΈΑ Eicher 554A 3726sa
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3664798
4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5475 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
15.125 EUR
με 21% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4730 hohes Bodenfreiheit-Set, 193 cm Bodenfreiheit, 2017
ΝΈΑ John Deere 4730 hohes Bodenfreiheit-Set, 193 cm Bodenfreiheit, 2017
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3664694
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
23.836 EUR
με 18% ΦΠΑ
20.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Varidisc
ΝΈΑ Other Varidisc
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3664534
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Standen Status 1750 Uienlader
13
ΝΈΑ Standen Status 1750 Uienlader
Εξαγωγέας κρεμμυδιών, blt3664380
9051 JC Stiens, Ολλανδία
ρυμουλκούμενα
7.260 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot MASTERCUTTSA/P 250
5
ΝΈΑ Vogel & Noot MASTERCUTTSA/P 250
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663971
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004
2.790 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.469 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gruse RH4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663969
3910 Zwettl, Αυστρία
2.790 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.469 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot MASTERCUT
6
ΝΈΑ Vogel & Noot MASTERCUT
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663967
9020 Klagenfurt, Αυστρία
4.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.982 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B 1600
9
ΝΈΑ Kubota B 1600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3663869
88138 Sigmarszell, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
5.800 EUR

Δείτε αγγελία
Λοιπά Sigma Kreiselegge, 3m
7
ΝΈΑ Sigma Kreiselegge, 3m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663570
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Goudland
9
ΝΈΑ Goudland
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663546
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
2.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland STAAFROL 550
4
ΝΈΑ Kverneland STAAFROL 550
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663535
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
1.845 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.525 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland
4
ΝΈΑ Kverneland
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663534
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 450
4
ΝΈΑ 450
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663447
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
20.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Challenger Rogator 618
3
ΝΈΑ Challenger Rogator 618
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3663368
5541 TN Reusel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 5515
10
ΝΈΑ John Deere 5515
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3663350
4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 5250 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
18.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme RH stortbak, hydraulische steunpoten
5
ΝΈΑ Grimme RH stortbak, hydraulische steunpoten
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663323
5525 KC Duizel, Ολλανδία
1.210 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2719