Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
καλλιέργεια λαχανικών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών

Αγοράστε μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

New Holland John Deere Amazone Kuhn Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kruszec Aggregat MGR2/Cultivating aggregate/Agrégat de culture
3
Kruszec Aggregat MGR2/Cultivating aggregate/Agrégat de culture
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3959934 3959934
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.314 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kruszec Folienwickler/Plastic mulch layer/Derouleuse a plastique/Машина для разворачивания пленки MF
3
Kruszec Folienwickler/Plastic mulch layer/Derouleuse a plastique/Машина для разворачивания пленки MF
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3961462 3961462
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.481 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Platz Max Bahnplaner Multi
6
Platz Max Bahnplaner Multi
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3932745 3932745
  47929 Grefrath, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 1,5 m
18
Klimza Hackstriegel 1,5 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3947018 3947018
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 7,5 m
22
Klimza Hackstriegel 7,5 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3946293 3946293
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 6,0 m
20
Klimza Hackstriegel 6,0 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3946292 3946292
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 4,5 m
21
Klimza Hackstriegel 4,5 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3946291 3946291
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.670 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 3,0 m
19
Klimza Hackstriegel 3,0 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3946290 3946290
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kein Schmotzer Kein Einböck  Kramer Hacke 4 Reihiges Hackgerät oder 8 Reihen
9
Kein Schmotzer Kein Einböck Kramer Hacke 4 Reihiges Hackgerät oder 8 Reihen
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3919878 3919878
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Klimza Hackstriegel 9,0 m
20
Klimza Hackstriegel 9,0 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3946294 3946294
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
4.660 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn WIEŻA WIEŻYCZKA SIŁOWNIK PŁUG OBROTOWY
3
Kuhn WIEŻA WIEŻYCZKA SIŁOWNIK PŁUG OBROTOWY
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3947635 3947635
  67-320 Małomice, Πολωνία
443 €
Δείτε αγγελία
Forigo D35-150 Beetfräse
4
Forigo D35-150 Beetfräse
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4006644 4006644
  78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
9.411,76 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solan  2 rehig Pflanzmaschine /Nursery finger planter 2 row
3
Solan 2 rehig Pflanzmaschine /Nursery finger planter 2 row
Φυτευτικές μηχανές, 3970887 3970887
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
7.958 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Forigo PF 60-150
4
Forigo PF 60-150
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 3985970 3985970
  78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.781,51 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bomet 1-reihige Pflanzmaschine Kartoffelpflanzer Sehr Stabil
-9%
5
Bomet 1-reihige Pflanzmaschine Kartoffelpflanzer Sehr Stabil
Φυτευτικές μηχανές, 3974563 3974563
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 1
410 €
450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stöver Spargeldammfräse Dimitra 165 H
5
Stöver Spargeldammfräse Dimitra 165 H
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3862823 3862823
  27245 Bahrenborstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.65V
10
New Holland T4.65V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3684337 3684337
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
23.865,55 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rau Hacke Schmotzer Kongskilde Hatzenbichler Fronthacke
23
Rau Hacke Schmotzer Kongskilde Hatzenbichler Fronthacke
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3581594 3581594
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Parmiter Seed bed Zig-Zag harrows
7
Parmiter Seed bed Zig-Zag harrows
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3628462 3628462
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
456 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GRS Messenwals Groenbemester snijder
4
GRS Messenwals Groenbemester snijder
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3600760 3600760
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bancilhon  Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
6
Bancilhon Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, 3628413 3628413
  IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
1.906 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio HS 16  Hackgerät  12-14-16
Βίντεο
12
Gaspardo Maschio HS 16 Hackgerät 12-14-16
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3735934 3735934
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2015
12.300 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDINI  TP600 DAMMFORMER GEMÜSE
5
MANDINI TP600 DAMMFORMER GEMÜSE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3833161 3833161
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
2.731 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 Agro-Masz Mulchegge BM
9
edma24 Agro-Masz Mulchegge BM
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3699140 3699140
  74523 Schwäbisch Hall - Sulzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
10.199 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau Rübenhacke Gemüsehacke H30 5Reihig Hacke
16
Rau Rübenhacke Gemüsehacke H30 5Reihig Hacke
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 3781669 3781669
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2951