Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
καλλιέργεια λαχανικών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών

Αγοράστε μεταχειρισμένα καλλιέργεια λαχανικών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere New Holland Kuhn Amazone Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Becker Ratiomat  Saatbettkombination
5
ΝΈΑ Becker Ratiomat Saatbettkombination
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4765207 4765207
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B2530
8
ΝΈΑ Kubota B2530
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765152 4765152
  9601LX Hoogezand, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2378 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2019, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
9.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
19
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokit 230 DT mit Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765149 4765149
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.06.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota ST a 35 mit Straßenzulassung, zusätzlichem Breitreifenset
18
ΝΈΑ Kubota ST a 35 mit Straßenzulassung, zusätzlichem Breitreifenset
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4765104 4765104
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3972 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
8.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 25
5
ΝΈΑ New Holland Boomer 25
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4764734 4764734
  4714 EE Sprundel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Perugini messenfrees
5
ΝΈΑ Perugini messenfrees
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4764353 4764353
  1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner, 3 meter breiter Mehrzweckgrubber
16
ΝΈΑ Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner, 3 meter breiter Mehrzweckgrubber
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4764281 4764281
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.65 m
24.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner, 3 meter breiter Mehrzweckgrubber
16
ΝΈΑ Väderstad TD TopDown 300 Single SteelRunner, 3 meter breiter Mehrzweckgrubber
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4764277 4764277
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.65 m
24.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos MU 250 PROFI !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION
5
ΝΈΑ Tehnos MU 250 PROFI !!AUCTIONSMASCHINE!! WWW.AB-AUCTION
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4764269 4764269
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
2.490 €
Δείτε αγγελία
Maschio 280 M14
4
ΝΈΑ Maschio 280 M14
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, 4764240 4764240
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002
1.194,69 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomford Dyna Drive
8
ΝΈΑ Bomford Dyna Drive
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763919 4763919
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
6
ΝΈΑ
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763907 4763907
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
275 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 G-Nettuno-Beregeningspomp
6
ΝΈΑ G-Nettuno-Beregeningspomp
Αντλίες άρδευσης, 4763844 4763844
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4 cil pompset+Leben LBR 65/250/3A
Αντλίες άρδευσης, 4763843 4763843
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 210P VARIO TMS PROFI
4
ΝΈΑ Fendt 210P VARIO TMS PROFI
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763651 4763651
  82200 MOISSAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
67.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 208V
9
ΝΈΑ Fendt 208V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763631 4763631
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
26.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Busa BT KS-8
2
ΝΈΑ Busa BT KS-8
Hackstriegel/Hackmaschine, 4763616 4763616
  7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Τύπος: Περιστροφική τσάπα
22.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Unterfußinjektor Strieger 8 6,
5
ΝΈΑ Kuhn Unterfußinjektor Strieger 8 6,
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763521 4763521
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rabe Hackstriegel SE465 LE
5
ΝΈΑ Rabe Hackstriegel SE465 LE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763519 4763519
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Doppelprofilringwalze DPW 540/
4
ΝΈΑ Lemken Doppelprofilringwalze DPW 540/
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763514 4763514
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
CAPRARI BEREGENINGSPOMP MEC MR 80/4/3
ΝΈΑ CAPRARI BEREGENINGSPOMP MEC MR 80/4/3
Αντλίες άρδευσης, 4763496 4763496
  5973 Lottum, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Multidisc 300 XXL
4
ΝΈΑ Sonstige / Other Multidisc 300 XXL
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763444 4763444
  49777 Klein Berßen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
5.462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
irriland
3
ΝΈΑ irriland
Ποτιστικό, 4763291 4763291
  16868 Wusterhausen/Dosse OT Bantikow, Γερμανία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 150.00 m, Τύπος: Εύκαμπτοι σωλήνες
4.000 €
Δείτε αγγελία
Ferrari VEGA K105R
6
ΝΈΑ Ferrari VEGA K105R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4763159 4763159
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 250/85R20, Ελαστικά πίσω: 250/85R20
47.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken ROUE DE JAUGE
3
ΝΈΑ Lemken ROUE DE JAUGE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4763097 4763097
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2961