Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Idrofoglia J1D 40 F 125
8
Idrofoglia J1D 40 F 125
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3618723
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Netafim Dripnet PC 22250
2
Netafim Dripnet PC 22250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3513522
29410 Salzwedel, Γερμανία
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig Iromat II Red
5
Hüdig Iromat II Red
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3661704
47608 Geldern, Γερμανία
25.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Idrofoglia IG1D
8
Idrofoglia IG1D
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3656265
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
21.301 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer AS50/3
3
Bauer AS50/3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3623105
9027 Győr, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011
5.080 EUR
με 27% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bancilhon Bancilhon Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
6
Bancilhon Bancilhon Micro 50 irrigator, 50mm x 165m.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3628413
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
2.222 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.852 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Irrimec - ST7 110/550 IRRIGATOR REF: 21051457
4
Irrimec - ST7 110/550 IRRIGATOR REF: 21051457
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3636705
NR1 2EN -, Μεγ. Βρετανία
26.939 EUR
με 20% ΦΠΑ
22.449 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά IRRIGATION PIPES
IRRIGATION PIPES
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3630807
HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
1 EUR
με 20% ΦΠΑ
1 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Idrofoglia J1D 40 F 125
8
Idrofoglia J1D 40 F 125
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3618723
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Idrofoglia J1D 40 F 125
6
Idrofoglia J1D 40 F 125
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3618721
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Computer Ecostar
Bauer Computer Ecostar
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3600309
64653 Lorsch, Γερμανία
890 EUR
με 19% ΦΠΑ
748 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vakuumpumpe / Ansaugpumpe 12V
6
Vakuumpumpe / Ansaugpumpe 12V
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3597054
49824 Laar, Γερμανία
476 EUR
με 19% ΦΠΑ
400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich OASIS
3
Beinlich OASIS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3596065
67240 Bobenheim-Roxheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
18.148 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrifrance 82 x 280
3
Irrifrance 82 x 280
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3541254
64653 Lorsch, Γερμανία
950 EUR

Δείτε αγγελία
Irrifrance Enrouleur
7
Irrifrance Enrouleur
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3538116
19410 St Bonnet l'Enfantie, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rain Bird / Pioggia Carnevali Kanon Sproeier beregening 23 / 28 mm
3
Rain Bird / Pioggia Carnevali Kanon Sproeier beregening 23 / 28 mm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3516589
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Nettuno 100/440
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3514044
46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Netafim Dripnet PC 22250
2
Netafim Dripnet PC 22250
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3513522
29410 Salzwedel, Γερμανία
7.735 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other BEREGNUNGSTROMMEL
2
Sonstige/Other BEREGNUNGSTROMMEL
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3511048
31582 Nienburg, Γερμανία
4.760 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
IRTEC BEREGNUNG
8
IRTEC BEREGNUNG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3507153
31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich DIV. BEREGNUNGEN
8
Beinlich DIV. BEREGNUNGEN
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3504295
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig Schlauchhaspel für 700 m 100 er Flachschlauch
6
Hüdig Schlauchhaspel für 700 m 100 er Flachschlauch
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3503532
29320 Hermannsburg, Γερμανία
3.808 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MCF Uittrekbalk
2
MCF Uittrekbalk
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3502828
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer RAINSTAR E 31 110-490
7
Bauer RAINSTAR E 31 110-490
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3496876
29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hüdig BEREGNUNG
3
Hüdig BEREGNUNG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3488488
31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other BEREGNUNGSMASCHINE
4
Sonstige/Other BEREGNUNGSMASCHINE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3481510
29640 Schneverdingen, Γερμανία
3.332 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other BEREGNUNGSAGGREGAT
5
Sonstige/Other BEREGNUNGSAGGREGAT
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες άρδευσης, ggt3454391
31582 Nienburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 67