Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Schmotzer 8 reihig, 75 cm Mais
6
ΝΈΑ Schmotzer 8 reihig, 75 cm Mais
Hackstriegel/Hackmaschine, 4106549
84130 Dingolfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 12 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 12 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4104209
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
6.626 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 9 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 9 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4104186
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
5.029 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 7,5 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4104123
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
3.771 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 6 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4104085
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
2.960 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
9
AGRO-FACTORY II IZAK 3 m
Hackstriegel/Hackmaschine, 4103969
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
1.480 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau Hackgerät Hydr Klappung bis 12 Reihen
14
Rau Hackgerät Hydr Klappung bis 12 Reihen
Hackstriegel/Hackmaschine, 4083953
27612 Loxstedt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hatzenbichler 4-REIHIG PRIVATVERKAUF
8
Hatzenbichler 4-REIHIG PRIVATVERKAUF
Hackstriegel/Hackmaschine, 4083239
8401 Kalsdorf, Αυστρία
1.850 €

Δείτε αγγελία
Einböck Chopstar
4
Einböck Chopstar
Hackstriegel/Hackmaschine, 4082370
74912 Kirchard, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Expom Astra
16
Expom Astra
Hackstriegel/Hackmaschine, 4082343
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
13.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tehnos OK 4
Hackstriegel/Hackmaschine, 4081085
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
APV ROLLHACKE 600
5
APV ROLLHACKE 600
Hackstriegel/Hackmaschine, 4081047
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
15.417 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO Used  6M Strake
SUMO Used 6M Strake
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080685
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
11.639 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM021, 2,0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER greder pentru indreptarea pamantului
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM021, 2,0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER greder pentru indreptarea pamantului
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080593
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.560 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powefarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM019, 1,6 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER greder pentru nivelare
3
Bm horse Powefarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM019, 1,6 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER greder pentru nivelare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080592
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.250 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM023, 2,4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY DIEGO BM023, 2,4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080591
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.872 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM025, 1,6 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM025, 1,6 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080590
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
985 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM027, 2.0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM027, 2.0 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080589
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.165 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM029, 2.4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻA R1, BM029, 2.4 M; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080588
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.305 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm ADAPTER SKRĘTNY, BM101; SWIVELING MECHANISM FOR ARENA LEVELLER; NACHLAUFEINRICHTUNG grapa cu gheare
4
Bm horse Powerfarm ADAPTER SKRĘTNY, BM101; SWIVELING MECHANISM FOR ARENA LEVELLER; NACHLAUFEINRICHTUNG grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080587
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
575 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM31, 1600MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM31, 1600MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080586
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.410 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM033, 2400MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse Powerfarm RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM033, 2400MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080585
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
2.060 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bm horse RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM032, 2000MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
3
Bm horse RÓWNIARKA DO PODŁOŻY EQUUS BM032, 2000MM; RIDING ARENA GRADER; REITPLATZPLANER grapa cu gheare
Hackstriegel/Hackmaschine, 4080584
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.735 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler 6m mit Air 8 Ökodrille
8
Hatzenbichler 6m mit Air 8 Ökodrille
Hackstriegel/Hackmaschine, 4077807
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα αναδίπλωσης
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck CHOPSTAR ERS-6REIH.
4
Einböck CHOPSTAR ERS-6REIH.
Hackstriegel/Hackmaschine, 4074098
8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
10.708 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 171