Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δίχαλα/μηχανικές τσάπες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Einböck Rau APV Rabe
Hatzenbichler Rollstar
4
ΝΈΑ Hatzenbichler Rollstar
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5071730 5071730
  7759 ROOST, Λουξεμβούργο
5.555,56 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Awemak Striegelegge für unkraut  THOR - Proline BC 30 mit mit Sägerät APV PS200M1
8
ΝΈΑ Awemak Striegelegge für unkraut THOR - Proline BC 30 mit mit Sägerät APV PS200M1
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5071370 5071370
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Striegelegge für unkraut THOR BC 60 mit Sägerät APV PS200M1
4
ΝΈΑ Awemak Striegelegge für unkraut THOR BC 60 mit Sägerät APV PS200M1
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5071327 5071327
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Awemak Striegelegge für unkraut THOR - Proline BC 60 mit sägerät  AVE 200
6
ΝΈΑ Awemak Striegelegge für unkraut THOR - Proline BC 60 mit sägerät AVE 200
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5071326 5071326
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Gaspardo HS 8-reihige Hacke
7
ΝΈΑ Gaspardo HS 8-reihige Hacke
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5071176 5071176
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
ASH ST5R
3
ΝΈΑ ASH ST5R
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5069518 5069518
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Τύπος: Σβάρνα με ελατηριωτά δόντια
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 6 m
ΝΈΑ Jar-Met Wiesenstriegel/Hackstriegel hydr. klappbar 6 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5069455 5069455
  64-360 Nądnia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: μηχανικές τσάπες
2.307 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Federzinken Striegel 12 Meter
9
Hatzenbichler Federzinken Striegel 12 Meter
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5066352 5066352
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weaving Machinery Straw Rake 600
8
Weaving Machinery Straw Rake 600
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5065498 5065498
  97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός
10.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar Pro 600
4
Einböck Pneumaticstar Pro 600
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5062451 5062451
  97980 Bad Mergentheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
11.344,54 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEAVING 6 METRE STUBBLE RAKE
4
WEAVING 6 METRE STUBBLE RAKE
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5051198 5051198
  WR74NU WORCESTER, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Einböck Aerostar 900 S
4
Einböck Aerostar 900 S
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5050288 5050288
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Hackstriegel 900
9
Köckerling Hackstriegel 900
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5047681 5047681
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
7.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler
7
Hatzenbichler
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5044713 5044713
  36041 Fulda, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Τύπος: Σβάρνα με ελατηριωτά δόντια
8.000 €
Δείτε αγγελία
Rampelmann + Spliethoff Platz Max NL GW 180 Reitbahnplaner Striegel
4
Rampelmann + Spliethoff Platz Max NL GW 180 Reitbahnplaner Striegel
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5044327 5044327
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
3.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rumpstad Schoffeltuig
2
Rumpstad Schoffeltuig
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5041703 5041703
  9541 EE Vlagtwedde, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Overig Bietenschoffeltuig
2
Overig Bietenschoffeltuig
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5041701 5041701
  9541 EE Vlagtwedde, Ολλανδία
Σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
POLNIVA Hackgerät 2-reihig mit Fingerhacken
Βίντεο
5
POLNIVA Hackgerät 2-reihig mit Fingerhacken
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5036912 5036912
  30-038 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
2.700 €
Δείτε αγγελία
MC-AGRI IZAK 12 m
7
MC-AGRI IZAK 12 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5028505 5028505
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
5.885 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI IZAK 9 m
7
MC-AGRI IZAK 9 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5028504 5028504
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
5.210 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI IZAK 7,5 m
7
MC-AGRI IZAK 7,5 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5028500 5028500
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
3.780 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI IZAK 6 m
7
MC-AGRI IZAK 6 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5028495 5028495
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: μηχανικές τσάπες
2.565 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI IZAK 3 m
7
MC-AGRI IZAK 3 m
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5028489 5028489
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Τύπος: Λοιπά
1.330 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Super Prefer Monosem 4 rijen
3
Super Prefer Monosem 4 rijen
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5027455 5027455
  6604CK Wijchen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Λοιπά
1.950 €
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Striegel aufgesattelt
3
Hatzenbichler Striegel aufgesattelt
Δίχαλα/μηχανικές τσάπες, 5025952 5025952
  99092 Erfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Σασί, Τύπος: Σβάρνα με ελατηριωτά δόντια
26.000 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 251