Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Βίντεο
11
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3536285
60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
31.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
28.004 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gurkensortiermaschine
5
Gurkensortiermaschine
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3620766
97529 Alitzheim, Γερμανία
800 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/ Wydrążarka do ogórków
7
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/ Wydrążarka do ogórków
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3610820
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.638 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.957 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/ Vegetables cleaner/ Myjka do warzyw
9
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/ Vegetables cleaner/ Myjka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3610809
15-879 Białystok, Πολωνία
1.979 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.609 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Dbl-drum vegetables washer/ Myjka dwubębnowa M-700/2
5
Maciuś Dbl-drum vegetables washer/ Myjka dwubębnowa M-700/2
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604394
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
10.680 EUR
με 22% ΦΠΑ
8.754 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Brush washer MS-1200/ Myjka szczotkowa MS-1200
4
Maciuś Brush washer MS-1200/ Myjka szczotkowa MS-1200
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604379
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
7.857 EUR
με 23% ΦΠΑ
6.388 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Tippler box pallets W-700/ Wywrotnica skrzyniopalet W-700
4
Maciuś Tippler box pallets W-700/ Wywrotnica skrzyniopalet W-700
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604367
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.074 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.312 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Waschmaschine für Gemüse/ vegetables washer/ Myjka do warzyw
4
Maciuś Waschmaschine für Gemüse/ vegetables washer/ Myjka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604198
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.056 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.484 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arikon Wagopakowarka elektroniczna WR-30
2
Arikon Wagopakowarka elektroniczna WR-30
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604050
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
9.464 EUR

Δείτε αγγελία
Arikon Transporter / Conveyor 3m/Конвеер 3м
2
Arikon Transporter / Conveyor 3m/Конвеер 3м
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3603991
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.783 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.076 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/czyszczarka szczotkowa
6
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/czyszczarka szczotkowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3603087
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.590 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.106 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Arikon Obcinarka do cebuli / Onions cutter
Arikon Obcinarka do cebuli / Onions cutter
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3603021
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.056 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.484 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Botman trommel spoel reiniger
3
Botman trommel spoel reiniger
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3551534
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
9.075 EUR
με 21% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Βίντεο
11
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3536285
60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
31.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
28.004 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten  Rollenreiniger /Vorsortierer säubert Ihr Produk
6
Schouten Rollenreiniger /Vorsortierer säubert Ihr Produk
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3439063
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
4.235 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/01
3
NORMTEC POLIERER K-PL/01
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3430914
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
41.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
35.126 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/13
3
NORMTEC POLIERER K-PL/13
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3430906
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
17.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.454 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC  POLIERER K-PL/11
2
NORMTEC POLIERER K-PL/11
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3430025
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
14.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BRIAND EP 850 1998
2
BRIAND EP 850 1998
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3423440
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
3.500 EUR

Δείτε αγγελία
MANDINI  Karottensortierer
MANDINI Karottensortierer
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3416269
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fortschritt Gemüseannahme und Verarbeitungsanlage
19
Fortschritt Gemüseannahme und Verarbeitungsanlage
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3385129
16845 Neustadt, Γερμανία
12.495 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holaras AS10
8
Holaras AS10
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3345447
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014
17.500 EUR

Δείτε αγγελία
HPS Gemüsewäscher/Gemüse Waschmaschine / Płuczka do warzyw
3
HPS Gemüsewäscher/Gemüse Waschmaschine / Płuczka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3245986
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.100 EUR

Δείτε αγγελία
HPS Gemüsewaschmaschine / Płuczka do warzyw
9
HPS Gemüsewaschmaschine / Płuczka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3190645
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.615 EUR

Δείτε αγγελία
Agro Factory Gemüse Waschmaschine / myjka do warzyw
Agro Factory Gemüse Waschmaschine / myjka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3107950
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.620 EUR

Δείτε αγγελία
Domasz Absackwage / Weighing and packaging machine WE - 50 PLUS
Βίντεο
2
Domasz Absackwage / Weighing and packaging machine WE - 50 PLUS
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3062511
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.402 EUR
με 23% ΦΠΑ
5.205 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 33