Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατασκευαστής

Μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Βίντεο
11
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3536285
60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.716 €
με 10.7% ΦΠΑ
15.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hermeler ATS 2
9
Hermeler ATS 2
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3792533
48336 Sassenberg-Füchtorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
23.000 €

Δείτε αγγελία
Maciuś Brush washer/Myjka szczotkowa/Laveuse a brosse MS-1200
4
Maciuś Brush washer/Myjka szczotkowa/Laveuse a brosse MS-1200
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3787993
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
7.899 €
με 23% ΦΠΑ
6.422 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Dbl-drum vegetables washer/Laveuse a 2 tambour M-700/2
5
Maciuś Dbl-drum vegetables washer/Laveuse a 2 tambour M-700/2
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3787986
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
10.824 €
με 23% ΦΠΑ
8.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Waschmaschine für Gemüse/Vegetables washer/Laveuse de legume
4
Maciuś Waschmaschine für Gemüse/Vegetables washer/Laveuse de legume
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3787971
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.497 €

Δείτε αγγελία
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/ Vegetables cleaner/Laveuse de legume
11
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/ Vegetables cleaner/Laveuse de legume
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3787932
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.989 €
με 23% ΦΠΑ
1.617 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/ Wydrążarka do ogórków
7
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/ Wydrążarka do ogórków
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3610820
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.657 €
με 23% ΦΠΑ
2.973 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/czyszczarka szczotkowa
6
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/czyszczarka szczotkowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3603087
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.604 €
με 23% ΦΠΑ
2.117 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maciuś Tippler box pallets W-700/ Wywrotnica skrzyniopalet W-700
4
Maciuś Tippler box pallets W-700/ Wywrotnica skrzyniopalet W-700
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3604367
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.096 €
με 23% ΦΠΑ
3.330 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MCMS Kippvorrichtung für Palettenkisten
Βίντεο
4
MCMS Kippvorrichtung für Palettenkisten
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3798232
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.870 €

Δείτε αγγελία
HPS Gemüsewäscher/Gemüse Waschmaschine / Płuczka do warzyw
3
HPS Gemüsewäscher/Gemüse Waschmaschine / Płuczka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3245986
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.100 €

Δείτε αγγελία
HPS Gemüsewaschmaschine / Płuczka do warzyw
9
HPS Gemüsewaschmaschine / Płuczka do warzyw
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3190645
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.615 €

Δείτε αγγελία
NOBLE Laveur tambour
3
NOBLE Laveur tambour
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670823
84120 PERTUIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996
1.500 €

Δείτε αγγελία
NOBLE Eboutteur à carottes NOBLE
3
NOBLE Eboutteur à carottes NOBLE
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670696
84120 PERTUIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
7.500 €

Δείτε αγγελία
BRIAND Système de vidage de pallox poireaux - VIDLAT
3
BRIAND Système de vidage de pallox poireaux - VIDLAT
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670681
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
8.000 €

Δείτε αγγελία
NOBLE Réessuyeur à feutres NOBLE - ES
3
NOBLE Réessuyeur à feutres NOBLE - ES
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670672
84120 PERTUIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
5.000 €

Δείτε αγγελία
BRIAND Chaine de lavage mâche
5
BRIAND Chaine de lavage mâche
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670626
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
35.000 €

Δείτε αγγελία
BRIAND Coupeuse de Poireaux
5
BRIAND Coupeuse de Poireaux
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3670561
44450 LA CHAPELLE BASSE MER , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
17.500 €

Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/01
3
NORMTEC POLIERER K-PL/01
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3430914
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
41.800 €
με 19% ΦΠΑ
35.126 € καθαρά
Δείτε αγγελία
NORMTEC POLIERER K-PL/13
3
NORMTEC POLIERER K-PL/13
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3430906
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017
17.200 €
με 19% ΦΠΑ
14.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Domasz CS-55 Machine net. a sec/clean brushes
3
Domasz CS-55 Machine net. a sec/clean brushes
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3681268
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.633 €
με 23% ΦΠΑ
2.141 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Βίντεο
11
Fahrenkämper keine Tenrit keine Hepro
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar3536285
60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
16.716 €
με 10.7% ΦΠΑ
15.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sms Selmaksan Sonnenblumen dreschmaschine/Conveyor Sunflower Seed Thresher
Βίντεο
11
Sms Selmaksan Sonnenblumen dreschmaschine/Conveyor Sunflower Seed Thresher
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar2999847
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JASKOT KMK Wäge-Absackanlage WR 30
8
JASKOT KMK Wäge-Absackanlage WR 30
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar2875406
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
9.225 €
με 23% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
B.Miller Maschinenbau GmbH KIstenwaschmaschine
7
B.Miller Maschinenbau GmbH KIstenwaschmaschine
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar2595906
87745 Eppishausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
B.Miller Maschinenbau GmbH Wiege- und Sortierband mit Ausschleußung
7
B.Miller Maschinenbau GmbH Wiege- und Sortierband mit Ausschleußung
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού, aar2940742
87745 Eppishausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 51