Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
VanDujk - ähnlich Kartoffel - Gemüse - Laubscheider - Edelstahl
3
VanDujk - ähnlich Kartoffel - Gemüse - Laubscheider - Edelstahl
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5395835 5395835
  94152 Neuhaus am Inn, Γερμανία
5.500  €
Στείλτε email
B Miller Maschinenbau
14
B Miller Maschinenbau
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5303352 5303352
  87445 Eppishausen, Γερμανία
: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
B Miller Maschinenbau Kürbiswaschmaschine
6
B Miller Maschinenbau Kürbiswaschmaschine
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5303350 5303350
  87445 Eppishausen, Γερμανία
: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Maciuś Trommelwaschmaschine M-200 / Single drum washer M-200 / Myjka bębnowa
8
Maciuś Trommelwaschmaschine M-200 / Single drum washer M-200 / Myjka bębnowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5292578 5292578
  04-026 Warszawa, Πολωνία
2.155  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Maciuś Trommelwaschmaschine M-500/2 / Double drum washer / Myjka dwubębnowa
6
Maciuś Trommelwaschmaschine M-500/2 / Double drum washer / Myjka dwubębnowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5292577 5292577
  04-026 Warszawa, Πολωνία
6.623  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Maciuś Trommelwaschmaschine M-1000 / Single drum washer M-1000 / Myjka bębnowa
7
Maciuś Trommelwaschmaschine M-1000 / Single drum washer M-1000 / Myjka bębnowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5292575 5292575
  04-026 Warszawa, Πολωνία
6.623  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Maciuś Bürstenwaschmaschine MS-1200 / Brush washer MS-1200 / Myjka szczotkowa
4
Maciuś Bürstenwaschmaschine MS-1200 / Brush washer MS-1200 / Myjka szczotkowa
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5292573 5292573
  04-026 Warszawa, Πολωνία
5.859  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Maciuś Sortiertisch S-250 / Verlesetisch / Sorting table
5
Maciuś Sortiertisch S-250 / Verlesetisch / Sorting table
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5292570 5292570
  04-026 Warszawa, Πολωνία
2.447  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Baekelandt PPWHDIL
9
Baekelandt PPWHDIL
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5289451 5289451
  2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Maciuś Kistenkippgerät W-1400 / Kistenkipper / Pallet Box Tippler / Wywrotnica skrzyniopalet
4
Maciuś Kistenkippgerät W-1400 / Kistenkipper / Pallet Box Tippler / Wywrotnica skrzyniopalet
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5284105 5284105
  04-026 Warszawa, Πολωνία
3.929  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Hepro HSM 180
7
Hepro HSM 180
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5273484 5273484
  2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kosz Przyjęciowy
3
Kosz Przyjęciowy
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5236652 5236652
  21-504 Rokitno, Πολωνία
3.000  €
Στείλτε email
Domasz Bürstenreinigungsmaschine CS-55/ Clean brushes CS-55/ Роликовый стол CS-55/ Czyszczarka szczotkowa CS-55
3
Domasz Bürstenreinigungsmaschine CS-55/ Clean brushes CS-55/ Роликовый стол CS-55/ Czyszczarka szczotkowa CS-55
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5216163 5216163
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
2.021  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Domasz Absackwage /Weighing and packaging machine WE - 50 PLUS/ Электронная весоупаковочная машина WE-50 PLUS
2
Domasz Absackwage /Weighing and packaging machine WE - 50 PLUS/ Электронная весоупаковочная машина WE-50 PLUS
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5216145 5216145
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
5.613  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Domasz Aufnahmekorb/Hopper/ Приемная корзина KPW-1000/ Kosz przyjęciowy KPW-1000
5
Domasz Aufnahmekorb/Hopper/ Приемная корзина KPW-1000/ Kosz przyjęciowy KPW-1000
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5216134 5216134
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
5.051  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Domasz Waschmaschine/Vegetable washer/ Мойка для овощей PDW-400/Lavadora de verduras/Płuczka do warzyw PDW-400
11
Domasz Waschmaschine/Vegetable washer/ Мойка для овощей PDW-400/Lavadora de verduras/Płuczka do warzyw PDW-400
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5215454 5215454
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
10.574  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Domasz Poliermaschine/Vegetable polisher/Овощной полировщик P9200/Polerka do warzyw P9200
3
Domasz Poliermaschine/Vegetable polisher/Овощной полировщик P9200/Polerka do warzyw P9200
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5213097 5213097
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
7.184  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Krolik Hydraulischer Kistenkipper WHA-150 / PRO/Гидравлический самосвал WHA-150 / PRO
Βίντεο
10
Krolik Hydraulischer Kistenkipper WHA-150 / PRO/Гидравлический самосвал WHA-150 / PRO
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5187474 5187474
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
4.266  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Królik Hydraulische Kippvorrichtung WHA-150 PRO / Kistenkipper / Kistenkippgerät
Βίντεο
11
Królik Hydraulische Kippvorrichtung WHA-150 PRO / Kistenkipper / Kistenkippgerät
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5182264 5182264
  18-500 Kolno, Πολωνία
: 2020
4.725  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Krolik Hubkraft/Box pallet tipper/ Опрокидыватель поддонов стационарный/ Basculador/Wywrotnica do skrzyń
4
Krolik Hubkraft/Box pallet tipper/ Опрокидыватель поддонов стационарный/ Basculador/Wywrotnica do skrzyń
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5165787 5165787
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
1.908  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Hymo Schaarlift
6
Hymo Schaarlift
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5164577 5164577
  1746 CL Dirkshorn, Ολλανδία
: 1995
500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/Очиститель со щеткой
3
Rolmet Gemüsewaschmaschine/Potatoes cleaner/Очиститель со щеткой
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5164392 5164392
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
2.335  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/Cucumber seed extractor/Машина для выделения семян из огурцов/Wydrążarka do ogórków
6
Kotło-pol Maschine für Gurkensamen/Cucumber seed extractor/Машина для выделения семян из огурцов/Wydrążarka do ogórków
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5162166 5162166
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
3.659  €
logo
Στείλτε email
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/Vegetables cleaner/Овощная мойка/Laveuse de legume
4
Kotło-pol Gemüsewaschmaschine/Vegetables cleaner/Овощная мойка/Laveuse de legume
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5162156 5162156
  15-879 Białystok, Πολωνία
: 2020
2.454  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
LLC TPC Agromash Решетный сепаратор для очистки зерна
9
LLC TPC Agromash Решетный сепаратор для очистки зерна
Καθαρισμός/Επεξεργασία εξοπλισμού , 5144227 5144227
  61001 Kharkiv, Ουκρανία
: 2020
7.530  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 54