Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λοιπές συγκομιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπές συγκομιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
New Holland TX 32
6
New Holland TX 32
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3416527
6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1993
33.275 EUR
με 21% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Großballen Stapelwagen von TST Quadro PAC V
Βίντεο
Großballen Stapelwagen von TST Quadro PAC V
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3650612
73340 Amstetten, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROTOLAND Schlegelhäcksler/Schlegelmulcher
4
ΝΈΑ ROTOLAND Schlegelhäcksler/Schlegelmulcher
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666396
2100 Korneuburg, Αυστρία
1.700 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HMF GU 275 LS
5
ΝΈΑ HMF GU 275 LS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666393
8401 Kalsdorf, Αυστρία
2.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ECK-SICMA 3000
6
ΝΈΑ ECK-SICMA 3000
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3666392
8401 Kalsdorf, Αυστρία
2.900 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά PS303
2
ΝΈΑ PS303
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3665556
51170 Romigny, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot MASTERCUTTSA/P 250
5
ΝΈΑ Vogel & Noot MASTERCUTTSA/P 250
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663971
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004
2.790 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.469 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot MASTERCUT
6
ΝΈΑ Vogel & Noot MASTERCUT
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663967
9020 Klagenfurt, Αυστρία
4.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.982 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά 450
4
ΝΈΑ 450
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663447
76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
20.280 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme RH stortbak, hydraulische steunpoten
5
ΝΈΑ Grimme RH stortbak, hydraulische steunpoten
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3663323
5525 KC Duizel, Ολλανδία
1.210 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot BNA 150
5
Vogel & Noot BNA 150
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3660334
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
1.490 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.242 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ED 452 K CONTOUR
7
Amazone ED 452 K CONTOUR
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3659985
04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
23.681 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRITEC SCHLEGELMÄHER GS40-160 AD
3
AGRITEC SCHLEGELMÄHER GS40-160 AD
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3656335
2100 Korneuburg, Αυστρία
3.990 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.325 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRITEC SCHLEGELMÄHER GS40-120SG
2
AGRITEC SCHLEGELMÄHER GS40-120SG
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3656336
2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
4.550 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.792 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Basrijs  BRPL. 135 erntemaschine
11
Basrijs BRPL. 135 erntemaschine
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3652878
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
21.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Großballen Stapelwagen von TST Quadro PAC V
Βίντεο
Großballen Stapelwagen von TST Quadro PAC V
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3650612
73340 Amstetten, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HMF 225 LS
2
HMF 225 LS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3645093
7503 Großpetersdorf , Γερμανία
2.400 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.124 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Breviglieri FZN 200
3
Breviglieri FZN 200
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3645063
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
5.860 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.883 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HAMMERSCHMIED MULCHER 2,5M
HAMMERSCHMIED MULCHER 2,5M
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3645005
4600 Wels, Αυστρία
2.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.833 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau Messerschleifgerät CLAAS
6
Eigenbau Messerschleifgerät CLAAS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3641312
77974 Kürzell, Γερμανία
583 EUR
με 19% ΦΠΑ
490 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά EQUIPEMENT MAIS
6
EQUIPEMENT MAIS
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3638283
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fortschritt E303
8
Fortschritt E303
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3638083
09661 Hainichen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SICHELMULCHER JOLLY 210
5
Maschio SICHELMULCHER JOLLY 210
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3627144
8230 Hartberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002
1.450 EUR

Δείτε αγγελία
Groeneveldt 800-20 Houtgrijper
8
Groeneveldt 800-20 Houtgrijper
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3624572
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn BPR 305
6
Kuhn BPR 305
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3623980
8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
3.500 EUR
με 13% ΦΠΑ
3.097 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BOCKENHOFF FOLIE OPROLLER
BOCKENHOFF FOLIE OPROLLER
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3620916
5973 Lottum, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROTOLAND ST 160 HÄCKSLER
3
ROTOLAND ST 160 HÄCKSLER
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές, bwt3620424
4600 Wels, Αυστρία
1.200 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 196