Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
FOBRO Kreisel-Kulti
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3618398
67259, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.70 m
8.607 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.233 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claydon Strohstriegel
6
Claydon Strohstriegel
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt2908409
23972 Dorf Mecklenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
12.971 EUR
16.654 EUR

με 19% ΦΠΑ
10.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone
3
Amazone
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3619342
27339 Riede, Γερμανία
Σύνδεσμος
400 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Baarck Strohstriegel 6m
3
Baarck Strohstriegel 6m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt2726664
61239 Ober-Mörlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.520 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC GEO Bodenumkehrfräse Umkehrfräse Bodenfräse 105 NEU 125 145 165
Βίντεο
9
VEMAC GEO Bodenumkehrfräse Umkehrfräse Bodenfräse 105 NEU 125 145 165
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt2399275
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.05 m
1.790 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Varidisc
ΝΈΑ Other Varidisc
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3664534
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gruse RH4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663969
3910 Zwettl, Αυστρία
2.790 EUR
με 13% ΦΠΑ
2.469 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Sigma Kreiselegge, 3m
7
ΝΈΑ Sigma Kreiselegge, 3m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663570
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Goudland
9
ΝΈΑ Goudland
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663546
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
2.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland STAAFROL 550
4
ΝΈΑ Kverneland STAAFROL 550
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663535
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
1.845 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.525 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland
4
ΝΈΑ Kverneland
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3663534
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
1.150 EUR
με 21% ΦΠΑ
950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Stroh-,Mais-Schredder Cutler
ΝΈΑ JASKOT Stroh-,Mais-Schredder Cutler
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3662611
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
5.486 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.460 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir Perfekt 502W4
Saphir Perfekt 502W4
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3659437
66679 Losheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
1.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.639 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
JAKO Landrol 3 meter
JAKO Landrol 3 meter
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3659302
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
575 EUR
με 21% ΦΠΑ
475 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Doppelkrümler als Eggennachläufer
Doppelkrümler als Eggennachläufer
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3656903
94315 Straubing, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m
170 EUR

Δείτε αγγελία
AGRO-MR Stoppelgrubber/Stubble cultivator
4
AGRO-MR Stoppelgrubber/Stubble cultivator
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3656060
59-630 Gryfyfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.091 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Farmax Profi 3000 LH
5
Sonstige / Other Farmax Profi 3000 LH
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3655460
49688 Lastrup, Γερμανία
14.875 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sfoggia Pflanzmaschi
5
Sonstige / Other Sfoggia Pflanzmaschi
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3655442
49377 Langförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
11.186 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Buwalda Wiesenschleppe 5 mtr
2
Buwalda Wiesenschleppe 5 mtr
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3655337
26683 Scharrel, Γερμανία
900 EUR

Δείτε αγγελία
Buwalda Wiesenschleppe 5,00
4
Buwalda Wiesenschleppe 5,00
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3655089
26506 Norden, Γερμανία
714 EUR
με 19% ΦΠΑ
600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Rohrstabwalze 540 mm
Amazone Rohrstabwalze 540 mm
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3655008
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.785 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Cambrigdewalze 4,50
5
Sonstige / Other Cambrigdewalze 4,50
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654984
27239 Twistringen, Γερμανία
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Wiesenschleppe 5 mtr
Sonstige / Other Wiesenschleppe 5 mtr
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654950
49688 Lastrup, Γερμανία
417 EUR
με 19% ΦΠΑ
350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Weideschleppe 6,00 m
5
Sonstige / Other Weideschleppe 6,00 m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654931
27793 Wildeshausen, Γερμανία
550 EUR
με 19% ΦΠΑ
462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Krümmler 17 Ringe
4
Kverneland Krümmler 17 Ringe
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654868
17217 Penzlin, Γερμανία
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang Schlitzgerät 5 mtr
2
Vogelsang Schlitzgerät 5 mtr
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654862
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός
4.522 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Buwalda Wiesenschleppe 6 mtr
3
Buwalda Wiesenschleppe 6 mtr
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654754
26954 Nordenham, Γερμανία
950 EUR
με 19% ΦΠΑ
798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Buwalda Wiesenschleppe 6 mtr
5
Buwalda Wiesenschleppe 6 mtr
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654751
26954 Nordenham, Γερμανία
1.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.076 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Trakehner Tiefenmeiß
4
Evers Trakehner Tiefenmeiß
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654738
49688 Lastrup, Γερμανία
Φωτισμός
8.330 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other EUM Agrotec Scheiben
4
Sonstige / Other EUM Agrotec Scheiben
Λοιπή κατεργασία εδαφών, cpt3654683
49377 Langförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
4.522 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 974