Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή κατεργασία εδαφών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Simba  Cultipress 5.5m Proactive
4
Simba Cultipress 5.5m Proactive
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3924983
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
28.955 €
με 20% ΦΠΑ
24.129 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Simba  4.6m Cultipress
4
Simba 4.6m Cultipress
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3924976
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
18.736 €
με 20% ΦΠΑ
15.613 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baertschi Fobro Dammformer Spargel / Asparagus
14
Baertschi Fobro Dammformer Spargel / Asparagus
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3863779
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agromec HF L 220
8
Agromec HF L 220
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3849656
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.550 €
με 13% ΦΠΑ
2.257 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MANDINI  TP600 DAMMFORMER GEMÜSE
5
MANDINI TP600 DAMMFORMER GEMÜSE
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3833161
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
3.250 €
με 19% ΦΠΑ
2.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claydon Strohstriegel
8
Claydon Strohstriegel
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3860215
3123 Obritzberg, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Breviglieri 2.30 M
3
Breviglieri 2.30 M
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3849775
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.150 €
με 20% ΦΠΑ
958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Falc 210/45
5
Falc 210/45
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3862927
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agro-Stahl Ackerschleppe 7m
Βίντεο
9
Agro-Stahl Ackerschleppe 7m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3824047
8142 Wundschuh, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
12.960 €
13.218 €

με 20% ΦΠΑ
10.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Stahl Ackerschleppe 6m
Βίντεο
8
Agro-Stahl Ackerschleppe 6m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3824035
8142 Wundschuh, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.916 €
με 20% ΦΠΑ
9.930 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Stahl Frontschleppe
6
Agro-Stahl Frontschleppe
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3828528
8142 Wundschuh, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone GREEN DRILL
6
Amazone GREEN DRILL
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3828421
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zibo ZRS
9
Zibo ZRS
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3828331
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
4.235 €
με 21% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Stahl  Ackerschleppe 8m
Βίντεο
10
Agro-Stahl Ackerschleppe 8m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3825034
8142 Wundschuh, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
18.432 €
με 20% ΦΠΑ
15.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agro-Lift KULTWATOR BEZORKOWO PODORYWKOWY
Βίντεο
6
Agro-Lift KULTWATOR BEZORKOWO PODORYWKOWY
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3802292
21-146 Przytoczno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύνδεσμος, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
1.843 €
με 23% ΦΠΑ
1.498 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other MISC-AG Proforge Monomole
4
Other MISC-AG Proforge Monomole
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3817267
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
5.791 €
με 20% ΦΠΑ
4.826 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Stark KDX200 Mulcher, 2m, 2018 neu!
7
Stark KDX200 Mulcher, 2m, 2018 neu!
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3805085
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.299 €
με 19% ΦΠΑ
1.932 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BvL Schlegelmulcher SM-275, Gelenkwelle, 2,75m
6
BvL Schlegelmulcher SM-275, Gelenkwelle, 2,75m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3805093
58285 Gevelsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
2.299 €

Δείτε αγγελία
Kivi Pekka stone picker KP4 stone picker stone harvester rock picker
Βίντεο
7
Kivi Pekka stone picker KP4 stone picker stone harvester rock picker
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3804416
NE47 9PY HEXHAM, Μεγ. Βρετανία
Φωτισμός, Τροχός βάθους, Σύνδεσμος, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kerner FP 6530 Frontpacker
4
Kerner FP 6530 Frontpacker
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3821212
89407 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.900 €
με 19% ΦΠΑ
3.277 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde Germinator PRO 5400
8
Kongskilde Germinator PRO 5400
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3910965
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 5.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other MASCHIO 2 X 3m Flexicoil Packer
4
Other MASCHIO 2 X 3m Flexicoil Packer
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3908556
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
1.329 €
με 20% ΦΠΑ
1.107 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad VADERSTAD Rexius Twin 630 6.3m
4
Väderstad VADERSTAD Rexius Twin 630 6.3m
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3908534
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
28.274 €
με 20% ΦΠΑ
23.561 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Rotortiller Streifensaat
5
Rau Rotortiller Streifensaat
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3921878
77974 Kürzell, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.03 m
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau KPM Reitplatzplaner 2020 Profi
5
Eigenbau KPM Reitplatzplaner 2020 Profi
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 3913871
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
5.891 €
με 19% ΦΠΑ
4.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 769