Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gramegna 84/30
4
ΝΈΑ Gramegna 84/30
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3660723
1566NE Assendelft, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
5.143 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Celli G190/310
3
Celli G190/310
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3652865
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Imants 47SX 300DRH
11
Imants 47SX 300DRH
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3652850
48477 Hörstel-Riesenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm
16.999 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.285 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 57SX
5
Imants 57SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3640938
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
17.545 EUR
με 21% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants
5
Imants
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3623212
3774PE Kootwijkerbroek, Ολλανδία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 240.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm
5.748 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmtec Rotar 300 #4308
Farmtec Rotar 300 #4308
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3623107
3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
21.175 EUR
με 21% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FARMTEC AGRI PLUS
6
FARMTEC AGRI PLUS
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3622286
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
2.965 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 47SX
6
Imants 47SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3612833
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
27.225 EUR
με 21% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmtec Agri 300
5
Farmtec Agri 300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3601302
6845 Hohenems, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm
11.500 EUR
12.500 EUR


Δείτε αγγελία
Bomford Dyna Drive 3000
5
Bomford Dyna Drive 3000
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3589669
36396 Steinau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.200 EUR

Δείτε αγγελία
FarmaX 150
3
FarmaX 150
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3589493
2678 KW De Lier, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
gramegna 300
3
gramegna 300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3585490
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FarmaX Rapide 300 LHDP
3
FarmaX Rapide 300 LHDP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3584170
26434 Wangerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
38.675 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Imants 47SP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3584010
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Imants 46VX300
7
Imants 46VX300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3583440
4191 CK Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 35 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Selvatici VP2210C
6
Selvatici VP2210C
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3579313
4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
3.025 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 37
12
Imants 37
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3579300
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
16.335 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants -
4
Imants -
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3578869
4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Selvatici VE3012
5
Selvatici VE3012
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3576768
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 50 cm
10.346 EUR
με 21% ΦΠΑ
8.550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 48SX
6
Imants 48SX
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3575448
7742PH Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 300.00 m
51.425 EUR
με 21% ΦΠΑ
42.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 300 DKH met harkrol
5
Imants 300 DKH met harkrol
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3571526
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
22.385 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 50S300PCU Spitmachine
5
Imants 50S300PCU Spitmachine
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3571477
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.730 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 46-300
15
Imants 46-300
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3520943
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 30 cm
26.923 EUR
με 21% ΦΠΑ
22.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 47SP300 DRH spitmachine + ontlastcilinder
5
Imants 47SP300 DRH spitmachine + ontlastcilinder
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3515575
5460 AK Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
22.385 EUR
με 21% ΦΠΑ
18.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Imants 37SP
3
Imants 37SP
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες, cft3508872
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
23.595 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 61