Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Belos trans giant werktuigdrager
16
ΝΈΑ Belos trans giant werktuigdrager
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4362482
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
19.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435
10
ΝΈΑ Massey Ferguson 3435
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4362357
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 446 h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 650/16, Ελαστικά πίσω: 320/85R28
12.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JX 1095 N
11
ΝΈΑ Case IH JX 1095 N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4362324
  47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 2070 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1181 D
14
ΝΈΑ Kubota B1181 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361427
  32549 Bad Oeynhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540, Κατηγορία 1
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2350
13
ΝΈΑ Kubota B2350
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361424
  32549 Bad Oeynhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, 540, Κατηγορία 1
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L 1361 HST
18
ΝΈΑ Kubota L 1361 HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361417
  32549 Bad Oeynhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, ...
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B 2261
20
ΝΈΑ Kubota B 2261
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361413
  32549 Bad Oeynhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 20
9
ΝΈΑ Solis 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361410
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, 540/540E/1000, Ελαστικά μπροστά: 6.5x12, Ελαστικά πίσω: 280/70 R18
6.825 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 955
6
ΝΈΑ John Deere 955
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4361092
  5360 St.Wolfgang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota BX 2350 D - VOLLKABINE W26TC50641+KAB
9
ΝΈΑ Kubota BX 2350 D - VOLLKABINE W26TC50641+KAB
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4360353
  33161 Hövelhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 67 h, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4050 N
9
ΝΈΑ New Holland T 4050 N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4359110
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3005 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 7.50.16, Ελαστικά πίσω: 340.85.28
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Dorado 90F
9
ΝΈΑ SAME Dorado 90F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4359074
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Ελαστικά μπροστά: 320.70.20, Ελαστικά πίσω: 420.70.28
18.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN75F
8
ΝΈΑ New Holland TN75F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4359075
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6880 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Ελαστικά μπροστά: 280.70.20, ...
13.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini 660 F PLUS 2RM
9
ΝΈΑ Lamborghini 660 F PLUS 2RM
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4359070
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 270.65.18, Ελαστικά πίσω: 440.65.28
8.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas NECTIS 247 VL
9
ΝΈΑ Claas NECTIS 247 VL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4359067
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4580 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 320.65.18, Ελαστικά πίσω: 480.65.28
16.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger KS 45 AL Weinbautraktor Allrad Servo TÜV
8
Krieger KS 45 AL Weinbautraktor Allrad Servo TÜV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4358908
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4999 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
8.850 €
Δείτε αγγελία
Gutbrod 5020
23
Gutbrod 5020
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4358902
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1190 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
7.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 200 VF Vario Schmalspur
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357731
  67598 Gundersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4099 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mitsubishi MT-2001
6
Mitsubishi MT-2001
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357502
  29140 Malaga, Ισπανία
4.200 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045 R
8
John Deere 3045 R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357169
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.10.2018, Εξωτερικό πλάτος: 1.36 m, ...
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JX1060V 1.Hand Klima Stoll Robust F5 Service Neu
20
Case IH JX1060V 1.Hand Klima Stoll Robust F5 Service Neu
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357138
  87490 Haldenwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3290 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 22.11.2007, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, ...
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JX1075V
9
Case IH JX1075V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4357105
  55270 Zornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 3295 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, ...
17.647 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lamborghini CF90
19
Lamborghini CF90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356806
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 194 h, Εξωτερικό πλάτος: 36.00 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 7, ...
23.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU-2100
3
Iseki TU-2100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356744
  29140 Malaga, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Yanmar KE-4-RC
8
Yanmar KE-4-RC
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356743
  29140 Malaga, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 617