Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ANTONIO CARRARO SX 8400
10
ANTONIO CARRARO SX 8400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610951 4610951
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 125.00 m, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 320/70R20, Ελαστικά πίσω: 320/70R20
18.000 €
Δείτε αγγελία
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
6
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610935 4610935
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 105.00 m, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 7.50-18
12.000 €
Δείτε αγγελία
Nilfisk Egholm City Ranger 2250 * Bj. 2012 * Klima * Diesel 35 PS
20
ΝΈΑ Nilfisk Egholm City Ranger 2250 * Bj. 2012 * Klima * Diesel 35 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4722650 4722650
  26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1724 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 204 V Allrad Schmalspur Traktor Schlepper Weinbau Obstbau
16
ΝΈΑ Fendt 204 V Allrad Schmalspur Traktor Schlepper Weinbau Obstbau
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4720574 4720574
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 1291 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.1986, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
15.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
19
ΝΈΑ Eicher PUMA ES 202 Schmalspurtraktor Schmalspur Oldtimer 30 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4720405 4720405
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, 540, Κατηγορία 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MORGNIEUX GRAS OPVANGSYSTEEM
10
ΝΈΑ Sonstige / Other MORGNIEUX GRAS OPVANGSYSTEEM
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4720343 4720343
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7 IRON COMMERCIAL 60" MAAIDEK
5
ΝΈΑ John Deere 7 IRON COMMERCIAL 60" MAAIDEK
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4720339 4720339
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krieger KS20
16
ΝΈΑ Krieger KS20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4720268 4720268
  76351 Linkenheim-Hochstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 26.05.1964, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
2.950 €
Δείτε αγγελία
Fendt 208V
12
Fendt 208V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718967 4718967
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 10000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
27.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C20
4
Holder C20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718554 4718554
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 2724 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
8.900 €
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20
9
Goldoni BASE 20
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718326 4718326
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο
8.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro ERGIT TGF 10900
20
Carraro ERGIT TGF 10900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718249 4718249
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 244 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 144.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 37 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
36.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 203 VA Traktor Schmalspurtraktor Kleintraktor Allrad 50 PS
16
Fendt 203 VA Traktor Schmalspurtraktor Kleintraktor Allrad 50 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4718223 4718223
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 5385 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
10.850 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2030 Plantagen, 68 PS, orig. 3250 Stunden
6
John Deere 2030 Plantagen, 68 PS, orig. 3250 Stunden
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4717556 4717556
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 3250 h, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TN 75 V
5
New Holland TN 75 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4717172 4717172
  67125 Dannstadt-Schauernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 4010 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
18.067,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dexheimer 342 Allrad Schmalspur Traktor Schlepper Weinbau Obstbau
11
Dexheimer 342 Allrad Schmalspur Traktor Schlepper Weinbau Obstbau
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4716928 4716928
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.06.1989, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher MF 132 A 2 Zylinder Schmalspurtraktor Kleintraktor Allrad
17
Eicher MF 132 A 2 Zylinder Schmalspurtraktor Kleintraktor Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4715256 4715256
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, 540, Κατηγορία 1, ...
7.450 €
Δείτε αγγελία
Kubota L2501 Hydrostat
6
Kubota L2501 Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4715183 4715183
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
33.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrocompact F 80
4
Deutz-Fahr Agrocompact F 80
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4713753 4713753
  55566 Bad Sobernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
15.546,22 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JX 1095N Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 92 PS
19
Case IH JX 1095N Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Kabine 92 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4713227 4713227
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 2902 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
16.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1220
10
Kubota B1220
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4712581 4712581
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 437 h, 540E/1000, Ελαστικά μπροστά: 5-12, Ελαστικά πίσω: 8-12
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Nexos 220 VL
9
Claas Nexos 220 VL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4711337 4711337
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 1980 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Ελαστικά μπροστά: 7.50.16, Ελαστικά πίσω: 340.85.28
21.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 207 V
12
Fendt 207 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4710693 4710693
  74426 Bühlerzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374 s
4
Massey Ferguson 374 s
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4710593 4710593
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Καμπίνα
6.750 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 2036R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4710356 4710356
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 24 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 589