Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fendt 209S Allrad Traktor Schlepper Fronheber Frontzapfwelle
14
Fendt 209S Allrad Traktor Schlepper Fronheber Frontzapfwelle
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3819992
77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7762 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
15.900 €
με 19% ΦΠΑ
13.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Salek Winea 30HP Comfort
5
Salek Winea 30HP Comfort
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2646370
04838 Jesewitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.13 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.500 €
με 19% ΦΠΑ
12.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Shanzlin
7
Shanzlin
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3292362
3962 RB Wijk bij duurstede, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Μετάδοση pto, Καμπίνα
4.780 €
με 21% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Deutz-Fahr Agrokid 220 Basso
4
Deutz-Fahr Agrokid 220 Basso
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3495990
14822 Brück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.08 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
22.313 €
με 19% ΦΠΑ
18.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Branson F47Rn
3
Branson F47Rn
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3797131
6835 Zwischwasser , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
19.188 €
με 20% ΦΠΑ
15.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374 AS
20
Massey Ferguson 374 AS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3811863
14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 2923 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.12.1991, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 260V
5
Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3803732
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4893 h, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.12.1991, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
28.501 €
με 19% ΦΠΑ
23.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LOVOL Tb504
Βίντεο
18
LOVOL Tb504
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3796091
93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
21.040 €
με 19% ΦΠΑ
17.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
10
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3775256
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
29.988 €
με 20% ΦΠΑ
24.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 280V
7
Fendt 280V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3743809
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4481 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1996, ...
32.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.891 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TG 6490 AGLK
12
Iseki TG 6490 AGLK
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3817091
72336 Balingen - Ostdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 122 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
28.560 €
με 19% ΦΠΑ
24.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400
8
ΝΈΑ Carraro TTR 4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3821084
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
24.526 €
με 19% ΦΠΑ
20.610 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
10
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3603339
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, ...
29.988 €
με 20% ΦΠΑ
24.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V DT
14
New Holland TN75V DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3616039
76829 Landau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 1.22 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T4.65V
11
New Holland T4.65V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3684337
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
29.950 €
με 19% ΦΠΑ
25.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota M8540 Narrow
9
Kubota M8540 Narrow
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3582310
35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 2110 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 29.07.2013, ...
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Branson 6225C mit Stoll Frontlader, Klima, Radialbereifung uvm.
12
Branson 6225C mit Stoll Frontlader, Klima, Radialbereifung uvm.
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3489244
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
29.990 €
με 19% ΦΠΑ
25.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1532 H
4
Massey Ferguson 1532 H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3471503
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TYM T353HST
10
TYM T353HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3129839
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 19.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
20.218 €
με 19% ΦΠΑ
16.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krieger Schanzlin 400
14
Krieger Schanzlin 400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3215308
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.09.1976, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
9.800 €

Δείτε αγγελία
Holder A55
12
Holder A55
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3190710
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2192 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.75, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
7.950 €

Δείτε αγγελία
Branson 5025 R Allrad
8
Branson 5025 R Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2742805
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.62 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
20.250 €
με 19% ΦΠΑ
17.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder B19
14
Holder B19
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2737138
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1950 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1984, Εξωτερικό πλάτος: 0.95 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
5.300 €

Δείτε αγγελία
Foton 354
9
Foton 354
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3107888
49624 Löningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2016, Εξωτερικό πλάτος: 1.52 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50
8
New Holland Boomer 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3004865
5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
38.280 €
με 20% ΦΠΑ
31.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Branson 3625 H Allrad
8
Branson 3625 H Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2887016
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.2015, Εξωτερικό πλάτος: 1.80 m, ...
17.000 €
με 19% ΦΠΑ
14.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN90F met Herder Frontier MBK 135 SV maaiarm / Mähausleger
12
New Holland TN90F met Herder Frontier MBK 135 SV maaiarm / Mähausleger
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3014643
4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5751 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2000, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T3030   4X4  CREEP
10
New Holland T3030 4X4 CREEP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2622054
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 985 h, Βηματική ταχύτητα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 05.02.2013, Εξωτερικό πλάτος: 1.43 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
17.545 €
με 21% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
ενοικίαση από 907,50 €
ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
Fendt T-S 150
9
Fendt T-S 150
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt2335714
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Μετάδοση pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
28.000 €

Δείτε αγγελία
Kioti CK 22 HST
17
Kioti CK 22 HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt1569211
31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 45 h, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
19.000 €
με 19% ΦΠΑ
15.966 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 672