Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Carraro TTR 4400
8
Carraro TTR 4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3821084
84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
24.526 €
με 19% ΦΠΑ
20.610 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 260V
5
Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3803732
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4893 h, Καμπίνα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.12.1991, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
28.501 €
με 19% ΦΠΑ
23.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LOVOL Tb504
Βίντεο
18
LOVOL Tb504
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3796091
93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 02.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.71 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
21.040 €
με 19% ΦΠΑ
17.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 25 HST CAB AC
10
New Holland BOOMER 25 HST CAB AC
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3509794
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 216 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Υπολογιστής ταξιδίου, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.01.2017, ...
19.965 €
με 21% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T4.65V
11
New Holland T4.65V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3684337
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
29.950 €
με 19% ΦΠΑ
25.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V DT
14
New Holland TN75V DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3616039
76829 Landau , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 1.22 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
10
Carraro TTR 4400 II HST Schlepper Kubota Holder Pasquali Fendt TOP
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3603339
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 174 h, Διάταξη οπισθοπορείας, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
29.988 €
με 20% ΦΠΑ
24.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 1532 H
4
Massey Ferguson 1532 H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3471503
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TYM T353HST
10
TYM T353HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3129839
88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Υδροστατική κίνηση, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 19.12.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.32 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
20.218 €
με 19% ΦΠΑ
16.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder A55
12
Holder A55
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3190710
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2192 h, Καμπίνα, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.75, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
7.950 €

Δείτε αγγελία
Krieger Schanzlin 400
14
Krieger Schanzlin 400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3215308
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.09.1976, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
9.800 €

Δείτε αγγελία
Branson 5025 R Allrad
8
Branson 5025 R Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2742805
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.62 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
20.250 €
με 19% ΦΠΑ
17.017 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt T-S 150
9
Fendt T-S 150
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2335714
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Μετάδοση pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
28.000 €

Δείτε αγγελία
New Holland T 3030
16
New Holland T 3030
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 950028
5975 SEVENUM, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.42 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
24.109 €
με 21% ΦΠΑ
19.925 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 270 VA
8
Fendt 270 VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3909673
88074 Meckenbeuren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
23.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
20.777 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krieger KS 28 Allrad
9
Krieger KS 28 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3039673
76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.04.1976, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, ...
7.900 €

Δείτε αγγελία
John Deere 5300 N Plantagenmaschine
9
John Deere 5300 N Plantagenmaschine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3905006
49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 2240 h, Ημερομηνία εγγραφής: 28.08.2000, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
14.450 €
με 19% ΦΠΑ
12.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Quantum 75N
16
Case IH Quantum 75N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3925669
4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1987 h, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 132.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 3, Βαλβίδες εξαερισμού da: 6, ...
27.225 €
με 21% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Case IH Quantum 75N
17
Case IH Case IH Quantum 75N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3801843
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 210 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 09.11.2011, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt 207V
8
Fendt 207V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3743852
79235 Vogtsburg - Oberrotweil, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 5731 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2003, ...
38.000 €
με 19% ΦΠΑ
31.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B1620
8
Kubota B1620
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3558203
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 3320
11
John Deere 3320
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3680999
49448 Lemförde - Hüde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 4650 h, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, Μπροστινό pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
21.182 €
με 19% ΦΠΑ
17.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carraro VL115
7
Carraro VL115
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3646398
73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, ...
69.000 €
με 19% ΦΠΑ
57.983 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota
Βίντεο
6
Kubota
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3644408
70794 Filderstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
26.489 €
με 19% ΦΠΑ
22.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland T3.55F CREEP/40 kmh
18
New Holland T3.55F CREEP/40 kmh
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2096302
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μετάδοση pto, Διάταξη οπισθοπορείας, Βηματική ταχύτητα, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.42 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
29.645 €
με 21% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
ενοικίαση από 700,00 €
ανά εβδομάδα
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 582