Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland BOOMER 25 + Frontlader
9
ΝΈΑ New Holland BOOMER 25 + Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585362
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5090.4 D Ecoline
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5090.4 D Ecoline
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585186
  19073 Stralendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
39.950 €
Δείτε αγγελία
Cormidi 50 (765 BStunden), Raupendumper
5
ΝΈΑ Cormidi 50 (765 BStunden), Raupendumper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585119
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Ώρες λειτουργίας: 765 h, Ελαστικά μπροστά: 18 cm breite Laufbaender
4.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger KS 28 wie 30 Schmalspurtraktor
12
ΝΈΑ Krieger KS 28 wie 30 Schmalspurtraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4583633
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Εξωτερικό πλάτος: 95.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2
3.900 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 955
5
ΝΈΑ John Deere 955
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4583600
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 mit Industriebereifung + Fronlader
4
ΝΈΑ Solis Solis 26 mit Industriebereifung + Fronlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4583448
  02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
12.980 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dexheimer 345 Allrad
6
ΝΈΑ Dexheimer 345 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4582713
  58566 Kierspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 06.04.1983, Εξωτερικό πλάτος: 980.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder AG 3
5
ΝΈΑ Holder AG 3
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4582610
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bergmeister 734
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4580656
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 3360 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
19.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 6225 C
11
Branson 6225 C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578925
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 2120 V
5
Case IH 2120 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578689
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3301 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 27.02.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 2120 V
5
Case IH 2120 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578684
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 3301 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.01.1992, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
10
John Deere 3045R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578564
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
10
John Deere 3045R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578563
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige/Other Bergmeister 754
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4578358
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2390 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
11.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder M 480
8
Holder M 480
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4577586
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 280-80 R18, Ελαστικά πίσω: 280-80 R18
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 3600
9
Carraro 3600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4577455
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 1192 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro 4400 HST 4x4 Kommunal 2t
12
Carraro 4400 HST 4x4 Kommunal 2t
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4576398
  36419 Geisa, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2402 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Ημερομηνία εγγραφής: 16.12.1999, ...
7.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro ERGIT TGF 10900
20
Carraro ERGIT TGF 10900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4575881
  4264SC Veen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 244 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 37 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
36.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 209 P Vario
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4575496
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 4599 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
44.705,88 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5100 GF
9
John Deere 5100 GF
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4574801
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 1640 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 320.70.20, ...
27.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota M9960 TRACTOR WITH LOADER
3
Kubota M9960 TRACTOR WITH LOADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4574681
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1479 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5315F
20
John Deere 5315F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4573738
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 5663 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.03.2008, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH JX1075N Profi
9
Case IH JX1075N Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4573207
  55270 Zornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 56 kW, Ώρες λειτουργίας: 1040 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
24.390,24 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD3.50  UPGR  4X4
8
New Holland TD3.50 UPGR 4X4
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4572733
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.55 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
19.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 622