Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland John Deere Fendt Deutz-Fahr Yanmar Massey Ferguson McCormick Case IH
Ferrari F96, Knicklenker, BJ 91, restauriert, s. Details
21
ΝΈΑ Ferrari F96, Knicklenker, BJ 91, restauriert, s. Details
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5020379 5020379
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2830 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.08.1991, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1
8.900 €
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V
8
ΝΈΑ New Holland TN75V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5018415 5018415
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3675 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2007, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Landini REX 80
3
ΝΈΑ Landini REX 80
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5018319 5018319
  55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
14.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 50 BOOMER
12
ΝΈΑ New Holland 50 BOOMER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5018214 5018214
  2391PN Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 200 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 260/70R16, Ελαστικά πίσω: 360/70R24
21.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T 4 90 F
6
ΝΈΑ New Holland T 4 90 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017824 5017824
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 590 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 260.70.20, Ελαστικά πίσω: 340.85.28
31.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota stv40
12
ΝΈΑ Kubota stv40
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017600 5017600
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 645 KA Allrad Servo Schmalspurtraktor Schmalspur 6er Serie
19
ΝΈΑ Eicher 645 KA Allrad Servo Schmalspurtraktor Schmalspur 6er Serie
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017588 5017588
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.680,67 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtrac 22
11
ΝΈΑ Farmtrac 22
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017249 5017249
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
12.043 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtrac 26
10
ΝΈΑ Farmtrac 26
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017237 5017237
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
15.583,89 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtrac 30
14
ΝΈΑ Farmtrac 30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017236 5017236
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.043 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 21 S
6
ΝΈΑ Holder A 21 S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5017223 5017223
  53894 Mechernich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2402 h, Μέγιστη ταχύτητα: 18 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr tractor smalspoor DEUTZ AGROKID 230 D05S 4x4 mitsubishi diesel AGROKID 230 tractor smalspoor DEUTZ AGROKID 230 D05S 4x4 mitsubis
16
Deutz-Fahr tractor smalspoor DEUTZ AGROKID 230 D05S 4x4 mitsubishi diesel AGROKID 230 tractor smalspoor DEUTZ AGROKID 230 D05S 4x4 mitsubis
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5015221 5015221
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 3600 h
8.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1026R + 60"
8
John Deere 1026R + 60"
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5014262 5014262
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 150 h
20.418 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 3265 AHL
20
Iseki TH 3265 AHL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5011931 5011931
  31633 Leese, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1043 h
17.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B2311 HDB-C
7
Kubota B2311 HDB-C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5011395 5011395
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
29.850 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 342 AS Schmalspur Allrad Schmalspurtraktor 42 PS 3710 AS
18
Eicher 342 AS Schmalspur Allrad Schmalspurtraktor 42 PS 3710 AS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5010483 5010483
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota L3250 DS
10
Kubota L3250 DS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5010341 5010341
  7271 LH Borculo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 2421 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.42 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki SG15
17
Iseki SG15
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5009129 5009129
  48527 Nordhorn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
3.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 535 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3720 LA Allrad 35 PS
19
Eicher 535 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3720 LA Allrad 35 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5009119 5009119
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1018 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
15.850 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki TLE 3400 mit Frontlader
7
Iseki TLE 3400 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5008785 5008785
  68239 Mannheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2019, ...
19.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Τιμή ενοικίασης ανά μήνα κατόπιν αιτήματος
Δείτε αγγελία
Fendt 260v
4
Fendt 260v
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5008750 5008750
  76829 Landau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Εξωτερικό πλάτος: 125.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
15.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Portaal tractor
9
Deutz-Fahr Portaal tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5008749 5008749
  5816 AE Vredepeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2019, Εξωτερικό πλάτος: 2.85 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krieger KS 50 A Schmalspurtraktor Allrad Schmalspur 50 PS Traktor
19
Krieger KS 50 A Schmalspurtraktor Allrad Schmalspur 50 PS Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5008080 5008080
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1774 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
8.850 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Farmtrac 22
10
ΝΈΑ Farmtrac 22
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5008023 5008023
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.02 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.740 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3645 GE
9
Massey Ferguson 3645 GE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5007948 5007948
  16945 Halenbeck-Rohlsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 4250 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
18.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 565