Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
New Holland TD 5030
13
ΝΈΑ New Holland TD 5030
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4269197
  7622 AW Borne, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 1670 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota STV32
4
ΝΈΑ Kubota STV32
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4269009
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3447 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gutbrod 2500
9
ΝΈΑ Gutbrod 2500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267059
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 2430 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.1980
3.900 €
Δείτε αγγελία
Kubota Kubota ST341 C
9
ΝΈΑ Kubota Kubota ST341 C
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267046
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.27 m, ...
25.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20 SN Kleintraktor  **NEU**
6
ΝΈΑ Goldoni BASE 20 SN Kleintraktor **NEU**
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267038
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 0.80 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
8.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260VA
10
Fendt 260VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4267033
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1999, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Yanmar  FX 20 D Allrad Traktor Schlepper mit Frontlader
12
Yanmar FX 20 D Allrad Traktor Schlepper mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4266895
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 792 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής
5.990 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435
10
Massey Ferguson 3435
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4266835
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3098 h, Σύστημα κλιματισμού, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 650X16, Ελαστικά πίσω: 320/85R28
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Quantum 80N
18
Case IH Quantum 80N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4265977
  7433 Mariasdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 HST
8
Carraro TTR 4400 HST
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4263747
  2273 Podgorci, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 2590 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
6.500 €
Δείτε αγγελία
Krieger KS 30 A
11
Krieger KS 30 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4263379
  64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 6.00-12, Ελαστικά πίσω: 7.50-18
7.250 €
Δείτε αγγελία
Kubota B2350 "Winterdienstpaket" ab 0.0%
7
Kubota B2350 "Winterdienstpaket" ab 0.0%
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4263147
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4115
7
John Deere 4115
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4262951
  GL20 7EF Tewkesbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 2856 h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, Κατηγορία 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eicher PUMA ES 201 Schmalspur Schmalspurtraktor Oldtimer
16
Eicher PUMA ES 201 Schmalspur Schmalspurtraktor Oldtimer
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4261952
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Εξωτερικό πλάτος: 0.90 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, 540, Κατηγορία 1
6.850 €
Δείτε αγγελία
Dexheimer 222 Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad Kleintraktor
18
Dexheimer 222 Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad Kleintraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4261951
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
6.850 €
Δείτε αγγελία
New Holland T4.100N
12
New Holland T4.100N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4261732
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
52.815 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other HONDA 6522
6
Sonstige / Other HONDA 6522
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4261575
  79288 Gottenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1922 h
7.479 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Solaris 55 DT
2
SAME Solaris 55 DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260987
  88484 Gutenzell , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Schmalspur Frontlader Landsberg 203 / 250 / 260 VA
9
Fendt Schmalspur Frontlader Landsberg 203 / 250 / 260 VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260982
  97461 Hofheim, Γερμανία
Τροχοφόρος φορτωτής
1.850 €
Δείτε αγγελία
Yanmar EB 3100 baugleich John Deere 2032 R
4
Yanmar EB 3100 baugleich John Deere 2032 R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260489
  31832 Alferde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 32 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.28 m, ...
19.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 1401D
2
Hako 1401D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260452
  59846 Sundern, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %
3.000 €
Δείτε αγγελία
Kubota ST-30
8
Kubota ST-30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4260386
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
6.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher  542 AS / 3722 AL Allrad Schmalspur Traktor Schlepper
11
Eicher 542 AS / 3722 AL Allrad Schmalspur Traktor Schlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4258607
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.02.1984, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault R70SV
Renault R70SV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4257883
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4420 h, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sauerburger fxs 751
5
Sauerburger fxs 751
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4257625
  67670 MOMMENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.5 L 15, Ελαστικά πίσω: 280/80 R 20
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 558