Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Ferbo 110-540 i 110-500
5
Ferbo 110-540 i 110-500
Συστήματα άρδευσης, gat2204369
55-216 Domaniow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 540.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Irrimec MG
6
Irrimec MG
Συστήματα άρδευσης, gat2183508
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 580.00 m
10.115 €
13.000 €

με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Irrifrance Van Micro tot Optima
Βίντεο
20
Irrifrance Van Micro tot Optima
Συστήματα άρδευσης, gat1527591
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Perrot Peromat TR63
3
Perrot Peromat TR63
Συστήματα άρδευσης, gat3138975
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 560.00 m
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrimec Opti-Rain ST4
9
Irrimec Opti-Rain ST4
Συστήματα άρδευσης, gat3749568
27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
8.400 €

Δείτε αγγελία
Idrofoglia 125/340
7
Idrofoglia 125/340
Συστήματα άρδευσης, gat3679622
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
42.350 €
με 21% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrimec FF1-110 TG 370
5
Irrimec FF1-110 TG 370
Συστήματα άρδευσης, gat3692999
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 370.00 m
8.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
7.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SH 400
3
Sonstige / Other SH 400
Συστήματα άρδευσης, gat3704704
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.142 €
με 19% ΦΠΑ
2.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich Primus 2800
8
Beinlich Primus 2800
Συστήματα άρδευσης, gat3726212
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Beregeningsset
3
Beregeningsset
Συστήματα άρδευσης, gat3718020
8131ST wijhe, Ολλανδία
1.210 €
με 21% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
pompset ( 2 stuks) motorpompset
3
pompset ( 2 stuks) motorpompset
Συστήματα άρδευσης, gat3713630
5427 DC Boekel, Ολλανδία
1.750 €

Δείτε αγγελία
Beinlich Monsun 3000 II
5
Beinlich Monsun 3000 II
Συστήματα άρδευσης, gat3716566
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
39.270 €
με 19% ΦΠΑ
33.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Marani GTS090B
3
Marani GTS090B
Συστήματα άρδευσης, gat3707491
56766 Ulmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 600.00 m
40.724 €
με 19% ΦΠΑ
34.222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrifrance  Irrigation System
5
Irrifrance Irrigation System
Συστήματα άρδευσης, gat3768815
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Euromach MP03IC 32 256
5
Euromach MP03IC 32 256
Συστήματα άρδευσης, gat3611116
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.000 €
με 19% ΦΠΑ
14.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Rainboy 55-100 TIS
11
Bauer Rainboy 55-100 TIS
Συστήματα άρδευσης, gat3623787
85551 Kirchheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.975 €

Δείτε αγγελία
Irrifrance Optima
9
Irrifrance Optima
Συστήματα άρδευσης, gat3596183
4702 TT Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 330.00 m
8.500 €

Δείτε αγγελία
Aqua Pro Irtec 120 GI 540 F8/I
10
Aqua Pro Irtec 120 GI 540 F8/I
Συστήματα άρδευσης, gat3531012
49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 540.00 m
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Aqua Pro Irtec 110 G 450 ES
9
Aqua Pro Irtec 110 G 450 ES
Συστήματα άρδευσης, gat3530999
49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 450.00 m
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Schlauch Titan 2F
3
Sonstige / Other Schlauch Titan 2F
Συστήματα άρδευσης, gat3519558
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
530 €
με 19% ΦΠΑ
445 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Beregungsaggregat
8
Beregungsaggregat
Συστήματα άρδευσης, gat3526447
31234 Edemissen, Γερμανία
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich DR085-70FL
10
Beinlich DR085-70FL
Συστήματα άρδευσης, gat3526445
31234 Edemissen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
17.200 €
με 19% ΦΠΑ
14.454 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ocmis 100 VR
3
Ocmis 100 VR
Συστήματα άρδευσης, gat3528680
64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Volmerink 90-380
6
Volmerink 90-380
Συστήματα άρδευσης, gat3535861
47574 Goch, Γερμανία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 380.00 m
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hobein R2 90/245 BEREGENINGSHASPEL
16
Hobein R2 90/245 BEREGENINGSHASPEL
Συστήματα άρδευσης, gat3523433
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Beinlich Primus 2800 I-CS
3
Beinlich Primus 2800 I-CS
Συστήματα άρδευσης, gat3518888
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
29.143 €
με 19% ΦΠΑ
24.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hüdig Iromat I
8
Hüdig Iromat I
Συστήματα άρδευσης, gat3443042
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988
6.902 €
με 19% ΦΠΑ
5.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GECOMI 110RH475
16
GECOMI 110RH475
Συστήματα άρδευσης, gat3510273
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 475.00 m
8.999 €
με 19% ΦΠΑ
7.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SH 400
4
Sonstige / Other SH 400
Συστήματα άρδευσης, gat3504003
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.249 €
με 19% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 250