Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα άρδευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα άρδευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Hüdig Irromat 2 RED
7
Hüdig Irromat 2 RED
Συστήματα άρδευσης, gat3556879
29482 Küsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 400.00 m
22.400 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ferbo 110-540 i 110-500
5
Ferbo 110-540 i 110-500
Συστήματα άρδευσης, gat2204369
55-216 Domaniow, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 540.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Irrimec MG
6
Irrimec MG
Συστήματα άρδευσης, gat2183508
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 580.00 m
10.115 EUR
13.000 EUR

με 19% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Perrot Peromat TR63
3
Perrot Peromat TR63
Συστήματα άρδευσης, gat3138975
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 560.00 m
35.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Beinlich Program 2000
8
Beinlich Program 2000
Συστήματα άρδευσης, gat3443297
29482 Küsten, Γερμανία
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrifrance st - 3
5
Irrifrance st - 3
Συστήματα άρδευσης, gat3660944
5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
4.538 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferbo GE 100-450
5
Ferbo GE 100-450
Συστήματα άρδευσης, gat3660457
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 450.00 m
13.915 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich Primus 2800
8
Beinlich Primus 2800
Συστήματα άρδευσης, gat3659868
31188 Holle, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer Rainstar Rainator
6
Bauer Rainstar Rainator
Συστήματα άρδευσης, gat3658956
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Beinlich Monsun 3000 II
5
Beinlich Monsun 3000 II
Συστήματα άρδευσης, gat3655289
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrimec 90ST360
5
Irrimec 90ST360
Συστήματα άρδευσης, gat3648363
1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 360.00 m
5.990 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Rainstar E31
3
Bauer Rainstar E31
Συστήματα άρδευσης, gat3624791
04808 Wurzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
9.508 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Rainboy 55-100 TIS
11
Bauer Rainboy 55-100 TIS
Συστήματα άρδευσης, gat3623787
85551 Kirchheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
2.975 EUR

Δείτε αγγελία
Bauer F3/60
4
Bauer F3/60
Συστήματα άρδευσης, gat3614863
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
1.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landini
4
Landini
Συστήματα άρδευσης, gat3611120
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
4.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.613 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Euromach MP03IC 32 256
Συστήματα άρδευσης, gat3611118
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.286 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hobein VR 3
2
Hobein VR 3
Συστήματα άρδευσης, gat3611117
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
18.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Euromach MP03IC 32 256
5
Euromach MP03IC 32 256
Συστήματα άρδευσης, gat3611116
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.286 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hobein VR 4
2
Hobein VR 4
Συστήματα άρδευσης, gat3611113
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
21.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
electropomp electropomp
4
electropomp electropomp
Συστήματα άρδευσης, gat3608407
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
908 EUR
με 21% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Irrifrance Optima
9
Irrifrance Optima
Συστήματα άρδευσης, gat3596183
4702 TT Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 330.00 m
8.500 EUR

Δείτε αγγελία
Hüdig Irromat
6
Hüdig Irromat
Συστήματα άρδευσης, gat3592100
29482 Küsten, Γερμανία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
2.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Beinlich Monsun MB 3700
Συστήματα άρδευσης, gat3589785
29378 Wittingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hüdig Beregnungsanlage 120/600
Συστήματα άρδευσης, gat3589784
29378 Wittingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hüdig Iromat IV TD Red 120/600
Συστήματα άρδευσης, gat3589783
29378 Wittingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hüdig HC 910/503/84 mit 500 Li
Συστήματα άρδευσης, gat3589772
38474 Tülau-Voitze, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco 90-400
2
Kaweco 90-400
Συστήματα άρδευσης, gat3585784
47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 400.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer 110 - 300
2
Bauer 110 - 300
Συστήματα άρδευσης, gat3574047
25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Irtec 110 G/F regenhaspel met pompset
17
Irtec 110 G/F regenhaspel met pompset
Συστήματα άρδευσης, gat3569098
9665 PX Oude Pekela, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
39.325 EUR
με 21% ΦΠΑ
32.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer 90-300
9
Bauer 90-300
Συστήματα άρδευσης, gat3559079
6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 300.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 232