Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bauer Rohre ; 100 ; 159; 203 ;
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5284869 5284869
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος: 6.00 m, Πλήθος: 1200, Διάμετρος: 203 mm, Τύπος: Σωλήνας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Raesa Laval 80
6
Raesa Laval 80
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5258536 5258536
  1681 PD Zwaagdijk, Ολλανδία
Μήκος: 6.00 m, Πλήθος: 1160, Διάμετρος: 80 mm, Τύπος: Σωλήνας
16.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Verschlauchungstechnik  STORZ Schlauchkupplung für Klemmring 102 4" VT
7
Verschlauchungstechnik STORZ Schlauchkupplung für Klemmring 102 4" VT
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5255971 5255971
  21729 Freiburg/Elbe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Aquapro Sonderangebot: Beregnungsschlauch / Flachschlauch
7
Aquapro Sonderangebot: Beregnungsschlauch / Flachschlauch
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5144765 5144765
  28832 Achim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος: 100.00 m, Πλήθος: 5, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Deutschland PVC - Druckrohr DN150/160 PN 12,5
2
Deutschland PVC - Druckrohr DN150/160 PN 12,5
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5131854 5131854
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος: 6.00 m, Πλήθος: 1000, Διάμετρος: 160 mm, Τύπος: Σωλήνας
8  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Transportslang 6 duim
2
Transportslang 6 duim
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5079602 5079602
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Μήκος: 20.00 m, Πλήθος: 5, Διάμετρος: 152 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
BUCHHOLZ 102mm Farmer Flachschlauch 90 102 110 127 152
8
BUCHHOLZ 102mm Farmer Flachschlauch 90 102 110 127 152
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 5010060 5010060
  29227 Celle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος: 100.00 m, Πλήθος: 10, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
9  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Verschlauchungstechnik  Ziehschlauch PROFI ZS PU
8
Verschlauchungstechnik Ziehschlauch PROFI ZS PU
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 4896556 4896556
  38364 Schöningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
diverse DDR Beregnungsrohre 90 mm diverse gebrauchte Beregnungsrohre 90mm
3
diverse DDR Beregnungsrohre 90 mm diverse gebrauchte Beregnungsrohre 90mm
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 4766562 4766562
  49824 Laar, Γερμανία
Μήκος: 6.00 m, Διάμετρος: 90 mm, Τύπος: Σωλήνας
20  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Gollmer&Hummel Hilcoflex 110mm
3
Gollmer&Hummel Hilcoflex 110mm
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 4660867 4660867
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος: 100.00 m, Πλήθος: 10, Διάμετρος: 110 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
10,20  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Gollmer&Hummel Hilcoflex
2
Gollmer&Hummel Hilcoflex
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 4542251 4542251
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος: 100.00 m, Πλήθος: 10, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
9  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Irrifrance Rura stalowe do laczenia pom
2
Irrifrance Rura stalowe do laczenia pom
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 3890760 3890760
  73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Μήκος: 2.80 m, Διάμετρος: 180 mm
76  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Golden Rain 102 mm / 4''
8
Golden Rain 102 mm / 4''
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 3536686 3536686
  4823 ZD Breda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Μήκος: 660.00 m, Πλήθος: 110, Διάμετρος: 102 mm
52  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Irridelta
6
Irridelta
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 3303739 3303739
  73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Μήκος: 9.00 m, Διάμετρος: 150 mm
50  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Flachschlauch / Beregnungsschlauch - Top Preise!
5
Flachschlauch / Beregnungsschlauch - Top Preise!
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 3297104 3297104
  7163 Andau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Volmering Wassersparschaltung
2
Volmering Wassersparschaltung
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 3228977 3228977
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Volmering Schlauchhaspel Hydr.-Spulgerät
Volmering Schlauchhaspel Hydr.-Spulgerät
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2738746 2738746
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
9.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vomering Schlauchhaspel Schlauch Trommel
3
Vomering Schlauchhaspel Schlauch Trommel
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2738687 2738687
  46395 Bocholt-Biemenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Laval & Humet Diam. 100-120mm
2
Laval & Humet Diam. 100-120mm
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2514219 2514219
  5541 BC Reusel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Golden Rain Golden Rain Anvoerbuizen
3
Golden Rain Golden Rain Anvoerbuizen
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2509125 2509125
  4702 TT Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Μήκος: 6.00 m, Διάμετρος: 102 mm
52  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Eigenbau Firma Erkes Schauchhaspel
7
Eigenbau Firma Erkes Schauchhaspel
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2436672 2436672
  47574 Goch - Asperden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μήκος: 47.00 m, Διάμετρος: 90 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
10,00 €/mtr. Beregnungsschlauch Synthetik Hilcoflex A, 102 mm
10,00 €/mtr. Beregnungsschlauch Synthetik Hilcoflex A, 102 mm
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2233745 2233745
  47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος: 102 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
10  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Brüggen SH 6 - SH 9
12
Brüggen SH 6 - SH 9
Σωλήνες/εύκαμπτοι σωλήνες, 2150399 2150399
  49770 Herzlake-Westrum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μήκος: 1080.00 m, Διάμετρος: 127 mm, Τύπος: Εύκαμπτος σωλήνας
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
 
Αποτελέσματα 1 - 23 από 23
1