Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυτευτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gruse VL 19 KL
3
ΝΈΑ Gruse VL 19 KL
Φυτευτικές μηχανές, 3932137
62-200 Gniezno, Πολωνία
Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Structural 4 rijer
10
ΝΈΑ Structural 4 rijer
Φυτευτικές μηχανές, 3930774
1771 RR wieringerwerf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991, Αριθμός σειρών: 4
7.865 €
με 21% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hassia KLS pootmachine
10
Hassia KLS pootmachine
Φυτευτικές μηχανές, 3930725
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KL
7
Grimme GL 34 KL
Φυτευτικές μηχανές, 3930358
31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αριθμός σειρών: 4
11.543 €
με 19% ΦΠΑ
9.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metz Kombinetta
9
Metz Kombinetta
Φυτευτικές μηχανές, 3929136
76863 Herxheim, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 3
600 €

Δείτε αγγελία
Prusinowska Pflanzmaschinen/Seedling planter/Planteuse 2 rangs
10
Prusinowska Pflanzmaschinen/Seedling planter/Planteuse 2 rangs
Φυτευτικές μηχανές, 3928111
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
644 €
με 23% ΦΠΑ
523 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Standen H200
2
Standen H200
Φυτευτικές μηχανές, 3926358
SG7 5EE Baldock, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αριθμός σειρών: 2
2.316 €
με 20% ΦΠΑ
1.930 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse
12
Gruse
Φυτευτικές μηχανές, 3923929
27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 4
1.200 €

Δείτε αγγελία
AGRO-MAX Pflanzmaschinen/ Sadzarka kubeczkowa/Cup planter
5
AGRO-MAX Pflanzmaschinen/ Sadzarka kubeczkowa/Cup planter
Φυτευτικές μηχανές, 3920098
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
3.218 €
με 23% ΦΠΑ
2.616 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MAX Pflanzmaschinen/ Sadzarka do rozsady 2-rzędowa
3
AGRO-MAX Pflanzmaschinen/ Sadzarka do rozsady 2-rzędowa
Φυτευτικές μηχανές, 3920050
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
644 €
με 23% ΦΠΑ
523 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Underhaug/Kverneland aardappelpoter
7
Underhaug/Kverneland aardappelpoter
Φυτευτικές μηχανές, 3917761
5460 GG Veghel, Ολλανδία
4.840 €
με 21% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά EHO -Pootmachine
8
EHO -Pootmachine
Φυτευτικές μηχανές, 3917561
5460 GG Veghel, Ολλανδία
3.328 €
με 21% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Fedele Duplex 4
6
Fedele Duplex 4
Φυτευτικές μηχανές, 3917536
5460 GG Veghel, Ολλανδία
10.588 €
με 21% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL-34T
7
Grimme GL-34T
Φυτευτικές μηχανές, 3915917
LT-20123 UKMERGĖ, Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 4
30.250 €
με 21% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn PLANTER 2
2
Kuhn PLANTER 2
Φυτευτικές μηχανές, 3908884
8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003
5.900 €

Δείτε αγγελία
Królik Sadzarka do drzew/krzewów Królik/Trees and bush planter
Królik Sadzarka do drzew/krzewów Królik/Trees and bush planter
Φυτευτικές μηχανές, 3902892
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
1.170 €
με 23% ΦΠΑ
951 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL 20 KLSA
8
Gruse VL 20 KLSA
Φυτευτικές μηχανές, 3898502
29565 Wriedel, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
6.750 €
με 19% ΦΠΑ
5.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland un3100
6
Kverneland un3100
Φυτευτικές μηχανές, 3898413
9130 KIELDRECHT, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών: 4
4.840 €
με 21% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Euro-Jabelmann Euro Leger V4H
6
Euro-Jabelmann Euro Leger V4H
Φυτευτικές μηχανές, 3897522
49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 4
2.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREAT PLAINS #YP-1625-1670
7
GREAT PLAINS #YP-1625-1670
Φυτευτικές μηχανές, 3894762
Calarasi, Ρουμανία
Αριθμός σειρών: 16
27.370 €
με 19% ΦΠΑ
23.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GREAT PLAINS #YP-1625-32TR
14
GREAT PLAINS #YP-1625-32TR
Φυτευτικές μηχανές, 3894758
Calarasi, Ρουμανία
Αριθμός σειρών: 32
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema Structural
10
Miedema Structural
Φυτευτικές μηχανές, 3892722
4306 NL Nieuwerkerk, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 4
10.527 €
με 21% ΦΠΑ
8.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL34K
Βίντεο
3
Grimme GL34K
Φυτευτικές μηχανές, 3892716
52441 Linnich, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
22.140 €
με 10.7% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL34K
3
Grimme GL34K
Φυτευτικές μηχανές, 3892712
52441 Linnich, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
22.140 €
με 10.7% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem
13
Monosem
Φυτευτικές μηχανές, 3890142
3520 Zonhoven, Βέλγιο
Αριθμός σειρών: 6
7.200 €
με 21% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 86