Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυτευτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grimme Kverneland Kuhn Cramer
Kverneland U-DRIL 6.0M
14
Kverneland U-DRIL 6.0M
Φυτευτικές μηχανές, 5401723 5401723
  5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
MC-AGRI Pflanzmaschine für Sträucher u. Bäume
3
MC-AGRI Pflanzmaschine für Sträucher u. Bäume
Φυτευτικές μηχανές, 5398195 5398195
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 1
1.720  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Cramer KARTOFFELPFLANZMASCHINE
18
Cramer KARTOFFELPFLANZMASCHINE
Φυτευτικές μηχανές, 5397928 5397928
  27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
4.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Hackgerät 5 m oder 6,5 m
9
MC-AGRI Hackgerät 5 m oder 6,5 m
Φυτευτικές μηχανές, 5396519 5396519
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 6
6.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme GL 430 mit Imants Spatenmaschi
5
Grimme GL 430 mit Imants Spatenmaschi
Φυτευτικές μηχανές, 5393298 5393298
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 4
115.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Grimme GB 230
5
Grimme GB 230
Φυτευτικές μηχανές, 5393152 5393152
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός σειρών: 2
40.650,41  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
MC-AGRI Pflanzmaschine Gemma S290/2,  5-reihig
11
MC-AGRI Pflanzmaschine Gemma S290/2, 5-reihig
Φυτευτικές μηχανές, 5390558 5390558
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 5
3.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Kartoffelhäufler U865 4-reihig
7
MC-AGRI Kartoffelhäufler U865 4-reihig
Φυτευτικές μηχανές, 5390504 5390504
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 4
2.055  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Kartoffelhäufler U865/9 2-reihig
7
MC-AGRI Kartoffelhäufler U865/9 2-reihig
Φυτευτικές μηχανές, 5390497 5390497
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 2
1.010  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Häufler/Hackgerät 4 -reihig P 475/1
6
MC-AGRI Häufler/Hackgerät 4 -reihig P 475/1
Φυτευτικές μηχανές, 5390455 5390455
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 4
515  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MC-AGRI Häufler/Hackgerät 2 -reihig P475/3
8
MC-AGRI Häufler/Hackgerät 2 -reihig P475/3
Φυτευτικές μηχανές, 5390444 5390444
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 2
645  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Miedema CP42
5
Miedema CP42
Φυτευτικές μηχανές, 5382113 5382113
  4561VD Hulst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 4
17.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
FEDELE MAX - M - 4 - E    Becherpflanzmaschine  - pflanzt auch unter Folie
12
FEDELE MAX - M - 4 - E Becherpflanzmaschine - pflanzt auch unter Folie
Φυτευτικές μηχανές, 5379870 5379870
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 4
11.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
FEDELE MAX  Becherpflanzmaschine ( auch für Folie geeignet)
6
FEDELE MAX Becherpflanzmaschine ( auch für Folie geeignet)
Φυτευτικές μηχανές, 5378987 5378987
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 4
7.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Monosem PNU
5
Monosem PNU
Φυτευτικές μηχανές, 5372985 5372985
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Αριθμός σειρών: 4
2.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Ferrari F-max 4
6
Ferrari F-max 4
Φυτευτικές μηχανές, 5372263 5372263
  55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Αριθμός σειρών: 4
5.711  €
logo
Στείλτε email
Grimme GL 34 KG
11
Grimme GL 34 KG
Φυτευτικές μηχανές, 5352676 5352676
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 4
10.500  €
εξ. 23% ΦΠΑ
Στείλτε email
Standen SP200
Standen SP200
Φυτευτικές μηχανές, 5351599 5351599
  Boston Road, Spilsby, PE23 5HQ, Μεγ. Βρετανία
7.582  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Lännen -
5
Lännen -
Φυτευτικές μηχανές, 5343828 5343828
  2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Nobels PLM 1800
5
Nobels PLM 1800
Φυτευτικές μηχανές, 5343352 5343352
  2131 LV Hoofddorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 5
7.950  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme GB 215
10
Grimme GB 215
Φυτευτικές μηχανές, 5323475 5323475
  31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 2
20.250  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Agro-Osek SONDERANGEBOT Pflanzmaschinen, 2 Reihen/Двухрядная сажалка для рассады
15
Agro-Osek SONDERANGEBOT Pflanzmaschinen, 2 Reihen/Двухрядная сажалка для рассады
Φυτευτικές μηχανές, 5313425 5313425
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020
503  €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige Pelican Cabbage Planter
3
Sonstige Pelican Cabbage Planter
Φυτευτικές μηχανές, 5309391 5309391
  Boston Road, Spilsby, PE23 5HQ, Μεγ. Βρετανία
1.067  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Ferrari FERRARI  MULTIPLA  ; ( sofort lieferbar)
15
Ferrari FERRARI MULTIPLA ; ( sofort lieferbar)
Φυτευτικές μηχανές, 5300832 5300832
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 6
20.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Ferrari F ; MOD. F ; FERARRI ; ( Sofort lieferbar)
10
Ferrari F ; MOD. F ; FERARRI ; ( Sofort lieferbar)
Φυτευτικές μηχανές, 5300810 5300810
  6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Αριθμός σειρών: 4
13.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 110