Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
καλλιέργεια λαχανικών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Carraro καλλιέργεια λαχανικών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Carraro καλλιέργεια λαχανικών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Carraro met hoaf onkruidbrander
13
Carraro met hoaf onkruidbrander
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 4812120 4812120
  3927 CC Renswoude, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro ERGIT TGF 10900
17
Carraro ERGIT TGF 10900
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4876176 4876176
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 73 kW, Ώρες λειτουργίας: 244 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Εξωτερικό πλάτος: 144.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 37 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
36.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro VL115
7
Carraro VL115
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3646398 3646398
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
57.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro FB 75
7
Carraro FB 75
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3974601 3974601
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
33.529 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TN 5800
7
Carraro TN 5800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3528335 3528335
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000   3200 4400
10
Carraro Tigre 4000 3200 4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4884413 4884413
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.03.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
14.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400     TTR
10
Carraro TTR 4400 TTR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4884433 4884433
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 65 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.40 m, ...
18.907,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 3200
5
Carraro Tigre 3200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4837915 4837915
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 31.01.2019, Εξωτερικό πλάτος: 1.38 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
11.176 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000
4
Carraro Tigre 4000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3290408 3290408
  84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ταχύτητα pto: 540, ...
12.520 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro T-4000 II
12
Carraro T-4000 II
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4527431 4527431
  91177 Thalmässing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 22 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ταχύτητα pto: 540, ...
13.613,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 4000 II
16
Carraro Tigre 4000 II
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4356547 4356547
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro SRX 8400
6
Carraro SRX 8400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2773398 2773398
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 II
6
Carraro TTR 4400 II
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2186410 2186410
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Διάταξη οπισθοπορείας, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro  Tigre 4000 mit Frontlader
4
Carraro Tigre 4000 mit Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3250588 3250588
  84478 Waldkraiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Εξωτερικό πλάτος: 1.33 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
16.722 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TIGRE 4000
5
Carraro TIGRE 4000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2172975 2172975
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 7.50-16, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro SX 7800 S
7
Carraro SX 7800 S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2345724 2345724
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.24 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 320/70R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro Supertigre 5800
4
Carraro Supertigre 5800
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2345700 2345700
  73614 Schorndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.13 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro kniktractor
12
Carraro kniktractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4904907 4904907
  7381 BA Klarenbeek, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 2415 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540/1000
6.950 €
Δείτε αγγελία
Carraro SRX 8400
17
Carraro SRX 8400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4202821 4202821
  77815 Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 300/70 R20, Ελαστικά πίσω: 300/70 R20
36.134,45 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Tigre 3200 / TTR 4400 mit/ohne Seilwinde Mulcher Kehrmaschine Heckcontainer Kleintraktor
10
Carraro Tigre 3200 / TTR 4400 mit/ohne Seilwinde Mulcher Kehrmaschine Heckcontainer Kleintraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4815803 4815803
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Ταχύτητα pto: 540
10.504,20 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TRX 6400
14
Carraro TRX 6400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4925642 4925642
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 1990 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
10.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TTR 4400 HST, BJ 2005, 1980 BST, Drehsitz, neu lackiert, FH, FZW, HZW, HH, Ölanschlüsse vo/hi
16
Carraro TTR 4400 HST, BJ 2005, 1980 BST, Drehsitz, neu lackiert, FH, FZW, HZW, HH, Ölanschlüsse vo/hi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4863422 4863422
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1980 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας
11.756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Carraro omkeer 4400 hst
7
Carraro omkeer 4400 hst
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4853640 4853640
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1918, Ώρες λειτουργίας: 4400 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro tigre 4000
8
Carraro tigre 4000
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4750388 4750388
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
12.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro TTR-4400
6
Carraro TTR-4400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4894918 4894918
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 3298 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 25
1