Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
LKW
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Porsche 429 Export
Βίντεο
20
Porsche 429 Export
Τρακτέρ, aat3452454
2514 Traiskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1962, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Ημερομηνία εγγραφής: 28.05.1962, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κύλινδρος: 4, ...
65.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valtra T202V
13
Valtra T202V
Τρακτέρ, aat3584848
39606 Osterburg OT Dobbrun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 5140 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, ...
55.930 EUR
65.450 EUR

με 19% ΦΠΑ
47.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Challenger MT 765C
5
Challenger MT 765C
Τρακτέρ, aat2857418
83-111 Miłobądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 3670 h, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μπροστινά βάρη, ...
141.450 EUR
με 23% ΦΠΑ
115.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium Power Quad Plus
4
John Deere 6320 Premium Power Quad Plus
Τρακτέρ, aat3587276
48703 Stadtlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 2984 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 24, ...
45.815 EUR
με 19% ΦΠΑ
38.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
New Holland T7.170 Auto Command
19
New Holland T7.170 Auto Command
Τρακτέρ, aat2926990
6321 RC Wijlre, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
76.170 EUR
με 21% ΦΠΑ
62.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
New Holland L 95
10
ΝΈΑ New Holland L 95
Τρακτέρ, aat3612657
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
18.921 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 720 PROFI
18
ΝΈΑ Fendt 720 PROFI
Τρακτέρ, aat3612639
8314 RD BANT (N.O.P), Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 147 kW, Ώρες λειτουργίας: 398 h, Κύλινδρος: 6
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 308 LSA
8
ΝΈΑ Fendt Farmer 308 LSA
Τρακτέρ, aat3612616
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 9870 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 6, ...
20.600 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
18.609 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland T 7.250 AC
Τρακτέρ, aat3612614
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T 7.235 PC
6
ΝΈΑ New Holland T 7.235 PC
Τρακτέρ, aat3612613
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland T 7.250 PC
Τρακτέρ, aat3612612
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 173 kW, Ώρες λειτουργίας: 2800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
New Holland T 7.185 AC
6
ΝΈΑ New Holland T 7.185 AC
Τρακτέρ, aat3612611
25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zetor 5245
5
ΝΈΑ Zetor 5245
Τρακτέρ, aat3612603
63633, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4350 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1987, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
12.500 EUR

Δείτε αγγελία
JCB  Fastrac 155-80 TURBO
20
ΝΈΑ JCB Fastrac 155-80 TURBO
Τρακτέρ, aat3612597
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 2061 h, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Κύλινδρος: 6, ...
22.900 EUR

Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3
Τρακτέρ, aat3612591
32312 Luebbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
29.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
27.010 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere TRAKTOR 2650
4
ΝΈΑ John Deere TRAKTOR 2650
Τρακτέρ, aat3612588
5973 Lottum, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 1260 h, Ελαστικά μπροστά: 7.5-18, Ελαστικά πίσω: 11.2R48
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere TRAKTOR 1030
3
ΝΈΑ John Deere TRAKTOR 1030
Τρακτέρ, aat3612587
5973 Lottum, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 11100 h, Ελαστικά μπροστά: 7.50x16, Ελαστικά πίσω: 13.6R36
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 8420
8
ΝΈΑ John Deere 8420
Τρακτέρ, aat3612586
83-031 Łęgowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 8224 h
42.900 EUR

Δείτε αγγελία
Fiat 980 DT
9
ΝΈΑ Fiat 980 DT
Τρακτέρ, aat3612584
59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 7715 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 5.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, ...
11.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.664 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH MX90C
18
ΝΈΑ Case IH MX90C
Τρακτέρ, aat3612582
4741 TP Hoeven, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 13200 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr 4110 Profi
15
ΝΈΑ Steyr 4110 Profi
Τρακτέρ, aat3612577
4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
73.810 EUR
με 21% ΦΠΑ
61.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 7718 Dyna-VT
10
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 7718 Dyna-VT
Τρακτέρ, aat3612572
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 125
20
ΝΈΑ Case IH Maxxum 125
Τρακτέρ, aat3612561
4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 452 h, AdBlue, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Massey Ferguson 5713 Efficient Dyna-
Τρακτέρ, aat3612558
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 558 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ελαστικά μπροστά: 480/65R28, Ελαστικά πίσω: 600/65R38
94.605 EUR
με 19% ΦΠΑ
79.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6614 Efficient Dyna
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 6614 Efficient Dyna
Τρακτέρ, aat3612555
27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 778 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, ...
99.960 EUR
με 19% ΦΠΑ
84.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 936 Vario S4 Profi P
5
ΝΈΑ Fendt 936 Vario S4 Profi P
Τρακτέρ, aat3612553
17217 Penzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 269 kW, Ώρες λειτουργίας: 1535 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Σύστημα κλιματισμού, ...
217.770 EUR
με 19% ΦΠΑ
183.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH Farmall 115 U PRO EP
5
ΝΈΑ Case IH Farmall 115 U PRO EP
Τρακτέρ, aat3612552
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 1135 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6210R
8
ΝΈΑ John Deere 6210R
Τρακτέρ, aat3612536
27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 6812 h, Ημερομηνία εγγραφής: 17.08.2012, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
74.970 EUR
με 19% ΦΠΑ
63.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 7700
13
ΝΈΑ John Deere 7700
Τρακτέρ, aat3612534
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 16000 h, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 8737
8
ΝΈΑ Massey Ferguson 8737
Τρακτέρ, aat3612527
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινά βάρη, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 12092