Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Trelleborg Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Trelleborg Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Trelleborg TM 700
3
Trelleborg TM 700
Ζαντολάστιχα, 1950384 1950384
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
2.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg Twin Radial Neu aus Umbereifung
7
Trelleborg Twin Radial Neu aus Umbereifung
Ζαντολάστιχα, 4893022 4893022
  47802 Krefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 28.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
1.897 €
Δείτε αγγελία
Trelleborg 15 x 30 mit 480/70 - 30
5
Trelleborg 15 x 30 mit 480/70 - 30
Ζαντολάστιχα, 4806707 4806707
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
1.000 €
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 800
7
Trelleborg TM 800
Ζαντολάστιχα, 4795700 4795700
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 33x12-20 Vollgummi wie 12-16.5
5
Trelleborg 33x12-20 Vollgummi wie 12-16.5
Ζαντολάστιχα, 4472299 4472299
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 20.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 20 mm, ...
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 700
7
Trelleborg TM 700
Ζαντολάστιχα, 4795678 4795678
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 520/70R30
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 11.2R48 Trelleborg TM100 Komplettrad Demo, Fendt Felge
2
Trelleborg 11.2R48 Trelleborg TM100 Komplettrad Demo, Fendt Felge
Ζαντολάστιχα, 2662525 2662525
  49838 Langen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R48
750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 900  710/75 R42 - 600/70 R34
4
Trelleborg TM 900 710/75 R42 - 600/70 R34
Ζαντολάστιχα, 4781666 4781666
  52146 Wuerselen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75 R42 - 600/70 R34
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 900 High Power
9
Trelleborg TM 900 High Power
Ζαντολάστιχα, 2966212 2966212
  49593 Bersenbrück, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/60R34
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 710/75R42 + 600/65R34
7
Trelleborg 710/75R42 + 600/65R34
Ζαντολάστιχα, 4793205 4793205
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75R42
4.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 2 Kompletträder mit Reifen Twin 404 1 x 400/55-17,5 und 1 x 400 - 17,5 auf 6-Loch Felgen
10
Trelleborg 2 Kompletträder mit Reifen Twin 404 1 x 400/55-17,5 und 1 x 400 - 17,5 auf 6-Loch Felgen
Ζαντολάστιχα, 4751527 4751527
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 400 - 17,5
229 €
Δείτε αγγελία
Trelleborg 480/45-17  IMP
4
Trelleborg 480/45-17 IMP
Ζαντολάστιχα, 4898485 4898485
  64401 Gross-Bieberau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Trelleborg 500/60-26.5 12 PR Twin 414
4
Trelleborg 500/60-26.5 12 PR Twin 414
Ζαντολάστιχα, 4857442 4857442
  17109 Demmin, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διαστάσεις ελαστικών:
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 600  340/85 R24
4
Trelleborg TM 600 340/85 R24
Ζαντολάστιχα, 4878021 4878021
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg T404 850/50-30.5 Räder
8
Trelleborg T404 850/50-30.5 Räder
Ζαντολάστιχα, 4809158 4809158
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 850/50-30.5
3.097,35 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 250/80-18   Trelleborg IM110
4
Trelleborg 250/80-18 Trelleborg IM110
Ζαντολάστιχα, 3094949 3094949
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 280/70R18   Trelleborg TM700
4
Trelleborg 280/70R18 Trelleborg TM700
Ζαντολάστιχα, 3094938 3094938
  88212 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός
567,23 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 600/65R34 Trelleborg für Fendt 930 -936 Vorderachse
4
Trelleborg 600/65R34 Trelleborg für Fendt 930 -936 Vorderachse
Ζαντολάστιχα, 1812672 1812672
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R34
3.571 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 600/65 R28
6
Trelleborg 600/65 R28
Ζαντολάστιχα, 4842911 4842911
  82387 Antdorf, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Τροχός
5.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 420/70R24+540/65R38
8
Trelleborg 420/70R24+540/65R38
Ζαντολάστιχα, 4760994 4760994
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Τύπος: Τροχός
5.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg KOMPLETTRÄDER 620/70R42 TM700 UND 540/65R30 TM 8
6
Trelleborg KOMPLETTRÄDER 620/70R42 TM700 UND 540/65R30 TM 8
Ζαντολάστιχα, 4045634 4045634
  2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί
6.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 650/65 R42
8
Trelleborg 650/65 R42
Ζαντολάστιχα, 4819043 4819043
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 750/75R46 IF - TM1000 High Power
3
Trelleborg 750/75R46 IF - TM1000 High Power
Ζαντολάστιχα, 4869877 4869877
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τροχός
11.715,90 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 480/65R28 600/65R38
3
Trelleborg 480/65R28 600/65R38
Ζαντολάστιχα, 4875188 4875188
  48480 Spelle, Γερμανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R38
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 700 480/70 R28
9
Trelleborg TM 700 480/70 R28
Ζαντολάστιχα, 4859922 4859922
  96052 Bamberg, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Τύπος: Τροχός
1.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 139