Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ισχύς κινητήρα
Κατασκευαστής

Μεταχειρισμένα Claas Lexion 570 Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Claas Lexion 570 Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Claas Lexion 570
11
ΝΈΑ Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4650825 4650825
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 265 kW, Ώρες λειτουργίας: 3400 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, Τρέιλερ κεφαλής, ...
77.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
7
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4645736 4645736
  077010 Afumati, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 3085 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1841 h, ...
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
3
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643913 4643913
  077010 Afumati, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 4455 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Πλάτος κεφαλής: 7.50 m, ...
71.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570 TT
Claas Lexion 570 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643482 4643482
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 920 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, ...
121.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570 TT
9
Claas Lexion 570 TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4643472 4643472
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 1690 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, ...
107.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 MONTANA 4-TRAC
8
Claas LEXION 570 MONTANA 4-TRAC
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4636132 4636132
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 4848 h, Τετρακίνητο, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Εξισωτής, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Περιστροφικός φανός, ...
63.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 C
12
Claas LEXION 570 C
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4635099 4635099
  38170 Schöppenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 287 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Κεφαλή ελαιοκράμβης, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m
125.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas LEXION 570 Montana 4-trac Mähdrescher
11
Claas LEXION 570 Montana 4-trac Mähdrescher
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4633170 4633170
  4774 St. Marienkirchen/Schärding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 313 kW, Ώρες λειτουργίας: 1785 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα
128.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas LEXION 570
15
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4627437 4627437
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 2238 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
90.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
20
Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4625014 4625014
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 3197 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 770 TT, 3D, V1200, 1.570 Bh
19
Claas Lexion 770 TT, 3D, V1200, 1.570 Bh
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4619465 4619465
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 420 kW, Ώρες λειτουργίας: 1571 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, ...
167.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4606839 4606839
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 290 kW, Ώρες λειτουργίας: 4689 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570+TT
19
Claas LEXION 570+TT
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4601636 4601636
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 2262 h
89.626,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 C  VARIO 750
8
Claas LEXION 570 C VARIO 750
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4595912 4595912
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 1521 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.06.2009, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 796 h, Ελαστικά μπροστά: 600/55 -26,5, Ελαστικά πίσω: 800/65 R 32
107.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570
10
Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4591305 4591305
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 291 kW, Ώρες λειτουργίας: 2041 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
99.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
15
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4584079 4584079
  85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 1917 h, Autocontour, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μετρητής χώρου, Αναστροφέας, ...
107.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Lexion 570+ Rotary Combine
14
Claas Lexion 570+ Rotary Combine
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4580136 4580136
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
82.687,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Claas Lexion 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4572308 4572308
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα κλιματισμού, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Θεριστική μηχανή
80.374,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
4
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4559770 4559770
  16909 Heiligengrabe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 2633 h, Σύστημα κλιματισμού, Ελαστικά μπροστά: 680/85 R32, Ελαστικά πίσω: 500/70 R24
98.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 + V 660
Claas LEXION 570 + V 660
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4554292 4554292
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 291 kW, Ώρες λειτουργίας: 2203 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Μέτρηση απώλειας, Αναστροφέας, Πλάτος κεφαλής: 6.60 m, Ελαστικά μπροστά: 800-65-32, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 - 2005 ROK
5
Claas LEXION 570 - 2005 ROK
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4538084 4538084
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
50.000 €
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 MONTA
4
Claas LEXION 570 MONTA
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4533314 4533314
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 2514 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 700.00 m, Αριθμός διατάξεων τινάγματος: 6, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1 h, ...
95.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
7
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4533211 4533211
  17250 PONT L’ABBE D’ARNOULT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 3230 h, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 900.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
80.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570 MONTANA
6
Claas LEXION 570 MONTANA
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4533049 4533049
  31250 REVE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 2453 h, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Αυτοσταθμιζόμενο σύστημα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 660.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1 h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas LEXION 570
3
Claas LEXION 570
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4532942 4532942
  70002 VESOUL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Πλάτος κεφαλής: 750.00 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 2 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
70.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 51