Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα John Deere T670i Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα John Deere T670i Θεριζοαλωνιστικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere T670i Hillmaster 4WD (556/880 BStunden), 6 Schüttler, 7,6m
Βίντεο
19
John Deere T670i Hillmaster 4WD (556/880 BStunden), 6 Schüttler, 7,6m
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4295955
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 292 kW, Ώρες λειτουργίας: 880 h, Τετρακίνητο, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, ...
184.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670i Hillmaster (240/369 BStunden), 6 Schüttler, 625R 7,6 m
Βίντεο
20
John Deere T670i Hillmaster (240/369 BStunden), 6 Schüttler, 625R 7,6 m
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4295949
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 288 kW, Ώρες λειτουργίας: 369 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, ...
199.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere C670i (1791/2370 BStunden), AutoTrac ready, 625R Schneidwerk
Βίντεο
20
John Deere C670i (1791/2370 BStunden), AutoTrac ready, 625R Schneidwerk
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4295944
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 2370 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Εξισωτής κλίσης κόσκινου, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Καμπίνα, ...
79.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670i
9
John Deere T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4294093
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 294 kW, Ώρες λειτουργίας: 881 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Τρέιλερ κεφαλής, ...
119.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 560 i   # 6,70m
10
John Deere T 560 i # 6,70m
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4289479
  17033 Neubrandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 273 kW, Ώρες λειτουργίας: 585 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, Τρέιλερ κεφαλής, Καμπίνα, Μετρητής χώρου, Θεριστική μηχανή, ...
145.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670I
6
John Deere T670I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4230865
  59696 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 1997 h, Μετρητής χώρου, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 1221 h, Ελαστικά μπροστά: 650/75 R32, Ελαστικά πίσω: 540/65 R30
90.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670i HM 4x4
John Deere T670i HM 4x4
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4198530
  077135 Mogsoaia, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 2404 h, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
162.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 670i
9
John Deere T 670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4191342
  06686 Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 334 h, Πλάτος κεφαλής: 8.50 m, Ελαστικά μπροστά: 680/85R32, Ελαστικά πίσω: 480/80R32
195.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 670 i
5
John Deere T 670 i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4119160
  06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1473 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T 670 i
5
John Deere T 670 i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4119161
  06188 Landsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 1278 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, Διαχωριστής ελαιοκράμβης δεξιά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T670I
8
John Deere T670I
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4093235
  06193 Wettin Löbejün, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 608 h, Ελαστικά μπροστά: 680/85 R32, Ελαστικά πίσω: 480/80 R26
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T670i
11
John Deere T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 4044863
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 316 kW, Ώρες λειτουργίας: 1824 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Οριζόντια ρύθμιση μπομπίνας, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Περιστροφικός φανός, ...
105.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670i HM Hillmaster
9
John Deere T670i HM Hillmaster
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3997446
  Wasungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 528 h, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 358 h, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R32 182A8 CFn, Ελαστικά πίσω: 540/65 R30 150D Mits
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere T670i
10
John Deere T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3997443
  Deere Leasing G, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 317 kW, Ώρες λειτουργίας: 524 h, Πλάτος κεφαλής: 7.60 m, Ώρες Τυμπάνου Οινοποίησης: 267 h, Ελαστικά μπροστά: 800/70 R32 182A8 CFn, Ελαστικά πίσω: 540/65 R30 150D Mits
220.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T 670i
10
John Deere T 670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 3910733
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 465 h, Πλάτος κεφαλής: 9.15 m, Ελαστικά μπροστά: 800/65R32, Ελαστικά πίσω: 540/65R30
180.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere JD T670i
3
John Deere JD T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2974552
  14913 Hohenseefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 316 kW, Ώρες λειτουργίας: 680 h, Σύστημα κλιματισμού, Τρέιλερ κεφαλής, Διασκορπιστής λεπτού άχυρου, Μέτρηση απώλειας, Καμπίνα, Θεριστική μηχανή, Πλάτος κεφαλής: 9.18 m, ...
179.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere T670i
10
John Deere T670i
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 2550959
  99439 Großobringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 319 kW, Ώρες λειτουργίας: 1669 h, Autocontour, Υπολογιστής ταξιδίου, Έλεγχος διέλευσης, Μέτρηση απόδοσης GPS, Σύστημα κλιματισμού, Εξισωτής, Διαχωριστής ελαιοκράμβης αριστερά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 17 από 17
1