Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντές δισκοσβάρνες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Amazone Κοντές δισκοσβάρνες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Amazone Κοντές δισκοσβάρνες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone CATROS 3001+
3
ΝΈΑ Amazone CATROS 3001+
Κοντές δισκοσβάρνες, 4217021
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001-2
8
ΝΈΑ Amazone Catros 6001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4216682
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
13.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 7500
5
ΝΈΑ Amazone Catros 7500
Κοντές δισκοσβάρνες, 4216681
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6001-2
4
ΝΈΑ Amazone Catros 6001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4216680
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros + 7501 - 2T + APV Nachsaatgerät
20
ΝΈΑ Amazone Catros + 7501 - 2T + APV Nachsaatgerät
Κοντές δισκοσβάρνες, 4216627
  19395 Klebe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας
31.900 €
32.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5001
4
ΝΈΑ Amazone Catros 5001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4215834
  04617 Starkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 6000
5
Amazone Catros 6000
Κοντές δισκοσβάρνες, 4215053
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 7501-T
10
Amazone Catros 7501-T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4211254
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 7.00 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001 Plus
4
Amazone Catros 3001 Plus
Κοντές δισκοσβάρνες, 4203685
  32469 Raderhorst , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
9.500 €
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+ 3001
6
Amazone Catros+ 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4203385
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 3003
Amazone CATROS 3003
Κοντές δισκοσβάρνες, 4202492
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Certos 6001-2TX
7
Amazone Certos 6001-2TX
Κοντές δισκοσβάρνες, 4201893
  49205 Hasbergen, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 660 mm
63.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros
4
Amazone Catros
Κοντές δισκοσβάρνες, 4201669
  21-500 Biala Podlaska, Πολωνία
5.000 €
Δείτε αγγελία
Amazone Catros + 3001
5
Amazone Catros + 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4200764
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3000
4
Amazone Catros 3000
Κοντές δισκοσβάρνες, 4200763
  35096 Weimar-Niederwalgern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+ 3001
4
Amazone Catros+ 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4200243
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
9.846 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 4001-2
7
Amazone CATROS 4001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4200088
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5501-T
5
Amazone Catros 5501-T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4199044
  09509 Pockau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
16.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001
4
Amazone Catros 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4192451
  66482 Zweibruecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+ 3003 Special
Amazone Catros+ 3003 Special
Κοντές δισκοσβάρνες, 4192063
  Öttl u. Rasch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 3001 Kurzscheibenegge
11
Amazone Catros 3001 Kurzscheibenegge
Κοντές δισκοσβάρνες, 4191486
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.903 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 5501T
7
Amazone CATROS 5501T
Κοντές δισκοσβάρνες, 4190621
  92287 Schmidmühlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 5.50 m, Διάμετρος δίσκου: 460 mm
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros+6002-2
10
Amazone Catros+6002-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 4153303
  18337 Marlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Λοιπά
21.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS+ 3001
7
Amazone CATROS+ 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4150807
  85088 Vohburg a.d.Donau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS+ 3001
4
Amazone CATROS+ 3001
Κοντές δισκοσβάρνες, 4150806
  91560 Heilsbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49