Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ταχύτητα pto
Κοτσαδόρος 3 σημείων
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Iseki Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Iseki Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki 3210
3
Iseki 3210
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4254913
  3071 Böheimkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW
9.950 €
Δείτε αγγελία
Iseki SG 17 H * Hydrostat * Kehrmaschine * Schneeschild * Streuer
20
Iseki SG 17 H * Hydrostat * Kehrmaschine * Schneeschild * Streuer
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4253499
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU1400
20
Iseki TU1400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4246347
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 890 h, Ημερομηνία εγγραφής: 18.09.1990
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 23 Allrad
5
Iseki TXG 23 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4243707
  31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1030 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.01.2010, Εξωτερικό πλάτος: 115.00 m, ...
10.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TG 6670
8
Iseki TG 6670
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4212938
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 49 kW, Ώρες λειτουργίας: 246 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki Th 4335 AL
7
Iseki Th 4335 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4193847
  31275 lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 115 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Ημερομηνία εγγραφής: 27.06.2014, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3185
7
Iseki TM 3185
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4161142
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 188 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki TL1900 Kleintraktor Hoftraktor
7
Iseki TL1900 Kleintraktor Hoftraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4077916
  48308 Senden, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Κατηγορία 1, Ελαστικά πίσω: Acker
3.999 €
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160 TM 3
5
Iseki TM 3160 TM 3
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4044169
  48477 Hörstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 49 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
6.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki 2115 Winterdienst
12
Iseki 2115 Winterdienst
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4009553
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 767 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.11.2001, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h
7.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 323 326 HL
5
Iseki SXG 323 326 HL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3935258
  86399 Bobingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Υδροστατική κίνηση, Εξωτερικό πλάτος: 1250.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3245 AHL
12
Iseki TM 3245 AHL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3926159
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 354 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 21.10.2013, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
17.563 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM3265FHSMWR
6
Iseki TM3265FHSMWR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3876443
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1452 h, Τετρακίνητο
9.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SPS 120
6
Iseki SPS 120
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3712126
  84567 Erlbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 23
12
Iseki TXG 23
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3693388
  07551 Gera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 252 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 18.08.2010, ...
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4295 AHL Kabine
4
Iseki TH 4295 AHL Kabine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3677515
  46395 Bocholt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.18 m, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki TX 1410 compact smalspoor
3
Iseki TX 1410 compact smalspoor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3528268
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160
5
Iseki TM 3160
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3521587
  36325 Feldatal, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1328 h
5.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Iseki TU 2100
6
Iseki Iseki TU 2100
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 3407650
  99334 Elleben OT Riechheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 580 h, Τετρακίνητο
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TU 1600
11
Iseki TU 1600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2976360
  4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1070 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.02 m, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 5.00-12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki Landhope 150
4
Iseki Landhope 150
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 2779634
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Ώρες λειτουργίας: 574 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Ελαστικά μπροστά: 5-12, Ελαστικά πίσω: 8-18
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 21 από 21
1