Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Περονοφόρο
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Περονοφόρο

Αγοράστε μεταχειρισμένα Περονοφόρο στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Linde Still Manitou Hyster Caterpillar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Palfinger Crayler CR50
12
ΝΈΑ Palfinger Crayler CR50
Περονοφόρο, 4809414 4809414
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 447 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
17.256,64 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Palettendrehgerät für Stapler
17
ΝΈΑ Palettendrehgerät für Stapler
Περονοφόρο, 4809406 4809406
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
1.166,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Schaufel Gabelstapleraufnahme
2
ΝΈΑ Schaufel Gabelstapleraufnahme
Περονοφόρο, 4809197 4809197
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
707,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Schaufel 1800mm Gabelstapleraufnahme
4
ΝΈΑ Schaufel 1800mm Gabelstapleraufnahme
Περονοφόρο, 4809150 4809150
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
791,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
12
ΝΈΑ Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
Περονοφόρο, 4809064 4809064
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Σύστημα κλιματισμού, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Καμπίνα, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Clarke Floor GTS30D
Περονοφόρο, 4808754 4808754
  46519 Alpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ώρες λειτουργίας: 354 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Attack AK35 Heftruck
20
ΝΈΑ Attack AK35 Heftruck
Περονοφόρο, 4808279 4808279
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 F25D Heftruck
20
ΝΈΑ F25D Heftruck
Περονοφόρο, 4808275 4808275
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 6 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 F35D Heftruck
20
ΝΈΑ F35D Heftruck
Περονοφόρο, 4808274 4808274
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Manitou MI35D HEFTRUCK
10
ΝΈΑ Manitou MI35D HEFTRUCK
Περονοφόρο, 4807893 4807893
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 5425 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
TCM Elektrostapler
5
ΝΈΑ TCM Elektrostapler
Περονοφόρο, 4807432 4807432
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 5555 h, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
1.800 €
Δείτε αγγελία
Clark 4t- Stapler CB 500- 80
6
ΝΈΑ Clark 4t- Stapler CB 500- 80
Περονοφόρο, 4806722 4806722
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6000 h, Πείρος έλξης, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πλαίσιο καμπίνας, Ημικάμπινο, Ύψος ανύψωσης: 4.30 m, Μήκος περόνης: 200 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 4000 kg, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, ...
4.000 €
Δείτε αγγελία
Linde 3t Dieselstapler Trilpexmast
4
ΝΈΑ Linde 3t Dieselstapler Trilpexmast
Περονοφόρο, 4806701 4806701
  3721 Limberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 8700 h, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: /
12.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
7
ΝΈΑ Merlo Merlo Teleskoplader verschiedenste Modelle
Περονοφόρο, 4806700 4806700
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Πρόσθετο υδραυλικό κύκλωμα, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Ελαστικά: /
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Linde Gabelstapler H40D
5
ΝΈΑ Linde Gabelstapler H40D
Περονοφόρο, 4805688 4805688
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 9824 h, Ύψος ανύψωσης: 4.03 m, Πηγή ενέργειας: Πετρελαιοκίνητη μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AEDES ZU BOX-LIFT
AEDES ZU BOX-LIFT
Περονοφόρο, 4805456 4805456
  3910 Zwettl, Αυστρία
Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
108,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nissan-Hanix L130
11
Nissan-Hanix L130
Περονοφόρο, 4802793 4802793
  06686 (K)Zorbau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matbro TS270 TELESCOPIC FORKLIFT
2
Matbro TS270 TELESCOPIC FORKLIFT
Περονοφόρο, 4802163 4802163
  YO11 3UH Scarborough, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB 2CX FARM MASTER LOADING SHOVEL
JCB 2CX FARM MASTER LOADING SHOVEL
Περονοφόρο, 4802164 4802164
  YO11 3UH Scarborough, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Desta DV 20 A
2
Desta DV 20 A
Περονοφόρο, 4800358 4800358
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ύψος ανύψωσης: 330.00 m, Δυνατότητα ανύψωσης: 2000 kg, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cat DP25
4
Cat DP25
Περονοφόρο, 4800321 4800321
  63530 VOLVIC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5866 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Mitsubishi FD20
4
Mitsubishi FD20
Περονοφόρο, 4800320 4800320
  69720 Saint Bonnet de Mure, Γαλλία
Ώρες λειτουργίας: 4568 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Linde E12 duplo330 3e functie ZEER COMPACT
13
Linde E12 duplo330 3e functie ZEER COMPACT
Περονοφόρο, 4800266 4800266
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Ύψος ανύψωσης: 3.30 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1200 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Διπλό, Ελαστικά: 1
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde E16-02 triplo475 freelift sideshift 2003 ACCU2009
20
Linde E16-02 triplo475 freelift sideshift 2003 ACCU2009
Περονοφόρο, 4800265 4800265
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ύψος ανύψωσης: 4.75 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρική μονάδα, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, Τύπος στηρίγματος ανύψωσης: Τριπλό, Ελαστικά: 1
5.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Linde H16T-03 duplo360 sideshfit 5500uur LPG
20
Linde H16T-03 duplo360 sideshfit 5500uur LPG
Περονοφόρο, 4800263 4800263
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 5500 h, Ύψος ανύψωσης: 3.60 m, Μήκος περόνης: 110 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 1600 kg, Πηγή ενέργειας: Μονάδα φυσικού αερίου, Τύπος: Μπροστινή περονοφόρα, ...
4.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 527