Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα KEHRMASCHINE Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα KEHRMASCHINE Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bema Weidemann Pronar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
DPM Kehrmaschine 1,5m /2m Kehrmaschinen
4
DPM Kehrmaschine 1,5m /2m Kehrmaschinen
Σαρωτικές μηχανές, 2248080 2248080
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
1.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kehrmaschinen, NEU, Breiten  1500 - 2500 mm, eigene Herstellung, für Schlepper + Stapler
19
EURO-Jabelmann Kehrmaschinen, NEU, Breiten 1500 - 2500 mm, eigene Herstellung, für Schlepper + Stapler
Σαρωτικές μηχανές, 1612159 1612159
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
FAGROS Kehrmaschine Kehrmaschine 1,40m -EXTRA PREIS!!!
4
FAGROS Kehrmaschine Kehrmaschine 1,40m -EXTRA PREIS!!!
Σαρωτικές μηχανές, 4860939 4860939
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
1.160 €
logo
Δείτε αγγελία
DVB Kehrmaschine K1600
8
DVB Kehrmaschine K1600
Σαρωτικές μηχανές, 4681202 4681202
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.030 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Kehrmaschine ATV BEnzinmotor
2
DPM Kellfri Kehrmaschine ATV BEnzinmotor
Σαρωτικές μηχανές, 2319378 2319378
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.53 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.599 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine -EXTRA PREIS!!! Kehrmaschine 1,60m -EXTRA PREIS!!!
5
Kehrmaschine -EXTRA PREIS!!! Kehrmaschine 1,60m -EXTRA PREIS!!!
Σαρωτικές μηχανές, 4859183 4859183
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m
1.290 €
logo
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine -EXTRA PREIS!!! Kehrmaschine 1,80m -EXTRA PREIS!!!
5
Kehrmaschine -EXTRA PREIS!!! Kehrmaschine 1,80m -EXTRA PREIS!!!
Σαρωτικές μηχανές, 4860795 4860795
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.355 €
logo
Δείτε αγγελία
DPM Kellfri Kehrmaschine SM 1500 Vier Montage Typen
2
DPM Kellfri Kehrmaschine SM 1500 Vier Montage Typen
Σαρωτικές μηχανές, 2341047 2341047
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
1.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Kehrmaschine 2,5 Meter  2,5 M- Kehrmaschine- Hydraulisch
14
S V D - Kehrmaschine 2,5 Meter 2,5 M- Kehrmaschine- Hydraulisch
Σαρωτικές μηχανές, 3837160 3837160
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.508,40 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D- Kehrmaschine 1,8 Meter 1,8 Meter Kehrmaschine
20
S V D- Kehrmaschine 1,8 Meter 1,8 Meter Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4081153 4081153
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.336,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D - Kehrmaschine- 2,8 Meter  2,8 Meter Kehrmaschine- hydraulisch
14
S V D - Kehrmaschine- 2,8 Meter 2,8 Meter Kehrmaschine- hydraulisch
Σαρωτικές μηχανές, 4080399 4080399
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.676,47 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D Kehrmaschine 1,5 Meter  1,5 Meter Kehrmaschine- hydraulisch
8
S V D Kehrmaschine 1,5 Meter 1,5 Meter Kehrmaschine- hydraulisch
Σαρωτικές μηχανές, 4315973 4315973
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
S V D Kehrmaschine- 1,2 Meter  1,2 Meter Kehrmaschine - Dreipunkt- Gabelanbau
14
S V D Kehrmaschine- 1,2 Meter 1,2 Meter Kehrmaschine - Dreipunkt- Gabelanbau
Σαρωτικές μηχανές, 4315934 4315934
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Talex- Kehrmaschine 1,8  Meter  Kehrmaschine 1,8  Meter - hydraulisch
9
Talex- Kehrmaschine 1,8 Meter Kehrmaschine 1,8 Meter - hydraulisch
Σαρωτικές μηχανές, 2631336 2631336
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.974,79 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
H LM Kehrmaschine - 2,3 Meter  2,3 Meter Kehrmaschine
22
H LM Kehrmaschine - 2,3 Meter 2,3 Meter Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 2960211 2960211
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FAGROS.....Kehrmaschine 2,40m Kehrmaschine 2,40m TOP PREIS !!!!
5
FAGROS.....Kehrmaschine 2,40m Kehrmaschine 2,40m TOP PREIS !!!!
Σαρωτικές μηχανές, 4861062 4861062
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
1.470 €
logo
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 231
6
Saphir Kehrmaschine 231
Σαρωτικές μηχανές, 4729637 4729637
  21769 Lamstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m
1.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Soma Kehrmaschine 250
10
Soma Kehrmaschine 250
Σαρωτικές μηχανές, 4741487 4741487
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.083,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine 600
3
Fliegl Kehrmaschine 600
Σαρωτικές μηχανές, 4588444 4588444
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
4.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 231
3
Saphir Kehrmaschine 231
Σαρωτικές μηχανές, 4586076 4586076
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Weidemann Kehrmaschine
4
Weidemann Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4872718 4872718
  30916 Isernhagen FB, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Ewers Kehrmaschine 225
3
Ewers Kehrmaschine 225
Σαρωτικές μηχανές, 3644472 3644472
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.555 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EWERS Kehrmaschine 180
4
EWERS Kehrmaschine 180
Σαρωτικές μηχανές, 3408743 3408743
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Heitmann Kehrmaschine 2300
7
Heitmann Kehrmaschine 2300
Σαρωτικές μηχανές, 3814793 3814793
  48268 Greven, Γερμανία
1.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other KEHRMASCHINE
4
Sonstige/Other KEHRMASCHINE
Σαρωτικές μηχανές, 4786386 4786386
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 189