Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kuhn Horsch Kverneland Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Horsch Pronto 6 DC
10
Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4905282 4905282
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
53.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland DA-S
10
Kverneland DA-S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883675 4883675
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, ...
4.411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord DL
4
Kverneland Accord DL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883526 4883526
  37620 Bremke, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
1.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Airseeder CO 6.25
6
Horsch Airseeder CO 6.25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883992 4883992
  33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τροχός βάθους, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, ...
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Universalsähmaschine 3 m/Seed drill   double disc coulters/ Механическая сеялка 3 м
4
Bomet Universalsähmaschine 3 m/Seed drill double disc coulters/ Механическая сеялка 3 м
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883989 4883989
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 576.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
5.909,34 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone AD 3000 Super
10
Amazone AD 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4890627 4890627
  31855 Aerzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC (370 ha)
10
Horsch Pronto 6 DC (370 ha)
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4882549 4882549
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, ...
74.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Accord KLX
11
Kverneland Accord KLX
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4882461 4882461
  83-330 Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, ...
9.715,54 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone D9  3000 Super
10
Amazone D9 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4884264 4884264
  46399 Bocholt, Γερμανία
Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 17.09.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, ...
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Kverneland AD, Saatkastenaufsatz, Niemeyer KR3022
20
Accord Kverneland AD, Saatkastenaufsatz, Niemeyer KR3022
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4884245 4884245
  27330 Asendorf, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
7.136,40 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio GASPADO DAMA 300 Corex + DC-CLASSIC 3000
8
Maschio GASPADO DAMA 300 Corex + DC-CLASSIC 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4894543 4894543
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Aliante
7
Maschio Aliante
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4903163 4903163
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
16.000 €
Δείτε αγγελία
Accord
4
ΝΈΑ Accord
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4908284 4908284
  38312 Flöthe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
7.000 €
Δείτε αγγελία
Unia Polonez 550/3 D Premium
6
Unia Polonez 550/3 D Premium
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4866077 4866077
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone AD-P 3000 Special
7
Amazone AD-P 3000 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4864020 4864020
  06449 Aschersleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, ...
22.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Junkkari M 3000
Βίντεο
16
Junkkari M 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4863847 4863847
  83623 Baiernrain, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dutzi KR 2400 S
11
Dutzi KR 2400 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4863837 4863837
  73340 Amstetten-Stubersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
8.600 €
Δείτε αγγελία
Rabe Eco Speed 3001
16
Rabe Eco Speed 3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4865957 4865957
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 8/300 DS 125 mit Zirkon 8/300
5
Lemken Solitair 8/300 DS 125 mit Zirkon 8/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4861627 4861627
  66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
32.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Eurodrill 300
3
Lemken Eurodrill 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4873467 4873467
  49074 Osnabrück, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
1.950 €
Δείτε αγγελία
Kuhn Integra
7
Kuhn Integra
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4868947 4868947
  59348 Lüdinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
4.516,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RDA 800 Combi
20
Väderstad Rapid RDA 800 Combi
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4878223 4878223
  17089 Burow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, ...
48.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo DM-Rapido / Nina 300 - 25R
9
Gaspardo DM-Rapido / Nina 300 - 25R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4886442 4886442
  89160 Dornstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord ME PRO
20
Kverneland Accord ME PRO
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4872864 4872864
  56566 Neuwied, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord HR4002
3
Accord HR4002
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4869345 4869345
  IP29, 4UD Bury st Edmunds, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Συρόμενα δίχαλα, Ημερομηνία εγγραφής: 29.08.2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, ...
11.035,25 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2134