Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Case IH Fendt New Holland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Case IH FM 750 RTK
8
ΝΈΑ Case IH FM 750 RTK
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4806381 4806381
  79288 Gottenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere GPS-Systeme / Precision Farming StarFire6000
3
ΝΈΑ John Deere GPS-Systeme / Precision Farming StarFire6000
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805927 4805927
  26670 Großsander, Γερμανία
Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
2.579,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Erweiterungsdisplay
2
ΝΈΑ John Deere Erweiterungsdisplay
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805598 4805598
  48480 Spelle, Γερμανία
Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.275 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Raven CR7
4
ΝΈΑ Raven CR7
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805550 4805550
  3123 Obritzberg, Αυστρία
1.850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble EZ Guide 250 + Ag15 Antenne
3
ΝΈΑ Trimble EZ Guide 250 + Ag15 Antenne
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805547 4805547
  3123 Obritzberg, Αυστρία
1.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble FM750 (CFX750), EZ-Pilot, RTK VRS
6
ΝΈΑ Trimble FM750 (CFX750), EZ-Pilot, RTK VRS
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805544 4805544
  3123 Obritzberg, Αυστρία
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble EZ-Guide 500
5
ΝΈΑ Trimble EZ-Guide 500
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805542 4805542
  3123 Obritzberg, Αυστρία
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble - XCN1050 (GFX750) -Autopilot Motordrive
8
ΝΈΑ Trimble - XCN1050 (GFX750) -Autopilot Motordrive
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805529 4805529
  3123 Obritzberg, Αυστρία
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble FM750/CFX750 EZ-Pilot
5
ΝΈΑ Trimble FM750/CFX750 EZ-Pilot
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805528 4805528
  3123 Obritzberg, Αυστρία
5.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 GPS-ISOBUS-Pflugsteuerung für Vario Pflüge
8
ΝΈΑ GPS-ISOBUS-Pflugsteuerung für Vario Pflüge
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805507 4805507
  3123 Obritzberg, Αυστρία
5.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble XCN2050 / TMX2050 - Autopilot MD - RTK
6
ΝΈΑ Trimble XCN2050 / TMX2050 - Autopilot MD - RTK
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805503 4805503
  3123 Obritzberg, Αυστρία
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble EZ-Guide 250
6
ΝΈΑ Trimble EZ-Guide 250
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4805502 4805502
  3123 Obritzberg, Αυστρία
700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere Harvestlab
John Deere Harvestlab
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4804457 4804457
  23867 Sülfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Είδος εξοπλισμού: Λοιπά, Εφαρμογή: Λοιπά
2.551,06 €
Δείτε αγγελία
Claas RTKNET Antenne+Modul
2
Claas RTKNET Antenne+Modul
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4803885 4803885
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Crop Sensor ISARIA
Claas Crop Sensor ISARIA
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4803857 4803857
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
23.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Trimble Empf.AG 252
2
Claas Trimble Empf.AG 252
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4803853 4803853
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AG272 m.Glonass
3
Claas AG272 m.Glonass
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4803828 4803828
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης
2.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
AgXtend, New Holland, Trimble WeatherXactPlus gewas-& bodemsensor, Weerstation
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4799506 4799506
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
770 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
AgXtend, New Holland, Trimble SoilXact Plus bodemvochtsensor, Weerstation
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4799505 4799505
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
480 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trimble XCN 2050
2
Trimble XCN 2050
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4796916 4796916
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas GPS Pilot S10 RTK NET
4
Claas GPS Pilot S10 RTK NET
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4790160 4790160
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT S10 RTK NET
4
Claas GPS PILOT S10 RTK NET
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4790156 4790156
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
10.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Copilot ISOBUS S10
3
Claas Copilot ISOBUS S10
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4790155 4790155
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas GPS PILOT S10 RTK NET
7
Claas GPS PILOT S10 RTK NET
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4790154 4790154
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
8.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller Track-Guide III
4
Müller Track-Guide III
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4790153 4790153
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 304