Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Holmer Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Holmer Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Holmer RRL 1200 Ladeband Rübenband Rübenreinigungslader
8
Holmer RRL 1200 Ladeband Rübenband Rübenreinigungslader
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4638876 4638876
  31177 Harsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Χωρητικότητα χοάνης: 12.00 m³, Φορτωτής καθαρισμού
6.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2 - 2004
4
Holmer Terra Dos T2 - 2004
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4635603 4635603
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 6300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3 ECO - 2014
4
Holmer Terra Dos T3 ECO - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633108 4633108
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Ώρες λειτουργίας: 2380 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T4-30 - 2017
4
Holmer Terra Dos T4-30 - 2017
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633107 4633107
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1520 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T4-40 - 2014
4
Holmer Terra Dos T4-40 - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633106 4633106
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Felis 2 - 2014
5
Holmer Terra Felis 2 - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633102 4633102
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer T2
11
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4629138 4629138
  22-400 Zamość, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 8023 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
42.069,84 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2
3
Holmer Terra Dos T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4610531 4610531
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Αριθμός σειρών: 6, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Holmer T3, 3106
6
Holmer Holmer T3, 3106
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4606562 4606562
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3 - 2007 ROK
7
Holmer TERRA DOS T3 - 2007 ROK
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4604433 4604433
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 4854 h
60.000 €
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
8
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4579386 4579386
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Ώρες λειτουργίας: 2890 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
3
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576252 4576252
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 6700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer T4-30
5
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576250 4576250
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2435 h
258.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
2
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576251 4576251
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5225 h
85.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3
3
Holmer TERRA DOS T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576247 4576247
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 3400 h
155.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T4-40
4
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576246 4576246
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer T4-40
4
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576245 4576245
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2955 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS
3
Holmer TERRA DOS
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4576243 4576243
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 9280 h
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T2
9
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4571230 4571230
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 8200 h
28.911,76 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T3
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4571228 4571228
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 6151 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Felis 2 eco - 2017
9
Holmer Terra Felis 2 eco - 2017
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4570321 4570321
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 2990 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Terrados 3
16
Holmer Terrados 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4564606 4564606
  30938 Burgwedel, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 331 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer T2
5
Holmer T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4564481 4564481
  8476 Unterstammheim, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 309 kW, Ώρες λειτουργίας: 6736 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
38.000 €
Δείτε αγγελία
Holmer T4-30
4
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4559374 4559374
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1450 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
250.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T3
4
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4550530 4550530
  76750 Buchy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 7000 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 68