Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Holmer Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Holmer Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Holmer T3
5
Holmer T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4792380 4792380
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 8183 h, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer T440
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4790046 4790046
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra dos
10
Holmer Terra dos
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4777311 4777311
  64-130 Rydzyna, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004
28.207,08 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TerraDos T3
13
Holmer TerraDos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4765339 4765339
  12683 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 5048 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
63.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T4-40
4
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4740412 4740412
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer T4-30
3
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4740411 4740411
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2435 h, Τύπος: Λοιπά
255.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS
3
Holmer TERRA DOS
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4740410 4740410
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 9280 h, Τύπος: Λοιπά
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer T4-40
2
Holmer T4-40
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4740409 4740409
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 2955 h, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2
10
Holmer Terra Dos T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4727677 4727677
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 338 kW, Ώρες λειτουργίας: 5087 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
73.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra-Dos T3
13
Holmer Terra-Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4727378 4727378
  52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Holmer T4 30  - 3576
9
Holmer Holmer T4 30 - 3576
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4724185 4724185
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2778 ha, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
253.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer T4-30
12
Holmer T4-30
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4712508 4712508
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 5138 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Doczyszcarko-ładowarka
7
Holmer Doczyszcarko-ładowarka
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4708647 4708647
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 5904 h, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos 3
8
Holmer Terra Dos 3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4704594 4704594
  89-110 Sadki (okol. Bydgoszczy), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 353 kW, Ώρες λειτουργίας: 6663 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.05.2019
91.673,01 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Blattband BB
-45%
4
Holmer Blattband BB
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4696637 4696637
  14052 Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Λοιπά
2.200 €
3.990 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
ενοικίαση από 500,00 €
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Felis 2 eco - 2015
5
Holmer Terra Felis 2 eco - 2015
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4681415 4681415
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Ώρες λειτουργίας: 4280 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Ropa Euro Maus 4
4
Holmer Ropa Euro Maus 4
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4681416 4681416
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 8300 h
160.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA DOS T3 - 2007 ROK + CZĘŚCI
18
Holmer TERRA DOS T3 - 2007 ROK + CZĘŚCI
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4650764 4650764
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 5287 h
62.000 €
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2 - 2004
4
Holmer Terra Dos T2 - 2004
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4635603 4635603
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 6300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3 ECO - 2014
4
Holmer Terra Dos T3 ECO - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633108 4633108
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Ώρες λειτουργίας: 2380 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T4-30 - 2017
4
Holmer Terra Dos T4-30 - 2017
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633107 4633107
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 460 kW, Ώρες λειτουργίας: 1520 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T4-40 - 2014
4
Holmer Terra Dos T4-40 - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633106 4633106
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 3700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Felis 2 - 2014
5
Holmer Terra Felis 2 - 2014
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4633102 4633102
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 250 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T2
3
Holmer Terra Dos T2
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4610531 4610531
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Dos T3
8
Holmer Terra Dos T3
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών, 4579386 4579386
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 382 kW, Ώρες λειτουργίας: 2890 h, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, υδραυλικό σύστημα επί του οχήματος, Υδροστατική κίνηση, Επιτήρηση με κλειστό κύκλωμα, Κεντρική λίπανση, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 59