Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Deutz-Fahr Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Deutz-Fahr Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr 62.06
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 62.06
Τρακτέρ, 4809610 4809610
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 10 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
5.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Dx 4.57
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Dx 4.57
Τρακτέρ, 4808958 4808958
  74838 Limbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ισχύς κινητήρα: 69 kW, Ώρες λειτουργίας: 7900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
19.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON TTV 420
Τρακτέρ, 4808783 4808783
  59609 Anröchte-Altengeseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 5193 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 80
13
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 80
Τρακτέρ, 4808514 4808514
  94116 Hutthurm bei Passau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 2677 h, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 30, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
28.906,96 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Dx80
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr Dx80
Τρακτέρ, 4808309 4808309
  59964 Medebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.1982, Συνολικό βάρος: 5620.00 t, Κενό βάρους: 3320.00 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 5, ...
4.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 315 Eco
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 315 Eco
Τρακτέρ, 4808159 4808159
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 720 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
25.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6165 TTV
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6165 TTV
Τρακτέρ, 4807979 4807979
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 210
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokid 210
Τρακτέρ, 4807978 4807978
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6165 Basic
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6165 Basic
Τρακτέρ, 4807894 4807894
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr TTV 1160 Allrad Traktor
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr TTV 1160 Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4807798 4807798
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 7460 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
25.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6165.4
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6165.4
Τρακτέρ, 4807597 4807597
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6165
9
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6165
Τρακτέρ, 4807576 4807576
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 117 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 230
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokid 230
Τρακτέρ, 4807564 4807564
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 12, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
22.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6215 TTV
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6215 TTV
Τρακτέρ, 4807548 4807548
  9403 VA Assen, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 27 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D5006, FL inkl. Werkzeug
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr D5006, FL inkl. Werkzeug
Τρακτέρ, 4807511 4807511
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 7443 h
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 128
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 128
Τρακτέρ, 4807454 4807454
  97616 Bad Neustadt, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 5590 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 85 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 85 %, Ελαστικά μπροστά: 540, Ελαστικά πίσω: 600
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokid 220 Neu+FL
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrokid 220 Neu+FL
Τρακτέρ, 4807453 4807453
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 280/70R16, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 4070 E - NEU
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr 4070 E - NEU
Τρακτέρ, 4807449 4807449
  49586 Neuenkirchen/ Bramsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Ελαστικά μπροστά: 320/85R20, Ελαστικά πίσω: 380/85R30VR
21.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron TTV 620
Τρακτέρ, 4806963 4806963
  34497 Korbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Ανίχνευση φορτίου, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5080 ecoline
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5080 ecoline
Τρακτέρ, 4806888 4806888
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 54 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
25.966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr agrostar 6.08
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr agrostar 6.08
Τρακτέρ, 4806725 4806725
  46414 Rhede, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Ράβδος ζεύξης, Κενό βάρους: 4.50 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κύλινδρος: 6, ...
13.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 15S
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr 15S
Τρακτέρ, 4806712 4806712
  4624 Pennewang, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 83 kW, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Ανάρτηση καμπίνας, Ημερομηνία εγγραφής: 22.03.2018, Συνολικό βάρος: 7.50 t, Κενό βάρους: 4.60 t, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
69.500 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K 610 Premium Plus
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron K 610 Premium Plus
Τρακτέρ, 4806530 4806530
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 3270 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
63.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6130 TTV
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6130 TTV
Τρακτέρ, 4806436 4806436
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 60 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr M610 59
Τρακτέρ, 4806433 4806433
  Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 4950 h
25.343,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1358