Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Fendt Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Fendt 712 Vario
9
ΝΈΑ Fendt 712 Vario
Τρακτέρ, 5406429 5406429
  52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Ώρες λειτουργίας: 9200 h, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Κύλινδρος: 6, Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο
23.999  €
Στείλτε email
Fendt 513SCR
6
ΝΈΑ Fendt 513SCR
Τρακτέρ, 5406365 5406365
  68640 Muespach, Γαλλία
: 2013, : 96 kW, : 1600 h
85.000  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt Farmer 102S im TOP ZUSTAND!!
8
ΝΈΑ Fendt Farmer 102S im TOP ZUSTAND!!
Τρακτέρ, 5406283 5406283
  90579 Langenzenn OT Keidenzell, Γερμανία
: 1978, : 33 kW, : 7700 h
8.500  €
Στείλτε email
Fendt Turbomatik 615 LSA
15
ΝΈΑ Fendt Turbomatik 615 LSA
Τρακτέρ, 5406048 5406048
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
: 1990, : 136 kW, : 9188 h
45.378,15  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 724
12
ΝΈΑ Fendt 724
Τρακτέρ, 5406068 5406068
  33397 Rietberg, Γερμανία
: 2014, : 177 kW, : 4507 h
90.243,90  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 718 S4 Power
7
ΝΈΑ Fendt 718 S4 Power
Τρακτέρ, 5406009 5406009
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
: 2016, : 133 kW, : 3147 h
92.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 828 VARIO
10
ΝΈΑ Fendt 828 VARIO
Τρακτέρ, 5406047 5406047
  33397 Rietberg, Γερμανία
: 2015, : 206 kW, : 4150 h
108.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 412 Vario
20
ΝΈΑ Fendt 412 Vario
Τρακτέρ, 5405545 5405545
  2111 Tresdorf, Αυστρία
: 2004, : 92 kW, : 5124 h
47.787,61  €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 724 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 5405186 5405186
  46519 Alpen, Γερμανία
: 2017, : 174 kW, : 2600 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Fendt 724 Profi Plus Tractor
20
ΝΈΑ Fendt 724 Profi Plus Tractor
Τρακτέρ, 5405185 5405185
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
62.257  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 820 VARIO TMS
Τρακτέρ, 5405162 5405162
  32791 Lage, Γερμανία
: 2010, : 152 kW, : 7860 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Fendt 939 VARIO S4 PROFI PLUS
10
ΝΈΑ Fendt 939 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 5405159 5405159
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
: 2016, : 291 kW, : 4288 h
134.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt GEBR. FENDT 720 VARIO SCR
17
ΝΈΑ Fendt GEBR. FENDT 720 VARIO SCR
Τρακτέρ, 5404973 5404973
  85077 Manching, Γερμανία
: 2014, : 147 kW, : 6470 h
88.403  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 718 Vario S4 ProfiPlus
10
ΝΈΑ Fendt 718 Vario S4 ProfiPlus
Τρακτέρ, 5404952 5404952
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
: 2015, : 132 kW, : 660 h
127.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Fendt 724 VARIO S4 PROFI PLUS
6
ΝΈΑ Fendt 724 VARIO S4 PROFI PLUS
Τρακτέρ, 5404863 5404863
  1561 Cunnersdorf bei Groß, Γερμανία
: 2018, : 174 kW, : 1032 h
147.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt FARMER 307 LSA #171
11
ΝΈΑ Fendt FARMER 307 LSA #171
Τρακτέρ, 5404855 5404855
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
: 1987, : 55 kW, : 9926 h
19.422  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 724 Profi Plus
18
ΝΈΑ Fendt 724 Profi Plus
Τρακτέρ, 5404854 5404854
  72622 Nürtingen, Γερμανία
: 2017, : 177 kW, : 1881 h
136.554,62  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 516 Profi
2
ΝΈΑ Fendt 516 Profi
Τρακτέρ, 5404853 5404853
  71384 Weinstadt - Endersba, Γερμανία
: 2015, : 118 kW, : 3100 h
85.714,29  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 716 Profi Plus S4
3
ΝΈΑ Fendt 716 Profi Plus S4
Τρακτέρ, 5404810 5404810
  81310 PEYROLE, Γαλλία
: 2018, : 118 kW, : 2100 h
113.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 412 Vario FZ mit Frontlader
7
ΝΈΑ Fendt 412 Vario FZ mit Frontlader
Τρακτέρ, 5404800 5404800
  48231 Warendorf, Γερμανία
: 2005, : 88 kW, : 3915 h
49.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 415 Vario TMS  mit Cargo Frontlader
16
ΝΈΑ Fendt 415 Vario TMS mit Cargo Frontlader
Τρακτέρ, 5404753 5404753
  48231 Warendorf, Γερμανία
: 2010, : 108 kW, : 4400 h
74.500  €
Στείλτε email
Fendt 724 Vario Profi Plus GPS   # Volle Hütte #
14
ΝΈΑ Fendt 724 Vario Profi Plus GPS # Volle Hütte #
Τρακτέρ, 5404754 5404754
  48231 Warendorf, Γερμανία
: 2014, : 176 kW, : 7280 h
77.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 724 Vario Profi Plus  FZ GPS RTK
13
ΝΈΑ Fendt 724 Vario Profi Plus FZ GPS RTK
Τρακτέρ, 5404750 5404750
  48231 Warendorf, Γερμανία
: 2012, : 176 kW, : 7050 h
76.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 309 LSA
11
ΝΈΑ Fendt 309 LSA
Τρακτέρ, 5404497 5404497
  2100 KORNEUBURG, Αυστρία
: 63 kW, : 10993 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Fendt 380GTA
13
ΝΈΑ Fendt 380GTA
Τρακτέρ, 5404462 5404462
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
: 1997, : 9500 h
12.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1895