Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Fendt Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Fendt Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt Hitch K80 passend für 718, 818, 820
3
Fendt Hitch K80 passend für 718, 818, 820
Τρακτέρ, 4603940 4603940
  84069 Schierling, Γερμανία
880,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Oppikhaak 300 serie s4 313
2
Fendt Oppikhaak 300 serie s4 313
Τρακτέρ, 4696662 4696662
  8316 GB Marknesse, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt voorladerbak LG 2400
2
Fendt voorladerbak LG 2400
Τρακτέρ, 4301115 4301115
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 711 712 714 716 718 818 820 Vario Frontladerkonsole
3
Fendt 711 712 714 716 718 818 820 Vario Frontladerkonsole
Τρακτέρ, 4636137 4636137
  84069 Schierling, Γερμανία
Καμπίνα
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 820
4
Fendt 820
Τρακτέρ, 3794734 3794734
  06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FARMER 2
3
Fendt FARMER 2
Τρακτέρ, 4802402 4802402
  37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 6400 h, Μπάρα κοπής, Συνολικό βάρος: 2.50 t, Κενό βάρους: 1.90 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, ...
2.900 €
Δείτε αγγελία
Fendt 131 (Im Kundenauftrag an Bastler)
16
Fendt 131 (Im Kundenauftrag an Bastler)
Τρακτέρ, 4507683 4507683
  25560 Schenefeld, Γερμανία
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 2 E
5
Fendt Farmer 2 E
Τρακτέρ, 3746277 3746277
  04509 Brinnis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Μπάρα κοπής
3.300 €
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 2D
4
Fendt Farmer 2D
Τρακτέρ, 4796270 4796270
  87742 Dirlewang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1961, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, Κύλινδρος: 3, Ταχύτητα pto: 540, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2
3.750 €
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 2 S
5
Fendt Farmer 2 S
Τρακτέρ, 4429037 4429037
  82418 Murnau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 40 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 3, ...
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 108 S
4
Fendt Farmer 108 S
Τρακτέρ, 4489459 4489459
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 18667 h, Μέγιστη ταχύτητα: 29 km/h, Ελαστικά μπροστά: 7.50-20, Ελαστικά πίσω: 16.9 R34
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 104 S Turbomatik (fast) nur auf einem Betrieb gelaufen !!!
19
Fendt Farmer 104 S Turbomatik (fast) nur auf einem Betrieb gelaufen !!!
Τρακτέρ, 4753022 4753022
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 11426 h, Μπροστινά βάρη, Ημερομηνία εγγραφής: 26.07.1972, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, ...
3.990 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 106 S TREKKER
Τρακτέρ, 4373371 4373371
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW
4.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 106 S
3
Fendt Farmer 106 S
Τρακτέρ, 2657970 2657970
  84567 Erlbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 3380 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 3
3
Fendt Farmer 3
Τρακτέρ, 2440265 2440265
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.02.1970, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ταχύτητα pto: 540, ...
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt FW228
9
Fendt FW228
Τρακτέρ, 3417600 3417600
  47574 Goch, Γερμανία
Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Ελαστικά μπροστά: 750X16, Ελαστικά πίσω: 11.2R32
4.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 104s
7
Fendt 104s
Τρακτέρ, 4429005 4429005
  8097 SL Oosterwolde, Ολλανδία
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 1 D
4
Fendt Farmer 1 D
Τρακτέρ, 4752880 4752880
  24808 Jevenstedt, Γερμανία
4.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt wielgewicht 2x 1000 kg
Τρακτέρ, 4786128 4786128
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 105 S
5
Fendt 105 S
Τρακτέρ, 4606590 4606590
  27442 Glinstedt, Γερμανία
Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κοτσαδόρος 3 σημείων: Κατηγορία 2, ...
4.281,84 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 108 S
5
Fendt Farmer 108 S
Τρακτέρ, 4800007 4800007
  26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7980 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 7.5-20, Ελαστικά πίσω: 13.6-36 BKT
4.426,38 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Favorit 3
7
Fendt Favorit 3
Τρακτέρ, 4544101 4544101
  07950 Triebes, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Ελαστικά μπροστά: 6,50-20, Ελαστικά πίσω: 13,6-36
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Farmer 5 S
2
Fendt Farmer 5 S
Τρακτέρ, 3956396 3956396
  84567 Erlbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1972, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 11500 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
4.621,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 106 S    # 23
8
Fendt 106 S # 23
Τρακτέρ, 4401292 4401292
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1977, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 12210 h, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 103S
2
Fendt 103S
Τρακτέρ, 2438743 2438743
  1646WJ Ursem, Ολλανδία
Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 25 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 4, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1873