Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυτευτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Grimme Kverneland Kuhn Cramer
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme GL 42 B
10
Grimme GL 42 B
Φυτευτικές μηχανές, 4464100 4464100
  18513 Grammendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 2
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Matrix 1800  -  87100059
4
Grimme Matrix 1800 - 87100059
Φυτευτικές μηχανές, 4456089 4456089
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
51.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Matrix 1800  -  87100035
4
Grimme Matrix 1800 - 87100035
Φυτευτικές μηχανές, 4456083 4456083
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
51.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JASKOT BOMET Kartoffellegemaschine/Potato seeder
8
JASKOT BOMET Kartoffellegemaschine/Potato seeder
Φυτευτικές μηχανές, 2248774 2248774
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
670 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDINI , Zwiebeln, Blumen, Knoblauch usw. STAR-MANUEL-4
5
MANDINI , Zwiebeln, Blumen, Knoblauch usw. STAR-MANUEL-4
Φυτευτικές μηχανές, 3709744 3709744
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
4.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDINI STAR 204 , Zwiebel ,Blumen, Knoblauch
4
MANDINI STAR 204 , Zwiebel ,Blumen, Knoblauch
Φυτευτικές μηχανές, 3709592 3709592
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
4.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmer Kartoffellegemaschine  2 Reihig Kartoffelpflanzmaschine
11
Farmer Kartoffellegemaschine 2 Reihig Kartoffelpflanzmaschine
Φυτευτικές μηχανές, 2776428 2776428
  59-800 Lubań Görlitz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
599 €
Δείτε αγγελία
Farmer Kartoffellegemaschie 1 Reihig Kartoffelpflanzmaschine
5
Farmer Kartoffellegemaschie 1 Reihig Kartoffelpflanzmaschine
Φυτευτικές μηχανές, 2776432 2776432
  59-800 Lubań, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 1
449 €
Δείτε αγγελία
onbekend uien plantmachine
10
onbekend uien plantmachine
Φυτευτικές μηχανές, 4154959 4154959
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 10
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 5reihig
16
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 5reihig
Φυτευτικές μηχανές, 4328067 4328067
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 5
2.699 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig
16
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig
Φυτευτικές μηχανές, 4328061 4328061
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
2.199 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig
16
Wolf-Landtechnik GmbH automatische Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig
Φυτευτικές μηχανές, 4328058 4328058
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 3
2.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig mit Walze
11
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig mit Walze
Φυτευτικές μηχανές, 4328038 4328038
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
2.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig ohne Walze
11
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 4reihig ohne Walze
Φυτευτικές μηχανές, 4328029 4328029
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
2.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig mit Walze
11
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig mit Walze
Φυτευτικές μηχανές, 4328024 4328024
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 3
2.199 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig ohne Walze
11
Wolf-Landtechnik GmbH Pflanzmaschine | Knoblauch | Zwiebeln | 3reihig ohne Walze
Φυτευτικές μηχανές, 4328019 4328019
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 3
1.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Becker 12 rijig
4
Becker 12 rijig
Φυτευτικές μηχανές, 4301431 4301431
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari Rotostrapp
5
Ferrari Rotostrapp
Φυτευτικές μηχανές, 3599558 3599558
  33739 Bielefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 5
15.000 €
Δείτε αγγελία
AGRO-OSEK Pflanzmaschinen/Sadzarka do rozsady 2-rzędowa/Planteuse/Сажалка для рассады
3
AGRO-OSEK Pflanzmaschinen/Sadzarka do rozsady 2-rzędowa/Planteuse/Сажалка для рассады
Φυτευτικές μηχανές, 3920050 3920050
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
580,71 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bomet 1-reihige Pflanzmaschine Kartoffelpflanzer Sehr Stabil
-9%
5
Bomet 1-reihige Pflanzmaschine Kartoffelpflanzer Sehr Stabil
Φυτευτικές μηχανές, 3974563 3974563
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 1
410 €
450 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Solan  2 rehig Pflanzmaschine /Nursery finger planter 2 row
3
Solan 2 rehig Pflanzmaschine /Nursery finger planter 2 row
Φυτευτικές μηχανές, 3970887 3970887
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
7.920,88 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KRUKOWIAK ACCORD S 240
11
KRUKOWIAK ACCORD S 240
Φυτευτικές μηχανές, 3792755 3792755
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Solan Sämaschine für Stecklinge S219/Carousel planter/Planteuse
3
Solan Sämaschine für Stecklinge S219/Carousel planter/Planteuse
Φυτευτικές μηχανές, 3957328 3957328
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 4
9.593,33 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Overig Super Prefer
7
Overig Super Prefer
Φυτευτικές μηχανές, 4295567 4295567
  4823 ZD Breda, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem PNU
5
Monosem PNU
Φυτευτικές μηχανές, 4804997 4804997
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 6
6.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
51 - 75 από 120