Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Viking Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Viking Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Viking MR4082
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723719 4723719
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.435,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT6112ZL
4
Viking MT6112ZL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4717009 4717009
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 755 KS
3
Viking MB 755 KS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4713079 4713079
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.53 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.452,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Viking MR 4082.1
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4697468 4697468
  38315 Schladen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Viking LB 540
Viking LB 540
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4684255 4684255
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.38 m
420 €
Δείτε αγγελία
Viking MI422P
3
Viking MI422P
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4648414 4648414
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.20 m
1.133,61 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MI422
4
Viking MI422
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4648413 4648413
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.20 m
831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB443
5
Viking MB443
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4643635 4643635
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 410.00 m
200 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Viking
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4585289 4585289
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.250 €
Δείτε αγγελία
Viking MT 5097 C
5
Viking MT 5097 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4584325 4584325
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.437 €
Δείτε αγγελία
Viking MT 4097 S
2
Viking MT 4097 S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4563233 4563233
  91207 Lauf-Simonshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
3.000 €
Δείτε αγγελία
Viking GE 250
5
Viking GE 250
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4495233 4495233
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
348,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 655 YS
Viking MB 655 YS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4493746 4493746
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.386,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Viking MT 5112
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4493745 4493745
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 4097 S
6
Viking MT 4097 S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4431547 4431547
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
1.679,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 5112 Z
6
Viking MT 5112 Z
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4414177 4414177
  97437 Haßfurt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 110.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.130,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MR 4082
8
Viking MR 4082
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4414176 4414176
  97437 Haßfurt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 80.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.142,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 5097 C
18
Viking MT 5097 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4414175 4414175
  97437 Haßfurt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 95.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.520,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 5097 Z
13
Viking MT 5097 Z
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4414174 4414174
  97500 Ebelsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 95.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.772,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 443
Viking MB 443
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4380186 4380186
  74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.41 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
302 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 448T
Viking MB 448T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4380185 4380185
  74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.46 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
352 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MB 3RT
Viking MB 3RT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4380183 4380183
  74613 Öhringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 0.48 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking I Mow MI 422P
Viking I Mow MI 422P
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4346523 4346523
  97500 Ebelsbach, Γερμανία
1.007,56 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking ME 443
Viking ME 443
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4333237 4333237
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.41 m, Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή χειρός
195 €
Δείτε αγγελία
Viking MR 4082.3
3
Viking MR 4082.3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4312694 4312694
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.268,07 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 37