Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα AGRO-MASZ

Αγοράστε μεταχειρισμένα AGRO-MASZ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
AGRO-MASZ Runner 30
10
AGRO-MASZ Runner 30
Καλλιεργητής, 4802363 4802363
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 10, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο
7.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Runner 30
6
AGRO-MASZ Runner 30
Καλλιεργητής, 4790019 4790019
  74214 Schöntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πτερυγωτό δίχαλο, Προστασία από πέτρες, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ SN300+ANA30
10
AGRO-MASZ SN300+ANA30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4786909 4786909
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ SR300
8
AGRO-MASZ SR300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4786894 4786894
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AT30
8
AGRO-MASZ AT30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4786891 4786891
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AS27
7
AGRO-MASZ AS27
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4786850 4786850
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat uprawowo - siewny / Saatbeetkombination AS3
7
AGRO-MASZ Agregat uprawowo - siewny / Saatbeetkombination AS3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4785568 4785568
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Po pokazowa brona talerzowa / Vorfuhr Scheibenegge BTH40
9
AGRO-MASZ Po pokazowa brona talerzowa / Vorfuhr Scheibenegge BTH40
Δισκοσβάρνες, 4785566 4785566
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος: V-έντυπο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa lekka / Leichte Scheibenegge BTL30
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa lekka / Leichte Scheibenegge BTL30
Δισκοσβάρνες, 4785563 4785563
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agergat uprawowy / Anbauaggregat AU42
8
AGRO-MASZ Agergat uprawowy / Anbauaggregat AU42
Καλλιεργητής, 4785545 4785545
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, μεγ. βάθος εργασίας: 13 cm, Τύπος: Λοιπά, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Pług obracalny lekki / Leichter Drehpflu POL 4
9
AGRO-MASZ Pług obracalny lekki / Leichter Drehpflu POL 4
Άροτρα, 4785524 4785524
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Pług obracalny / Drehpflug PO4 3+1
7
AGRO-MASZ Pług obracalny / Drehpflug PO4 3+1
Άροτρα, 4785520 4785520
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ DECHAUMEUR AGRO MASZ PORTE AVEC ROULEAU TUBE BT50
4
AGRO-MASZ DECHAUMEUR AGRO MASZ PORTE AVEC ROULEAU TUBE BT50
Καλλιεργητής, 4773294 4773294
  79270 ST SYMPHORIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
11.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 50H
20
AGRO-MASZ BT 50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4771681 4771681
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 50H
11
AGRO-MASZ BT 50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4765993 4765993
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 21.06.2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
5
AGRO-MASZ BT 30
Δισκοσβάρνες, 4765988 4765988
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.299 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT30
3
AGRO-MASZ BT30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4765978 4765978
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.599 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BTC 30 Scheibenegge, 620mm Scheiben
8
AGRO-MASZ BTC 30 Scheibenegge, 620mm Scheiben
Δισκοσβάρνες, 4756193 4756193
  46399 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ SHARK BT 5.0
20
AGRO-MASZ SHARK BT 5.0
Κοντές δισκοσβάρνες, 4752112 4752112
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 550 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BTC 3.0M AVEC SEMOIR DE COUVERT DISQUE Ø620MM
5
AGRO-MASZ BTC 3.0M AVEC SEMOIR DE COUVERT DISQUE Ø620MM
Καλλιεργητής, 4747482 4747482
  79270 ST SYMPHORIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
11.830 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BTH50 DDI 5.0M PORTE AVEC ROULEAU TUBE
5
AGRO-MASZ BTH50 DDI 5.0M PORTE AVEC ROULEAU TUBE
Καλλιεργητής, 4747481 4747481
  79270 ST SYMPHORIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ POR-5
5
AGRO-MASZ POR-5
Άροτρα, 4743194 4743194
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.583,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Trol 30-Kurzscheibenegge-NEUMASCHINE
20
AGRO-MASZ Trol 30-Kurzscheibenegge-NEUMASCHINE
Δισκοσβάρνες, 4728091 4728091
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ APS 30
4
AGRO-MASZ APS 30
Καλλιεργητής, 4726078 4726078
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δίχαλα με ελατήρια, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 4, Τύπος: Μεγάλη σβάρνα με δίχαλα με ελατήρια, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
3.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ POR 5
11
AGRO-MASZ POR 5
Άροτρα, 4687879 4687879
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
11.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 134