Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα AGRO-MASZ

Αγοράστε μεταχειρισμένα AGRO-MASZ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
AGRO-MASZ POR 5
11
AGRO-MASZ POR 5
Άροτρα, 4687879 4687879
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
11.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-MASZ BTC 30 Scheibenegge, 620mm Scheiben
13
AGRO-MASZ BTC 30 Scheibenegge, 620mm Scheiben
Κοντές δισκοσβάρνες, 4520578 4520578
  46399 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
6.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
4
AGRO-MASZ BT 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4458054 4458054
  39579 Rochau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ PO5-85 Streifenkörper
13
AGRO-MASZ PO5-85 Streifenkörper
Άροτρα, 4542597 4542597
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, ...
9.180 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AU 5.0 / AU 5.6
6
AGRO-MASZ AU 5.0 / AU 5.6
Συνδυασμοί σπορείων, 4494103 4494103
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
5.259 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BTC 30
15
AGRO-MASZ BTC 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4489405 4489405
  93158 Teublitz, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 620 mm, Βοηθητικό: Λοιπά
7.905 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ RUNNER 30
16
AGRO-MASZ RUNNER 30
Καλλιεργητής, 4501781 4501781
  93158 Teublitz, Γερμανία
Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 25 cm, Τύπος: Καλλιεργητής κοτσανιών, Βοηθητικό: Λοιπά, Τύπος δίσκου: Με ραβδώσεις
7.181 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 60H
8
AGRO-MASZ BT 60H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4475893 4475893
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
12.389 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 40H
11
AGRO-MASZ BT 40H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4475867 4475867
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
9.894 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ APR30
10
AGRO-MASZ APR30
Καλλιεργητής, 4467416 4467416
  93158 Teublitz, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, Τύπος: Καλλιεργητής με πτερυγωτό δίχαλο, ...
5.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 50H
16
AGRO-MASZ BT 50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4467322 4467322
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 25.01.2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
10.932 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
14
AGRO-MASZ BT 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4467270 4467270
  93158 Teublitz, Γερμανία
Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 25.01.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
5.433 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-MASZ POH 4-100 (Hydr. Steinsicherung)
12
AGRO-MASZ POH 4-100 (Hydr. Steinsicherung)
Άροτρα, 4913738 4913738
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 75 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
9.710 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT30
3
AGRO-MASZ BT30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4765978 4765978
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.199 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 50H
20
AGRO-MASZ BT 50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4771681 4771681
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 50H
8
AGRO-MASZ BT 50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4824657 4824657
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
11.596,64 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT50H
8
AGRO-MASZ BT50H
Κοντές δισκοσβάρνες, 4836837 4836837
  48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Στρωτήρας, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, ...
12.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
10
AGRO-MASZ BT 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 4398413 4398413
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.958 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ PO4-85 Streifenkörper
Βίντεο
7
AGRO-MASZ PO4-85 Streifenkörper
Άροτρα, 4357181 4357181
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Κλωβός με πλευρικό κιγκλίδωμα, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
7.220 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-MASZ POR 4+
8
AGRO-MASZ POR 4+
Άροτρα, 4332497 4332497
  74214 Schöntal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
9.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ 5 Schar PO5
13
AGRO-MASZ 5 Schar PO5
Άροτρα, 4242946 4242946
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Ινίο αρότρου, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ POR4
20
AGRO-MASZ POR4
Άροτρα, 4242923 4242923
  34431 Marsberg-Meerhof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τροχός βάθους, Προστασία από πέτρες, Ελάσματα τοποθέτησης, Δισκομάχαιρο, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 100 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, πλάτος αυλακιού: 50 cm, ...
9.663,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AU 5.6
9
AGRO-MASZ AU 5.6
Συνδυασμοί σπορείων, 3290356 3290356
  93158 Teublitz, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Καλλιεργητής ίχνους, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Τύπος: Συνδυασμοί σπορείων, Βοηθητικό: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ APR30
21
AGRO-MASZ APR30
Καλλιεργητής, 4484150 4484150
  93158 Teublitz, Γερμανία
Πτερυγωτό δίχαλο, Δίχαλα με ελατήρια, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Στρωτήρας, Ρύθμιση υδραυλικού βάθους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σωλήνων: 3, μεγ. βάθος εργασίας: 40 cm, ...
6.341 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Pług obracalny / Ddrehpflug PO4 (3+1)
8
AGRO-MASZ Pług obracalny / Ddrehpflug PO4 (3+1)
Άροτρα, 4915036 4915036
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Απόσταση σώματος: 85 cm, Ύψος πλαισίου: 76 cm, Αριθμός αυλακιών: 4, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
6.271,67 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 106