Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα AGRO-MASZ

Αγοράστε μεταχειρισμένα AGRO-MASZ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Claas New Holland Case IH Fendt Deutz-Fahr Kuhn Massey Ferguson
AGRO-MASZ 4,5M
5
AGRO-MASZ 4,5M
Συνδυασμοί σπορείων, 5072374 5072374
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
2.646,02 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat uprawowo-siewny / Saatbeetkombination AS27
7
AGRO-MASZ Agregat uprawowo-siewny / Saatbeetkombination AS27
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5023528 5023528
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
2.211 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 30
3
AGRO-MASZ BT 30
Κοντές δισκοσβάρνες, 5008761 5008761
  27211 Bassum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 560 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
4.957,98 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Pług dłutowy PD40 4 m
5
AGRO-MASZ Pług dłutowy PD40 4 m
Άροτρα, 5003658 5003658
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
10.374 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Pług dłutowy PD30 3 m
5
AGRO-MASZ Pług dłutowy PD30 3 m
Άροτρα, 5003656 5003656
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
7.362 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT DO UPRAWY UŻYTKÓW ZIELONYCH GRASS 3,0 m
AGRO-MASZ AGREGAT DO UPRAWY UŻYTKÓW ZIELONYCH GRASS 3,0 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5003609 5003609
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.264 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy półzawieszany 3m
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy półzawieszany 3m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5003473 5003473
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.829 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 3m
5
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 3m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5003430 5003430
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.471 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 2,6
5
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 2,6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5003429 5003429
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
2.146 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 2,1
5
AGRO-MASZ Agregat podorywkowy Gruber 2,1
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5003425 5003425
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.10 m
1.919 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 4 m
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 4 m
Δισκοσβάρνες, 5003311 5003311
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
5.168 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 3,5 m
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 3,5 m
Δισκοσβάρνες, 5003304 5003304
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
4.700 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ BT 6.0
4
AGRO-MASZ BT 6.0
Κοντές δισκοσβάρνες, 4999850 4999850
  27211 Bassum, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Οδηγός/συρόμενο δίχαλο εδάφους, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 530 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
7.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 3m
AGRO-MASZ Brona talerzowa Trol 3m
Δισκοσβάρνες, 4999820 4999820
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
3.997 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT  4 m
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT 4 m
Δισκοσβάρνες, 4999676 4999676
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
4.293 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT  3,5 m
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT 3,5 m
Δισκοσβάρνες, 4999673 4999673
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
3.920 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT  3m
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT 3m
Δισκοσβάρνες, 4999671 4999671
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.252 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT  2,7 m
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT 2,7 m
Δισκοσβάρνες, 4999669 4999669
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
3.133 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT  2,5 m
4
AGRO-MASZ Brona talerzowa BT 2,5 m
Δισκοσβάρνες, 4999658 4999658
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
2.959 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ Brona Mulczowa BM75 7,5 m
2
AGRO-MASZ Brona Mulczowa BM75 7,5 m
Δισκοσβάρνες, 4999630 4999630
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
7.967 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 4 m
6
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 4 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4998746 4998746
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
4.367 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 3,5 m
6
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 3,5 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4998742 4998742
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.50 m
3.949 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 3 m
6
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 3 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4998740 4998740
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.403 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 2,7 m
6
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 2,7 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4998738 4998738
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
3.241 €
logo
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 2,5 m
6
AGRO-MASZ AGREGAT TALERZOWY 2,5 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4998736 4998736
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.078 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 126