Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Alliance

Αγοράστε μεταχειρισμένα Alliance στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Alliance Agri\star 365 - 540/65R24
6
Alliance Agri\star 365 - 540/65R24
Ελαστικά, 4447665 4447665
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R24, ...
575 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance Agristar 365 - 540/65R28
6
Alliance Agristar 365 - 540/65R28
Ελαστικά, 4447662 4447662
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R28, ...
665 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance A380 HD 650/55R26.5
6
Alliance A380 HD 650/55R26.5
Ελαστικά, 5067280 5067280
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 26.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/55R26.5, Τύπος προφίλ: A380 HD, ...
850 €
Δείτε αγγελία
Alliance 850/50 - 30,5 Flotation 328
4
Alliance 850/50 - 30,5 Flotation 328
Ελαστικά, 4674804 4674804
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1400 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 850/50 - 30,5, ...
1.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 328 Flotation - 700/50x26.5
7
Alliance 328 Flotation - 700/50x26.5
Ελαστικά, 4448798 4448798
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 700/50x26.5, Τύπος προφίλ: K 038, Δείκτης φορτίου: 16PR
799 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance
-17%
5
Alliance
Ζαντολάστιχα, 3424249 3424249
  23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
4.900 €
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance Traction Industrieal
5
Alliance Traction Industrieal
Ελαστικά, 5013394 5013394
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Διαστάσεις Ελαστικού: 405/70-24, Τύπος προφίλ: MPT, Δείκτης φορτίου: 152/B
1.512,60 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 400/55R22.5 TL FLOTATION 382 146J
4
Alliance 400/55R22.5 TL FLOTATION 382 146J
Ελαστικά, 4998707 4998707
  85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 400/55R22.5, Δείκτης φορτίου: FLOTATION 382, Κωδικός DOT: 2015
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 14.9 R 24
4
Alliance 14.9 R 24
Ζαντολάστιχα, 4950431 4950431
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 385 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 21 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
399,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance 650/45-24.5 Forest
Βίντεο
5
Alliance 650/45-24.5 Forest
Ελαστικά, 4208307 4208307
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 24.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 8 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: Forestar, Τύπος προφίλ: MPT, Δείκτης φορτίου: ls2, Κωδικός DOT: 2012
300 €
Δείτε αγγελία
Alliance 600/60/30.5 Forest Neu
Βίντεο
7
Alliance 600/60/30.5 Forest Neu
Ελαστικά, 4272265 4272265
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 12 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: reifen 600/60/30.5 Forest, Τύπος προφίλ: MPT, Δείκτης φορτίου: 95 Dpi, Κωδικός DOT: 2015
290 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 14.9 R 38
5
Alliance Räder 14.9 R 38
Ζαντολάστιχα, 4950437 4950437
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 22 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 20 mm, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 380/85 R 38
777,31 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance
-33%
4
Alliance
Ζαντολάστιχα, 4919718 4919718
  29591 Niendorf I Nr.7a, Römstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 17.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 8 τεμ., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 18 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, ...
199 €
299 €
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 8.3-24
4
Alliance Räder 8.3-24
Ζαντολάστιχα, 4923046 4923046
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, ...
210,08 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance 700/50 - 30.5
3
Alliance 700/50 - 30.5
Ελαστικά, 4982817 4982817
  7772 PH Hardenberg, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 30.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 700/50 - 30.5
1.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance Reifen 1050/50R32 Alliance 90% profil PAR 4 Stuck
12
Alliance Reifen 1050/50R32 Alliance 90% profil PAR 4 Stuck
Ελαστικά, 4494477 4494477
  89-400 Sępólno Krajeńskie, Πολωνία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Τύπος: λάστιχα υλοτομίας, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: Reifen1050/50R32
445 €
Δείτε αγγελία
Alliance Alliance 900/60R42 180D Agristar XL 378
5
Alliance Alliance 900/60R42 180D Agristar XL 378
Ελαστικά, 4691768 4691768
  46514 Schermbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 900/60R42, Τύπος προφίλ: Agristar XL, ...
2.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 700/40-22.5
8
Alliance 700/40-22.5
Ζαντολάστιχα, 4325347 4325347
  4153 XL Beesd, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Μέγιστη ταχύτητα: 40 χλμ/ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 700/40-22.5
1.000 €
Δείτε αγγελία
Alliance 750/55-26,5 Alliance Forestar 343 20PR TL 177A8 DEMO
2
Alliance 750/55-26,5 Alliance Forestar 343 20PR TL 177A8 DEMO
Ελαστικά, 2662522 2662522
  49838 Langen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Τύπος: λάστιχα υλοτομίας, Διαστάσεις Ελαστικού: 750/55-26,5 20PR, Δείκτης φορτίου: 184 A2
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 270/95R44  230/95R32 Pflegeräder
5
Alliance 270/95R44 230/95R32 Pflegeräder
Ζαντολάστιχα, 4505039 4505039
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 44.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Τύπος: Γεωργικός τροχός, ...
2.690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 2 Kompletträder mit Reifen 15.0/55-17 10PR auf 6-Loch ET 0 Felgen
9
Alliance 2 Kompletträder mit Reifen 15.0/55-17 10PR auf 6-Loch ET 0 Felgen
Ζαντολάστιχα, 4982455 4982455
  88483 Burgrieden, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 15.0/55-17
192,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 500/85 R24 158 A8 AS Profil A 570
4
Alliance 500/85 R24 158 A8 AS Profil A 570
Ελαστικά, 4857430 4857430
  17109 Demmin, Γερμανία
Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών:
795 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance
2
Alliance
Ελαστικά, 4805684 4805684
  57319 Bad Berleburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 18.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Διαγώνια, Τύπος: κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 12.0/75-18, Τύπος προφίλ: MPT
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance 270/95R48
11
Alliance 270/95R48
Ζαντολάστιχα, 4979782 4979782
  4484 Kronstorf, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
3.097,35 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 340/85 R 46   12.4 R 32
2
Alliance 340/85 R 46 12.4 R 32
Ζαντολάστιχα, 4908379 4908379
  42799 Leichlingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 46.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 215 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 307