Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Amazone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Amazone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone KE 3001 SUPER/ AD-P 3001 SPECIAL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808789 4808789
  48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone US 605
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808763 4808763
  49326 Melle-Wellinghhsn., Γερμανία
Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone TANDEMWALZE TW 303
Κύλινδροι, 4808738 4808738
  32839 Steinheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Κύλινδρος για συμπίεση αυλάκων
2.350,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KG 30
4
ΝΈΑ Amazone KG 30
Περιστροφικές σβάρνες, 4808409 4808409
  94327 Bogen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Centaur 3001 Super
15
ΝΈΑ Amazone Centaur 3001 Super
Καλλιεργητής, 4808297 4808297
  25486 Alveslohe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD-P 303 Super
10
ΝΈΑ Amazone AD-P 303 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4808103 4808103
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D7 Super S
6
ΝΈΑ Amazone D7 Super S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4807970 4807970
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
911,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone D7-SPECIAL
6
ΝΈΑ Amazone D7-SPECIAL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4807714 4807714
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM - MAX
9
ΝΈΑ Amazone ZAM - MAX
Λιπασματοδιανομείς, 4807698 4807698
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UG 2200 SPECIAL
2
ΝΈΑ Amazone UG 2200 SPECIAL
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807683 4807683
  62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros + Special 3003
7
ΝΈΑ Amazone Catros + Special 3003
Κοντές δισκοσβάρνες, 4807544 4807544
  96110 Schesslitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
12.815,13 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cayros XMS 5-950
8
ΝΈΑ Amazone Cayros XMS 5-950
Άροτρα, 4807514 4807514
  49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τροχός βάθους, Βραχίονας συμπιεστή εδάφους, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σώματος: 95 cm, Ύψος πλαισίου: 82 cm, Αριθμός αυλακιών: 5, Τύπος: Άροτρο με αναστρεφόμενα υνία
12.605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF901 + Amaspray
18
ΝΈΑ Amazone UF901 + Amaspray
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807420 4807420
  2700 Wr. Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone UF 1201
13
ΝΈΑ Amazone UF 1201
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4806990 4806990
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
11.607,95 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone typ 25
3
ΝΈΑ Amazone typ 25
Δονούμενη σβάρνα, 4806723 4806723
  46414 Rhede, Γερμανία
Σύνδεσμος, Στρωτήρας, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
800 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone OS 30 - 36
Λιπασματοδιανομείς, 4806703 4806703
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone OM 18 - 24
Λιπασματοδιανομείς, 4806682 4806682
  39624 Kalbe/Milde, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone UX5200 Super
7
ΝΈΑ Amazone UX5200 Super
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4806642 4806642
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone ZGB 7001
8
ΝΈΑ Amazone ZGB 7001
Λιπασματοδιανομείς, 4806441 4806441
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
5.600 €
Δείτε αγγελία
Amazone D9-30 Super
9
ΝΈΑ Amazone D9-30 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806372 4806372
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
5.900 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-TS 4200 Profis Hydro **Top Zustand**
9
ΝΈΑ Amazone ZA-TS 4200 Profis Hydro **Top Zustand**
Λιπασματοδιανομείς, 4806329 4806329
  17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
13.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros 5001 schijveneg met mestverdeler
9
ΝΈΑ Amazone Catros 5001 schijveneg met mestverdeler
Δισκοσβάρνες, 4806290 4806290
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
15.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone RPD 301
7
ΝΈΑ Amazone RPD 301
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806280 4806280
  14550 Groß Kreutz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ADP 303 SUPER
10
ΝΈΑ Amazone ADP 303 SUPER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4806115 4806115
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone CATROS 7501 T
7
ΝΈΑ Amazone CATROS 7501 T
Καλλιεργητής, 4805989 4805989
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1662