Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Όλα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Amazone

Αγοράστε μεταχειρισμένα Amazone στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5293096 5293096
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
2.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Grenzstreugerät Limiter links-Neuwertig
5
ΝΈΑ Amazone Grenzstreugerät Limiter links-Neuwertig
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5292559 5292559
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
840  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone ZA-M 900 SBS-Option Limiter
12
ΝΈΑ Amazone ZA-M 900 SBS-Option Limiter
Λιπασματοδιανομείς, 5292555 5292555
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 16.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Maisleger ED 602-K
3
ΝΈΑ Amazone Maisleger ED 602-K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5291104 5291104
  27419 Hamersen, Γερμανία
19.900  €
Στείλτε email
Amazone ZAM 3001
5
ΝΈΑ Amazone ZAM 3001
Λιπασματοδιανομείς, 5290561 5290561
  31177 Harsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.500  €
Στείλτε email
Amazone airstar profi  tl 302  ad-p302
7
ΝΈΑ Amazone airstar profi tl 302 ad-p302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5290454 5290454
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Δίχαλο σποράς
8.000  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Amazone Catros 6001-2
7
ΝΈΑ Amazone Catros 6001-2
Κοντές δισκοσβάρνες, 5290365 5290365
  21493 Groß Pampau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Διάμετρος δίσκου: 510 mm, Βοηθητικό: Κύλινδρος σφηνοειδών δίσκων
16.000  €
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone KG6001-2
Καλλιεργητής, 5290349 5290349
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Amazone Spritzen
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5290154 5290154
  65582 Diez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1980.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Amazone ZAM II
Λιπασματοδιανομείς, 5290149 5290149
  56642 Kruft, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
5
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
Λιπασματοδιανομείς, 5289849 5289849
  29378 Wittingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4600.00 l
11.344,54  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone ZG-B 8200 Ultra Hydro
6
Amazone ZG-B 8200 Ultra Hydro
Λιπασματοδιανομείς, 5289846 5289846
  29378 Wittingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
29.411,76  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Catros+ 7003-2TX
4
Amazone Catros+ 7003-2TX
Περιστροφική σβάρνα, 5289837 5289837
  29378 Wittingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Amazone AD-303 Super
9
Amazone AD-303 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5289819 5289819
  21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
10.950,42  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Amazone CAYROS XMS 5-950 VS AMAZONE PF
5
Amazone CAYROS XMS 5-950 VS AMAZONE PF
Άροτρα, 5289792 5289792
  96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Προστασία από πέτρες, υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής, Δισκομάχαιρο, Προϋνίο, Ινίο αρότρου, Απόσταση σώματος: 95 cm
Δημοπρασία
auction
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Amazone CENIUS 3003 SUPER GRUBBER
6
Amazone CENIUS 3003 SUPER GRUBBER
Καλλιεργητής, 5289790 5289790
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Προστασία από πέτρες, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Δημοπρασία
auction
Στείλτε email
Amazone UF 1200
14
Amazone UF 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5289480 5289480
  27333 Schweringen, Γερμανία
Φωτισμός, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας, ...
2.605,04  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Catros+ 3003 Special
5
Amazone Catros+ 3003 Special
Δισκοσβάρνες, 5289370 5289370
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Amazone ZA-M 900
12
Amazone ZA-M 900
Λιπασματοδιανομείς, 5289356 5289356
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.605,04  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone EDX 9000-T
7
Amazone EDX 9000-T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5289354 5289354
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2010, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
30.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Packerwals 3 meter
2
Amazone Packerwals 3 meter
Λοιπή κατεργασία εδαφών, 5289181 5289181
  8581 KA Elahuizen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.650  €
Στείλτε email
Amazone ED 602K
Amazone ED 602K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5288968 5288968
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
14.995  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone EDX 6000-2
4
Amazone EDX 6000-2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5288898 5288898
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
22.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Amazone ZA-M 3000 Ultra profiS
7
Amazone ZA-M 3000 Ultra profiS
Λιπασματοδιανομείς, 5288869 5288869
  23758 Oldenburg i. H, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα διασποράς ορίων, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l
7.200  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone Catros 5001-2 Plus TS
2
Amazone Catros 5001-2 Plus TS
Κοντές δισκοσβάρνες, 5288812 5288812
  24966 Sörup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
18.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1753